Neagu Marian

Data nașterii :
11/09/1954
Ploiești, jud. Prahova
Data deces     :
01/04/2020
Vălenii de Munte
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-270

Specializare

Neolitic

Studii

Universitatea București
Licenta
1973
 - 1978

Alte studii

studiile gimnaziale și liceale la Ploiești

Doctorat

Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos
dr. Silvia Marinescu - Bîlcu
2002

Specializări/Burse

Belgia
Perioada
1997
-
1997

Șantier

Alte șantiere

Piscu Crăsani

Lunca - La Grădini

Vlădiceasca

Gălățui - Movila Berzei

Grădiștea Coslogeni

Bordușani,

Căscioarele

 

Cunești

Sultana

Măriuța

Activitate

Muzeului Județean Ialomița - secția Călărași
muzeograf
-
Perioada
1978
-
1984
Muzeului Județean Călărași
director
-
Perioada
1984
-
2017
Univ. București - Facultatea de Istorie și Istoria artei
profesor asociat - Arta neolitică
-
Perioada
2009
-
2010

Alte Funcții

Arheolog-expert în cadrul Registrului Arheologilor - CNA.

Muzeograf expert în bunuri arheologice și istorico-documentare - CNMC.

Membru - Comisia Națională de Arheologie (1996-2000).

Membru - Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (1996-2000).

Redactor responsabil al anuarului Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos (1985 - 2016)

Premii / Titluri / Distincții

2004 - Meritul Cultural, clasa I.

Lista Lucrări

A redactat cataloage de expoziții precum și peste 50 de cărți și studii de specialitate.

Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, Călărași, 2003, 259p. (teza de doctorat).

 

Ideea de independenţă în memoriile şi proiectele de reformă din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în: Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, 1977, p.85-96 (în colab.cu Nanu, D.B.).

Figurine gumelniţene descoperite în Bărăgan, Pontica, XIII, 1980, p.293-298.            

O figurină descoperită în așezarea Boian-Bolintineanu de la Piscu Crăsani, SCIVA, 33, 1982, 4, 430-432.

O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei, Pontica, XV, 1982, p.215-220 (în colab cu V.Oprea, I.Munteanu).

Şantierul arheologic Piscu Crăsani, în: Materiale şi Cercetări Arheologice, XV,1983, p.193-200.

Primele populaţii de pe teritoriul judeţului Călăraşi, CCDJ, I, Călăraşi, 1985, p. 9-16.

Monede thasiene descoperite la Ulmu (judeţul Călăraşi), în Pontica, 1985, XVIII, p.107-112.

Aspecte ale plasticii neo-eneolitice din os din sud-estul Munteniei, CCDJ, II, 1986, 91-98;

Consideraţii preliminare asupra aşezării eponime de la Grădiştea Coslogeni, CCDJ, II, 1986, 99-128 (colab.);

Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Piua Petrii-Orașul de Floci, CCDJ, III-IV, 1987, p. 179-183 (colab.);

Aşezarea Bolintineanu din punctul Lunca-La Grădini, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi, în CCDJ, III-IV, 1987, p.17-20.

Aspecte ale circulaţiei monetare la Dunărea de Jos, în CCDJ, III-IV, 1987, p. 179-185 (în colab cu Vlădilă, P.)

Noi date despre cultura Coslogeni, în Symposia Thracologica, VIII/1988, p.69 - 70.

Aspecte ale perioadei de trecere de la bronzul final la Hallstatt în lumina cercetărilor arheologice de la Grădiştea Coslogeni, în Symposia Thracologica, IX, 1989, p.165-167 (în colab. cu Nanu, D.B.).

Nekotorîie voprpsi naciala srednevo neolita na Iugo-Vostoke Rumînii Cultura Bolintineanu, în Drevneisie obşcinosti zemledelţev i skotobod cevernovo pricernomoria V tîs.do n.e.-V b.e.n., Kiev, 1991, p.9-10.

Consideraţii asupra tracilor timpurii de la Dunărea de Jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiştea Coslogeni, în CCDJ, V-VII, 1991, p.7-19 (în colab. cu Nanu, D.B.).

Un complex al tracilor timpurii descoperit la Grădiştea Coslogeni, Danubius, 1991, p.136-144 (în colab.cu Nanu, D.B.). 17.

Noi aspecte ale înmormântărilor cu ocru în sud-estul Munteniei în lumina descoperirilor arheologice de la Piscu Crăsani, Istros, VI, Brăila, 1992, p.167-171; 329-331.

The Eastern Component of the Coslogeni Culture, în CCDJ, X, 1993, p.165-211.

Date noi privind stratigrafia Grădiştei Coslogeni, în CCDJ, XIII-XIV, 1995, p.71-80 (în colab. cu Kavruk, V.).

Statuetele antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian din Câmpia Munteniei, CCDJ, XV, 1997, 97-132;

Comunitaţile Bolintineanu în Câmpia Dunării, Istros, VIII, 1997, p.13.

Anthropomorphic Statuettes in the Middle Neolithic Age on the Lower Danube, în Third Annual Meeting of the European Association of Archaeologist (A.A.E.), Ravenna (Italy), 1997, p. 30-31.

Cercetări arheologice în aşezarea gumelnițeană de la Însurăței-Popina 1, jud. Brăila. Campaniile 1995-1999, Istros, 9, 1999, 145-169;

Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării, Istros, X, 2001, 25-34;

Comunitățile Dudești-Cernica în centrul și sud-estul Câmpiei Române, în: M. Iacob, E. Oberlander-Tîrnoveanu, F. Topoleanu (eds.), Istro-Pontica, Tulcea, 2000, 53-66;

Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanta (2001), Pontica 40, 2007, 471-485 (colab.).

Aspecte ale organizării spaţiului la comunităţile  neoliticului dezvoltat de la Dunărea de Jos, în CCDJ, XVI-XVII, 2001, p. 15 - 29

Un tezaur de monete turceşti descoperit la Călăraşi, în CCDJ, XVIII, 2001, p. 53-58 (în colab. cu Vîlcu, A.).

 Artă sau Magie? Magie şi Artă! în „Mai avem nevoie de artă „We need art enymore ?”, CCDJ, Călăraşi, 2003, p. 21-29.

Petre Diaconu-patronul spiritual al Dunării de Jos, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p.XXXIII-XXXIV.

Observaţii preliminare cu privire la aşezarea neolitică de la Grădiştea Coslogeni, jud.Călăraşi, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p.3-24.  

Silvia Marinescu-Bilcu şi cercetarea arheologică, în In honorem Silvia Marinescu-Bilcu, CCDJ, XXII, Călăraşi, 2005, p. 9-17.

Noi descoperiri în aşezarea de la Căscioarele-Ostrovel, în In honorem Silvia Marinescu-Bîlcu, CCDJ, XXII, Călăraşi, 2005, p.371-376.

Muzeu de Artă la Călăraşi ?!? în Catalogul Colecţiilor de Artă, CCDJ, XXIII, 2006, p. 5.

Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanta (2001), Pontica 40, 2007, 471-485 (colab.).

 

Listă pusă la dispoziție de dl. Valentin Parnic

Diverse

A inițiat și organizat expoziții preistorice importante:

“Civilizația Boian pe teritoriul României” - 1999, expoziție la care au participat 17 muzee din România

”O civilizație “necunoscută” - Gumelnița” - 2001, expoziție la care au participat 15 muzee din România.

 

A participat la organizarea unor expoziții itinerate în alte țări:

“A l’aube de l’Europe: Les grandes cultures néolithiques de Roumanie” (Olten, Elveția)

“The Lost World of Old Europe” (New York, SUA; Oxford, Marea Britanie; Atena, Grecia).

 

Organizator a peste 100 de expoziții și manifestări științifice la Muzeul Dunării de Jos

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram