Moisil Constantin

Data nașterii :
08/12/1876
Năsăud
Data deces     :
20/10/1958
București
  • A fost primul arheolog român care a presupus corect localizarea Histriei.

Întemeietorul numisma­ticii moderne din România.

Specializare

Studii

Facultatea de Litere -Universitatea București
Licenta
1894
 - 1898

Alte studii

Studii secundare la Năsăud

Şcoala normală superioară

Doctorat

Universitatea Cluj
1924

Activitate

Invățământ liceal - Focșani
profesor secundar
-
Perioada
1898
-
1899
Invățământ liceal - Tulcea
profesor secundar
-
Perioada
1899
-
1911
Cabinetul numismatic al Academiei Române
numismat
-
Perioada
1910
-
1933
Arhivele Statului
Director
-
Perioada
1923
-
1939
Cabinetul Numismatic al Academiei Române
Director
-
Perioada
1933
-
1948
Societatea Numismatică Română
Președinte
-
Perioada
1933
-
1958

Alte Funcții

Editor la Buletinul Societăţii numismatice române.

Fondator -revista  Cronica numismatică şi arheologică.

Premii / Titluri / Distincții

1938 - a fost ales membru corespondent al Academiei Române. .

1948 - a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Lista Lucrări

Antichităţi creştine din Istros, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, nr. II, 1909, nr. 4, p. 165-170.

Inscripţie grecească din Istros, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, nr. III, 1910, nr. 4, p. 106.

Unde a fost vechiul Halmyris?, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, nr. III, 1910, nr. 4, p. 93-94.

 

BCMI 1910 - Despre ruinele din Pantelimonul de Sus (p. 146), Bisericuţele (Ruine străvechi din Dobrogea - p. 29-36), două morminte antice din Dobrogea (p. 125-129), stâlpii miliari romani găsiţi în satul Garvăn (p. 141-143).

Monede vechi româneşti găsite in Dobrogea — Tezaurul de la Eădila, în CL, XL (1906), 12, p. 1117 — 1122. Numismatica Dobrogei, In „Arhiva Dobrogei“, I (1916), p. 112 — 123.

Monedele dacilor, in BSNR, XV (1920), p. 58 — 78.

Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româ­neşti, ibidem, XVII (1923), p. 60 — 63.

Monetăria Ţării Româneşti in timpul dina­stiei Basarabilor,inAIINC,III (1924—1925), p. 107 —159.

Monedele împăratului Traian referitoare la războaiele cu dacii şi cucerirea Daciei, în BSNR, XXIII (1929), p. 11­38;

Bănăria lui Dabija-Vodă, BSNR, XXIV, (1930), p. 53 — 79.

Efigiile monetare ale Domnilor români, ibidem, XXV (1931), p. 126 — 142.

Monedele şi decoraţiile Româ­niei, în „Enciclopedia României“, I, 1938, p. 85—125.

Din istoria şcolii de arhi­vistică, în „Hrisovul“, I (1941), p. 11 — 45.

Les tetradrachmes de Thasos et de Macedoine l-ere el leur circulation en Dacie, în „Balcania“, VII (1944), 1, p. 3—22.

O pagină de heraldică românească veche, in „Buletin ştiinţific“, I (1948-1949), p. 151-162.

Problema monedelor dace, „Buletin ştiinţific“, I, p. 19 — 27 şi „Buletin ştiinţific“, 2 — 4 (1950), p. 53 — 65; Ponduri inedite sau puţin cunoscute din Histria, Callatis, Tomis, în SCN, I (1957), p. 247 — 295.

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

 A fost tatăl matematicianului Grigore C. Moisil.

Bibliografie despre arheolog

Emil Condurachi, Grigore Moisil - omul, Memoriile SSI, s. IV, t. 1, 1975-76 p. 157-162.

Constantin Preda, Grigore Moisil, în EIR, p. 224-225.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram