Popescu Emilian

Data nașterii :
20/02/1928
com. Orlești, jud. Vâlcea
Data deces     :
25/08/2020
București

Membru de onoare al Academiei Române

Specializare

Epoca romană
/ Arheologie creștină, Epigrafie

Studii

Facultatea de Filologie din București, secția limbi clasice
Licenta
1948
 - 1952
Institutul Teologic Universitar
Licenta
1949
 - 1953

Doctorat

Institutul Teologic Universitar
Sfântul Grigorie Palama
părintele Dumitru Stăniloaie
1955

Specializări/Burse

Universitatea din Bonn, Universitatea din Munchen
Perioada
1971
-
1972

Șantier

Alte șantiere

Histria, Callatis, Jidava

Activitate

Institutul de Istorie din Bucureşti
Preparator şi asistent
-
Perioada
1952
-
1956
Institutul de Arheologie al Academiei Române
cercetător
-
Perioada
1956
-
1978
Institutului Teologic Universitar din Bucureşti
profesor universitar
-
Perioada
1978
-
2020

Alte Funcții

Membru al Societăţii de studii clasice

A participat la Congrese şi simpozioane Internaţionale de epigrafie şi istorie, precum şi la a șasea Adunare generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver, 1983).

 

Premii / Titluri / Distincții

Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria G – „Cultele”

2006 - a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Lista Lucrări

  • Consideraţii asupra educaţiei tinere­tului la Histria, în legătură cu trei inscripţii inedite, în SCIV, VII (1956), 3 — 4, p. 342— 365 
  • Les relations d'Istros et d'Àpollonie du Pont à l’époque hellénistique. À propos d’une inscription inédite, în „Dacia,“ NS, (1959), p. 235—258 (în colaborare);
  • Epigraphische Bei­träge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani, în SC, VI (1964), p. 185 — 203
  • Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Histria, în SCIV, XVI (1965), 4, p. 695 — 724;
  • Aspecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia in lumina unor inscripţii din muzee bucureştene, în SC, IX (1967), p. 181 — 201;
  • Contributions à la géographie historique de la Péninsule Bal­kanique aux Ve— VIIIe siècle de notre ère, în „Dacia“, NS, XIII (1969), p. 403-415;
  • Tabula Imperii Romani-L. 35-Romula, Durostorum, Tomis, Bucureşti, 1969, 80 p. (în colaborare) ;
  • Das Problem der Kontinuität in Rumänien, în „Dacoromania“, I (1973), p. 69—77;
  • Constantiana, in „Byzantinische Zeitschrift“, LXVI (1973), p. 359-382.

Diverse

Epigrafist al antichităţii greco-latine.

Contribuţii valoroase referitoare la istoria veche a României, în special a Dobrogei. Studii epigrafice în legătură cu cultul Cybelei şi educaţia tineretului la Histria, rela­ţiile acesteia cu Apollonia Pontică, istoria oraşului Tropaeum Traiani, problema colo­nizării şi romanizării Daciei etc. Rezolvă unele probleme importante de geografie istorică a Peninsulei balcanice în sec. V—VII e.n.

Bibliografie despre arheolog

  • Enciclopedia Istoriografiei Românești, Editura Academiei, 1978.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram