Florescu Marilena

Data nașterii :
27/09/1932
com. Nicorești, plasa Tecuci, jud. Galaţi
Data deces     :
23/11/2017
Iași

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului / Arheologie funerară

Studii

Universitatea Iași - Facultatea de Istorie-Filologie, Secţia Istorie
Licenta
1950
 - 1955

Șantier

Ţigănești – Cetăţuia
Ţigănești
Judet : Bacău
Perioada
1962
-
1966
Cândești – Coasta Nacului/Cetăţuia
Cândești
Judet : Vrancea
Perioada
1962
-
1980
Mănăstioara – Cetăţuia
Fitionești
Judet : Vrancea
Perioada
1965
-
1975
Toflea – Dealul Tănăsoaia
Toflea
Judet : Galaţi
Perioada
1970
-
1974

Alte șantiere

Trușești, zona lacului de acumulare Bicaz, Buhalniţa.

Activitate

Institutul de Istorie al Academiei Române-Filiala Iași
lucrător în acord
-
Perioada
1955
-
1957
Institutul de Istorie al Academiei Române-Filiala Iași
cercetător stagiar
-
Perioada
1957
-
1964
Institutul de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol»
cercetător știinţific
-
Perioada
1964
-
1970
Institutul de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol»
cercetător știinţific principal
-
Perioada
1970
-
1993

Lista Lucrări

Volume:

 1. Trușești. Monografie arheologică, Iași-București, 1999 (împreună cu Petrescu-Dîmboviţa și C. A. Florescu).
 2. Cetăţile traco-getice din secolele VI-III Chr. de la Stâncești (jud. Botoșani), Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005 (împreună cu A. Florescu).

 

Studii şi articole:

 1. Șantierul de la Gîrceni, Negrești, reg. Iași, in: Materiale, VI, 1959, 222-229 (împreună cu A. Florescu).
 2. Șantierul arheologic Bicaz (reg. Bacău) –sectorul Buhalniţa, in: Materiale, VI, 1959, 57-88 (împreună cu Florescu).
 3. Șantierul arheologic Trușești, in: Materiale, VII, 1961, 79-86 (împreună cu Florescu).
 4. Depozitul de obiecte de bronz de la Ulmi-Liteni (r. Hârlău, Iași), in: ArhMold, I, 1961, 115-128.
 5. Săpăturile din așezarea din epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdănești, in: Materiale, VII, 1962, 301-308 (împreună cu Buzdugan).
 6. Contribuţii la problema începuturilor epocii bronzului în Moldova, in: ArhMold, II-III, 1964, 105-126.
 7. Topoare de aramă și bronz descoperite la Găiceana (raionul Adjud, Bacău), in: ArhMold, II-III, 1964, 445-452 (împreună cu V. Căpitanu).
 8. Câteva observaţii asupra evoluţiei bronzului timpuriu în Moldova, in: SCIV, 16, 4, 1965, 649-661.
 9. Quelques problèmes concernant le début de la civilisation de Monteoru la lumière des recherches de sud-ouest de la Moldavie), in: Dacia, S., IX, 1965, 69-82.
 10. Bogdănești, Bacău, in: Enzyklopedisches Handbruck zur Ur-und Frühgeschichte Europas, Praga, 1966, 135-136.
 11. Contribuţii la cunoașterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Moldova, in: ArhMold, IV, 1966, 39-44.
 12. Cercetări arheologice în așezarea din epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Terchești (r. Focșani, Galaţi), in: SCIV, 18, 2, 1967, 61-74 (împreună cu Gh. Constantinescu).
 13. Așezarea din epoca bronzului de la Mănăstioara-Fitionești, in: Danubius, I, 1967, 61-74 (împreună cu Constantinescu).
 14. Câteva date referitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor săpături efectuate de Muzeul de istorie Bacău, in: Carpica, I, 1968, 35-48 (împreună cu V. Căpitanu).
 1. Descoperiri recente de obiecte de aramă și bronz din Moldova, in: Carpica, I, 1968, 61-94 (împreună cu Căpitanu).
 2. Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii-Bărboasa, in: Carpica, II, 1969, 25-34 (împreună cu Căpitanu).
 3. Cercetări arheologice de suprafaţă în Bacău, in: ArhMold, VI, 1969, 213-276 (împreună cu V. Căpitanu).
 4. Cercetările arheologice de la Podul Morii, in: Carpica, II, 1969, 49-79 (împreună cu Căpitanu).
 5. Problèmes de la civilisation de Costișa à la lumière d’analogie de Borlești, in: Dacia, S., XIV, 1970, 51-82.
 6. Le commencement de l’âge du bronze dans l’espace carpato-danubien, in: VIIeCongrès International, I, Praga, 1970, 615-619.
 7. Câteva observaţii referitoare la tipurile de așezare aparţinând culturii Monteoru în lumina cercetărilor din zona sud- vestică a Moldovei, in: Danubius, IV, 1970, 93-112.
 8. Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparţinând fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova, in: Danubius, V, 1971, 37-74.
 9. Câteva date referitoare la fazele târzii ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufești, in: MemAntiq, III, 1971, 157-162 (împreună cu Nicu, Gh. Rădulescu).
 10. Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău), in: Carpica, IV, 1971, 119-128 (împreună cu Căpitanu).
 11. Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău), in: Carpica, IV, 1971, 146-148 (împreună cu Căpitanu).
 12. Depôts de l’âge du bronze La Moldavie, in: Inventaria Archaeologica, fasc. 7, 13 pl., București, 1970 (împreună cu M. Petrescu-Dîmboviţa).
 1. Așezarea din epoca bronzului de la Bogdăneșt (jud. Bacău). Raport amplu asupra cercetărilor arheologice efectuate în anii 1959-1962, in: ArhMold, VII, 1972, 103-206 (împreună cu Buzdugan).
 2. Principalele rezultate ale săpăturilor de la Mănăstioara și Cândești – Vrancea, in: Buletinul Comisiilor Academiei de Știinţe Sociale și Politice, București, 1976.
 3. Cândești, in: Dicţionar de Istorie veche a României, București, 1976, 168-170.
 4. Câteva observaţii referitoare la ritul și ritualurile practicate de purtătorii culturii Monteoru în lumina săpăturilor de la Cândești (jud. Vrancea), in: Carpica, X, 1978, 97-132.
 5. Contribuţii la cunoașterea concepţiilor despre lume și viaţă a comunităţilor tribale Monteoru, in: Carpica, X, 1978, 97-
 6. Quelques observations concernant le rite et les rituels des communautés Monteoru à la lumière des fouilles de Cândești (dép. de Vrancea), in: Vulpe, (ed.), Actes du IIeCongrès international de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), București, 1980, 73-88.
 7. Contribuţia cercetărilor de la Cândești și Mănăstioara-Fitionești (jud. Vrancea) la cunoașterea istoriei străvechi (mileniile II – I î.e.n.) a zonelor situate la Curbura Carpaţilor Răsăriteni, in: ,Revista muzeelor și Monumente istorice și de artă, Nr. l, 1981, anul L, 26-34.
 8. Cercetările arheologice de la Cândești-Coasta Banului – Dumbrăveni, jud. Vrancea, in: Materiale, Brașov, 1981, 112-123 (împreună cu A. Florescu).
 9. Observaţii recente cu privire la sistemul de fortificaţie al staţiunii Mănăstioara –Fitionești, in: Materiale, Brașov, 1981, 124-130 (împreună cu Florescu).
 10. Aspecte ale civilizaţiei traco-getice în zona de curbură a Carpaţilor răsăriteni, in: Studia Archaeologica et Antiqua, I, 1983, 73-93 (împreună cu Florescu).
 11. Câteva date referitoare la cunoașterea sistemului de fortificaţii a așezărilor Monteoru din Moldova, in: ArhMold, X, 1985, 7-29.
 12. Unele observaţii cu privire la geneza culturii Noua în zonele de curbură ale Carpaţilor Răsăriteni, in: ArhMold, XIII, 1990, 49-102 (împreună cu Florescu).
 13. Note, rezumat, légende de figures, indice toponimic și onomastic in: Florescu, , Repertoriul culturii Noua- Coslogeni din România – așezări și necropole, in: Cultură și Civilizaţie la Dunărea de Jos, vol. X, Călărași, 1991, 161- 166, 383-403, 405-414.
 14. Gârceni, in: Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, C. Preda, vol. II, D-L, Ed. Enciclopedică, București, 1996, 171 (împreună cu A. Florescu).
 15. Dumbrăveni, in: Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, C. Preda, vol. II, D-L, Ed. Enciclopedică, București, 1996, 89-92.
 16. Quelques données concernant l’organisation territorial tribale et la structure économique et sociale spécifique au bronze moyen des zones estiques de la Roumanie, in: Roman, , Diamandi, S., Alexianu, M. (eds.), The Thracian World at the Cross of Civilisation, Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanţa, Mangalia, Tulcea, 20-26 May 1996, The 7th International Congress of Thracology, Ed. Vavila Edinf SRL., Bucharest, 1997, 493-503.
 17. Cercetări de suprafaţă în zonă, in: Trușești. Monografie arheologică, Iași, 1999, 643-645.
 18. Plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Ţigănești, judeţul Bacău / Les représentations plastiques anthropomorphes Cucuteni A de Ţigănești-Bacău, in: Dumitroaia, , Monah, D. (eds.), Cucuteni aujourd’hui, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, Piatra Neamţ, 1996, 343-358 (împreună cu V. Căpitanu).
 19. Mănăstioara, in: Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a României, C. Preda, vol. III, M-Q, Ed. Enciclopedică, București, 2000, 36-37.
 20. Buhalniţa, in: Petrescu-Dîmboviţa, , Spinei, V. (ed.), Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, Piatra Neamţ, 2003, 249-262, 473-490 (împreună cu A. Florescu).

Recenzii şi note bibliografice:

 1. Jan Machnic, Frühbronzezeit Polens, Wraclaw-Warszeva-Krakow-Gdensk, 1977, in: ArhMold, IX, 1980, 140-142.

Diverse

a fost soția lui Adrian C. Florescu

Din motive legate de comunicarea cu conducătorul de doctorat, nu și-a susţinut niciodată teza de doctorat - Cultura Monteoru în sudul Moldovei.

A participat la Congresul internaţional de pre-și protoistorie - Belgrad, 1971.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram