Diaconu Gheorghe

Data nașterii :
27/07/1921
Silistra
Data deces     :
15/10/2001
București

Specializare

Epoca post-romană și epoca migrațiilor
mileniul I

Studii

Universitatea București
Licenta
1945
 - 1949

Șantier

Responsabil științific șantier

Tîrgşor
1956
-
1996
Mogoșani
1969
-
1970

Alte șantiere

Scheia (jud. Suceava), castrul de la Pietroasa, Vadu  Săpat, necropola Mogoşani, Gherăseni

Activitate

Institutul pentru Istoria R.P.R.
cercetător
-
Perioada
1949
-
1956
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1956
-
1998

Lista Lucrări

1954 Despre rolul curților boierești în organizarea militară a Moldovei in veacurile XIV-XV, Studii și referate, 1, 1954, p. 551-571.
1954a (colab.) Santierul arheologic Suceava-Cetatea Neamțului (r. Suceava, reg. Suceava), SCIV, 4, 1954, 1-2, p. 257-324.
1955 (colab.), Santierul arheologic Suceava-Cetatea Neam/ului (r. Suceava, reg. Suceava), SCIV, 6, 1955, 3-5, p. 755-818.
1956 Observații cu privire la urmele vechiului tîrg al Sucevei în vremea marilor asedii otomane și polone din veacul al XV-lea , Studii și Materiale de Istorie Medie, 1, 1956, p. 267-283.
1959 O Moldavskih krepostjah XIV-XV vv., Dacia, N. S., 3, 1959, p. 525-552.
1959a Contribuții la cunoașlerea culturii medievale de la Suceava in veacurile XV-XVI, Materiale, 6, 1959, p. 913-924.
1959b Considerații asupra ceramicii descoperite la cetatea Scheia-Suceava , Materiale, 6, 1959, p. 925- 933.
1960 (colab. Constantinescu N.), Cetatea Scheia. Monografie arheologică, București.
1960a Considerații preliminare asupra necropolei de la Tîrgșor din secolele III-IV e.n., SCIV, 11, 1960, 1, p. 55-68.
1961 K voprosu o kulture Syntana-Cernjachov na teritorii RNR v svete issledovanija mogil'nika v Tyrgfore, Dacia, N.S., 5, 1961, 415-428.
1962 (colab. Diaconu P.), Un mormânt de cavaler din secolul VII descoperit la Tirgșor, SCIV, 13, 1962, 1, 165-171.
1963 Archäologische Angaben über die Taifalen, Dacia, N.S., 7, 1963, 301 -315.
1963a (colab. Anghelescu N.), Despre necropola din secolul al IV-lea de la Radu Negru (r. Călărași), SCIV, 14, 1963, 1, 167-174.

Despre  sarmați  la Dunărea  de Jos,  SCIV, 14, 1963, 2, 325-343.

Două  amnare  de tip Przeworsk  descoperite  în Muntenia,  SCIV,  15,  1964, 3, 427-433.

Despre  taifali in lumina cercetărilor  de la  Tirgșoru  Vechi, SCIV,  15, 1964, 4, 467-483. Einheimische   u.nd    Wandervölker   im   4.  Jahrhundert    u.   Z.   auf   dem   Gebiete  Rumäniens (Tîrgșor-Gherăseni  Variante), Dacia, N.S.,  8,  1964,  195-211.

Tîrgșor. Necropola  din secolele  III-IV, Bukarest,  1965.

Un  nou  tip  de fibulă   in  cuprinsul  culturii  Sîntana  de  Mureș-Cernjahov,   SCIV,  16,  1965,  4, 819-826.

Nordnord-östliche  Elemente  in der Sîntana   de Mureș-Cernjahov-Kultur,  Dacia,  N.S.,  9,  1965, 299-306.

Spätsarmatische  Elemente  in  der  Sintana  de  Mureș-Cernjahov-Kultur,  Dacia,  N.S.,   10,  1966, 357-365.

(colab. Dömer E.), Zwei ostgotische Fibeln im arader Museum, Dacia, N.S., 11, 1967, 349-354.

(colab. Diaconu  P.), Un mormânt  de călăreț  nomad  din secolele XI-XII  descoperit  la Movilița  (r.  Urziceni, reg. Bucuresti),  SCIV,  18, 1967, 1, 135-140.

Noi contribuții la cunoașterea culturii Sîntana de Mureș-Cernjahov, SCIV, 19, 3, 1968, 441-451. Einige Betrachtungen über die erste Hälfte des I. Jahrtausend im Gebiet außerhalb der Karpaten, Dacia,  N.S.,  12,  1968, 341-346.

Das  Gräberfeld  von Mogoșani,  Kr. Dimbovita,  Dacia, N.S.,  13,  1969, 367-402.

Mogoșani.  Necropola  din secolul  al IV-lea,  Tîrgoviște,  1970.

Über die scheibengedrehte  Keramik  in der Sîntana  de Mureș-Cernjahov-Kultur,  Dacia, N.S.,  14, 1970,   243-250.

Über die Fibel  mit  umgeschlagenem  Fuß  in Dazien,  Dacia, N.S.,  15, 1971, 239-267.

Doi piepteni  de os cu mîner semicircular  descoperiți  la  Tîrgșor, SCIV, 23,  1972, 3, 463-468. Über die Fibel mit halbkreisförmiger Platte u. rautenförmigem  Fuß aus Dazien, Dacia, N.S.,  17, 1973, 257-275.

Eine neue bodenständige Geftissform der Sintana-Cerneahov-Kultur, Dacia, N.S., 29, 1975, 263-266.

Castrul de la Pietroasa. A. Odobescu: Tezaurul de la Pietroasa, IV, (Mit Beiträgen von M. Babeș, Gh.  Diaconu  u.  R. Harhoiu  (Herausgeber  M.  Babeș),  Bukarest,  1976,  1055-1072.

Zwei  Gefäße aus dem  4. Jh.  u.Z. von Pietroasele-Buzău,  Dacia, N.S.,  20,  1976, 269-271. Getisch-dakische  Elemente  in der  Sîntana  de Mureș-Kultur,  Thraco-Dacica,  1976, 309-314. Așezarea  și necropola  de la Gherăseni-Buzău, SCIVA, 28,  1977, 3, 431-457.

(colab.), L 'ensemble archeologique de Pietroasele, Dacia, N.S., 21, 1977, 199-220.

Sondajul  arheologic  de la  Vadu Săpat  (jud. Prahova),  SCIVA, 29,  1978, 2, 291-301.

Elemente  timpurii ale culturii romanice  la  Tîrgșoru-Vechi,  SCIVA, 29,  1978, 4, 517-527.

Despre denumirea și cronologia unor culturi din Dacia traiana și extracarpatică in mileniul I e.n., SCIVA,  30,  1979, 4,  547-553.

Roxolani  și alani la Dunărea  de Jos, SCIVA, 31 , 1980, 2, 275-285.

Despre  datarea  culturii  Sîntana  de Mureș-Cernjahov, SCIVA, 34,  1983, 3, 235-242

Gräber des 5. Jhs.  u.Z. von Pietroasa,  Dacia, N.S.,  30,  1986,  177-180.

Dacii din NV in epoca romană. Carpii în teritoriul intracarpatic, SCIVA, 37, 1986, 4, 296-308.

Über die  eisernen  Kämme, Dacia, N.S.,  30,  1986,  181-189.

Bibliografie despre arheolog

Radu Harhoiu, Gheorghe Diaconu zum 75 geburstag, Dacia, NS, XL-XLII, 1996-1998, p. 467-471.

Radu Harhoiu, Gheorghe Diaconu (27.07.1921-15.10.2001), Dacia,, XLVI-XLVII, 2002-2003, p.207-208.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram