Ghica Mihalache

Data nașterii :
1792
Data deces     :
1854

Specializare

Șantier

Slăveni
Slăveni
Judet : Olt
Tara : Romania
Perioada
1836
-
1837

Alte șantiere

Mihalache Ghica împreună cu Vladimir de Blaremberg (fost ofițer, cartograf și inginer) și marchizul de Châteaugiron (Consul general al Franței în Principatele Române) au întreprins în maniera distructivă practică la acea vreme , săpături arheologice în Oltenia (de ex. în castrul roman de la Slăveni).

Activitate

Principatul Valahia
Ministru de Interne
-
Perioada
1850
-

Alte Funcții

Pasionat de epigrafie și numismatică

Mare colecționar de antichități

Unul dintre primii donatori ai nou înființatului Muzeu de Antichități

Ca ministru de interne a impus ca toate antichitățile descoperite să fie trimise la Muzeul Național de Antichități (document din 8 mai 1846).

Lista Lucrări

Mihalahe Ghica își propunea realizarea unui corpus de inscripții antice, grecești și latine, descoperite în Principatele Române.

Diverse

Membru al Societății de Istorie și Antichități din Odessa.

Banul Mihalache Ghica (1792–1850) a fost fratele domnitorului Alexanru II Ghica, căruia i-a propus textul Poruncii din 1834 care a înființat Muzeul Național.

Bibliografie despre arheolog

Păunescu A., Casan-Franga I., Diaconu, P., Începuturile arheologiei românești. Istoricul Muzeului Național de Antichități, SCIVA 35, 1984, 1, p. 3–44.

Păunescu A., Din istoria arheologiei românești pe baza unor documente de arhivă, Ed. Agir, București, 2003, p. 13–14 și 23-24.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram