Daicoviciu Constantin I.

Data nașterii :
01/03/1898
Căvăran (jud. Caraş-Severin)
Data deces     :
27/05/1973
Cluj

Specializare

Epoca romană
Dacia romană, relațiile dintre daci și romani.

Studii

Limbi clasice - Universiatea Cluj
Licenta
1918
 - 1922

Alte studii

Studii secundare la Lugoj şi Caransebeş.

Călă­torii de studii (1929—1932), în Austria, Germania, Franţa, Grecia şi Ungaria.

Doctor Docent - 1932

Doctorat

Universitatea Cluj
1928

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1925
-
1927

Șantier

Sarmizegetusa Regia
Orăștioara de Sus
Judet : Hunedoara
Tara : Romania
Perioada
1924
-
1970
Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Sarmizegetusa
Judet : Hunedoara
Tara : Romania
Perioada
1924
-
1936

Alte șantiere

Grădiştea Muncelului, Piatra Roşie, Blidaru, Rudele, Feţele Albe etc

Micia, Porolisum

Activitate

Universitatea Cluj
Asistent Istorie antică
-
Perioada
1928
-
1932
Universitatea Cluj
Conf. Antichităţi şi Epigrafie
-
Perioada
1932
-
1938
Universitatea Cluj
Profesor de Arheologie şi Preistorie
-
Perioada
1938
-
1948
Universitatea Cluj
Profesor de Istorie veche a României
-
Perioada
1949
-
1968
Universitatea Cluj
Rector
-
Perioada
1957
-
1968
Comisia Monumentelor Isto­rice - Transilvania
Secretar
-
Perioada
1921
-
1940
Comisia Monumentelor Istorice
Președinte
-
Perioada
1947
-
1948
Institutul de Studii clasice și Istorie
Director
-
Perioada
1949
-
1973
Muzeul de istorie a Transilvaniei
Director
-
Perioada
1945
-
1973

Alte Funcții

Deputat în Marea Adunare Națională în sesiunea 1948 - 1952.

Membru al Consiliului de Stat, sub președinția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1961-1965.

 

Membru corespondent al Insti­tutului arheologic german din Berlin.

Membru al Societăţii de studii latine din Paris.

Membru titular al Academiei R. S. Ro­mânia (din 1955).

Preşedinte al Secţiei de ştiinţe istorice şi membru a Prezidiului Academiei R. S. România.

A deţinut importante funcţii ale statului comunist.

 Raportor la congrese şi conferinţe internaţionale de specialitate

Premii / Titluri / Distincții

Premiul Academiei Române (1932).

Laureat al Premiului de stat (1950, 1962).

Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne” clasa I - 1964 (Decret Consiliul de Stat nr. 509/1964).

Erou al Muncii Socialiste - 1968 (Decret Consiliul de Stat nr. 140/1968).

Lista Lucrări

Volume

Istoria României, I — redactor responsabil şi coautor (p. 253—341).

La Transylvanie dans l’antiquité, Bucureşti, 1945, 269 p.

Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1951, 116 p. (în cola­borare) 

Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, 167 p.

Dacica, Cluj, 1969, 589 p. (culegere de articole publicate anterior) .

La forma­tion du peuple roumain et de sa langue, Bucureşti, 1963, 65 p. (în colaborare).

 

Articole

Fouilles et recherches à Sarmizegetusa, în „Dacia“, I, (1924), p. 225 — 263;

Fouilles et recherches à Sarmizegetusa„Dacia“, 4, (1927-1932), p. 516-556,

Micia I. Cercetări asupra castrului,  în ACMIT, 3, (1930—1931), p. 3—43.

Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), în lumina săpăturilor, în ACMIT, 4, (1932—1938), p. 353-413.

Problema continuităţii In Dacia. Ctteva obser­vaţii și precizări de ordin istorico-arheologic, în AISC, 3, (1936-1940), p. 200-279.

Dacii din Munţii Orăştiei şi începuturile statului sclavagist dac, în SCSC, I, (1950), p. 111 —126.

Studiul traiului dacilor din Munţii Orăştiei. Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV, I, (1950), 1, p. 137—148.

 

Studiul traiului dacilor din Munţii Orăştiei. Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV, V, (1951), 1, p. 95-126. Studiul traiului dacilor din Munţii Orăştiei. Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV, III (1952), 1, p. 281-310. Studiul traiului dacilor din Munţii Orăştiei. Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV,IV, (1953), 1-2, p. 153-219;

Studiul traiului dacilor din Munţii Orăştiei. Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV,(1954), 1-2, p. 123-159; VI, (1955), 2, p. 195 — 238.

Le probleme de l’état et de la culture des Daces à la lumière des nouvelles recherches, în NEH, 1, (1955), p. 121 — 137.

O diplomă militară din Dacia Porolissensis. Ştiri noi despre organizarea Daciei romane, în AMN, I (1964), p. 163— 180 (în colaborare ): Einige Probleme der Provinz Dazien während des 3. Jahrhunderts, în SC, VII (1965), p. 235—250.

Severus Alexander şi provincia Dacia, în AMN, (1966), p. 153 — 171 .

La politique étran­gère des „rois“ daces, în RREI, 1 — 2, (1967), p. 145—161.

Noi consideraţii asupra Daciei Malvensis, în AMN, IV (1967), 73—83 (în colaborare).

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) și vice-președinte al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

Constantin Preda - Constantin I. Daicoviciu, în EIR, p. 117-118.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram