Morintz Sebastian

Data nașterii :
28/04/1927
Galați
Data deces     :
09/02/1997
București

Specializare

Neolitic
Eneolitic
Epoca metalelor
Epoca bronzului/ Epoca fierului - Hallstatt, La Tène

Studii

Universitatea București
Licenta
1946
 - 1950

Alte studii

Studii secundare la liceul "Vasile Alecsandri" din Galaţi.

Doctorat

Universitatea București
Contribuții la istoria tracilor timpurii
prof.dr. Dumitru Berciu
1978

Șantier

Babadag - Cetățuia, necropola
Babadag
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1962
-
1994

Alte șantiere

Moldova - Bârsești, Pădureni.

Dobrogea - Cernavoda, Hârșova, Tariverdi, Hamangia, Enisala, Babadag.

Muntenia - București-Dealul Mihai Vodă, Ciurel, Cernica, Vidra, Radovanu, Spanțov, Oltenița, Sultana, Târgșor, Chilia, Teiu, Mihăileşti–Tufa (1987), Varlaam–La Bazin (1988).

Oltenia - Verbicioara, Verbița, Sălcuța, Balta Verde, Insula Banului.

Transilavnia - Sâncrăieni.

Cercetările sale au vizat epocile: neolitic eneolitic, perioada de tranziție, epoca bronzului, Hallstatt, La Tène și evul mediu.

Activitate

Universitatea București - Facultatea de istorie
asistent
-
Perioada
1950
-
1951
Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” București
cercetător
-
Perioada
1950
-
1992
Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” București
director-adjunct
-
Perioada
1970
-
1974

Alte Funcții

Redactor-șef al SCIVA (1972-1992).

Coordonator de doctorate la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București.

Premii / Titluri / Distincții

1980 - premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru lucrarea Contribuții la istoria tracilor timpurii, I, Editura Academiei, București, 1978.

Lista Lucrări

Volum

Morintz 1978 – S. Morintz, Contribuții la istoria tracilor timpurii, I, Editura Academiei, București, 1978.

 

Rapoarte asupra săpăturilor arheologice

Berciu, Morintz 1957 – D. Berciu, S. Morintz, Șantierul arheologic Cernavoda, MCA, 3, 1957, p. 83-92.

Berciu, Morintz 1959 – D. Berciu, S. Morintz, Săpăturile de la Cernavoda, MCA, 5, 1959, p. 99-106.

Berciu, Morintz, Roman 1959 – D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, Săpăturile de la Cernavoda, MCA, 6, 1959, p. 95-105.

Berciu, Morintz, Maximilian 1957 – D. Berciu, S. Morintz, I. Maximilian, Șantierul arheologic Verbicioara, MCA, 3, 1957, p. 179-187.

Morintz 1957 – S. Morintz, Săpăturile de la Bârsești. Raport preliminar, MCA, 3, 1957, p. 219-226.

Morintz 1959 – S. Morintz, Săpăturile de la Bârsești-Vrancea, MCA, 5, 1959, p. 355-361.

Morintz 1959 – S. Morintz, Săpăturile de la Bârsești, MCA, 6, 1959, p. 231-236.

Morintz 1961 – S. Morintz, Săpăturile de la Bârsești, MCA, 7, 1961, p. 201-207.

Morintz, Beda 1959 – S. Morintz, C. Beda, Săpăturile de la Spanțov, MCA, 5, 1959, p. 163-173.

Morintz, Cantacuzino 1959 – S. Morintz, G. Cantacuzino, Șantierul arheologic București. Sectorul Dealul Ciurel, MCA, 5, 1959, p. 631-636.

Morintz 1959 – S. Morintz, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, MCA, 6, 1959, p. 764-771.

Morintz, Roman 1962 – S. Morintz, P. Roman, Sapăturile de pe Dealul Ciurel, MCA, 8, 1962, p. 761-767.

Morintz, Bichir 1959 – S. Morintz, G. Bichir, Săpăturile de la Pădureni, MCA, 6, 1959, p. 487-495.

Rosetti, Morintz 1962 – D.V. Rosetti, S. Morintz, Sapăturile de la Vidra, MCA, 7, 1962, p. 71-78.

Morintz 1962a – S. Morintz, Săpăturile de la Chilia, MCA, 7, 1962, p. 441-448.

Morintz 1962b – S. Morintz, Săpăturile de la Chilia, MCA, 8, 1962, p. 513-519.

Morintz 1962c – S. Morintz, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, MCA, 7, 1962, p. 658-663.

Morintz 1962d – S. Morintz, Săpăturile de salvare la Spanțov. Așezare neolitică, MCA, 8, 1962, p. 615-616.

Morintz, Harțuchi 1962 – S. Morintz, N. Harțuchi, Săpăturile de la Țifești, MCA, 7, 1962, p. 521-526.

Morintz 1982 – S. Morintz, Săpăturile de la Babadag, 1973-1974, 1977-1981, MCA, A XVI-a Sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1982, p. 62-64.

Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995 – S. Morintz, G. Jugănaru, M. Munteanu, Așezarea din prima epocă a fierului de la Babadag, Cercetări arheologice în aria nord-tracă, vol. I, 1995, p. 222-235.

Morintz, Șerbănescu 1974 – S. Morintz, D. Șerbănescu, Cercetări arheologice la Hârșova și împrejurimi, SCIVA, 21/1, 1974, p. 47-69.

 

 

Studii și articole

 

  1. Neolitic

 

Cantacuzino, Morintz 1963 – G. Cantacuzino S. Morintz, Die jungsteinzeitlichen Funde in Cernica (Bukarest), Dacia, N.S., 7, 1963, p. 27-90.

Morintz 1962 – S. Morintz, Tipuri de așezări și sisteme de fortificații și împrejmuire în cultura Gumelnița, SCIVA, 13/2, 1962, p. 273-284.

Morintz 1963 – S. Morintz, 0 așezare Boian fortificată (Șanțurile de apărare ale așezării de la Spanțov), SCIVA, 14/2, 1963, p. 275-284.

 

  1. Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului

 

Morintz, Roman 1968a – S. Morintz, P. Roman, Aspekte des Ausgangs des Äneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia, N.S., 12, 1968, p. 45-12.

Morintz, Roman 1968b – S. Morintz, P. Roman, Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului Ia Dunărea de Jos, SCIVA, 19/4, 1968, p. 553-573.

Morintz, Ionescu 1968 – S. Morintz, B. Ionescu, Cercetări arheologice în împrejurimile orașului Oltenița, SCIVA, 19/1, 1968, p. 95-128.

Morintz, Roman 1969a – S. Morintz, P. Roman, Über die Chronologie der Übergangszeit vom Äneolithikum zur Bronzezeit in Rumänien, Dacia, N.S., 13, 1969, p. 61-71.

Morintz, Roman 1969b – S. Morintz, P. Roman, Cu privire la cronologia perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în România, SCIVA, 21/4, 1970, p.557-570.

Morintz, Roman 1970 – S. Morintz, P. Roman, Über die Übergangsperiode vom Äneolithikum zur Bronzezeit in Rumänien, Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, Nitra-Malé Vozokany (1969), Bratislava, 1973, p. 252-295.

 

III. Epoca bronzului

 

Morintz 1974 – S. Morintz, Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în spațiul carpato-balcanic, RevIst, 27/6, 1974, p. 897-905.

Morintz 1977 – S. Morintz, Probleme privind originea tracilor în lumina cercetărilor arheologice, RevIst, 30/8, 1977, p. 1465-1488.

Morintz 1982 – S. Morintz, Les Traces de la Troie dans le dernier quart du IF millénaire av. n. è., Thracia Pontica, I, 1982, p. 151-155.

Morintz, Angelescu 1970 – S. Morintz, N. Angelescu, O nouă cultură a epocii bronzului în România. Cultura de tip Coslogeni, SCIVA, 21/3, 1970, p. 375-415.

Morintz, Șerbănescu 1985 – S. Morintz, D. Șerbănescu, Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctul Gorgana a doua (jud. Călărași). 1. Așezarea din epoca bronzului. 2. Așezarea getodacică, Thraco-Dacica, 6/1-2, 1985, p. 5-30.

 

  1. Epoca fierului

 

Morintz 1957 – S. Morintz, Novaja galatštatskaja gruppa v Moldove, Dacia, N. S., 1, 1957, p. 117-132.

Morintz 1964 – S. Morintz, Quelques problèmes concernant la période ancienne du Hallstatt au Bas Danube à la lumière des fouilles de Babadag, Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 101-118.

Morintz 1970 – S. Morintz, Autour de l'origine et de l'évolution du Hallstatt ancien en Roumanie, Actes du VIIe Congres International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (1966), Prague, I, 1970, p. 729-732.

Morintz 1971- S. Morintz, Probleme ale Hallstattului timpuriu din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag, Peuce, 2, 1971, p. 19-25.Morintz 1988 – S. Morintz, Aspecte și probleme ale Hallstattului timpuriu din sud-vestul României, SympThrac, 6, 1988, Piatra Neamț, p. 58-60.

Morintz 1989 – S. Morintz, Aspecte și probleme noi referitoare la cultura Basarabi, SympThrac, 7, 1989, Tulcea, p. 262-264.

Morintz 1990a – S. Morintz, Din nou despre Hallstattul din sud-vestul României, Thraco-Dacica, 11, 1990, p. 99-115.

Morintz 1990b – S. Morintz, Probleme privind perioada hallstattiană timpurie din centrul Câmpiei Române, SympThrac, 8, 1990, Satu Mare, p. 134-135.

Morintz, Roman 1969 – S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României – Insula Banului, SCIVA, 20/3 1969, p. 393-424.

 

  1. Perioada romană

 

Morintz 1959 – S. Morintz, Nekotorye voprosy sarmatskogo naselenija v Moldove i Muntenii v sviazi s Fokšanskim pogrebeniem, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 451-470.

Morintz 1961 – S. Morintz, Oblik dakijskoi kultury v rimskuyu epohu v Kilii, Dacia, N.S., 5 1961, p. 496-514.

 

Colaborări la dicționare și enciclopedii

- Dicționar de istorie veche a României, București, 1976.

- Eniclopedia arheologie și istoriei vechi a României, vol. I/1994, vol. II/1996.

Diverse

Dintre rezultatele cercetărilor, menționăm:

stabilirea unei tipologii a așezărilor culturii Gumelnița;

identificarea (în colab. cu P. Roman) a culturilor Cernavoda I, III și II și stabilirea influenței acestora la nivel european în cadrul fenomenului de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului; contribuții la epoca bronzului în spațiu carpato-balcanic (teza de doctorat);

definirea culturii Insula Banului (în colab. cu P. Roman);

cercetările de la Babadag și conectarea acestei așezări cu spațiul est-central european, cel balcanic și cel anatolian (Troia).

Bibliografie despre arheolog

Ch. Schuster, Sebastian Morintz: un arheolog printre oameni, un om printre arheologi, Peuce, S.N. X, 2012, p. 321 – 328.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram