Mușețeanu Crișan

Data nașterii :
17/12/1947
București
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-266

Specializare

Epoca romană
arheologie romană, ceramologie

Studii

Universitatea București, Facultatea de istorie
Licenta
1965
 - 1970

Alte studii

1961-1965 - studii liceale la Liceul „Spiru Haret” - București

Doctorat

Institutul de Arheologie
Ateliere ceramice romane de la Durostorum
prof. dr. Alexandru Suceveanu
1992

Specializări/Burse

Alte stagii

Stagii de documentare în Germania, Italia, Grecia, Bulgaria etc

Șantier

Histria
Istria
Judet : Constanța
Perioada
1984
-
2010
Durostorum
Ostrov
Judet : Constanța
Perioada
1972
-
2010
Micia
Vețel
Judet : Hunedoara
Perioada
1982
-
1997

Responsabil științific șantier

Durostorum
1975
-
2010

Alte șantiere

Împreună cu Floricel Marinescu (Muzeul Militar Central din București) participă la campaniile de săpături arheologice din cetatea getică de la Polovragi (jud. Gorj) și castrele romane de pe Limes Alutanus de la Titești și Racovița (jud. Vâlcea).

Împreună cu Nae Conovici participă la cercetările de la Piscu Crăsani și necropola de secolul al IV-lea de la Copuzu (1973–1980).

 

 

Activitate

Liceul din Fetești
profesor istorie
-
Perioada
1970
-
1973
Muzeul de Istorie Călărași
muzeograf
-
Perioada
1973
-
1975
Muzeul de Istorie Călărași
director
-
Perioada
1975
-
1977
Muzeul de Istorie Călărași
muzeograf
-
Perioada
1977
-
1979
Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București – Muzeul „Curtea Veche”
muzeograf
-
Perioada
1979
-
1981
Muzeul Național de Istorie a României, secția Istoria Veche
muzeograf
-
Perioada
1981
-
1993
Muzeul Național de Istorie a României, secția Istoria Veche
cercetător științific
-
Perioada
1993
-
1997
Muzeul Național de Istorie a României
Director general
-
Perioada
1997
-
2010

Alte Funcții

Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Arheologie

Membru al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

Membru al  Comitetului de organizare al Congresului Rei Cretariae Romanae Fautores de la Timișoara (1994)

Președinte al Comitetului de organizare al celui de al XVI-lea Congres de Bronzuri antice (2003),

Membru în Comitetul de organizare a colocviilor de la Accademia di Romania de la Roma (2004)

Membru în Comitetul de organizare a celui de-al II-lea Congres internațional „International Lychnological Association” (2005–2006)

Membru în Comitetul de onoare al Asociației „Hellas et Roma” (Geneva, 2009).

Premii / Titluri / Distincții

2000 - Ordinul Național „Seviciul Credincios”, în rang de Ofițer.

2009 - Ordinul „Stella della solidarietà italiana”, în rang de Cavaler.

Lista Lucrări

CĂRŢI, CATALOAGE, VOLUME
- Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Bucureşti, 2003.
 - The Antique Bronzes Typology, Chronology, Authenticity The Acta of the 16th International Congres of Antique Bronzes,  Bucureşti, 2004
 - Corona Laurea, Studii în onoarea Luciei Ţeposu-Marinescu, Bucureşti, 2005 (co-editor)
 - La basilique episcopole, Histria, XIII, 2007 (colaborare cu Al. Suceveanu, O. Bounegru, Gh. Poenaru-Bordea)

STUDII, ARTICOLE

 • Cîteva torţi ştampilate de amfore elenistice din judeţul Ialomiţa şi sud-vestul Dobrogei, SCIVA, 26, 1975, 4, p. 541–550 (în colaborare)
 • Notă asupra unor geme de la Durostorum, Pontica, IX, 1976, p. 199–200 (în colaborare)
 • Morminte din secolul IV descoperite la Călăraşi, Ialomiţa. Studii şi Cercetări, I, 1976, p. 75–80
 • Arme sarmatice descoperite în judeţul Ialomiţa, SCIVA, 28, 1977, 2, p. 247–252
 • Bronzuri romane din sud-vestul Dobrogei, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 585–590 (în colaborare)
 • Noi descoperiri sarmatice din judeţul Ialomiţa, SCIVA, 29, 1978, 3, p. 423–432
 • Contribution au problème d’importation des amphores grecques dans le sud-est de la Munténie, Dacia N.S., 22, 1978, p. 173–200 (în colaborare)
 • Oglinzi romane din plumb de la Durostorum, Pontica, XI, 1978, p. 105–111 (în colaborare)
 • Noi bronzuri romane din sud-vestul Dobrogei, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 445–452 (în colaborare)
 • Spre o tipologie a ştampilelor legiunii a IX-a Claudia în Moesia Inferior, Studii şi Materiale de Muzeologie şi Istorie Militară, 12, 1979, p. 164–185 (în colaborare)
 • Fragment de diplomă militară romană de la Durostorum, SCIVA, 31, 1980, 3, p. 477–478
 • Lampes à estampilles de Durostorum, Dacia N.S. 24, 1980, p. 283–306 (în colaborare)
 • Câteva geme romane din sud-vestul Dobrogei, Studii şi cercetări de numismatică, 7, 1980, p. 126–127
 • Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos, Pontica, XIV, 1981, p. 255–261 (în colaborare)
 • Bijuterii romane de la Durostorum, SCIVA, 33, 1982, 1, p. 125–130
 • Câteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei, Pontica, XV, 1982, p. 255–261
 • Bronzuri romane din colecţia Mihai Sutzu, MN, 7, 1983, p. 83–90
 • Lampes romaines de Durostorum, Dacia N.S., 27, 1983, p. 109–128 (în colaborare)
 • Capsule de sigilii romane din Dacia şi Moesia inferioară, SCIVA, 35, 1984, 4, p. 361–365
 • Fragmente sculpturale de la Troesmis, Peuce S.V., 9, 1984, p. 235–236, p. 631–632
 • Ateliers céramiques de Durostorum, Dacia N.S., 29, 1985, p. 147–151
 • Teracote de la Durostorum reprezentând-o pe Venus, Pontica, XVIII, 1985, p. 185–191 (în colaborare)
 • Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum, CCDJ, I, 1985, p. 67–81 (în colaborare)
 • Vase cu figuri dionisiace de la Durostorum, SCIVA, 37, 1986, 2, p. 179–183
 • Raport preliminar asupra campaniei arheologice de la Micia, punctul Edificiul roman, din anul 1983, MN, 8, 1986, p. 63–65
 • Necropola din sec. IV e. n. de la Copuzu, CCDJ, II, 1986, p. 209–222
 • Raport preliminar asupra campaniei arheologice de la Micia, punctul “Edificiu roman”, din 1983, CA, 8, 1986, p. 63–65
 • O nouă lucernă de la Durostorum, SCIVA 38, 1987, 1, p. 77–78
 • Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (II), CCDJ, V–VII, 1988–1989, p. 89–119 (în colaborare)
 • Contribuţii privind topografia Durostorului, SCIVA, 41, 1990, 3–4, p. 293–299
 • Dobrogea romană, în catalogul expoziţiei „Romanii în România”, Chişinău, 1991, p. 15–26
 • Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (III), Pontica, XXV, 1992, p. 221–239 (în colaborare)
 • Céramique à glasure plombiphère de Durostorum, Pontica, XXVI, 1993, p. 231–233
 • Les ateliers céramiques de Durostorum, în S. Zabehlicky-Scheffengger (ed.), Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta, 33. Congressvs Vndevicesimvs Rei Cretariae Romanae Favtorvm in Dacia Habitvs. MCMXCIV, Abingdon, 1996, 1996, p. 17–21
 • Ceramica africană cu decor în relief de la Durostorum, SCIVA, 47, 1996, 4, p. 395–399 (în colaborare)
 • Imitations locales des sigillés décorés de Durostorum, CA, X, 1997, p. 343–355
 • À propos de la fin des ateliers céramique de Durostorum, în volumul Studia Danubiana, pars Romaniae Series Symposia, I, Bucureşti, 1998, p. 169–176
 • La typologie des fours céramiques de Durostorum, CA, XI, 1998–2000, p. 411–423 (în colaborare)
 • Un poanson din os de la Durostorum, SCIVA, 50, 1999, 1–2, p. 83–84
 • Un tipar de T.S. de la Durostorum, în M. Iacob, E. Oberläander-Târnoveanu, F. Topoleanu (ed.), Istro-pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, 1950–2000. Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, 1955–2000, Tulcea, 2000, p. 229–230
 • Les ateliers céramiques de la légion XI Claudia à Durostorum, în volumul Civilisation greque et cultures antiques périphériques, Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bucureşti, 2000, p. 342–344
 • Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (IV), Peuce, S.N., II (XV), 2004, p. 95–142 (în colaborare)
 • Contributions à la céramique romaine de Durostorum, Ephemeris dacoromana, XII, 1, 2004, p. 159–171
 • Un prototype de lampe de Durostorum, în C. Muşeţeanu, M. Bărbulescu, D. Benea (ed.), Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, p. 343–347
 • Les ateliers de lampes de Durostorum, în C. A. Roman, N. Gudea (ed.), Lychnological Acts 2. Acts of 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices. Trade and Local Production of Lamps from the Prehistory until the Middle Age (Zalău-Cluj-Napoca, 13th–18th of May 2006), Cluj-Napoca, 2008, p. 183–185, pl. 125–127 (în colaborare)

Diverse

Participant activ la o serie de colocvii și congrese din străinătate: Aquilea – Grado (2000), Alexandria (Egipt, 2002), Roma (2004), Stockholm (2004), Istanbul (2004) etc.

 

A colaborat cu directorul al muzeului (1951–1975), Niţă Anghelescu (1903–1999) din Călărași. 

Bibliografie despre arheolog

George Trohani, Anniversaria Crișan Mușețeanu, Cercetări Arheologice, Vol. 24, pag. 11-14, 2017.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram