Diaconu Petre

Data nașterii :
06/10/1924
Deliorman, jud. Durostor (Cadrilater)
Data deces     :
03/04/2007
București

Specializare

Epoca medievală
arheologie medievală/ arheologie bizantină

Studii

Universitatea București
Licenta
1949
 - 1953

Alte studii

Primele cinci clase de liceu la Silistra, ultimele trei clase de liceu la Călăraşi.

Doi ani de armată (şcoala de ofiţeri de aviaţie)

Doctorat

Universitatea București
Pecenegii la Dunărea de Jos (pe baza izvoarelor scrise)
1971

Șantier

Pacuiul lui Soare
Dervent (com. Ostrov)
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1956
-
2004

Alte șantiere

Mangalia, Capidava, Murfatlar, Poarta Albă, Cochirleni, Cernavodă şi Tropaeum Traiani (jud. Constanţa)

Dinogetia-Garvăn, Niculiţel şi Nalbant (jud. Tulcea)

Lişcoteanca (jud. Brăila).

Porţile de Fier

M-rea Neamţ

Ploieşti

Bucureşti

Viişoara, Mărculeşti (jud. Ialomiţa).

Coșlogeni (jud. Călăraşi).

Activitate

Institutul de Arheologie
cercetător şi cercetător principal III, II şi I
-
Perioada
1951
-
1991

Alte Funcții

Membru Comitetul internaţional de geografie istorică.

Membru Asociaţia internaţională de istorie a sticlei.

Membru Societatea de studii clasice din România.

Lista Lucrări

Monografii, sinteze

Capidava. I, Bucureşti, 1958 (în colaborare cu Gr. Florescu, R. Florescu).

Les Petchénègues au Bas Danube, Bucarest, 1970.

Păcuiul lui Soare. I. Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972 (în colaborare cu D. Vîlceanu).

The Petchenegs on the Lower Danube, în Relations between the autochthonous population and the migratory populations on the territory of Romania, Bucureşti, 1975, p. 235-240.

Păcuiul lui Soare. II. Aşezarea medievală, Bucureşti, 1977 (în colaborare cu Silvia Baraschi).

Românii şi populaţiile în migraţie, în volumul Independenţa României, Bucureşti, 1977, p. 39-44.

Les Coumans au Bas Danube aux XIe  et XIIe  siècles, Bucarest, 1978.

 

Studii, comunicări, note:

Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (secolele X-XIII), SCIV, 7 (1956), 3-4, p. 421-439.

Un pandantiv globular descoperit la Bisericuţa-Garvăn, SCIV, 9 (1958), 2, p. 445-449.

Observaţii asupra ceramicii din secolele XII-XIII de pe teritoriul oraşului Bucureşti, SCIV, 9 (1958), 2, p. 451-459.

Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, SCIV, 10 (1959), 2, p. 487-490. În legătură cu datarea semnelor în relief descoperite în aşezările feudale timpurii din Dobrogea, SCIV, 10 (1959), 2, p. 491-497.

Cu privire la patinele de os din epoca feudală timpurie, SCIV, 11 (1960), 1, p. 177- 178.

Un pond din epoca romano-bizantină descoperit la Păcuiul lui Soare, SCIV, 12 (1961), 2, p. 403-405.

Krepost 10-15 vv. Păcuiul lui Soare v sveti arheologiceskih issledovania, Dacia,N.S., 5 (1961), p. 485-501.

Despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi localizarea evenimentelor din Nota toparhului grec, Studii, 15 (1962), 5, p. 1215-1235.

Fibulă digitată descoperită la Dervent (reg. Dobrogea), SCIV, 13 (1962), 2, p. 447-449.

Zur Frage der Datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und die Lokalisierung der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, Dacia, N.S., 6 (1962), p. 317-335.

Un mormânt de călăreţ din secolul VII descoperit la Tîrgşor, SCIV, 13 (1962), 1,165-171 (în colaborare cu Gh. Diaconu).

Un mormânt din secolul XI descoperit la Dervent, SCIV, 14 (1963), 1, p. 213-216.

Urme vechi  creştine  descoperite  în  sud-vestul  Dobrogei,  BOR,  81  (1963),  5-6, p. 546-557.

Edna neizvestna moneta na G. Terter, Arheologjia Sofia, 5 (1963), 1, p. 41-42. Bolgarskie monetî iz Păcuiul lui Soare (Rumînia), IAI, 26 (1963), p. 249-256. Monede rare şi inedite din epoca feudală de început descoperite la Păcuiul lui Soare şi împrejurimi (Dobrogea), SCIV, 15 (1964), 1, p. 143-147.

Un cimitir creştin din sec. IV, descoperit la Mangalia, Glasul Bisericii, 7-8 (1964), p. 712-723.

K voprossu o glineanîh kotlah na territorii RNR, Dacia, N.S., 8 (1964), p. 249-264. Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare, RevMuz, 2 (1965), 1, p. 12-16. Despre pecenegi la Dunărea de Jos în secolul al X-lea, Studii, 18 (1965), 5, p. 1117- 1129.

Din nou despre valul de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec (Partea I), SCIV, 16 (1965), 1, p. 189-199.

Din nou despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec (Partea a II-a), SCIV, 16 (1965), 2, p. 383-394.

Parures du XIe siècle découvertes à Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 9 (1965), p. 307- 323.

Autour de la localisation de la Petite Preslav, RÉSEE, 3 (1965), 1-2, p. 37-56. Réalités archéologiques et considérations historiques, RRH, 5 (1966), 3, p. 485-493. Quelques  problèmes  relatifs  à  la  forteresse  byzantine de Păcuiul  lui  Soare à  la lumière des dernieres fouilles archéologiques, Dacia, N.S., 10 (1966), p. 365-371. Nouvelles recherches sur le „limes” byzantin du Bas Danube aux Xe-XIe  siècles, în Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Main Papers, VI, Oxford, 1966, p. 1-15 (în colaborare cu Em. Condurachi şi I. Barnea).

Un mormânt de călăreţ nomad din secolele XI-XII descoperit la Moviliţa (r. Urziceni, reg. Bucureşti), SCIV, 18 (1967), 1, p. 135-140 (în colaborare cu Gh. Diaconu).

Despre pecenegi la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XI-lea, SCIV, 18 (1967), 3, p. 463-476.

Câteva urme de vieţuire în secolul al VII-lea în insula Banului, Comunicări, Seria arheologică, II, Craiova, 1967, p. 11.

Les Petchénègues au Bas Danube, Dacia, N.S., 11 (1967), p. 259-270.

Alte precizări în legătură cu valul de piatră din Dobrogea şi însemnările toparhului bizantin, SCIV, 19 (1968), 2, p. 357-369.

Urme vechi  de   locuire   în colţul de sud-vest al Dobrogei, RevMuz, 5 (1968),348-351 (în colaborare cu N. Anghelescu).

Un sigiliu de plumb al lui Alexie I Comnenul descoperit la Păcuiul lui Soare, SCN, 4 (1968), p. 249-251.

O „gemă descoperită la Romula, SCN, 4 (1968), p. 277-278.

Despre carierele de piatră de lîngă Păcuiul lui Soare, SCIV, 19 (1968), 3, p. 4 51- 468 (în colaborare cu Emanoil Zah).

Rolul cetăţii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la sfîrşitul secolului X, Pontice, 2 (1969), p. 395-400.

Vasile Apokapes şi Nikiphor Botaneiates - katepani la Dunărea de Jos, SCIV, 20 (1969), 3, p. 437-451.

Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui Soare, SCIV, 20 (1969), 4,623-624 (în colaborare cu A. Atanasiu).

Quelques  observations  sur  le  complexe  archéologique  de  Murfatlar  (Basarabi),

Dacia, N.S., 13 (1969), p. 443-456 (în colaborare cu P.Şt. Năsturel).

Einige Zierrate und Zaumzeugstucke von Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 13 (1969), p. 501-506.

Păcuiul lui Soare, în Enzyklopedisches Handbuch zur Urund Frühgeschichte Europas 2 (1-2), Praga, 1969 (sub voce).

Une information de Skylitzes-Cedrenos à la lumière de l'archéologie, RÉSEE, 7 (1969), 1, p. 43-49.

Le commerce fluvial et maritime dans la région comprise entre le Danube et la mer Noire aux IVe-XIIe siècles, Etudes d'histoire maritime, Moscou, 16-23 août 1970, p. 281-293.

localiser Ozolimne?, Studia Balcanica, 1, Sofia, 1970, p. 87-94.

Le problème de la localisation de l'Onglos, Dacia, N.S., 14 (1970), p. 325-334. Despre localizarea Vicinei, Pontica, 3 (1970), p. 275-295.

Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare, BMI, 1 (1971), p. 3-20.

Despre localizarea Onglos-ului, Peuce, 2 (1971), p. 191-203.

În căutarea Dafnei, Pontica, 4 (1971), p. 311-318.

Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P.Bulgaria), SCN, 5 (1971), p. 207-210.

Aspects de l'idée impériale dans le folklore roumain, Byzantina, 3 (1971), p. 195- 199.

Les carrières de pierre de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 15 (1971), p. 289-306. Despre datarea „circumvalaţiei” şi „bisericii  treflate” de la  Niculiţel,  SCIV,  23 (1972), 2, p. 307-319.

Câteva cuvinte despre un „candelabru” roman de lut, SCIV, 23 (1972), 3, p. 459- 462.

Câteva consideraţii în legătură cu valurile din Dobrogea, Pontica, 5 (1972), p. 373- 378.

Quelques considérations sur les briquets de Păcuiul  lui  Soare, Dacia, N.S., 16 (1972), p. 317-323.

Quelques problèmes du Moyen Âge roumain illustrés par les découvertes archéologiques mises au jour après 1945, Annuario des estudios medievales, Barcelona, 8 (1972-1973), p. 567-575.

Despre data pătimirii lui Zoticos, Attalos, Kamasis şi Philippos, SCIVA, 24 (1973), 4, p. 633-642.

Câteva consideraţii în legătură cu un zid medieval de la Păcuiul lui Soare, BMI, 42 (1973), 2, p. 33-36.

Quelques considérations sur la céramique peinte de Bas Danube, în volumul Les Slaves et le monde méditerranéen aux VIe-XIe  siècles,  Sofia, 1973, p. 209-213.

Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 17 (1973), p. 351- 359 (în colaborare cu Silvia Baraschi).

Obiecte romane târzii de la Pârjoaia, SCIVA, 25 (1974), 2, p. 289-294.

Tipuri  de  opaiţe  de  la  Păcuiul  lui  Soare,  Pontica,  7  (1974),  p.  387-393  (în colaborare cu Silvia Baraschi).

Un amnar din secolul al VI-lea descoperit la Dervent, Muzeul Naţional, 1 (1974),

Boucle d'oreille en croissant découverte à Păcuiul lui Soare, RÉSEE, 12 (1974), 3, p. 395-396.

Quelques problèmes de la période comprise entre le VIIe  siècle  et  le commencement du Xe  (Dobroudja), Dacia, N.S., 18 (1974), p. 289-293.

Date noi privind „Valul mare de pămînt” din Dobrogea, Peuce, 4 (1973-1975), p. 199-209.

Cântare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina, SCN, 6 (1975), p. 243-245.

Din nou despre moneda de argint a lui Gh.Terter I, SCN, 6 (1975), p. 247.

Din  nou  despre  încadrarea  cronologică  a  valului  şi  mănăstirii  de  la  Niculiţel, SCIVA, 26 (1975), 1, p. 101-106.

Despre   datarea        nivelului   „locuinţelor   incendiate”   de   la   Dinogetia-Garvăn (jud.Tulcea), SCIVA, 26 (1975), 3, p. 387-394.

Réprésentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des X- XI siècles, Dacia, N.S., 19 (1975), p. 267-268.

Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, Studia Balcanica, 10 (1975), p. 87-93. Despre situaţia politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea, SCIVA, 27 (1976), 3, p. 293-307.

Păcuiul lui Soare - Vicina, Byzantina, 8 (1976), p. 409-447.

Un tezaur de monede bizantine din secolul al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare, Muzeul Naţional, 3 (1976), p. 235-239.

Istoria Dobrogei în unele lucrări străine recente (I), Revista de istorie, 29 (1976), 6, p. 935-941; (II), Revista de istorie, 30 (1977), 10, p. 1893-1900; (III), Revista de istorie,  33 (1980),  2,  p.  353-361;  (IV),  Revista de istorie, 33 (1980), 4,767-771; (V), Revista de istorie, 34 (1981), 9, p. 1747-1753; (VI), Revista de istorie, 36 (1983), 7, p. 723-728.

Les rives du Danube à la lumière de quelques passages de la chronique de Skylitzès, RÉSEE, 14 (1976), 2, p. 311-322.

La géographie historique du territoire roumain dans la région du Bas Danube aux VIIIe-Xe      siècles   telle   quelle   se   dégage   des   sources   byzantines,   Bulletin

d'information et de coordination, 8 (1975/1976), p. 100-103.

Plăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare, Ialomiţa. Studii şi comunicări de muzeologie, arheologie-istorie şi etnografie, 1977, p. 80-82.

Câteva consideraţii pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni), Pontica, 10 (1977), p. 59-63.

O formaţiune statală la Dunărea de Jos la sfârşitul secolului al XIV-lea, necunoscută pînă în prezent, SCIVA, 29 (1978), 2, p. 185-201.

Autour de la pénétration des Slaves au sud de Danube, Rapports du IIIe  Congrès international d'archéologie slave, Bratislava, 1979, p. 165-169.

À propos de l'invasion coumane de 1148, Études byzantines et postbyzantines, 1 (1979), p. 19-27.

Despre Sacidava şi „stratigrafia” ei, SCIVA, 31 (1980), 1, p. 123-130.

Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavoda, Pontica, 13 (1980), p. 185- 195.

Contribuţie  la  cunoaşterea  monedelor  lui  Ioan  Terter,  despotul  Ţării  Dristrei, Cercetări numismatice, 3 (1980), p. 73-76.

À propos de la culture matérielle byzantine du Bas Danube aux Xe-XIIe siècles, în Actes du XVe Congrès international d'études byzantines, Athènes, 1980, p. 97-102.

S-au emis monede în Dobrogea bizantină (secolele X-XII)?, SCIVA, 32 (1981), 3, 407-412.

Un dénéral monétiforme trouvé à Păcuiul lui Soare, RÉSEE, 19 (1981), 3, p. 485- 488.

Realităţi politice la Dunărea de Jos: români, bizantini, bulgari, pecenegi, Revista de istorie, 34 (1981), 6, p. 1111-1133.

Iarăşi despre localizarea Vicinei, Revista de istorie, 34 (1981), 12, p. 2311-2316. La Dobroudja et Byzance à l'époque de la génèse du peuple roumain (VIIe-Xe siècles), Pontica, 14 (1981), p. 217-220.

Tipare de la  Păcuiul  lui  Soare pentru obţinerea  de podoabe în tehnica presării, Pontica, 15 (1982), p. 263-267 (în colaborare cu A. Panaitescu).

Despre  momentul  îngropării  tezaurului  de  la  Suluc,  jud.  Tulcea,  Cercetări numismatice, 5 (1983), p. 33-38.

„Marcă de olar” avînd ca reprezentare un cal, SCIVA, 34 (1983), 3, p. 290-293.

Kili et l'expedition d'Umur beg, RÉSEE, 21 (1983), 1, p. 23-29.

Pătrunderea pecenegilor în Câmpia Română şi argumentul numismatic, SCIVA, 35 (1984), 1, p. 68-73.

Începuturile  arheologiei  româneşti.  Istoricul  Muzeului  naţional  de  antichităţi, SCIVA, 35 (1984), 1, p. 3-44 (în colaborare cu  Alexandru Păunescu, Irina Casan-Franga).

Documente vechi creştine în Dobrogea, Pontica, 17 (1984), p. 157-167.

Kili şi expediţia lui Umur-beg, Peuce 9 (1984), p. 389-394.

Monede rare descoperite la Păcuiul lui Soare, jud.Constanţa, BSNR, 77-79 (1983- 1985), nr. 131-133, p. 433-436.

Extension du premier état bulgare au nord du Danube (VIIIe-Xe  siècles). La culture matérielle, Études Balkaniques, 21 (1985), 1, p. 107-113.

Câteva  fibule  din  epoca  romană  târzie  de  la  Păcuiul  lui  Soare  şi  Dervent (jud.Constanţa), CCDJ, 1 (1985), p. 87-92.

Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 1 (1985), p. 107- 111.

„Satul Carpilor” sau un „sat al carpilor” ?, CCDJ, 2 (1986), p. 205-207. Consideraţii  generale asupra  aşezărilor cu caracter urban de la  Dunărea  de Jos (secolele X-XI), CCDJ, 2 (1986), p. 223-226.

Organizarea administrativ-militară a regiunii Dunării de Jos în vremea lui Ioan Tzimiskes, SCIVA, 37 (1986), 3, p. 168-178.

Societatea „Românismul”, Istros, 4 (1986), p. 223-228.

Kilia et Likostomo ou Kilia = Licostomo?, RRH, 25 (1986), 4,  p. 301-317.

Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 3-4 (1987), p. 113-114.

Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XI), CCDJ, 3-4 (1987), 115-121.

Notes sur la culture matérielle de Dobroudja (VIIe-Xe   siècles), Istros, 5 (1987), Câmpia  Română  şi  Bizanţul  în  sec.  X  (Note  preliminarii),  Istros,  5  (1987), p. 217-220.

Câteva probleme privitoare la monedele de aramă din sudul Dobrogei în ultima treime a secolului XIV, SCIVA, 38 (1987), 2, p. 142-158.

Unde se afla oraşul Theodoropol?, AIIA, 24/1 (1987), p. 479-484.

De nouveau à propos de Presthlavitza, Südost Forschungen, 46 (1987), p. 279- 293.

Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Âge (Dobrudza. Études  ethno-culturelles, Sofia, 1987, 238 p.), Dacia, N.S., 32 (1988), 1-2, p. 175-193.

Sur les problèmes archéologiques de la cité d'Iatrus, Dacia, N.S., 32 (1988), 1-2, 195-204.

De nouveau au sujet du monument rupestre de Murfatlar, RRH, 27 (1988), 1-2, p. 123-126.

Date noi despre un turn al cetăţii Vicina, CCDJ, 5-7 (1988-1989), p. 153-156 (în colaborare cu Dan Căpăţînă).

Un alt sigiliu al lui Constantin VII şi Zoe, CCDJ, 5-7 (1988-1989), p. 175-177. Tradiţii  daco-romane  în  monumentul  rupestru  de  la  Basarabi  (jud.Constanţa), Symposia Thracologica, 7 (1989), p. 430-431.

Vers   quelle   date   Leon   Melissenos   pouvait-il   être   domestikos   des   scholes occidentales?, RÉSEE, 27 (1989), 1-2, p. 11-14.

O carte despre arta rupestră cu multe probleme, SCIVA, 41 (1990), 1, p. 55-66. Despre organizarea ecleziastică a regiunii Dunării de Jos (ultima treime a secolului X - secolul XII), Studii Teologice, 1 (1990), p. 103-120.

Un tip necunoscut de piesă din sec. VI - începutul sec.VII, SCIVA, 42 (1991), 1-2, p. 81-84.

Sur l'organisation ecclésiastique dans la région du Bas-Danube (derniers tiers du Xe siècle - XIIe  siècle), Études byzantines et postbyzantines, 2 (1991), p. 73-89. Din nou despre originea mărcilor de olar, Pontica, 25 (1992), p. 355-358.

Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos, Pontica, 25 (1992), p. 359-361. Un brăzdar din epoca romană descoperit la Dervent, Istros, 6 (1992), p. 271-272. Note de lector (I), Istros, 6 (1992), p. 323-327.

Contribution à la connaissance de l'histoire de la Dobroudja en base de quelques sceaux, Dacia, N.S., 36 (19929, p. 179-185.

Originea numelui Dobrogea, Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente româneşti, 17 (21), Freiburg, 1992/3, p.233-240

Câteva caracteristici ale oraşelor dobrogene din secolele X-XI, Analele Brăilei, 1 (1993), 1, p. 433-435.

Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe  siècles), Dacia, NS, 37 (1993), p. 291-300.

Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna, Dacia, NS, 37 (1993), p. 301-305.

Sapă de fier din epoca romană, Istros, 7 (1994), p. 349-351.

Note de lector (II), Istros, 7 (1994), p. 353-354.

Câteva  consideraţii  privind  sigiliile  strategului  Ioan  Malesis,  Istros,  7  (1994), p. 355-356.

Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară, Istros, 7 (1994), p. 357-358.

Unde trebuie căutat Onglos?, Istros, 7 (1994), p. 359-361.

Recenzii şi discuţii arheologice, I, CCDJ, 12 (1994).

Cumanii şi originea familiei lui Dobrotiţă, Revista istorică, 5 (1994), p. 283-288. Sur la présence des byzantins au Bas-Danube (IXe-XIVe siècles), RÉSEE, 32 (1994), 3-4, p. 367-373.

Points  de  vue  sur  l'organisation  ecclésiastique  au  Bas-Danube  (Xe-XIe   siècles), Dacia, NS, 38-39 (1994-1995), p. 449-452.

Despre căderea Vecinei sub tătari, în Pe drumul credinţei, Rives Eaton Road USA, 1995, p. 67-76.

Apa preotului Enciu, CCDJ, 13-14 (1995), p. 319-323.

Caii Sfântului Theodor, CCDJ, 13-14 (1995), p. 324-326.

Un faux problème de géographie historique - Kilia et Likostomo, Il Mar Nero, 2 (1995-1996), p. 235-266.

Despre unele antroponime de origine cumană, Analele Brăilei, 2 (1996), p. 569- 571.

Cui aparţine cultura Ciurel?, Istros, 10 (2000), p. 491-493.

Tempus, templum, tâmplă, CCDJ, 18 (2001), p. 38-40.

Nouvelles données sur les régions sud-danubiennes dans deux inscriptions grecques, Studia antiqua et archaeologica, 9 (2003), p. 269-272.

Din nou despre slavi la Dunărea de Jos, Istros, 11 (2004), p. 353-355.

 

Rapoarte de săpături arheologice:

Şantierul  arheologic  Garvăn  (Dinogetia),  SCIV,  5  (1954),  1-2,  p.  161-197  (în colaborare).

Şantierul arheologic Cernavoda, SCIV, 6 (1955), 1-2, p. 151-163 (în colaborare cu Morintz şi D. Berciu).

Săpăturile  arheologice  de  la  Mărculeşti-Viişoara  (r.  Slobozia,  reg.  Bucureşti), Materiale, 5 (1959), p. 543-545.

Săpăturile de la Capidava, Materiale, 5 (1959), p. 562 (în colaborare cu Gr. Florescu şi R. Florescu).

Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 5 (1959), p. 587-592 (în colaborare cu I. Nestor); 6 (1960), p. 653-666 ; 7 (1961), p. 599-608 ; 8 (1962), 713-722; Materiale, Tulcea, 1980, p. 493-495 (în colaborare cu T. Papasima, Custurea şi P. Vlădilă); Materiale, Braşov, 1981, p. 435-436 (în colaborare cu T. Papasima, P. Vlădilă, G. Custurea, V. Sîrbu); Materiale, Vaslui, 1982, 208-209 (în colaborare cu T. Papasima, A. Panaitescu); Materiale, Bucureşti, 1983, p. 435-436 (în colaborare cu T. Papasima, P. Vlădilă, G. Custurea, V. Sîrbu).

Săpăturile de la Mănăstirea Neamţu, Materiale, 6 (1960), p. 699-702.

Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), Materiale, 8 (1962), p. 439-455 (în colaborare cu C. Preda, Em. Popescu).

Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare „Porţile de Fier”, SCIV,

16 (1965), 2, p. 395-406 (în colaborare cu D. Tudor, E. Comşa, S. Morintz, Exp. Bujor, N. Constantinescu).

Rezultatele cercetărilor arheologice din zona Porţilor de Fier, în Comunicări Academia R.S.R., Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”, Seria IV, Craiova, 1968, p. 43-47.

Recenzii:

Mircev, Necropola tumulară tracă de lîngă satul Dolina, în RRH, 7 (1955), p. 633-638.

Zivka Văzarova, Slavjano-bălgarskoto selişte kraj selo Popina Silistrensko, Sofia, 1956, în SCIV, 8 (1957), 1-4, p. 401-403.

Izvestija. Bulletin de l'Institut archéologique bulgare, 20 (1955), în SCIV, 9 (1958), 1, p. 242-247.

Iordanka Čangova, Tărgovski pomestenija kraj juznata krepostna stena v Preslav, Izvestija Institut, 21 (1955), în  SCIV, 10 (1959), 2, p. 528-529.

Nouvelles Etudes d'Histoire Roumaine, II, Studii, 14 (1961), 3, p. 770-771. Stancio Stancev - Stefan Ivanov, Necropolăt do Novi Pazar, Sofia, 1958, în SCIV, 12 (1961), 2, p. 414-417.

  1. Dimitrov, Rannosrednovekoven nekropol pri gara Razdelna, Arheologija Sofia, 3-4 (1959), în SCIV, 13 (1962), 1, p. 235-237.

Sonia  Georgieva,  Srednovekovnata  selişte  nad  razvalinite  na  anticnija  grad Abritus, Izvestija Institut, 24 (1961), p. 4-35, în SCIV, 13 (1962), 2, p. 471-475. Stamen  Mihailov,  Otnosno  proizhoda  na  rannosrednovekovnata  cernolăskava keramika v Bălgaria, Arheologija Sofia, 3 (1961), p. 5-11, în Dacia, N.S., 6 (1962), p. 555-557.

  1. Cihodaru, Observaţii critice asupra însemnărilor „toparhului bizantin”, SCC, Seria Istorie, 12, 2, Iaşi (1961), p. 259-271, în Studii, 16 (1963), 2, p. 501- 502.

Sonija Gheorghieva, K voprosu o materialism kulture slavean i prabălgar na nijnem Dukala, în RÉSEE, 1 (1963), 1-2, p. 207-209.

I.I. Liapouchkine, K voprosu o kulturnem ednistre slavean, IA-SSSR, Sbornik M. Artamonov, Leningrad, 1961, p. 203-209, în RÉSEE, 1 (1963), 3, p. 644-645. Vera Antonova şi  Dremsizova Tvetana, L'agoul d'Omurtag de la lisière du village Tzar Krum, reg. Colarovgrad (fouilles de 1958), Arheologija, II, Sofia,   2 (1960), p. 28-29, în RÉSEE, 1 (1964), 1-2, p. 329.

At. Milcev, Rannosrednovekovni bălgarski nakiti i krăstove enkolpioni ot severozapeidna Bălgaria, Arheologija Sofia, 5 (1963), p. 22-37, în RRR (ist.etn.), 3 (1964), p. 127-130.

St. Mihailov, Razkopki v Pliska prez 1959-1961 g., Izvestija, 26 (1963), p. 5-46, în RRH (seria ist.etn.), 3 (1964), p. 130-133.

Vera Antonova, Aulăt na Omurtag pri s. Tzar krum, Arheologijia Sofia, 5 (1963), 2, p. 49-50, în RRR (ist.etn.), 3 (1964), p. 133-135.

Ecaterina Manova, Razkopki na srednovekovna tzărkva v. Kîrjali, Arheologijia Sofia, 5 (1963), 3, p. 75-83, în RRR (ist.etn.), 3 (1964), p. 136-137.

Sonja Georgieva, K voprosu et.n. Prabălgarskam hudojestvenoi promîşlesnoski, Slavia Antiqua, 10 (1963), p. 331-365, în RRR (ist.etn.), 6 (1964), p. 341-344. Atanas Milcev, Po voprosa za kulturata na slavianite i prabălgarite v naşite zemia prez rannota Crodnovekovie, Arheologijia, 2 (1964), p. 1-12, în RRH (ist.etn.), 3 (1965), p. 154-159.

Zivka Vzarova, Slavianite na iug et Dunav (po arheologiceskuh dani), Arheologijia, 6 (1964), 2, p. 23-33, în RRR (seria ist.etn.), vol. 2, partea 3 (1965), p. 189-194.

St. Mihailov, Stroitelnite periodi v Pliska i proizhodăt na staro-bălgarskata monumentalna  arhitectura,  Arheologijia,  6  (1964),  2,  p.  13-23,  în  RRH (ist.etn.), 4 (1965), p. 260-263.

Krândjalov, Cum se poate distinge în materialele arheologice ale aşezărilor balcanice populaţia locală romanizată de cea slavă şi de alte elemente etnice, în RRR (ist.etn.), 7 (1965), 468-472.

Manova, Cercetări arheologice în raionul Zlatovgrad, în RRR (ist.etn.), 7 (1965), 473-475.

Iurukova, Descoperirile mai importante şi dezvoltarea numismatică în Bulgaria în ultimii 20 de ani, în RRR (ist.etn.), 8 (1965), p. 514-516.

Bohuslav Chropowski, Nitra la începutul evului mediu, în RRR (ist.etn.), 8 (1965), p. 561.

Hachulska-Ledonos, Scări de şa din epoca feudală timpurie de la Nowa Hute, în RRR (ist.etn.), 8 (1965), 638-639.

Bobcev, Săpăturile arheologice din centrul Sofiei, în RRH (ist.etn.), 10 (1965), 695-697.

Ivanov, Bobcev, Săpăturile din piaţa hotelului Balkan din centrul Sofiei, în RRR, 10 (1965), p. 697-699.

S.A. Pletneva, Srednovekovaja keramika Tamanskogo gorodisca, Moscova, 1963, în SCIV, 16 (1965), 4, p. 834-835.

Serdica, în Mitropolia Olteniei, 18 (1966), 1-2, p. 167-172.

Iurukova, Contribuţii la studiul circulaţiei monedelor romane de bronz, în RRR (ist.etn.), 3 (1966), 5, p. 378-379.

Popov, Despre apariţia omului în ţinuturile noastre (citeşte Bulgaria n.n.), în RRR (ist.etn.), 3 (1966), p. 426-430.

Iordanka Atanasova, Petăr Kiciaşki, Descoperiri funerare în satul Gradeţ, RRR (ist.etn.), 3 (1966), 5, p. 431-433.

Ivanka Nicolaevici, Les baptisteres paléochretiens en Iougoslavie, ZRVI, 9 (1966), p. 223-234, în RRR (ist.etn.), 4 (1967), 5, p. 372-373.

Ferluga, Les soulevements des comitopoules, ZRVI, 2 (1966), p. 75-84, în RRR (ist.etn.), 4 (1967), 5, p. 373-376.

Mihail Mihalcu, Coroziunea, Bucureşti, 1966, 226 p., în SCIV, 19 (1968), 3, p. 546-547

Besevliev, Iransky elementi i prabălgarskite, în RÉSEE, 7 (1969), 2, p. 433.

Besevliev, Ein verkannter thrakischer Ortsname, Izvestija, 16, p. 75-77, în RÉSEE, 7 (1969), 2, p. 433.

Rădulescu şi N.Harţuche, Cimitirul feudal timpuriu de la Castelu, Constanţa, 1967, 127 p., 31 pl., în RÉSEE, 7 (1969), 2, p. 436-437.

Totev, Neizvesten strateg na Ioanopol i Dorostol, Arheologija Sofia, 1968, în RÉSEE, 7 (1969), 3, p. 579.

Vera Antonova, Dve rannochristianski tzărkova văv vănănita ukreplenje na aul na kan Omurtag pri gara Tzar Krum (Sumensko), Arheologija Sofia, (1968), 4, p. 52-67, în RÉSEE, 7 (1969), 4, p. 740.

Vasil Mikov, Lokalizirăne na neakoi iz ceznati anticni i srednovekovi selişcea i kreposti v Bălgaria, Arheologija Sofia, (1968), 4, în RÉSEE, 7 (1969), 4, p. 740.

Lozovan, Doina  et  saga.  Paralléles  épiques  roumano-scandinaves,  Revue romaine, (1967), 1, p. 207-214, în RÉSEE, 7 (1969), 4, p. 740-741.

Le développement de l'historiographie roumaine au cours du dernier quart de siècle, RRH, 8 (1969), 4, p. 767-792 (în colaborare cu Tr. Lungu, St. Olteanu).

S.A. Pletneva, Ot kocevii v gorodam, Moskva, 1967, în RÉSEE, 8 (1970), 1, p. 164.

Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1970), Dacia, N.S., 15 (1971), p. 415-435 (în colaborare cu Al. Rădulescu).

Phillippe Joseph, Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (Ve-XVIe siècle), Bologna, 1970, în SCIV, 23 (1972), 2, p. 335.

Izvorî na bălgarskata istorija (Fontes Historiae Bulgaricae), XV, Sofia, 1972, sub red. Mihail Voinov, 321 p., în SCIV, 23 (1972), 4, p. 683-684.

  1. Besevliev, Les inscriptions protobulgares et leur portée culturelle et historique, Byzantino-Slavica, 32, Praga, 1971, fasc. 1, p. 35-51, în SCIV, 23 (1972), 4, p. 684-685.

Michel Molaise, Antichităţi egiptene şi obiecte de sticlă din Orientul apropiat, în RRRS, 9 (1972), 4, p. 603-607.

Totev, Necropola de la Preslav, RRRS, 4 (1972), 6, p. 905-908.

Profesorul N. Bănescu (necrolog), în Pontica, 5 (1972), p. 585-587.

Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971), Dacia, N.S., 16 (1972), p. 375-405 (în colaborare cu Al. Rădulescu).

Totev, Novootkriti vizantijski olovni pečati ot Preslav, Izvestija Varna, 8 (23), 1972, în SCIVA, 24 (1973), 3, p. 553.

I.G. Hîncu, Căprăria - Pamjatnik kultury X-XII vv., Chişinău, 1973, în SCIVA, 24 (1973), 3, p. 553-554.

Anghelov, Obrazivane na bălgarskata narodnost, Sofia, 1971, în SCIVA, 24 (1973), 3, p. 554.

Bibliotheca Historica Romaniae, 10 ani de activitate rodnică, în SCIVA, 24 (1973), 4, p. 689-690.

Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972), Dacia, N.S., 17 (1973), p. 417-440 (în colaborare cu Al. Rădulescu).

Ovcearov, Valul de frontieră Erkesia, în CID SP, 10 (1973), 2, p. 270-272.

Donceva-Petkova, Srednovekovni glinini sădove s vătreţni uţi, Arheologija Sofia, 4 (1971), p. 32-38, în RRR, 10 (1973), 3, p. 458-460.

Al. Graur, Nume de locuri, Bucureşti, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 1, p. 154-158.

G.B. Fedorov, L.L. Polevoj, Arheologija Rumynii, Moscova, 1973, în SCIVA, 25 (1974), 2, p. 325.

I.P.  Rusanova,  Slavianskie  drevnosti  VI-IX  vv.  mezdu  Dneprom  i  zapodnym Bugom, Moscova, 1973, în SCIVA, 25 (1974), 2, p. 328.

Problemy arheologii i drevnei istorii Ugrov, Moscova, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 2, p. 328.

Jugovostocnaja Evropa v srednie veka, Chişinău, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 2,p. 328.

Părvi kongres na  bălgarskoto  istoricesco druzestvo, Sofia, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 2, p. 329.

Iordanka Čangova, Srednovekovnoto selişte nad trakiiskija grad Sevtopoles XI- XIV vek, Sofia, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 2, p. 329.

Cumania, 1, Kecskemet, 1972, în SCIVA, 25 (1974), 3, p. 489-490.

Giuseppe  Bovini,  Note  sull'area  cimiteriale  paleo-cristiana  di  S.Eustorgio  a Milano, Revista di Studi Liguri, 37, Bordighera, 1973, în SCIVA, 25 (1974), 3, p. 490.

Lozovan, Varegues, Romeens et le lion du Pirée, Revue romane, 8, 1973, 1, în SCIVA, 25 (1974), 3, p. 490.

Arheologiceskie issledovanija v Moldavii (1972), Chişinău, 1974, în SCIVA, 25 (1974), 3, p. 490.

Carevgrad Tărnov. Dvorecăt na bălgarskite care prez vtorata bălgarska dărzava, I, Sofia, 1973, în SCIVA, 26 (1975), 2, p. 308.

Izvestija na okrăjnia istoriceski muzei i bălgarskoto diujestvo, Tolbuhin, 1973, în SCIVA, 26 (1975), 2, p. 308-309.

Al. Zub, Vasile Pârvan, Iaşi, 1974, în SCIV, 26 (1975), 3, p. 433.

Balcanoslavica, 1, Prilep, 1972; 2, 1973, în SCIVA, 26 (1975), 3, p. 433.

Muzeul Naţional, 1, Bucureşti, 1974, în SCIVA, 26 (1975), 3, p. 434.

Sonja Georgieva, Velizar Velkov, Bibliografija na bălgarskata arheologija, Sofia, 1974, 478 p., în SCIVA, 26 (1975), 4, p. 581.

Ioannis Skylitzes Synopsis historiarum, Berlin, 1973, în SCIVA, 26 (1975), 4,581-582.

Fontes Historiae Dacoromaniae, III, Bucureşti, 1975, în Magazin istoric, 20, nr. 976, p. 2.

Byzantina, I-III, Thessalonique, în Peuce, 4, (1973-1975), p. 321-324.

Al  XV-lea  colocviu al  Societăţii  „Mihai  Eminescu” din Freiburg i.Br.  cu tema „Românii şi marea”, în SCIVA, 27 (1976), 1, p. 119-120.

Evangelos K. Chrysos, To Bizantion kai oi Gotdoi, SCIVA, 27 (1976), 1, p. 129- 130.

Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti  (secolele  X-XIV),  Bucureşti,  1974,  379  p.,  52  fig.,  în  SCIVA,  27 (1976), 2, p. 281-282.

Al  XV-lea  Congres  internaţional  de  studii  bizantine,  în  SCIVA,  27  (1976),  2, p. 271.

Cigaar N. Crinje, L'imigration anglaise à Byzance après 1066. Un nouveau texte sur les Varangues à Constantinople, REB, 32 (1974), p. 301-342, în RÉSEE, 14 (1976), 2, p. 354.

Giuseppe Bovini, Les „sinopie” récemment découvertes sous les mosaiques de l'abside de Saint-Appolinaire in Closse à Ravenne, Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des seances 1974, Paris, 1974, p. 97-110, în RÉSEE, 14 (1976), 2, p. 354.

Babic Boskov, Srednovekovno kulturno bogatsvo na S.R. Makedonja, Prilep, 1974, 66 p., 187 fig., în RÉSEE, 14 (1976), 2, p. 354-355.

Fontes  Historiae  Daco-Romanae,  III,  în  AIIA  A.D.  Xenopol  Iaşi,  13  (1976), 431-433.

Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux XIIIe-XIVe siècles. Étude de géographie historique, 1976 (Colecţia  Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, vol. 49), în SCIVA, 28 (1977), 2, p. 292-296.

Octavian Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în Dacia traiană sud- carpatică, Craiova, 1976, în SCIVA, 28 (1977), 4, p. 611-612.

Ana Comnena, Alexiada, Bucureşti, 1977 (trad. Marina Marinescu), în SCIVA, 28 (1977), 4, p. 617.

Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploieşti), Bucureşti, 1978, 182 p., în SCIVA, 30 (1979), 3, p. 469-475.

Lexikon des Mittelalters, München-Zürich, 1978, recenzie în Pontica, 12 (1979), p. 378-379.

De la Dunăre la Mare, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1979, 244 p., recenzie în Pontica, 12 (1979), p. 379-382.

Alexandru Barnea, Ion Barnea, Ioana Bogdan Cătăniciu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Gheorghe Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti, 1979, 258 p., recenzie în Dacia, N.S., 24 (1980), p. 386-391.

Profesorul Gheorghe Ştefan (necrolog), în SCIVA, 31 (1980), 3, p. 479-481. Culture  et  art  en  Bulgarie  médiévale  (VIII-XIV  siècles),  Sofia,  1979,  dare  de seamă în RÉSEE, 18 (1980), 4, p. 784-785.

Jonathan Shepard, Tzetzes letters to Leo at Dristra, Byzantinische Forschungen, 6, Amsterdam, 1979, p. 191-230, în RÉSEE, 18 (1980), 4, p. 785-786.

Pliska-Preslav, I, 1979, 212 p., în RÉSEE, 18 (1980), 4, p. 798.

Constantin Preda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucureşti, 1980, recenzie în SCIVA, 32 (1981), 2, p. 309-312.

A  XV-a  sesiune  de  rapoarte  privind  cercetările  arheologice  în  România  (în colaborare), Revista de istorie, 34 (1981), p. 1565-1566.

Stylianos Pelekanides, Studien zur frühchristlichen und byzantinischen Archäologie, în RÉSEE, 19 (1981), 1, p. 179-181.

Barnea, Arta creştină în România, vol.I (secolele III-VI), Bucureşti, 1979, 280 p., 118 pl., şi vol. II (secolele VII-XIII), Bucureşti, 1981, 238 p., 102 pl., în Pontica, 14 (1981), p. 371-378.

Vasile Culică (necrolog), în Pontica, 14 (1981), p. 379-381.

Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, Bucureşti, 1980, în SCIVA, 33 (1982), 2, p. 257-259.

Balard, Gênes et l'Outre Mer, II, Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzo, în SCIVA, 33 (1982), 4, p. 442.

Stancio Vaklinov şi Stanislav Stanilov, Kladenci. Rannosrednovekovnoto bălgarsko selişte, Varna, 1981, în SCIVA, 34 (1983), 2, p.p. 180-181.

Mircea D. Matei, Emil E.Emandi, Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare. Secolele XI-XVII, Bucureşti, 1982, în SCIVA, 34 (1983), 3, p. 298-299.

Helena Zoll Adamikova, Wezesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne slovnian na terenie Polski, vol.II, Wroclaw-Krakow-Gdansk, 1979, 316 p., în Pontica, 16 (1983), p. 360.

Liudmila Donceva-Petkova, Signes sur les monuments archéologiques de Bulgarie médiévale, Sofia, 1980, 188 p., 19 fig., 42 pl., în Pontica, 16 (1983), p. 360-362. Stojan Avdev, Les monnaies en argent du tsar Michail Assene, 1337-1355, Numizmatika, 3 (1980), p. 13-22, în Pontica, 16 (1983), p. 362-363.

Totiu Totev, Monasterăt v „Tuzlalaka” centăr na rezervanata keramika o Preslav prez IX-X v., Sofia, 1982, 80 p., 69 fig., în SCIVA, 36 (1985), 3, p. 274.

John V.A. Fine, The Early Medieval Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor (The University of Michigan), 1983, 335 p., în Pontica, 19 (1986), p. 313-314.

Asdracha, G. Bakirtzis, Inscriptions byzantines de Thrace (VIIIe-XVesiècles). Edition et commentaire historique, Arhailogikon Deltion, 35 (1980), Athena, 1986, p. 241-282, pl. 58-78, în Istros, 5 (1987), p. 438-439.

Stamen Mihailov, Gheorghi Džingov, Vălo Vălov, Violeta Dimova, Rannosrednovekovnoto selişte pri selo Stărmen, Sofia, 1982, 144 p., în Istros, 5 (1987), p. 440.

Kulturata na srednovekovnia Tărnov, Sofia, 1985, 214 p., sub redacţia lui Atanas Popov şi Velizar Velkov, în Istros, 5 (1987), p. 441-442.

Profesorul Ion Barnea la 75 de ani, în SCIVA, 39 (1988), 4, p. 391-397.

Silvia Baraschi (necrolog), în SCIVA, 42 (1991), 3-4, p. 109-112.

Urszula Maj Stradow, Stanowiske 1, Czesc I, Ceramika wczesnesredniewieczna, Cracovie, 1990, 138 p., 78 fig., în Dacia, N.S., 36 (1992), p. 221.

Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987, 350 p., în Istros, 6 (1992), p. 317-322.

Cui aparţine cultura Ciurel ?, Istros 10, 2000,p. 491-493;

Tempus, templum, tâmplă, CCDJ 18, 2001, p. 38-40.

Contribuţii istorice şi etimologice, Aalboorg - Danemarca, 2001.

Nouvelles données sur les régions sud-danubiennes dans deux inscriptions grecques, Studia antiqua et archaeologica 9, 2003, p. 269-272.

Din nou despre Sava Gotul, în Izvoarele creştinismului românesc, Constanţa, 2003, p. 127-132.

Câteva observaţii pe marginea cap. LVI al Satyrikon-ului lui Petroniu (Buc. 1995), în Închinare lui Petre Şt. Năsturel, Brăila, 2003, p. 801-802.

Din nou despre slavi la Dunărea de Jos, Istros 11, 2004, p. 353-355.

De nouveau sur les slaves au Bas- Danube (VIe-VIIe siècles), Etudes byzantines et post-byzantines 5, 2006, p. 211-212.

O inscripţie de la Păcuiul lui Soare SCIVA 58, 2007, 1-2, p. 161-163.

(Bibliografia a fost întocmită cu ajutorul doamnei dr. Oana Damian)

Bibliografie despre arheolog

Niculae Conovici, Petre Diaconu à 70 ans, Dacia NS, 40-42, 1996-1998, p. 473-484.

Mihai Irimia, Petre Diaconu la 80 de ani, Pontica, 37-38, 2004-2005, p. 557-574.

***, Petre Diaconu (6 octombrie 1924 – 3 aprilie 2007). Curriculum vitae, SCIVA, tomul 59-60, Bucureşti, 2008-2009, p. 263-265.

Radu Harhoiu, Amintiri despre Petre Diaconu, SCIVA, tomul 59-60, Bucureşti, 2008-2009, p. 267-270.

Oana Damian, Petre Diaconu aşa cum l-am văzut eu, SCIVA, tomul 59-60, Bucureşti, 2008-2009, p. 271-272.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram