Gostar Nicolae

Data nașterii :
02/03/1922
Deva
Data deces     :
23/10/1978
Constanța

Specializare

Epoca romană
epigrafie
Epoca dacică

Studii

Universitatea Cluj, Facultatea de Litere și Filosofie, Secția Istorie
Licenta
1942
 - 1947

Alte studii

1938 - 1942 studii liceale , Liceu Decebal din Deva

Doctorat

Universitatea București
Marele monument funerar de la Adamclisi
acad. Emil Condurachi
1978

Șantier

Hăbășești
Tara : Romania
Perioada
1954
-
1956
Bîtca Doamnei
Piatra Neamţ
Judet : Neamț
Tara : Romania
Perioada
1957
-
1960
Barboși
Galați
Judet : Galați
Tara : Romania
Perioada
1958
-
1962
Manoleasa
Manoleasa
Judet : Botoșani
Tara : Romania
Perioada
1977
-
1978

Alte șantiere

conduce sectoare de săpături la cetăţile dacice de la Costeşti, Blidaru, Făeragul, Piatra Roşie, și Grădiştea Muncelului.

săpături la așezarea dacică de la Poiana-Tecuci, la castrul roman de la Mehadia şi cel de la Orăştioara de Sus

săpături în aşezările neolitice de la Rastu şi de la Hăbășești.

Activitate

Facultatea de istorie, Universiatea Cluj
asistent
-
Perioada
1948
-
Șantierul Naţional Bumbeşti-Livezeni
brigadier voluntar
-
Perioada
1948
-
1948
Universitatea Iași - Catedra de Istorie universală
conferențiar
-
Perioada
1957
-

Alte Funcții

Participă la congrese şi reuniuni internaţionale de istorie şi epigrafie organizate în R.S.R. şi în mai multe ţări din Europa

Premii / Titluri / Distincții

1944 - pentru fapte de arme cu Batalionul 7 Vînători de Munte este decorat  cu "Bărbăţie şi Credinţă cu spade şi panglică cl. a III-a".

1955 - Laureat al Premiului de Stat ed. a II-a, pentru monografia arheologică Hăbăşeşti (colab.).

Lista Lucrări

co-autor la Tratatul de Istoria României, vol. I. - Provincia Dacia.

Vămile Daciei, în SCIV, Il, 2, 1951, p. 165-181.
Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 153-193, în colaborare cu C. Daicoviciu .
Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în SCIV, V, 1954, p. 123-159, în colaborare cu C. Daicoviciu.
Numele antic al aşezării de la Răcari, în SCIV, V, 1954, p. 607-610 .
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, 606 p. în colaborare cu VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa. Premiul de Stat, cls. II-a, 1955.
Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului - Blidarul, în SCIV, VI, 1955, p. 195-238, în colaborare cu C. Daicoviciu.
Inscripţii şi monumente din Germisara, în Sargenţia, III, 1956, p. 57-99.
Ramura nordică a dacilor. Costobocii, în Buletinul Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj, 1-2, 1956, p. 1-8.
Studii epigrafice I, în MCA, II, 1956, p. 627-642.
O gemă gnostică în Muzeul Arheologic din Cluj, in Activitatea Muzeelor, II, 1956, p. 153-158.
Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului - Blidarul, în MCA, III, 1957, p. 255-277, în colaborare cu C. Daicoviciu.
Epigraphische Studien, în BCO, 1958, p. 7-8.
Două inscripţii mezerziene, în AUI, IV, 1958, p. 31-49.
Singidunum şi Singidava, în SCIV, IX, 1958, p. 413-419.
Şantierul arheologic Grădiştea Munce!ului, în MCA, V, 1959, p. 379-401, în colaborare cu C. Daicoviciu.

Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului - Costeşti, in MCA, VI, 1959, p. 333-358, in colaborare cu C. Daicoviciu.
MEN ANEIKETOS in a bi-lingual Inscription from Dacia, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 259-255.
Curia Dacica într-o inscripţie din Leptis Magna, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 259-265.
Lupta populaţiei de la Gurile Dunării impotriva autorităţii romane, în AUI, VII, 1961, p. 1-10.
Inscripţiile de pe lucernele din Dacia, in A. M., 1961, p. 149-209.
Metereaque turba (Ovide, Tristia, Il, 191), in SC, III, 1961, p. 313-315.
Două inscripţii inedite din Dacia, in SCIV, XIII, 1962, p. 125-131.
Săpăturile şi sondajele arheologice de la Şendrieni-Barboşi, in MCA, VIII, 1962, p. 505-511.
Miliariu roman din nordul Dobrogei, in AUI. IX, 1963, p. 169-171.
Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului Regional de arheologie Dobrogea, SC, V, 1963, p. 299-313.
Milites-decuriones coloniae. Contribuţie la istoria decurionatului în Dacia, în SCSI, XIV, 2, 1963, p. 259-266.
Populaţia palmyreniană din Tibiscum, in AM, II-III, 1964, p. 299-309.
Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, în colaborare cu A. Aricescu, V. Barbu, Gh. Poenaru Bordea, A. Rădulescu, Constanţa, 1964, 188 p.
Situaţia Daciei după anul 271, in AUI, X, 1964, p. 55-67.
Cetatea dacică de Ia Piatra Neamţ - Bîtca Doamnei, in Omagiu, P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 81-86.
Cetăţile dacice din Moldova şi cucerirea romană la nordul Dunării de Jos, în Apulum, V, 1965, p. 137-149.
Legio I Minervia în estul Daciei, in AUI, XI, 1965, p. 1-8.
Cultele autohtone în Dacia romană, în AIIAI, II, 1965, p. 237-254.
O inscripţie de la Hadrian in castellum roman de la Barboşi, în AUI, XII, 1966, p. 151-152.
Studii epigrafice II, în AM, IV, 1966, p. 176-188.

Unităţile militare din castellum roman de Ia Barboşi, in Danubius, I, 1967, p.
107-113.
Milites-decuriones coloniae. Ein Beitrag zur Geschichte des ordo decurionum in Dakien, în BCO, 5, 1967, p. 276-277.
Römische Milliarium aus der nördlichen Dobrudscha, în BCO, 12, 1967, p. 144.
Die palmyrenische Bevolkerung von Tibiscum im Lichte der epigraphischen Denkmaler, în BCO, 12, 1967, p. 147-148.
Aliobrix, in Latomus, Revue d'Etudes Latines (Bruxelles), XXVI, 1967, p. 987-999.
O stare de alarmă pe limesul de vest al Daciei, în AUI, XIV, 1968, p. 93-102.
Misiunea lui Tiberius Claudius Pom.peianus la Gurile Dunării, în Apullum, VII. 1, 1968, p. 381-390.
Unităţile militare din castrul roman de la Tibiscum, in AMN, V, 1968, p. 471-477.
Cohors VI nova Cumidavensium, în AUI, XV, 1969, p. 21-31.
La mission de Tiberius Claudius Pompeianus aux Bouches du Danube, in Hommage a Marcel Renard, II, Bruxelles, 1969, p. 290-301.

Tabula Imperii Romani, Romula Durostorum-Tomis, L, 35, Bucarest, 1969, 79 p. în colaborare.
 Les inscriptions votives du monument triomphal d'Adamclisi, în Latomus. Revue d'Etudes latines (Bruxelles) XXVIII, 1969, p. 120-125.
Cetăti dacice în Moldova, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1969, 40 p.
 Inscripţii de la Tropaeum Traiani, în AM, VI, 1969, p. 111-121.
 Ius italicum în Dacia, în AIIAI, VI, 1969, p. 127-139.
 Ulpianum. Ptolemeu. Geogr., III, 8, 4, în AUI, XV, 1969, p. 171-176.
 Cetăţile dacice din Moldova şi cel de al doilea război dacic, în Memoria Antiquitatis, I, 1969, p. 93-104.
 Inscripţiile din castrul roman de la Orăştioara de Sus, în AMN, VI, 1969, p. 493-501.
 Castellum şi castrul roman de la Barboşi, în Sesiunea de Comunicări a Muzeelor de Istorie 1964, I, în colaborare cu I. T. Dragomir, Bucureşti, 1970, p. 418-424.
 Numele şi originea costobocilor, în CI, I, 1970, p. 109-117.
 Civitas Sancti Cyrilli. Procopius, De Aedificiis, IV, 7, 16, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, XLVI, 1970, p. 549-555.
 Caspios Aegysos, Ovidiu, Pontica, I, 8, 13, în Danubius, IV, 1970, p. 111-121.
Despre mormîntul lui Ovidiu la Tomis, în Pontica, III, 1970, p. 333-337.
Sur la residence du roi dace Burebista, în AUI, XVI, 1970, p. 55-66.
Expeditio II Dacica intr-o inscripţie din Venusia, in AUI, XVII, 1971, p. 93-96.
Condita Colonia Dacica, în Apulum, IX, 1971, p. 305-321.
Les Citadelles Daces de Moldavie, în Actes du VII-e Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques Prague, 21-27 Aout 1966, Praga, 1971, p. 912-913.
 Studii Epigrafice III, în AM, VII, 1972, p. 259-266.
Ein numerus Germanicianorum exploratorum im oberen Dakien, în Germania (Frankfurt a.M.) 50, 1972, p. 241-247.
 A propos de deux inscriptions des Analecta de Zamosius, in AUI, XVIII, 1972, p. 53-59.
Une scene agricole de la Colonne Trajane, în AUI, XVIII, 1972, p. 147-152.
Situaţia Moldovei în timpul stăpînirii romane, în Studii şi articole de Istorie, XIX, 1972, p. 79-87.
Un nouveau document epigraphique sur numerus Palmyrehorum Tibiscensium, în AUI, XVIII, 1972, p. 153-155.
 flercules Ripensis, în AUI, XIX, 1973, p. 69-73.
 Les peuples de l'Est de Carpathes et leur relations avec les provinces latines orientales, în Actes du VIIl-e Congres Internationales des Sciences Prehistoriques, Beograd 9-15 septembre 1971, III, Belgrad, 1973, p. 243-246.
Hercules Ripensis, în Akten, des VI Internationalen Kongress fur Griechische und Lateinische Epigraphik, MUnchen, 1972, Mi.inchen, 1973, p. 485-486.
Sur Jupiter Heliopolitanus en Dacie, in AUI, XIX, 1973, p. 253-260.
 Toponimia antică a Moldovei, in Studii şi cercetări ştiinţifice Istorie-Filologie a Institutului pedagogic Bacău, 1974, p. 37-42.
Les antiquites de la Moldavie dans l'oeuvre du Prince Demetre Cantemir, in Dacoromania. Jahrbuch fur ostliche Latinitat, II, 1974, p. 127-139.

 Inscriptia latină (romană) din ruinele cetăţii medievale de la Suceava, in AUI, XX, 1974, p. 73-84.
Un altar epigrafic din fosta colecţie a lui Vasile Ursăcescu din Curteni, jud. Vaslui, in CI, IV, 1974, p. 93-100.
 I. I. Russu, Dacia şi Panonnia inferior în lumina diplomei militare din anul 123, Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, 123 p. + 21 fig., recenzie in ,AIIAI, XI, 1974, p. 301-305.
 Laszlo Barboczi, Andras Mocsy, Die romischen Inscriften Ungarns (RIU, I), I. Lieferung Savaria Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona, 230 p, 133 fig., foto, 261 des Budapesta Akademiaii-Kiado, 1972, recenzie în AM, VIII, 1975, p. 317-319.
Les titres imperiaux Dacicus maximus et Carpicus maximus, in Acte de la XII-e Conference Internationale d'Etudes Classiques Eirene Cluj-Napoca. 9-17 octombre 1972, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 643-649.
Longinus - Dio Cassius. LXVIII, 12, 1-5, in AIIAI, XIII, 1976, p. 53-69.
Prelegeri de istorie universală veche, uz intern, in colaborare cu N. Lascu, E. Condurachi, Bucureşti, f.a. 492 p.
Contribuţii la Dicţionarul de istorie veche a României, sub conducerea Prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Buc., 1976.
Sur l'inscription de Ti. Claudius Maximus de Grammeni (Macedonie), în EPIGRAPHICA, Travaux dedies au VII-e Congres international d'Epigraphie grecques et latine, Editura Acad. R.S.R., 1977, p. 79-99. (Constanza, 9-15 septembre 1977).
Marele monument funerar roman de la Adamclisi - studiu epigrafic - Teză de doctorat susţinută la Universitatea din Bucureşti, 28 martie 1978, conducător ştiinţific : Acad. Em. Condurachi.
1870 de ani de la cucerirea Daciei de către romani, in "Noi Tracii", 1877.

Theptunis papyrus II 687, în Cercetări istorice- Iaşi.
Dakoi (gr,) în Istoria romană a lui Dio Cassius, în AIIAI, XV, 1978.
Inscripţia împăratului Traian de la Barboşi în A.M., IX, 1979.
Inscripţiile greceşti şi latine privind istoria provinciilor pannonice şi a provinciei Dacia, in AM, IX, 1979.
Etudes epigraphicques IV, în AM, X, 1980.
Grecii şi romanii despre "statul dacic" sub regii Burebista şi Decebal - in Anuarul Muzeului din Botoşani, 1979.
Contributii la Tratatul de Istoria României, vol. I, capitolul "Provincia romană Dacia".
Dacorum fratrum in Inscriptia lui Tib. Plautius Silvanus Aelianus (CIL, XIV, 4126 = ILS, 986 = Inscr. Italiae, IV, 12, 125), Pontica 1979.
Statul dacic de la Burebista la Decebal, Revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei nr. 9-12, 1978.
Valurile antice din nordul Moldovei, în colaborare cu P. Şadurschi şi C. Dumitraş, in Memoria Antiquitatis, 1979.

 

Bibliografie despre arheolog

I. Ioniță, Nicolae Gostar, Arheologia Moldovei, vol. IX, 1980, p. 149-150.

P. Șadurschi, Nicoale Gostar,  Hierasus, I, 1978, p. 573-589.

A. Panaitescu, Nicolae Gostar, Pontica XII, 1979, p. 277-279.

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram