Gumă Marian

Data nașterii :
25/05/1951
com. Afumați, jud. Ilfov
Data deces     :
30/11/1998
Caransebeș

Specializare

Epoca metalelor
Prima (Hallstatt) și a doua epocă (La Tène)
Epoca dacică
orizontul dacic din epoca La Tène

Studii

Universitatea București - Facultatea de Istorie
Licenta
1971
 - 1975

Alte studii

Studii primare la Şcoala generală nr. 33 din Afumaţi, și studii liceale la Liceul “D. Cantemir” din Bucureşti.

Doctorat

Universitatea București
Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României
prof. dr. Dumitru Berciu
1992

Șantier

Grad
Divici
Judet : Caraș Severin
Tara : Romania
Perioada
1985
-
1998

Alte șantiere

Cercetări arheologice în siturile preistorice: Valea Timişului, Ticvaniu Mare, Gornea, Iaz, Berzasca, Vrani etc.

Cercetări arheologice în aşezările şi cetăţile dacice din Clisura Dunării: Liubcova-Stenca, Divici-Grad

Activitate

Muzeul Judeţean de Istorie - Reşiţa
muzeograf
-
Perioada
1975
-
1990
Institutul Român de Tracologie - filiala Banat
cercetător
-
Perioada
1990
-
1997
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă - Caransebeş
director
-
Perioada
1997
-
1998
Universitatea Banatului - Timișoara
conferențiar
-
Perioada
1997
-
1998

Premii / Titluri / Distincții

1993 - Premiul “Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pentru Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României.

Lista Lucrări

STUDII DE SINTEZĂ
Marian GUMĂ, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Ministerul Învățământului, Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica, IV,
Bucureşti, 1993, 312 pg. + CIX + [2] pl., ISBN 973-95349-5-3.
Marian GUMĂ, Epoca bronzului în Banat: Orizonturi cronologice și manifestări culturale / The Bronze Age in Banat: Chronological levels and cultural entities, Muzeul Banatului, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, V, Ed. Mirton, Timişoara, 1997, 260 pg., ISBN 973-578-272-3.

STUDII ȘTIINȚIFICE
Marian GUMĂ, Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (jud. Caraş-Severin), În: Banatica, 4, 1977, pp. 68-104.
Marian GUMĂ, Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în judeţul Caraş-Severin, În: Studii şi Comunicări de Etnografie – Istorie, II,
Caransebeş, 1977, pp. 251-276.
Marian GUMĂ, Nicoleta GUMĂ, Săpături de salvare la Valea Timişului (jud. Caraş-Severin), În: Banatica, 4, 1977, pp. 45-68.
Marian GUMĂ, O nouă descoperire hallstattiană timpurie la Moldova Nouă, În: Acta Musei Napocensis, 16, 1979, pp. 481-493.
Marian GUMĂ, Noi descoperiri eneolitice timpurii în zona Caransebeşului, În: Tibiscus, 5, 1979, pp. 97-114.
Marian GUMĂ, Date noi privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, În: Banatica, 5, 1979, pp. 115-180.
Ilie UZUM, Marian GUMĂ, Arcidava, În: Roumanie, Pages dhistoire, Bucureşti, 4, 1, 1979, pp. 63-67.
Gheorghe LAZAROVICI, Ilie UZUM, Ovidiu BOZU, Marian GUMĂ, Caius SĂCĂRIN, Raport preliminar de cercetări arheologice la Gornea-Liubcova, În:
Materiale şi Cercetări arheologice, Oradea, 13, 1976 (1979), pp. 391-392.
Marian GUMĂ, Câteva precizări asupra unor descoperiri aparţinând primei şi celei de a doua epoci a fierului din sud-vestul României, În: Banatica, 10, 1980,
pp. 95-106.
Marian GUMĂ, Caius SĂCĂRIN, Descoperiri Coţofeni inedite de la Bocșa Montană - ,,Colţan” (jud. Caraş-Severin), În: Banatica, 6, 1981, pp. 59-95.
Marian GUMĂ, Câteva observații asupra grupului Bosut, În: Studii şi Comunicări de Istorie Veche şi Arheologie, Bucureşti, 32, 1, 1981, p. 43-66.
Marian GUMĂ, Ion DRAGOMIR, Câteva descoperiri din prima şi a doua epocă a fierului din Clisura Dunării, În: Banatica, 6, 1981, pp. 107-123.
Marian GUMĂ, O nouă contribuţie arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor, În: Acta Musei Napocensis, 18, 1981, pp. 45-58.
Marian GUMĂ, O nouă descoperire aparţinând culturii Basarabi în sudul Banatului, În: Studii şi Comunicări de Etnografie – Istorie, IV, Caransebeş, 1982, pp. 155-171.
Marian GUMĂ, Caius SĂCĂRIN, Cercetările arheologice de la ,,Stenca” Liubcovei, În: Materiale şi Cercetări Arheologice (MCA), A XV-a sesiune anuală de rapoarte: Muzeul județean Brașov – 1981, București, 1983, pp. 135-137.
Marian GUMĂ, Caius SĂCĂRIN, Şantierul arheologic Valea Timişului - ,,Rovina”, În: Materiale şi Cercetări Arheologice (MCA), A XV-a sesiune anuală de rapoarte:
Muzeul județean Brașov – 1981, București, 1983, pp. 159-160.
Marian GUMĂ, Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, În: Banatica, 7, 1983, pp. 65-138.
Marian GUMĂ, Precizări cronologice și culturale privind grupele hallstattiene timpurii din sud-vestul României, În: Symposia Thracologica, 1, 1984, pp. 25-26.
Marian GUMĂ, Ion DRAGOMIR, Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liuborajdea (com. Sichieviţa, jud. Caraş-Severin), În: Banatica, 8, 1985, pp. 107-122.
Marian GUMĂ, Sabin Adrian LUCA, Caius SĂCĂRIN, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de al Divici între anii 1985-1987, În: Banatica, 9, 1987, pp. 199-238.
Marian GUMĂ, Considerații privind geneza primei epoci a fierului în sud-vestul României, În: Symposia Thracologica, 5, 1987, pp. 71-72.
Marian GUMĂ, La forteresse dace de Divici, În: Roumanie, Pages dhistoire, Bucureşti, 14, 3-4, 1989, pp. 323-333.
Marian GUMĂ, Sabin Adrian LUCA, Contribuţii la geneza primei vârste a fierului în sud-vestul României. Necropola plană de incineraţie de la Ticvaniu Mare, În: Symposia Thracologica, 7, 1989, pp. 261-262.
Marian GUMĂ, Câteva precizări asupra unor descoperiri aparţinând primei şi celei de a doua vârste a fierului din sud-vestul României, În: Banatica, 10, 1990, pp. 95-106.
Marian GUMĂ, Sabin Adrian LUCA, Petru ROGOZEA, Necropola plană de incineraţie de la Ticvaniu Mare (jud. Caraş-Severin) în contextual genezei primei epoci a fierului din sud-vestul României, În: Symposia Thracologica, 8, 1990, pp. 130-133.
Marian GUMĂ, Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfârşitul primei epoci a fierului şi începutul celei de a doua descoperite în sud-vestul României, În: Thraco-Dacica, 12, 1-2, 1991, pp. 85-103.
Marian GUMĂ, Octavian POPESCU, Un nou depozit de bronzuri descoperit în zona Caransebeşului, În: Thraco-Dacica, 13, 1-2, 1992, pp. 54-58.
Marian GUMĂ, Prima epocă a fierului în zona de sud a Banatului, În: Symposia Thracologica, 9, 1992, pp. 26-37.
Marian GUMĂ, Vestigii de civilizaţie dacică în zona piemontului Bănăţean, În: Symposia Thracologica, 9, 1992, pp. 38-43.
Marian GUMĂ, The end of the Bronze Age and the beginning of the Early Iron Age in south-western Romania, western Serbia and nordth-western Bulgaria. A short review, În: Thraco-Dacica, XVI, 1995, pp. 99-137.
Marian GUMĂ, Aurel RUSTOIU, Caius SĂCĂRIN, Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994, În: Cercetări arheologice în aria nord-tracă, I, Bucureşti, 1995, pp. 401-426.
Marian GUMĂ, The Basarabi type discoveries. A brief review, În: Petre ROMAN, Milutin GARAŠANIN (eds), Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Sudosteuropa. Kolloquim in Drobeta-Turnu Severin, 7-9. November 1996, Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung, 1, Bucureşti, 1996, 196 pg.; pp. 23-32.
Marian GUMĂ, Once again about the origin, chronology and the inner periods of the Basarabi culture, În: The Thracian world at the crossroads of civilizations. The 7th International Congress of Thracology, Bucureşti, 1996, pp. 284-286.
Marian GUMĂ, Aurel RUSTOIU, Caius SĂCĂRIN, Şantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996, În: Cercetări arheologice în aria nord-tracă, II, Bucureşti, 1997, pp. 373-397.
Marian GUMĂ (†), Aurel RUSTOIU, Caius SĂCĂRIN, Les fibules du site fortifiée de Liubcova-Stenca et de la citadelle de Divici-Grad, În: Miloje VASIĆ (ed. en chef), Le Djerdap / Les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millenaire av. J.-C. jusqu’aux guerres daciques, Kolloquium in Kladovo – Drobeta-Turnu Severin (September–October 1998), Jugoslawisch-Rumänische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, 3, Arheološki institut (Belgrade), Balkanološki institut (Srpska akademija nauka i umetnosti), Institutul de Tracologie (București), Beograd-București, 1999, 114 pg., ISBN 86-80093-15-7; pp. 65-70.

Diverse

A transformat șantierul de la Divici-Grad într-un adevărat șantier-școală de arheologie pentru studenții de la Universitățile din Alba Iulia și Timșoara.

 

Bibliografie despre arheolog

Aurel Rustoiu, Iosif Vasile Ferencz, Marian Gumă şi arheologia Banatului. Contribuţii ştiinţifice la pre- şi protoistoria central-sud-est europeană, articol realizat în cadrul grantului finanţat de Ministerul Cercetării şi Inovării CNCS - UEFISCDI, număr proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0353, în cadrul programului PNCDI III.

 

Gheorghe LAZAROVICI, Marian Gumă – preistorician, În: Tibiscum, 10, 2000, p. 11-12.

Marius Sorin PETRESCU, Marian Gumă, cercetător al Epocii Bronzului şi Epocii fierului în Banat, În: Tibiscum, 10, 2000, p. 13-14.

Roman, 1993  Petre ROMAN, Nota editorului, În: Marian GUMĂ, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Ministerul Învățământului, Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica, IV, Bucureşti, 1993, 312 pg. + CIX + [2] pl., ISBN 973-95349-5-3.; p. 9.

Aurel RUSTOIU, Marian Gumă (1951-1998), În: Ephemeris Napocensis, IX-X, 1999-2000, p. 369-371.

Laurenţiu STREZA, Dr. Marian Gumă - istoricul şi omul. În: Tibiscum, 10, 2000, p. 9-10.

Dumitru ŢEICU, Opinii privind cercetarea arheologică bănăţeană. In memoriam Marian Gumă, În: Tibiscum, 10, 2000, p.17-20.

Dumitru ŢEICU, Marian Gumă. Un destin frânt al arheologiei bănățene, on-line http://www.muzeulbanatuluimontan.ro/index.php/home-o- ro/19-ro/home/289-marian-guma-un-destin-frant-al-arheologiei-banatene, 16.01.2017 (accesat 7.07.2018).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram