Culică Vasile

Data nașterii :
26/04/1916
Călărași
Data deces     :
09/05/1980

Specializare

Studii

Universitatea București - Facultatea de Drept
Licenta
1934
 - 1939

Alte studii

Studii secundare la Călărași, Galați, Odorhei

Lista Lucrări

 1. O monedă de la Vlaicu Vodă la Dunèirea de  Jos,   SCN, 2,  1958, p. 474.
 2. Bolgarskie monety iz Pacuiul lui Soare, Izvestija-Sofia,     26,    1963,  p. 249-256 (în colaborare  cu  Petre Diaconu)
 3. Croix romano-byzantines découver­ tes a Pîrj oaia (district d'Adamclisi, région de Dobrogea), Dacia,  S., 9,  1965,  p.  419-426.
 4. Un nou ,,mortarium" cu ștampilă descoperit în Dobrogea, SCIV, 16, 1965, 2, p. 373-378.
 5. Fragmente de rame de plumb pentru oglinzi găsite la Pîrjoaia, SCIV, 17, 1966,  1, p. 189-195.
 6. O unealta scitică de orfevrărie la Duniirea de Jos, SCIV, 18, 1967, 4, p. 677-685.
  1. Mormintde incineratie din ne­cropola geto-dacica de la Gradiștea (jud . Ialomita), SCIV, 19, 1968, 1, p.   135-145 ;
  2. Obiecte de caracter creștin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia - Dobrogea, Pontica, 2, 1969, 355-372 ;
  3. Cărămizi, tigle și olane cu ștampila legiunii a XI-a Claudia găsite în Canabae Aeliae, Pontica, 3,  1970,  365-378 ;
  4. Fibule din prima și a doua epocii a fierului găsite în sud-vestul Dobrogei, SCIV, 21, 1970, 4, 619-622 ;
  1. O antropomorfa eu decor incizat din statiunea eponima a cultur ii Boian, SCIV, 22, 1971, l, p. 87-91:
  2. Stampile pe mortaria găisite în sud­ vestul Dobrogei,  SCIV,  22,
  3. Un topor plat de cupru găsit la Izvoarele, SCIV, 22, 1971, 4, 637- 641 ;
  4. Plmnburi ale legiunii a XI-a Cla­udia găsite în sud-vestul Dobrogei, SCN, 5,  1971,  p.  193-197 ;
  5. Moneda măruntă romano-bizanti­nă din secolul al V-lea n. și nele replici în plumb  de  la  Izvoarele, jud. Constanta, Pontica,  5, 1972, p. 367-400 ;
  6. Un relief de plumb privitor la luptele împiiratului Traian pentru cucerirea Daciei, SCIV,  23,  14,  p.  651-657 ;
  1. Obiecte ceramice cu aspect de ca­lapod din așezarea neolitică de la Cunești, SCIV, 24,  1973,  1,  p.  103-107 ;
  1. Un mormînt roman  de  pe terito­riul  rural  al  municipiului  Durosto­r, SCIVA,  25,  1974,  1,  p.  137-141;
  1. Un mormînt Sîntana de Mure Cerneahov pe teritoriul munici­piului   Călărași,  SCIVA,   25,   1974, 3, p. 454-456 ;
  2. Ceramica romană imprimată cu planta pedis și solea din sud-vestul Dobrogei , SCIVA,    26,  1975,  1, p.  115-119 ;
  3. Contribuții la cunoașterea  epocii bronzului în  judetul  Ialomita, SCIVA, 26, 1975, 4, p. 521-527 ;
  4. Plumburi  comerciale    din   cetatea romano -bizantină  de   la  Izvoarele (Dobrogea),  I,  Pontica ,    p.  215- 262,  11,  Pontica ,  9,  1976,  p.  115- 133 ;
  5. Două  ponduri    romano-bizantine, BSNR, 67-6 (1973-1975),  1975, p. 22i-230 ;
  1. Despre vasele  romane   eu   chip  de om,  SCIVA,  27,   1976,  4,   p.  567-571 ;
  1. Antichități creștine de la Izvoarele ( Constanta), BOR, 94, 1976, p. 1-13 (extras) ;
  2. Observații cu privire la locul tpului ,,Rasa" în cronologia emisiu­nilor numismatice geto-ciacice, în    Studii     și    comunicări    de muzeologie,  arheologie-istorie  și et­nografie,  Slobozia,  1977, p.  69-74 ;
  1. Une amulette paléochrétienne de Dobroudja , Epigraphica , București, 1977, p. 249-254 (în colaborare eu Ion  Barnea) ;
  2. Estampilles de la XIe Légion Claudia de Durostorum , Dacia, N.S., 22. 1978, p.  225-237 ;
  3. Cu privire   la   lagărul   Legiunii   a XI-a  Claudia  la  Dunărea  de Jos, Pontica.  XI, 1978, p.  113-118 ;
  1. Noi bronzuri romane din sud-vestul Dobrogei, SCIVA,  30,  1979, 3, p. 145-451 (în   colaborare  eu   C. Mușețeanu) ;
  1. Ti par pentnt turnat plumburi co­ memerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (Addenda et corrigenda) în Pontica, XII, 1979, p.  145-149 ;
  2. Tipar pentru turnat cercei de la Păcuiul lui Soare, în Pontica, XII, 1979.  203-205 ;
  3. Asupra unei monede de la Leon I emisă la Nicomedia, SCN, 7, 1980, p. 161 ;
  4. Plăci votive și reprezentări sculp­turale din cetatea romano-bizan­tină de la Izvoarele din teritoriul municipiului Durostorum, SCIVA, 31, 1980, 3, p. 409-41.
  5. Cu privire la un fragment  de  pla­că antropomorfă  din  neoliticul târziu, Istros, Brăila, 1980, p. 11-17.

Diverse

Nenumărate periegheze în Câmpia Bărăganului și lunca Dunării. Materialele arheologice adunate au fost donate și se află la muzeele din Călărași și Constanța. A descoperit numeroase așezări și necropole. Magistrat, poet și arheolog amator a publicat numeroase articole și a contribuit decisiv la crearea Muzeului din Călărași.

Bibliografie despre arheolog

Petre Diaconu, Vasile Culică, Pontica XIV, 1981, p. 379-381.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram