Marinescu Lucia

Alte nume :
Țeposu
Data nașterii :
06/09/1935
Sibiu
Data deces     :
31/08/2020
Sibiu

Specializare

Epoca romană
Istoria artei antice /Religie romană /Artă provincială romană / Artă funerară

Studii

Universitatea Cluj
Licenta
1952
 - 1956

Alte studii

Studii liceale la Sibiu

Doctorat

Universitatea București
Arta funerară în Dacia Superior și Dacia Porolissensis
acad. D.M. Pippidi
1977

Activitate

Universitatea Cluj
asistent
-
Perioada
1956
-
1969
Consiliul Culturii -
inspector
-
Perioada
1969
-
1970
Muzeul Național de Istorie a R.S.R.
șef secție
-
Perioada
1971
-
1988
Muzeul Național de Istorie a R.S.R.
Director interimar
-
Perioada
1988
-
1989
Muzeul Național de Istorie a României
Director general
-
Perioada
1990
-
1993

Premii / Titluri / Distincții

Premiul Anasilaos - Reggio-Calabria

Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Cavaler

Lista Lucrări

Volume:

Princeton Dictionary of Classical Archaeology. A guide to the sites, Princeton University Press 1974, s.v. Ad Mediam, Alburnus Maior, Ampelum, Angustia, Ad Pannonios, Apulum, Aquae, Arcidava, Berzobis, Buciumi, Cumidava, Germisara, Gherla, Gilău, Micia, Napoca, Optatiana, Orheiul Bistriţei, Porolissum, Resculum, Tibiscum, Vicus Samum
Dicţionar de istorie veche a României, s.v. Arta romană, Bucureşti, 1976
Funerary monuments from Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR, International Series, 128, Oxford, 1982.
Goldhelm, Schwer und Silberschatze. Reichtümer aus 6000 Jahren Rumänischer Vergangenheit, Catalog de expoziție, Frankfurt am Main, 1994 (editor împreună cu W. Meier-Arendt)
Statuete de bronz din Dacia romană, Bucureşti, 2000 (în colaborare cu C. Pop)
Antropomorphic statuettes from Dacia Superior, București, 2000 (cd-rom)
 
Studii:

O gemă gnostică în Muzeul Istoric din Cluj, Activitatea Muzeelor, II, 1956, p. 135–138 (în colaborare cu N. Gostar)

Un nou abraxas de la Porolissum, SCIV, X, 1959, 2, p. 463–467

Gemele şi cameele din Muzeul Arheologic din Cluj, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 525–534

Mitul lui Marsyas pe o gemă descoperită la Porolissum, SCIV, XI, 1960, 2, p. 411–417

Geme antice în Muzeul raional Zalău, Activitatea Muzeelor, V, 1961, p. 225–229

Teracote reprezentând pe Venus, ActaMN, I, 1964, p. 473–476

O gemă de la Micia cu reprezentarea lui Harpocrate, SCIV, XV, 1964, 2, p. 257–264

Colecţia de geme a Muzeului Brukenthal din Sibiu, Studii şi comunicări Muzeul Brukenthal, 12, 1965, p. 82–120

Points de vue sur l’étude de l’art provincial de la Dacie Supérieure, în Hommages à Marcel Renard, Revue archéologique du Centre du France, III, Bruxelles 1968, p. 550–557

Un monument funerar din Dacia Porolissensis, ActaMN, III, 1966, p. 459–463 (în colaborare cu V. Pintea)

Monumente sculpturale de la Micia, ActaMN, V, 1968, p. 125–135 (în colaborare cu L. Mărghitan)

Monumente funerare de la Micia, ActaMN, VI, 1969, p. 125–135 (în colaborare cu L. Mărghitan)

Römer in Rumänien, Köln, 1969. Catalog de expoziţie. Cap. introductiv: Arta funerară şi meşteşugurile artistice, p. 66–70 și 201 fişe catalog = Civilta romana in Romania, Roma, 1970, p. 86–89 și 201 fişe catalog

O aedicula funerară din Dacia Porolissensis, ActaMN, VII, 1970, p. 531–536 (în colaborare cu I. Mitrofan)

Despre originea unor tipuri de monumente funerare din Dacia Superior, SCIV, 23, 1972, 2, p. 215–222

Principii tematice şi soluţii tehnico-muzeale în organizarea secţiei de istorie veche, Revista Muzeelor, IX, 1972, 5, p. 407–409

Statuile feminine drapate din Muzeul judeţean Hunedoara-Deva, Sargetia, X, 1972, p. 55–65

Catalogul colecţiei de geme romane. Muzeul Zalău, Zalău, 1972 (în colaborare cu E. Lako)

Probleme de artă romană provincială (I). Edicula în Dacia romană, MN, I, 1974, p. 13–22

Ulpia Traiana – metropolă cultural-artistică a Daciei romane, Sargetia, XI–XII, 1975, p. 249–253

Despre îmbrăcămintea populaţiei din provincia Dacia, MN, III, 1976, p. 125–132

Consideraţii cu privire la arta funerară din Dacia Porolissensis, ActaMP, II, 1977, p. 125–132

Despre edicula funerară în Dacia romană, SCIVA, 25, 1974, 3, p. 417–425

Şantierul arheologic Micia, CA, III, 1979, p. 105–110 (în colaborare cu arh. A. Sion)

O statuetă de bronz de la Micia, CA, III, 1979, p. 405–408

L’atelier de Micia, Sargetia, XIV, 1979, p. 155–163

Sur la typologie de Venus en Dacie, în Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1981, nr. 593, p. 71–80

O statuetă de bronz din castrul de la Micia, Potaissa, III, 1982, p. 113–116

Cercetări arheologice din thermele romane de la Micia, CA, VII, 1984, p. 121–127 (în colaborare cu A. Sion)

Contribuţii la iconografia Eroului Cavaler în arta daco-romană, MN, VII, 1984, p. 75–78

Cu privire la urbanizarea Miciei, Sargetia, XVIII–XIX, 1984–1985, p. 125–129

Sur l’iconographie de Ganymede, Dacia N.S., XXIX, 1985, p. 135–138

Consideraţii asupra artei geto-dacice, Sargetia, XX, 1986–1987, p. 98–105

Römische Bronzestatuetten von Micia, în Akten der 9. Tagung über antike Bronzen, Viena, 1988, p. 380–385

Postfaţa la cartea lui R. Vulpe, Columna lui Traian, Bucureşti, 1988 = R. Vulpe, Trajan Column, Bucureşti, 2000, p. 301–304

Typen römischer Bronzestatuetten aus Dakien, în Akten der 10. Tagung über antike Bronzen, Freiburg, 1988 (Stuttgart, 1994), p. 269–280 = Sargetia, XXI–XXIV, 1988–1991,

L’evergetismo in Dacia, Apulum, XXXII, 1995, p.189–196

Micia pagus Daciae, în Xavier Dupré i Raventós (ed.), La ciudad en el mundo romano. Actas XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica, Tarragona 1993, Tarragona, 1994, p. 259–260

Typen römischer Bronzenstatuetten aus Dakien (II). Orientalische Gottheiten, CA, IX, 1991, p. 105–108

Les statuettes en bronzes de Dacie (III). Personnages anonymes, în Acta of the 12th International Congress on ancient Bronzes, 1–4 June, 1992, Nijmegen, 1995, p. 291–296

Die römische Kunst in Dakien, în Goldhelm, Schwert und Silberschätze, Frankfurt am Main, 1994, p. 90–93

L’evergetismo in Dacia romana, în Homenatge a F. Giunta: Committenza e committenti tra Antichità e alto medioevo, Marc Mayer, Mònica Miró Vinaixa (editori), Barcelona, 1996, p. 99–105

Une statuette en bronze de la Dacie romaine, în Hommages à Tran Tham Thin, Quebec, 1994, p. 567–571

À propos du Camée Orghidan, Dacia N.S., XXXVII–XXXIX, 1994–1995, p. 109–119

Jupiter de la Potaissa. Contribuţii la iconografia romană în Dacia, în Civilizaţia romană în Dacia, Cluj, 1997, p.138–157 (în colaborare cu M. Bărbulescu)

Contribuţii la iconografia larilor în Dacia romană, în Istro-pontica 2000. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, p. 221–228

Iuppiter de Potaissa. Contribution à l’iconographie iovienne en Dacie romaine, în Agathos Daimon (ed.), Mythes et Cultes, Études d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil, BCH Supplement 38, 2000, p. 335–364 (în colaborare cu M. Bărbulescu)

Zwei Hypostasen des Merkur in der Kunst der Dacia, Kölner Jahrbuch, 33, 2000, p. 197–201

Eros pugiliste, în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, p. 345–348

Bronze Statuettes in Dacia and Moesia Inferior, p. 42–45 şi 15 fişe catalog, în L. Petculescu (ed.), Antique Bronzes in Romania, catalog de expoziţie, Bucharest, 2003

Original, copie, représentation antique? Quelques considérations sur les images d’Apollon Sauroktonos, în The antique bronzes: typology, chronology, authenticity. Acta of the International Congress of Antique Bronzes, Bucharest 2004, p. 301–304

Sull’iconografia di Traiano, în Studia Historica et Archaeologica In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara, 2004, p. 237–252

L’art de Potaissa, în Koryphaioi andri. Mélanges offerts à André Hurst (Recherches et rencontres. Publications de la Faculté des lettres de Genève, 22), Genève, 2005, p. 573–585 (în colaborare cu M. Bărbulescu)

Arta romană la Micia, în Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 218–223

Bibliografie despre arheolog

Constantin Preda, Ţeposu-Marinescu, Lucia, EIR 1978, p. 330.

MNIR - pagina oficială Facebook:

https://www.facebook.com/MNIRpage/photos/a.460210145437/10164180617980438

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram