Dinu Marin

Data nașterii :
08/05/1922
com. Poiana Lacului, jud. Argeș
Data deces     :
17/11/2012
Iași

Specializare

Neolitic
Eneolitic și tranziția la epoca bronzului.
Epoca metalelor
Epoca bronzului și tranziția de la eneolitic.
Epoca dacică
Geto-dacii de la est de Carpați

Studii

Universitatea București
Licenta
1947
 - 1951

Alte studii

Școala primară în comuna natală.

1942-1946 - Seminarul Teologic „Neagoe-Vodă” de la Curtea de Argeş.

Doctorat

Universitaea Iași
Complexul cultural Horodiştea-Folteşti. Contribuţia noilor cercetări arheologice la problema perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului din zona est-carpatică a României
prof. dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa
1978

Specializări/Burse

Alte stagii

Bulgaria: Plovdiv şi Stara-Zagora – 1962.

Polonia: Lublin, Cracovia şi Varşovia – 1972.

Ucraina: Odessa şi Kiev – 1976.

Șantier

Valea Lupului
Judet : Iaşi
Perioada
1953
-
1957
Dolheştii Mari
Judet : Suceava
Perioada
1957
-
1958
Cucuteni-Dâmbul Morii
Judet : Iași
Perioada
1961
-
1965
Erbiceni
Judet : Iaşi
Perioada
1966
-
1969
Horodiștea
Judet : Botoşani
Perioada
1969
-
1970
Folteşti
Judet : Galaţi
Perioada
1971
-
1973
Stoicani
Judet : Galaţi
Perioada
1971
-
1973

Alte șantiere

A participat la șantierele:

Cucuteni-Băiceni, Bălţaţi (jud. Iaşi),

Truşeşti  (jud. Botoşani),

Curseşti (jud. Vaslui),

A descoperit tezaurul getic de obiecte de aur (aprox 2,20 kg) descoperit la Băiceni (com. Cucuteni, jud. Iaşi), precum şi cercetarea (1977–1978, 1989) şi valorificarea muzeistică a necropolei tumulare din punctul Gosanu-Pietrărie de la Cucuteni.

Activitate

Institutul Pedagogic din Bucureşti
preparator
-
Perioada
-
Facultatea de Istorie-Geografie - Universitatea Iaşi
preparator
-
Perioada
1951
-
1952
Facultatea de Istorie-Geografie - Universitatea Iaşi
asistent universitar
-
Perioada
1952
-
1961
Facultatea de Istorie-Geografie - Universitatea Iaşi
lector provizoriu
-
Perioada
1961
-
1971
Facultatea de Istorie- Universitatea Iaşi
lector
-
Perioada
1971
-
1991
Facultatea de Istorie- Universitatea Iaşi
conferenţiar
-
Perioada
1991
-
1996

Alte Funcții

membru Societatea Numismatică Română,

membru Consiliul Ştiinţific al Institutului Român de Tracologie,

membru Societatea de Ştiinţe Istorice, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă,

membru Uniunea Internaţională de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (UISPP).

Lista Lucrări

 1. Şantierul Traian, in SCIV, 3, 1952, pp. 121–140 (în ).
 2. Recunoaşteri arheologice in raionul Truşeşti, in SCIV, 4, 1953, 1–2, pp. 38–40 (în colab.).
 3. Şantierul arheologic Truşeşti, in SCIV, 5, 1954, 1–2, 7–33 (în colab.).
 4. Cercetări arheologice la Valea Lupului-Iaşi (1953), in SCIV, 5, 1954, 246–251, 255.
 1. Şantierul arheologic Truşeşti, in SCIV, 6, 1955, 1–2, 166–194 (în colab.).
 2. Cercetări arheologice în Podişul Central I. Valea Bîrladului superior de la izvoare şi pînă la Buhăieşti, in AŞUI, I, 1955, pp. 1–50 (în colab.).
 3. Descoperirile arheologice de la Valea Lupului-Iaşi, in AŞUI, Ştiinţe sociale, I, 1955, 65–86.
 4. Cercetările arheologice de la Valea Lupului (1954), in SCIV, 6, 1955, 3–4, 701–712.
 5. Şantierul arheologic Valea Lupului (1955), in MCA, III, 1957, 161–178.
 6. Tezaurul monetar din secolul al XV-lea de la Cîrpiţi-Iaşi, in Studii şi cercetări ştiinţifice – Iaşi, VIII, 1957, 2 (în ).
 7. Cercetări arheologice  in  Podişul  Central   II. Subregiunea  Stemnic-Rahova,  in  AŞUI,  Ştiinţe sociale, IV, 1958, pp. 1–30 (în colab.).
 8. Şantierul arheologic de la Valea Lupului (1958), in MCA, V, 1959, pp. 247–256.
 9. Şantierul arheologic Valea Lupului (1957), in MCA, VI, 1959, 203–211.
 10. Şantierul arheologic de la Dolheştii Mari (1957), in MCA, VII, 1961, pp. 213–220.
 11. Şantierul arheologic Dolheştii Mari (1958), in MCA, VII, 1961, pp. 221–229.
 12. K voprosu o kul’ture šarovidnych amfor na territorii Moldovy, in Dacia, S., IV, 1960, pp. 89–106.
 13. Contribuţii la cultura amforelor sferice pe teritoriul Moldovei, in ArhMold, I, 1961, 43–64.
 14. Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Nouă, in ArhMold, II–III, 1964, pp. 471–474 (în ).
 15. Nouveaux problèmes concernant la fin du Néolithique entre les Carpathes Orientaux et le Pruth, in Atti del VI Congresso Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche, Roma, 1962, II, sezioni I–IV, Firenze, 1965, 275–276.
 16. Dolheştii Mari,  in:   Filip  (éd.),  Manuel  encyclopédique  de  Préhistoire  et  Protohistoire  européennes,  I, Prague, 1966, p. 296.
 17. Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, in ArhMold, V, 1967, 169–285 (în colab.).
 18. Ouelques considérations sur la période de transition du Néolithique à l’époque du Bronze sur le territoire de la Moldavie, in Dacia, N.S., XII, 1968, pp. 129–139.
 19. Valea Lupului,  in:   Filip  (éd.), Manuel  encyclopédique de Préhistoire  et  Protohistoire  européennes,  II, Prague, 1969, p. 1563.
 20. La civilisation Horodiştea-Folteşti à la lumière de nouvelles recherches, in: Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, Nitra, 1969, 1–20.
 21. Quelques problèmes concernant la période de transition de l’Énéolitique à l’époque du Bronze dans les régions extracarpatique de la Roumanie, in Actes du VIIeCongrès International des Sciences Pré- et Protohistoriques, I, Prague, 1970, 471–475.
 22. La résidence princière de Iassy, in Dacia, S., XIV, 1970, pp. 355–388 (în colab.).
 23. Recenzie la: Müller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, Bd. II (Jungsteinzeit), München, 1968, in AŞUI, seria Istorie, 1971, 2, pp. 121–123 (variantă mai amplă in ArhMold, VII, 1971, pp. 387–391).
 24. Le problème des tombes à ocre dans les régions orientales de la Roumanie, in Atti del Simposio Internazionale sull’antica età del Bronze in Europa, în Preistoria Alpina, X, Verona-Trento, 1974, 261–275.
 25. Noi cercetări arheologice la Stoicani (jud. Galaţi), in SCIVA, 25, 1974, 1, 71–97 (în colab.).
 26. Nouvelles fouilles archéologiques à Folteşti (dép. de Galaţi), in Dacia, S., 18, 1974, pp. 19–72 (în colab.).
 27. Le trésor de Băiceni (dép. de Iassy), in Dacia, S., 19, 1975, pp. 105–124 (în colab.).
 28. Articole in Dicţionar de istorie veche a României, (ed. M. Pippidi), Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976: Amfore sferice (pp. 31–32); Dolheştii Mari (p. 242); Erbiceni (pp. 260–261); Horodiştea (p. 336); Valea Lupului (pp. 604–605).
 29. Tezaurul de la Băiceni-Iaşi, în Magazin istoric, X, 1976, 4, 18–19.
 30. Complexul cultural Horodiştea-Folteşti. Contribuţia noilor cercetări arheologice la problema perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona est-carpatică a României, rezumatul tezei de doctorat, Universitatea„Al. I. Cuza” Iaşi, 1978, 26 p.
 31. Societatea omenească de pe teritoriul Iaşului înainte de formarea oraşului Iaşi, in Istoria oraşului Iaşi, (coord. C. Cihodaru, Gh. Platon), I, Ed. Junimea, Iaşi, 1980, pp. 17–39 şi figs. 2–12 (în colab.).
 1. Le complexe Horodiştea-Folteşti et le problème de l’indoeuropénisation de l’espace carpatho-danubiene, in Actes du IIe Congrès International de Thracologie (ed. R. Vulpe), I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, pp. 35–48.
 1. Afinităţi între culturile Horodiştea-Erbiceni, Folteşti-Cernavodă II şi Coţofeni. Contribuţii la problema etnogenezei tracilor nordici, in AŞUI, 26, s. III (Istorie), 1980, 1–15.
 2. Clay Models of Wheels discovered in Cooper Age Cultures of Old Europe Mid-Fifth Millenium C., in The Journal of Indo-European Studies, 9, 1981, 1–2, pp. 1–14.
 3. Monumentul princiar de la Cucuteni, in Magazin istoric, XVI, 1982, 5 (182), pp. 30–32.
 4. Unele consideraţii cu privire la necropola tumulară, daco-getică, descoperită la Cucuteni, judeţul Iaşi, in CI, 14–15, 1983–1984, pp. 115–130 (în ).
 5. Un tumul cu morminte princiare daco-getice de la Cucuteni, Iaşi, in AŞUI, s. III (Istorie), 31, 1985, pp. 17–32 (în colab.).
 6. Quelques remarques sur la continuité de la céramique peinte du type Cucuteni dans la civilisation Horodiştea- Erbiceni et Gorodsk, in La civilisation de Cucuteni en contexte européen, (éds. M. Petrescu-Dîmboviţa, Ursulescu,
 7. Monah, V. Chirica), Bibliotheca Archaeologica Iassiensis I, Iaşi, 1987, pp. 133–143.
 8. Cu privire la originea şi evoluţia comunităţilor de tip Folteşti-Cernavoda Contribuţii arheologice la etnogeneza tracilor, in Istorie şi civilizaţie. Profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare, (ed. I. Toderaşcu), Iaşi, 1988, pp. 1–19.
 9. Sur le début du système  patriarcal  dans le centre et le sud-est  de l’Europe, in Actes du  XIIe Congrès International des Sciences Pré- et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991, 2, Bratislava, 1993, 532–536.
 10. Amfore sferice, in Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I, (ed. Preda), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 64.
 11. Sur le début de l’agriculture et du système patriarcal dans le centre et le sud-est de l’Europe, in SAA, II, 1995, 59–74.
 12. Quelques considérations sur la nécropole tumulaire daco-gétique découverte à Cucuteni (dép. de Iassy), in SAA, II, 1995, pp. 103–126.
 1. Horodiştea, in Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, II, (ed. Preda), Bucureşti, 1996, p. 242.
 2. Le substrat énéolithique dans l’ethnogenèse des Thraces, in The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. The 7thInternational Congress of Thracology, Constanţa-Mangalia-Tulcea, 20–26 May 1996, (ed. Roman), Bucureşti, 1996, pp. 265–266 (rezumatul comunicării).
 3. Ariuşd, Cucuteni, Dudeşti, articole in Enciclopedia Archeologica Italiana, I, Roma, 1997–1998.
 4. Folteşti-Cernavoda O cultură de origine răsăriteană?, in Carpica, 27, 1998, pp. 32–43.
 5. Le substrat énéolithique dans l’ethnogenèse des Thraces, in SAA, 6, 1999, 11–26.
 6. Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (50 de ani de cercetări în centrul academic şi universitar Iaşi:1949–1999), in ArhMold, 22, 1999, pp. 159–169.
 7. Une découverte appartenant à la culture de Cucuteni à Bălţaţi (dép. de Iaşi), in SAA, 9, 2003, 75–96 (în colab.).
 8. Perioada finală a eneoliticului şi de trecere la epoca bronzului în spaţiul est-carpatic al României în viziunea Ion Nestor şi în lumina noilor cercetări, in In memoriam Ion Nestor, (coord. P. Roman, D. Ciobanu), Muzeul Judeţean Buzău, Buzău, 2005, pp. 67–90.
 9. O nouă variantă a toporului eneolitic de cupru cu braţele „în cruce”: varianta Erbiceni, in Scripta Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, (eds. V. Spinei, C.-
 10. Lazarovici, D. Monah), Ed. Trinitas, Iaşi, 2005, pp. 387–402.
 11. Principalele rezultate ale cercetărilor de la Băiceni-Dâmbul Morii, Cucuteni (1961–1966), in Cucuteni 120 – valori universale, (eds. N. Ursulescu, C.-M. Lazarovici), Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006, pp. 31–56.
 12. Cu privire la toporul cu braţele în cruce descoperit la Pădureni-Huşi, in ArhMold, 29, 2006, pp. 153–156.
 13. Towards a New Systematization of the Cucuteni Culture, in Itineraria in Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno, (eds. V. Cotiugă, F. A. Tencariu, G. Bodi), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, pp. 115–137.
 1. On the Censer Type Pots from the Final Period (Horodiştea – Erbiceni – Gordineşti) of the Cucuteni Culture in the Romanian Space West of the Prut, in Signa Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno, (eds. N. Bolohan, Fl. Măţău, F. A. Tencariu), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2010, pp. 85–117.

62. Complexul cultural Horodiştea-Folteşti. Contribuţia cercetărilor arheologice din zona est-carpatică a României la studierea perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (în curs de apariţie).

Diverse

1969 - are meritul principal în înfiinţarea Seminarului de Arheologie și al obținerii sediului - Casa Catargi.

1984 - a realizat Muzeul Cucuteni, deschis cu ocazia centenarului Cucuteni.

 

A participat la congrese, simpozioane şi colocvii din ţară sau străinătate:

Congresele UISPP de la Praga (1966), Belgrad (1971) şi Bratislava (1991),

Congresul Internaţional de Tracologie de Constanţa-Mangalia (1996),

Simpozionul de la Nitra (1969) dedicat culturii Baden,

colocviile de la Verona (1972) şi Dubrovnik (1979), dedicate începuturilor epocii bronzului în Europa şi problemei indo-europenilor

Colocviul româno-italian organizat la Iaşi (1996) privind raporturile dintre romanitatea orientală şi Italia meridională.

A susţinut mai multe conferinţe la universităţi din ţară şi străinătate: Cracovia, Lublin (1972), Freiburg (1977), Chişinău (1976), Bari (1995).

Bibliografie despre arheolog

N. Ursulescu, Profesorul Marin Dinu la a 65-a aniversare, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii Iaşi, Istorie, 36, 1990, pp. 219–221.

V. Cotiugă, Profesorul Marin Dinu la a 85-a aniversare, in Arheologia Moldovei, 34, 2011, pp. 385–386.

Nicolae Ursulescu, Marin Dinu, Arheologia Moldovei, XXXVI, 2013, p. 381–385.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram