Marin Steluța

Alte nume :
Gramaticu
Data nașterii :
08/10/1968
București

Specializare

Epoca greacă
/numismatică
Epoca romană
/numismatică

Studii

Universitatea București
Licenta
1989
 - 1994

Doctorat

AcademiaRomână / Institutul de Arheologie Vasile Pârvan
Contribuții la cunoașterea activității monetare a atelierelor grecești vest-pontice pe baza monedelor din colecția Maria și Dr. George Severeanu
dr. Gh. Poenaru Bordea, ulterior dr. Eugen Nicolae
2009

Specializări/Burse

Royal Numismatic Society, Londra, Bursa de studii Martin Price Fund
Perioada
2010
-
2010

Șantier

Istros/Histria
Istria/Caranasuf
Judet : Constanța
Perioada
1990
-
1991
Mănești-Buftea
Buftea
Judet : Ilfov
Perioada
1990
-
1990

Activitate

Muzeul Municipiului București
muzeograf
-
Perioada
1994
-

Lista Lucrări

 1. Date noi despre pătrunderea monedelor thasiene în Câmpia Română, Cercetări Numismatice, 7, 1996, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 27–31, 3 pl.
 2. Un tezaur de tetradrahme ale cetăţii Thasos şi ale provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra, Cercetări Numismatice, 7, 1996, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 23–26, 1 pl.
 3. Sigiliul lui Prokopios, patriarh de Constantinopol, Cercetări Numismatice, 7, 1996, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 241–243, 1 pl.
 4. Sigiliul unui patriarh de Constantinopol din secolul al XIX-lea, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 90-91 (1996-1997), 144-145, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 207-212.
 5. Un tezaur de monede getice descoperite la Frăsinet (jud. Călăraşi), Buletinul Societăţii Numismatice Române, 90-91 (1996-1997), 144-145, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 243-245.
 6. Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava, Cercetări Numismatice, 8, 2002, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 467-471 (în colaborare cu Ernest Oberländer-Târnoveanu).
 7. Două tezaure de tetradrahme ale provinciei Macedonia Prima şi ale cetăţii Thasos descoperite în Muntenia, vol. Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare (volum omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate), Editura Institutului de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea, 2000, p. 397-403.
 8. Noi descoperiri monetare la Carsium (Hârşova, jud. Constanţa), Pontica, 32, 1999, Editura Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, p. 317-342 (în colaborare cu C. Chiriac, G. Talmaţchi, C. Nicolae).
 9. Monede antice din Cilicia, păstrate în colecţia „Maria şi Dr. George Severeanu”, vol. Simpozion de Numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Bucureşti, 2002, Editura Enciclopedică, p. 95-100.
 10. The Coins of the Ancient Cilicia from Collection of Maria and George Severeanu, Stratum plus, 6, 2000, Editura Universităţii „High Anthropogical School”, Chişinău, p. 169-173 (în lb. rusă, cu rezumat în lb. engleză).
 11. Necrolog Radu Ocheşeanu, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 13, 1999, Editura Universul S.A., Bucureşti, p. 330-334.
 12. Tezaurul de tetradrahme greceşti descoperit la Frăsinet (jud. Teleorman), vol. Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti, 2001, Editura Enciclopedică, p. 35-45 (în colaborare cu Veronica Predoi).
 13. Informaţii numismatice, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 407-413.
 14. O monedă de aur de la Iustin I, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 15, 2001, Editura Universul S.A., Bucureşti, p. 309 (în colaborare cu Elena Marcu).
 15. Monede partice din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 363-366 (în colaborare cu Emanuel Petac).
 16. Colecţia ”Maria şi Dr. George Severeanu”, scurtă prezentare în vol. coordonat de Adina Berciu, Preţuitori ai arhivelor şi ctitori de biblioteci şi muzee, consacrat împlinirii a 285 de ani de la moartea Mitropolitului Ţării Româneşti Antim Ivireanul (1716-2001), Editura Credis, Bucureşti, 2001, p. .
 17. Despre ducaţii lui Vladislav II, voievod al Ţării Româneşti (1447, 1448-1456), vol. Simpozion de Numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Bucureşti, 2002, Editura Enciclopedică, p. 181-188 (în colaborare cu Aurel Vîlcu).
 18.  Monede pseudo-autonome callatiene de tip KTICTHC, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 47–73 (în colaborare cu Virgil Ioniţă).
 19. Recenzie la Novella Vismara, SNG. Italia, 6, 2000, Milano, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 423–428.
 20. Recenzie la vol. Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti, 2001, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 454–459.
 21. Recenzie la vol. Simpozion de Numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Bucureşti, 2002, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 146-151, Editura Academiei Române, București, p. 459-464.
 22. Emisiunile monetare callatiene cu efigia lui Antoninus Pius, vol. Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24–26 septembrie 2002, Bucureşti, 2003, Editura Enciclopedică, p. 59-64 (în colaborare cu Virgil Ioniţă).
 23. Inventarul mormântului descoperit la Mangalia în 1927 şi datarea monedelor callatiene pseudo-autonome, vol. Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24–26 septembrie 2002, Bucureşti, 2003, Editura Enciclopedică, p. 65-90 (în colaborare cu Liana Oţa).
 24. Monedele callatiene cu reprezentarea Cybelei pe leu (Lucilla – Crispina – Iulia Domna), vol. Simpozion de Numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Bucureşti, 2005, Editura Enciclopedică, p. 51-63.
 25. Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara, Cercetări Numismatice, 9-11, 2003-2005, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 25–36 (în colaborare cu Ernest Oberländer-Târnoveanu).
 26. Însemnări despre un depozit monetar funerar descoperit la Tomis, vol. Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Bucureşti, 2007, Editura Enciclopedică, p. 109-126.
 27. Monnaies de bronze inédites de Callatis du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle ap. J.-C., The Numismatic Chronicle, 167, 2007, The Royal Numismatic Society, Londra, p. 33-45, pl. 5-6 (în colaborare cu V. Ioniţă).
 28. Monede de bronz inedite de la Callatis din secolele I a.Chr. – I p.Chr., Cercetări Numismatice, 12-13, 2006-2007, Editura Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, p. 59-73 (în colaborare cu Virgil Ioniţă).
 29. Les premières émissions monétaires de bronze de l’atelier de Callatis – Acta Musei Varnaensis, VII-1, 2008 (Numismatic, Sphragistic and Epigraphic Contributions to the History of the Black Sea Coast. International conference in memory of Dr. Milko Mirchev, Varna, 15–17 septembrie 2005), Varna, Editura Zograf, p. 38-59 (în colaborare cu V. Ioniţă).
 30. Primele emisiuni monetare de bronz ale atelierului din Callatis, vol. Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Bucureşti, 2007, Editura Enciclopedică, p. 9-28.
 31. Un pond de plumb din vremea lui Antoninus Pius, Pontica, 44, 2011, Editura Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, p. 497-502.
 32. Monede descoperite pe șantierul arheologic de la București – Cățelu (1960), vol. O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureștilor. Omagiu profesorului Panait Ion Panait la 80 de ani, București, 2011, p. 279-291.
 33. Monede descoperite la Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, anul I, nr. 1, 2015, Editura Oscar Print, București, p. 152-162.
 34. A new weight from Histria, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, anul I, nr. 1, 2015, Editura Oscar Print, București, p. 144-147.
 35. Un lot de monede romane imperiale din tezaurul de la Racova-Chetriș, jud. Bacău, Zargidava, XV, 2016, p. 27-38 (în colaborare cu Eugenia Antonescu).
 36. On the metrology of the city of Istros in the autonomous period, Dacia NS, LIX, 2015, Editura Academiei Române, București, 2016, p. 21-47.
 37. Monede antice și medievale descoperite lângă București, RCAN II, 2016, p. 127-143 (în colaborare cu D. Pîrvulescu).
 38. Istrian autonomous coins from the Ion Donoiu Collection, Cercetări numismatice, XIX-XX, Bucureşti, 2013-2014, p. 15-42.
 39. Pseudo-autonomous Coins with the Head of Herakles minted at Callatis, în volumul omagial omagial dedicat lui Stavri Topalov, Изследвания в чест на Ставри Топалов по случай неговата 75 годишнина, Sofia, 2017, p. 197-222 (în colaborare cu V. Ioniță).
 40. Pseudo-autonomous Coins minted at Callatis, Dacia NS, 60, 2016, p. 147-171 (în colaborare cu V. Ioniță).
 41. Hellenistic lead weights, RCAN, 3, 2017, p. 323-335.
 42. O nouă prezentare a tezaurului de monede callatiene de la Poiana, jud. Galaţi, Studia Numismatica et Archaeologica, In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata, Honoraria 12, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXXIX, București - Piatra-Neamț, 2018, p. 87-117.
 43. A unique lead tessera from Dobrogea, Pontica, 51, 2018, p. 581-592 (în colaborare cu V. Ioniță).
 44. Tezaurul de la Viișoara, jud. Teleorman (1942), CN, 21-22, 2015-2016 (2018), p. 11-72.
 45. Regarding a rare Istrian bronze issue from the 2nd century BC, RCAN, 4, 2018, p. 274-286. (în colaborare cu V. Ioniță)
 46. The Roman Imperial Hoard of Sestertii found in Dobruja passim, ante 2016, C. Gazdac (ed.), Group and individual tragedies in Roman Europe. The evidence of hoards, epigraphic and literary sources, Monographs Journal of Ancient History and Archaeology 1, p. 309-343 (în colaborare cu Emanuel Petac).
 47. Countermarked Greek Coins from Dobruja from the 1st - 3rd century AD, CN, XXV, 2019, p. 53-85. (în colaborare cu V. Ioniță)
 48. Two Greek Roman medallions found in Dobruja from the first half of the third century AD, RCAN, 2019, p. 351-360. (în colaborare cu G. Talmațchi)
 49. Activitatea atelierului monetar de la Callatis în vremea lui Commodus, RCAN, 2019, p. 316-350 (în colaborare cu V. Ioniță).

Diverse

2007 - Ministerul Culturii atestat (atestatul seria EPCN, nr. 578 din 14.05.2007):

Expert în domeniul: Bunuri arheologice şi istorico-documentare: numismatică greacă şi romană.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram