Zaharia Eugenia

Data nașterii :
29/01/1921
București
Data deces     :
27/06/2010
București
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-011

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului
Epoca post-romană și epoca migrațiilor
/ continuitatea

Studii

Universitatea Bucureşti -Facultatea de Litere şi Filosofie, secţia Istorie
Licenta
1940
 - 1945

Alte studii

1928 - 1932 școala primară la Şcoala Mecet (Şcoala de stat P. S. Aurelian)

1933-1940 curs liceal în cadrul Şcolii ortodoxe (Liceul Zoe Romniceanu) din Bucureşti.

Doctorat

Universitatea București
Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român
Ion Nestor
1968

Specializări/Burse

DAAD - R.F. Germania
Perioada
1979
-
1980

Alte stagii

1970 - Cehoslovacia, documentare legată de problemele epocii bronzului.

1971 - participare la Congresul UISPP de la Belgrad.

Șantier

Sărata Monteoru - Cetățuia
Sărata Monteoru
Judet : Buzău
Perioada
1945
-
2009

Alte șantiere

1945 - participă la prima sa săpătură arheologică alături Ion Nestor la Sărata Monteoru.

Săpături la Sărata Monteoru, Dridu şi Bratei 

A mai participat şi la săpăturile de la Glina (1947), Zimnicea (1948–1949), Stoicani şi Balinteşti (1950), Glăvăneştii Vechi şi Corlăteni (1950), Leţ (1955), Coşereni (1963) şi Ariuşd (1968, 1970–1975, 1979).

1969 şi 1971 a participat şi la săpăturile din necropola romană de la Sirmium, (Serbia, fosta R. S. F. Iugoslavia).

Activitate

Muzeul Naţional de Artă şi Arheologie, secţia Artă Medievală Românească
preparator
-
Perioada
1947
-
1949
Institutul de Istoria Artei
colaborator ştiinţific
-
Perioada
1949
-
1950
Muzeul Naţional de Antichităţi
asistent
-
Perioada
1950
-
1956
Institutul de Arheologie
cercetător ştiinţific
-
Perioada
1956
-
1984

Premii / Titluri / Distincții

1968 - Premiu„Vasile Pârvan” al Academiei Române.

Lista Lucrări

Volume:

 1. Săpăturile de  la  Dridu. Contribuţie  la  arheologia  şi  istoria  perioadei  de  formare  a poporului român, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967, 272 p.
 2. Populaţia românească în Transilvania în secolele VIIVIII (Cimitirul 2 de la Bratei), Bucureşti, 1977, 139

 

Studii:

 1. Die Lockenringe  von  Sărata  Monteoru  und  ihre  typologischen  und  cronologischen Beziehungen, Dacia S. 3, 1959, p.103–134.
 2. Considerations sur la civilisation de Criş à la lumiere de sondage de Leţ, Dacia S. 6, 1962, p. 5–51.
 3. Das Gräberfeld von Balinteşti-Cioinagi und einige Fragen der Bronzezeit in der Moldau, Dacia S. 7, 1963, p. 139–176.
 4. Consideraţii despre cultura Criş pe baza sondajelor de la Leţ, SCIV 15, 1964, 1, 19–44.
 5. Cercetarea Hallstatt-ului timpuriu în România, SCIV 16, 1965, 3, 451–462.
 6. Remarques sur le Hallstatt ancien de Fouilles et trouvailles de Mediaş, 1958, Dacia N.S. 9, 1965, p. 83–104.
 1. Angaben über die Boian-Giuleşti-Kult Die Siedlung von Leţ, Dacia N.S. 11, 1967, p. 5–38.
 2. Sur la période de transition de néolithique à l'âge du bronze dans l'aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, Dacia S. 12, 1968, p. 17–44.
 3. Un tesoro di pugnali d’oro e di asce d’argento dell’etá del bronzo, FastiArcheologici 18- 19, 1963-1964 (1968), 125–127 (în colaborare cu Octavian Iliescu).
 4. Câteva observaţii despre arheologia şi istoria secolelor VIIIXI pe teritoriulS. România, Aluta 1, 1969, p. 115–130.
 5. Probleme ale epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei, Aluta 2, 1970, 63–69.
 6. Importanţa arheologiei în cercetarea istorică şi legăturile ei cu izvoarele scrise, cu istoria artei şi cu restaurarea monumentelor istorice, Aluta 3, 1971, 167–174.
 7. Sur le developpement de l’archéologie et la numismatique en Roumanie, RRH 10, 1971, 1, 107–127 (în colaborare cu Bucur Mitrea).
 8. Données sur l'archéologie des IVeXIe siècles sur le territoire de la La culture Bratei et la culture Dridu, Dacia N.S. 15, 1971, p. 269–288.
 9. Sur la civilisation Monteoru (Age du bronze), în Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Tom III, Rapports et corapports, Belgrad, 1973, 52–60.
 10. Les sources archéologiques de la continuité daco-romaine, Apulum 12, 1974, 279–294.
 11. Dès migrations indo-europeenes et orientales aus invasions slaves, Archéologia 91, 1976, 40–45.

 

 1. Rolul Dobrogei în istoria formării poporului român şi a statului medieval românesc, Peuce 6, 1977, 203–206.
 2. Importanţa cercetărilor de la Bratei, Contemporanul, 31 martie
 3. Despre începutul culturii Monteoru, Aluta 10–12, 1978–1979, 33–37.
 4. Rolul istoric al obştilor săteşti. Contribuţie la istoria românilor în mileniul Închinare ţărănimii române, Acta Moldaviae Meridionalis 2, 1980, p. 133–156.
 5. Organizarea social-economică  şi  militar-politică  a  românilor  în  mileniul    Satele devălmaşe de tip vrâncean, Vrancea 4, 1981, p. 141–147.
 6. The Romanians, Descendants of glorious Forerunners, în Romania, Pages of History, Bucureşti,
 7. Über die Frühmittelalterlichen Dörfgemeinschaften. Die sozial-ökonomische und militär- politische Rolle, RESEE 19, 1981, 3, 543–554.
 8. Cultura Dridu şi problemele arheologiei şi istoriei şi istoriei VIIIXI, Carpica 14, 1982, p. 87–91.
 9. La culture de L'étape des debuts à la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru, Dacia, N.S. 31, 1987, p. 21–50.
 10. Continuitatea daco-romană  între  secolele  IVXI  în  lumina  cercetărilor  de  la  Bratei, AARMSI IV, 1990, 12.
 11. Descoperiri ale culturii Monteoru în sud-estul Transilvaniei, TD 11 1990, 33–37.
 12. La culture de Sa deuxième étape de développement à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru (dép. de Buzău) (II), Dacia N.S. 34, 1990, p. 23–52.
 13. La culture de La III étape Mlc2. Les fouilles de Sărata Monteoru, Dacia N.S. 35, 1991, p. 61–92.
 14. La Culture de Les IVeVe étapes. Les Fouilles de Sărata Monteoru, Dacia N.S. 37, 1993, p. 15–38.
 1. Descoperirile de la Bratei şi importanţa lor pentru arheologia şi istoria secolelor IVV pe teritoriul României, Mousaios 4, 1994, 1, 149–152.
 2. Contextul social-politic ala apariţiei statelor medievale româneşti, Mousaios 4, 1194, 2, 9–16.
 3. La station 2 de Bratei, dép. de Sibiu (VIeVIIIesiècles), Dacia N.S. 38–39, 1995–1996, 297–356.
 4. Despre Ţara Ţara Mioriţei, Mousaios 9, 2004, p. 137–140.
 5. Colecţii şi muzee distruse, Ziarul financiar, 16 ianuarie
 6. Câteva informaţii despre pierderea unor valori din patrimoniul naţional şi particular, Mousaios 9, 2006, 307–312.

 

Rapoarte:

 1. Aşezările din epoca Lucrările de pe şantierul de la Sărata-Monteoru 1949, SCIV 1, 1950, p. 53–56 (în colaborare cu Ion Nestor).
 2. Cercetarea aşezărilor omeneşti din societatea primitivă precum şi formale sclavagiste şi regiunea Siret-Prut-Dunăre, SCIV 1, 1950, p 55–68 (în colaborare cu Mircea Petrescu- Dâmboviţa, Vladimir Dumitrescu, Adrian Florescu, Negruţi, P. Poghirc).
 3. Săpăturile de pe şantierul Valea Jijiei (Iaşi-Botoşani-Dorohoi) în anul 1950, SCIV 2, 1951, 1, 51–76 (în colaborare cu Ion Nestor, A. D. Alexandrescu, Eugen Comşa, Vlad Zirra).
 4. Săpăturile arheologice de la Sărata-Monteoru, în campania anului 1950, SCIV 2, 1951, 1,
  1. 159–168 (în colaborare cu D. Alexandrescu).
 5. Şantierul Sărata-Monteoru, SCIV 4, 1953, 1–2, 69–89 (în colaborare cu Ion Nestor, A.
 6. Alexandrescu, Vlad Zirra).
 7. Şantierul arheologic Sărata-Monteoru (1954) (r. Buzău, Ploieşti), SCIV 6, 1955, 3–4, 497–513 (în colaborare cu Ion Nestor).

 

 1. Săpăturile de la Sărata Monteoru din 1955 (r. Buzău, Ploieşti), Materiale 4, 1957, 187–194 (în colaborare cu Ion Nestor).
 2. Săpăturile de la Sărata Monteoru (r. Buzău, Ploieşti), Materiale 5, 1959, p. 511–518 (în colaborare cu Ion Nestor).
 3. Sondajele de la Dridu, Materiale 5, 1959, 547–553 (în colaborare cu Ion Nestor).
 4. Săpăturile de la Sărata Monteoru, Materiale 6, 1959, 519–514 (în colaborare cu Ion Nestor).
 5. Săpăturile de la Dridu, 1957, Materiale 6, 1959, 593–603 (în colaborare cu Ion Nestor).
 6. Morminte sarmatice descoperite la Cioinagi în 1949 (r. Bereşti, reg. Galaţi), Materiale 6, 1959, p. 897–902.
 7. Săpăturile de la Sărata Monteoru, Materiale 7, 1961, 513–517 (în colaborare cu Ion Nestor).
 8. Săpăturile de la Mediaş, Materiale 7, 1961, 171–178 (în colaborare cu Ion Nestor).
 9. Săpăturile de la Dridu (r. Urziceni, Ploieşti), Materiale 7, 1961, p. 561–569. (în colaborare cu Ion Nestor).
 10. Săpăturile de la Dridu, Materiale 8, 1962, 661–665. (în colaborare cu Ion Nestor).
 11. Sondajele de la Bratei din 1959 (r. Mediaş), Materiale 8, 1962, 623–631.
 12. Principalele rezultate ale săpăturilor de la Ariuşd (1968–1973), Gheorghe, 1973, p. 26–35.
 13. Staţiunea arheologică de la Sărata Monteoru, Studii şi cercetări de istorie buzoiană 1, 1973, 15–29.
 14. Date preliminare     despre     rezultatele     săpăturilor     de     la     Ariuşd     1968–1973, Gheorghe 5, 1973, p. 26–35.
 15. Raport preliminar privind săpăturile de la Bratei, Sibiu (1959–1972), Materiale 10, 1973, p. 191-201. (în colaborare cu Ion Nestor).
 16. Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariuşd, Covasna, CAMNI 4, 1981, p. 3–6. (în colaborare cu Doina Galbenu şi Szekely Zoltan).
 17. Săpăturile arheologice de la Bratei, Sibiu, Materiale 15, 1983, p. 449–451.
 18. Săpăturile arheologice de la Ariuşd (jud. Covasna), Materiale 16, 1986, 45–47.
 19. Săpăturile arheologice de la Bratei (jud. Sibiu), Materiale 16, 1986, 190–193  (în colaborare cu Ligia Bârzu şi Constantin Ittu).
 20. Aşezarea din  epoca  bronzului  de  la  Bordeşti-Vrancea,    Studii  şi  comunicări V–VII, 1987, p. 7–16 (în colaborare cu V. Georgescu, Gh. Asanache, Gh. Fistoc, D. Şerbu).
 21. Staţiunea de la Bratei, Sibiu, Materiale 17, 1993, p. 435–437.
 22. Sărata Monteoru, Buzău, CCA (Campania 1995), Brăila, p. 104–105.
 23. Sărata Monteoru, Merei, jud. Buzău, CCA (Campania 1997), Călăraşi, p. 67.
 24. Sărata  Săpăturile  arheologice  din  Poiana  Scoruşului  din  1952  si  1954, Materiale S.N. 1, 1999, p. 41–58. (în colaborare cu Ligia Bârzu).
 1. Săpăturile de la Sărata Monteoru, com. Merei, Buzău. Raport preliminar (1996–2005), Materiale S.N. 2, 2007, p. 75–94.

Recenzii:

 1. Petre I. Roman, „Cultura Coţofeni”, Dacia N.S. 21, 1977, p. 386–388.

Alte contribuţii:

 1. în Filip (Hrsg.), Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1, 1966 şi 2, 1969, vocile: Dridu (p. 306–307); (cultura) Monteoru, p. 849–850; (situl) Sărata Monteoru, p.1202–1203; (necropola sec. VI-VII) Sărata Monteoru, p. 1203; despre Eugenia Zaharia, p. 1656.
 2. în M. Pippidi (ed.), Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, vocile: (Cultura) Dridu, p.246–248; (Cultura) Monteoru, p. 411–415.
 3. în Enciclopedia dell’Arte Antica, vocile: Cultura Monteoru şi Cultura Perieni/Periam-Pecica.

Diverse

1984 - pensie limită de vârstă.

Nu a beneficiat de stagii de pregătire sau burse deoarece a fost de neînduplecat ca " ideologie mistică şi atitudine politică net reacţionară binecunoscută” (Notă informativă).

Bibliografie despre arheolog

Radu Harhoiu, Eugenia Zaharia (29 ianuarie 1921 – 27 iunie 2010), Dacia N.S., tome LVII, Bucarest, 2013, p. 193-198.

Cătălin I. Nicolae, Babeș Mircea, In memoriam Eugenia Zaharia (29 ianuarie 1921 – 27 iunie 2010), SCIVA, tomul 62, nr. 1–2, Bucureşti, 2011, p. 165–182.

Cătălin I. Nicolae, Babeș Mircea, In memoriam Eugenia Zaharia (29 ianuarie 1921 – 27 iunie 2010), ARA, 20.

Dan Gh. Teodor, Dr. Eugen Zaharia. 1921-2010, Arheologia Moldovei, XXXIV, 2011, p. 409-411

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram