Necrasov Olga

Data nașterii :
01/09/1910
Sankt Petesburg
Data deces     :
03/10/2000
Iași

Fondatoarea școlii de antropologie și anatomie comparată de la Iași

Specializare

Cercetări interdisciplinare
antropologie/ anatomie comparată

Studii

Facultatea de Ştiinţe, secţia Ştiinţe Naturale - Universitatea Iași
Licenta
1928
 - 1932

Alte studii

studiile primare şi secundare la Şcoala “Notre Dame” de Sion din Iaşi

Doctorat

Universitatea Iași - Doctorat în Ştiinţe Naturale, specializarea antropologie
Cercetarea anthropologică în nord-estul României
prof.dr. Ion Borcea
1940
Universitatea Iași - Docența în Anatomie comparată şi Antropologie

Specializări/Burse

München
Perioada
1935
-
1937
Breslau
Perioada
1935
-
1937
Varșovia
Perioada
1935
-
1937

Activitate

Universitatea Iași
preparator
-
Perioada
1932
-
1935
Laboratorul de Anthropologie și Paleontologie
asistent
-
Perioada
1935
-
1936
Universitatea Iași - Laboratorul de morfologie animală
lector
-
Perioada
1940
-
1942
Universitatea Iași -Facultatea de Științe Naturale
conferențiar
-
Perioada
1942
-
1959
Universitatea Iași - Catedra Antropologie si anatomie comparată
profesor
-
Perioada
1959
-
1975
Universitatea Iași
profesor asociat
-
Perioada
1975
-
2000

Alte Funcții

Director al Centrului de Cercetări Antropologice Bucureşti.

1958-1968 - Şef al Secţiei de Antropologie a Filialei Iaşi a Academiei Române.

 

Redactor  responsabil  al  revistelor  știintifice  Studii și  cercetări  de  antropologie  și Annuaire   roumain  d'Anthropologie.

Membru  în  comitetele  de redacție  a unor  reviste  de biologie din București și Iași.

Membru în Comitetul de onoare al revistei cu caracter international Anthropologie editată la Brno.

Membru în colectivul de redacție al volumului Phisical Antropology of European Population.

 

1980 - medalia şi premiul „P. Broca”, acordate de Societatea de Antropologie din Paris, pentru întreaga activitate ştiinţifică în domeniul antropologiei.

1962 - Medalia comemorativă  "Al. Hidlicke" la propunerea  Czech Society of Anthropology

1963 - Membru de onoare al Polish Society of Anthropology.

1965 - Membru corespondent al Societății de Anthropologie din Paris.

1969 - External regular member of the Society of Anthropology of the Slovak Academy of Science

1966 - Honorary member of the Royal Institute  of  Anthropology  of  Great Britain and Ire land.

1969 - Membru fondator al International Centre of Sarde Studies Cagliare, Jtaly.

1969 - Associate member of the Society of Anthropology, France.

1970 - Membru corespondent al Society of Anthropology in Vienna.

Membru în comisia de selectare a lucrărilor pentru Anuarul international Jaarbook  of European Anthropology.

Consultant  al revistei    știintifice  internaționale  Journal  of Human  Evolution.

Premii / Titluri / Distincții

1963 - membru corespondent al Academiei Române

1990 - membru al Academiei Române

 

 

 

 

Lista Lucrări

Peste 250 de titluri publicate

 • O. Necrasov, Asupra unor cranii vechi trepanate, găsite pe teritoriul R.P.R., în Probl. de antrop., 1, 1954, p. 119-126.
 • O. Necrasov, Contribuții  asupra  unor  caractere  antropologice  neandertaloide  pe  craniile  de  0m  actual  (Homo Sapiens), în Probl . de antrop., 1, 1954, p. 87-95.
 • O. Necrasov, M. Cristescu, Contribuție la studiul antropologic al scheletelor din complexul mormintelor cu ocru de la Brăila, în SCIV, III, 1957, 1-4, p. 75-88.
 • O. Necrasov, M. Cristescu, Contribu/ie la studiul antropologic al scheletelor din complexul mormintelor  CU  ocru de la Holboca, la$i, în Probl. de antrop., III, 1957, p. 73-147.                                                 
 • O. Necrasov, D. Nicolaescu-Plopșor, Étude antrophologique  des squelettes  néolithiques  appartenant  à la culture de la céramique peinte  Cucuteni-Tripoljé, découverts à Traian, în AȘUI, s. II, t. III, 1957, 1-2, p. 66-82.
 • O. Necrasov, M. Cristescu,  Contribution à l'étude anthropologique de la population  moldave du XVI'  siècle, în AȘUI, s. II, t. III, 1957, 1-2, p. 84-104.
 • O. Necrasov, Eugène Floru, D. Nicolaescu -Pl.opor, Contribution à l'étude de la pathologie osseuse des population néolithiques et énéolithiques, în A$UI, s. II, t. IV, 1958, 1, p. 37-46.        
 • O. Necrasov, S. Pop, T. Enachescu, C. Ricupa, Considérations sur la structure anthropologique de la population des Carpates roumains, în Sbomik Sjezdowych materialu, I, Sj. Antropologue, Opava, 1958.
 • O. Necrasov, M. Cristescu, K izuéeniju antropologiéeskich tipov rumynskogo neolita i naéjala paleometalliéeskoj epochi, în Sov. Antropol., nr. 2, 1959, p. 57-60.
 • O. Necrasov, M. Cristescu, Const. Maximilian, D. Nicolaescu-Plopșor, Studiul antropologic al scheletelor neolitice, descoperite în cimitirul preistoric de la Crnavodii, în Probl. de antrop., IV, 1959, p. 21-45.
 • O. Necrasov, Floru, D. Nicolaescu-Plopșor, Contribûtion à l'étude de la pratique de la trépanation chez les populations préhistoriques du territoire de la R. P. Roumaine, în Przeglad antropologicmy , XXV , 1959, p. 9-3.2.
 • Necrasov, M. Cristescu, Étude anthropologique des squelettes énéolithiques de Dolheștii Mari (tombe à ciste), în AȘUI , s. II, t. V, 1959, p. 7-60.  
 • Necrasov, D. Nicolaescu-Plop or, Studiul alltropologic al scheletelor deshwnate la Traian, în campania de siipiituri din 1956, în Materiale, V, 1959, p. 203-216 . 
 • Necrasov, M.  Cristescu,  Les premiers  brachycéphales  néolithiques  et énéolithiques  sur  le ·territoire 'de la Rep. Roumaine: în Bericht iiber die 6. Tagung der Deutschèn Gesellschaft fiir Antropologie, 1959, p; 152-159.
 • Necrasov, M. Cristescu, Contribution à l 'étude anthropolgique des sque,lettes des tombes à  ocre,  trouvés  sur  le territoire de la R. P. Roumaine, în Actes du VI' Congrès International des Sciences Antropologiques et Ethnologiques, l, Paris, 1960, p. 663-667.
 • Necrasov, Sùr l'oblitértion des sutures câniennes préhistoriques, 'în Actes  du Vf f  Congrès  International  de Sciences Anthropologiques et Ethnologiques  t. 1, Paris, 1960, p. 655-662. 
 • Necrasov, Considerații  asupra populațiilor  din vârsta pietrei  și de la începutul vârstei metalelor de pe  teritoriul R.P. R., în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 1960, p. 415-429.
 • O. Necrasov, Studiul obliteriirii suturilor $i abraziunii dentare la craniile prestorice, în AȘUI, Il,t. VI, 1960; 3, p. 668-680.
 • O. Necrasov, Cristescu, Étude anthropologique des sqûelettes de l'âge du bronze; découverts à Pir (Baia Mare) appartenant à la culture Otomani, în A$UI, s. II, t. VI, 1960, 1, p. 39-48.
 • Necrasov, D. Botezatu, Studiul ai1tropologic al scheletului de la Bratei, datând din epoca .1 a fierului (Hallstatt ), în Probl. de antrop., V, 1960, p. 19-43.                                      ·
 • O. Necrasov , Botezatu , Die anthropologische Charakterisierung des bei Kleinprobsdorf (Pro$fea Micii)-Rayon Mediasch gefimdenen aus dem 3. Jahrhundert unserer. Zeitrechnung stammeden Skeletts , în Forschungen zur Volks und Landeskunde, 1961, p. l63-168.  ·     
 • Necrasov, M. Cristescu, Sur les médit erranoïdes du néolithique et de ['énéolithique roumain , în Acta Fac. Nat. Univ. Comenianae, t. V, 1961, f. 3-6 (Anthrop.), p. 201-212.
 • Necrasov, Essai de sinthèse sur la structure anthropologique des populations néolithiqu es et énéolithiques qui vécurent sur le territoire roumain, în Be richt über V. lntemationalen Kongress fiir Vor- und Frühgeschic f1te- Hamburg , 1958, Berlin, 1961, p. 596.
 • Necrasov, Sur la persistance du type de Cro-Magnon sur le territoire roumain au cours du N éolithique  et au début de l'âge des métaux, în Bericht iiber V. lntematiolwlen  Kongress fiir  Vor- und  Friihgeschichte-Hamburg , 1958, Berlin,   1961, p.  597-600.
 • Necrasov, Considérations sur la structure anthropologique des populations de l'âge de la pierre en Roumani e et les problèmes  qui s' y rattachent, în A1Îthrop. Kozl.,  1961, p. 53-60.
 • O. Necrasov, M . Cristescu, Caracterizarea antropologicii  a unui schelet  de la Erbiceni de la sfâr$itul sec. IV  e., în ArhMold , I, 1961, p. 219-223 .
 • Necrasov, Sûr les particularités morphologiqu es d 'un bourgeon dentaire, appartenant à l 'homme fossile (Homo sapiens fossilis ), découvert dans la grotte "La Adam"  (Dobrogea ), în AȘUI, s. II, t. VIII, 1962, 2, p. 113-118.
 • O. Necrasov, Antoniu,  Sur  un  crâne présentant   une défor111atio11  dite  "macrocéphal e ", découvert  à  Tetina­$panfov, în AȘUI, t. VIII, 1962, 1, p. 115-122.
 • Necrasov , Date  cu privire   la  mug11rele  dentar  uman  descoperit  în stratul  paleolitic  superior  din peștera "La Adam" ( Dobrogea ), în Lucr. Inst. de Speo Emil Racoviță, t. I-11,  1962-1963, p . 285-291.
 • Necrasov, Étude  anthropologique  des  restes  osseux  néolithiques  appartenant  à  la  culture  Cuc11teni-Ari11$d, découverts à Dobo$eni, în Ann. Roum. D'Anthrop, t. 1, 1964, p. 15-37.
 • Necrasov, M. Cristescu , S. Antoniu, Étude anthropologique des populations néo-énéolithiques de Roumanie , în Vil Congr. lntem. des Sc. Anthrop. et Et/11101., Moscou, 1964, p. 219-227.
 • O. Necasov,,D. Botezatu, Studiu antropologic al scheletelor feudale timpurii de la Doina (sec. X III-X IV ), în SCA, I, 1964, 2; p: 137-1:55..
 • Necrasov, M. Critscu, S. Antoniu, Étude allf hropologique des squelettes de Smeeni datallt de /'énéolithique et de l'âge du bronze, în Ann. Roum. d'Anthrqpol., t. I, 1964, p. 13-31.
 • Necrasov, K  izuéeniiu anthropologyiéeskogo  sostava  naselenia  bronzogo veka vostoénoi  éeasti Rumynskoi Narodnoi Respubliki, în Trudy Moskovkogo obséestva ispitatelei prirod , t. XIV, 1964, p. 270-284.
 • Necrasov, Nouvelles données anthropologiques concernant la population de la culture néolithique Staréevo-Cri$,. în Ann. Roum. d'Anthrop., t. 2, 1965, p. 9-17.
 • Necrasov, D. Botezatu, Contribufie la studiul antropologic al avarilor, în SCA, 2, 1965, 1, p. 43-50.
 • Necrasov, M. Cristescu, Unele probleme ale populiirii teritoriului patriei noastre în neolitic în lumina noilor cercetiiri, în Oinagiu lui P Constantinescu, Iai, 1965, p. 67-71.
 • Necrasov, Studiul osemintelor umané $Ï al resturilor de paleofaunii, descoperite in mormântul neolitic de la Cluj ,,Gura Baciului", datând din cultura Cri$, în Apulum, V, 1965; p. 19-34.
 • Necrasov, R: Klüger, M. Roca, Studiul antropologic al sclzeletelor eneolitice de la ,,Dealul Sofia" ( Cemavoda), în SCA, II, 1965, 2, p.  163-173.
 • Necrasov, M. Cristescu, Données allthropologiques S(ff les populations de l'âge de la pierre en Roumanie, în Homo, 16, 1965, 3, p. 129-161.
 • Necrasov, I. G. Russu,, M. Cristescu, Date noi asupra structurii antropologice a triburilor culturii Otomani ( vârsta bronzului);·în SCA, III, 1966, l, p. 7-16.
 • Necrasov, M. Cristescu, Contributions à l'étude anthropologique des squelettes de la culture de Boian ( nécropole de Cemica) en comparaison avec d'aittres néolithiques de la R. P..R., în Alti del VI Congresso lntemazionale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche, Sezioni V-VIII, 1966, p. 295-298.
 • Necrasov, D. Botezatu,  C. Teodorescu,  Contribufie  la studiul  antropologic  al popula/iei feudale   timpurii  din România: seria de la /zvorul ( r. Giurgiu), datâ1id din secolul al Vll/-lea e.11., în SCA, IV, 1967, 1, p. 3-24.
 • Necrasov, M. Cristescu, S. Antoniu, Considerafii asupra practicei deformiirii artificiale a craniului §i a modificiirilor morfologice consecutive, în A$U!, s. II,t III, 1967, 1, p. 35-40.
 • Necrasov, D. Botezatu, Studiul antropologic al unui schelet din perioada hunicii, în SCA, t. IV, 1967, 2, p. 171-174.
 • Necrasov, M. Cristescu, Analiza antropologicii a osemintelor descoperite la Dridu, în E. Zaharia, Siipiiturile de la Dridu. Contribufiile la arheologia # istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureti, 1967, p. 195-201.
 • Necrasov, M. Cristescu, Aspecte antropologice ale neoliticului # eneoliticului românesc, în SCA, IV, 1967, 2, p. 155-169.
 • Necrasov, M. Cristescu, Considérations sur la durée de la vie chez les populations préhistoriques dela R. P. R., în Acta Antropologiéeskoho Kongresu Brno, 1965, Brno, 1967, p. 185-187.
 • Necrasov, M. Cristescu, Étude anthropologique des squelettes de Tru$e§ti, datant de la fin de l'âge du bronze ( Culture Noua ), în Ann. Roum. d'Anthropol., V, 1968, p. 3-18.
 • Necrasov, D. Botezatu, Studiul scheletelor din mormintele de inhumare din necropola de la Gabiira, în Carpica, 1, 1969, p. 203-299.
 • Necrasov, V. Ursache, D. Botezatu, Gh. tefünescu, Studiul resturilor osoase di11 mor111intele cimitirelor birituale de la Gabiira-Moldovene$ti §i Siibiioani 1, în SCA, VI, 1969, 1, p. 7-15.
 • Necrasov, Originea §i evolufia omului, Bucureti, 1971.
 •  O. Necrasov, Thefossil man in Rommzia, în Catalogue of fossil lzominids, part. II: Europe, London, 1971.
 • Necrasov,  M.  Onofrei,   Collf ributions  à  l'anthropologie   de  la  populatio11   néo-énéolithique   du  complexe Horodi$1ea-Folle$ fi, în Ann. Roum. d'Anthrop., 9, 1972, p. 3-8.
 • Necrasov, S. Antoniu, C. Fedorovici, Sur la structure anthropologique des tribus 11éo-énéolithiques appartenant a la culture des amphores sphériques, în Amz. Ro11111. d'Allf hrop., 9, 1972, p. 9-25.
 • Necrasov, Evolution  de la structure  anthropologique  de la population  de la Roumanie  depuis  le Paléolithique jusqu'à  11os jours  et ls problèmes  qui s'y rattachent, în Amz. Roum. d'Antlzrop., 10, 1973, p. 3-19.
 • Necrasov, Les, processus  de  braclzycéphalisation  dans  les populations   de  Roumanie  à partir  du  Néolithique jusqu'à  nos jours,  în Festsclzrift Prof  /)r. /. Sclnvidetzky, Stuttgart, 1973, p. 512-524.
 • Necrasov et col., Étude  a11thropologiq11e  des squelettes  de Zi11111icea  datant de !'Âge du Bronze  récent, în Dacia,N.S., XVII, 1973, p. 99-125.
 • Necrasov, M. Cristescu, Structure anthropologique des populations néo-énéolith iques et de /'Âge. du Bronze de Roumanie, în Fundamenta, Reihe B, Bd. 3, Koln-Wien,  1973, p.  137-152.
 • Necrasov, M. Cristescu,  Sur la durée de la vie de quelques populations  anciennes  de Roumanie, în Antlzrop.Kozl., VIII,  1974, p.  149-158.
 • O. Necrasov, Nouvelles  contributions à l'anthropologie des populations  de !'Âge du Bronze  de Roumanie, în Anthropologie  (Bmo), XIV,  1976, 1-2, p. 75-77.
 • O. Necrasov, Sur certaines anomalies de l'éruption dentaire, în Acta Rer. Nat . Univ. Comenianae. Anthropologie, XXIII, 1976, p. 177-181.
 • O. Necrasov,   Nouvelles   données  sur   la  pratique   de  la  trépanation   chez  les  populatiôns   préhistoriques   et protohistoriques, în Mitt. Der Antlz fop . Gesellschaft in Wien, CVII, 1977, p. 130-136.
 • Necrasov, D. Botezatu, Studiul a11tropologic al wzor schelete provénite din cimitirul Il de la Bratei, în E. Zaharia, Popula/ia româneascli din Transilvania în sec.  VIl-Vlll, Bucure-?ti,  1977, p. 3-10.
 • O. Necrasov, Botezatu , Studiul  antropologic  al  scheletelor protoistorice  din  necropola  de  la Histria-Be;.zt, în SCA, 14, 1977, p. 3-10.
 • O. Necrasov, Antoniu, Contribu/ie la studiul popula/iei din cultura Cri:j, în SCA, 15, 1978, p. 3-10.
 • Necrasov, S. Antoniu, Contribution à l' étude de la structure anthropologique de la populat ion du premier Âge du Fer ( Hallstatt ), în Ann. Roum. d'Anthrop., 15, 1978, p. 3-13.  ·
 • O. Necrasov, Botezatu, C. Fedorovici, Sur les sépultures néolithiques de Cernica (Culture Boian ) et .les caractéristiques démographiques de cette population, în Ann. Roum. d'Anthrop.,  16, 1979, p. 13-18.·
 • O. Necrasov , Botezatu, S. Antoniu, Contribution à l'anthropologie des Géto-Daces, în Actes du Il Congrès International de Thracologie, IIT, Bucure-?ti , 1980, p. 445-448 .
 • O. Necrasov, Botezatu, S. Antoniu, G. Miu, Caracteristicile paleo-antropologice ale popula/iei din mormintele de inhumafie de la Cânde:jti în comparafie eu acelea de la Slirata-Monteoru :ji a/te necropole din epoca bronzului din /ara noastrli (nota preliminarli) , în Studii :jÎ comunicliri, III,Foc-?ani , 1980, p. 45-51.
 • O. Necrasov, Botezatu, Les caractéristiques anthropologiques d 'un squelette découvert  à  Ostrovu  .Corbului, appartenant  à  l'aspect  culturel  Selz ela  Cladovei, în Ann.  Rown.  d'Anthrop. ,·18; 1981, p .· 11-14.
 • Necrasov, M. Cristescu , D. Botezatu, G. Mi u, Aspects (iémographiques et caractères anthropologiques de la population néolithique de Cernavoda (Columbia)appartenant à la culture Hamangia, în Ann. Roum. d'Antlzrop., 19, 1982, p. 11-24.                                                                                                                                                -
 • Necrasov , P. Cantemir, Studiul antropologic al scheletului liallstattian descoperit la Clizline:jti, jud Vâlcea, în Thraco-Dacica, IV, 1983, 1-2, p. 96-99.
 • O. Necrasov, M. Cristescu, Sur la structure anthropologiqu e de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à [ 'Âge du Bron ze , în Thraco-Dacica, V, 1984, 1-2, 28-35.
 • O. Necrasov, Botezatu, G. Mi u, Nouv elles données anthropologiques sur la population de la culture Boian (néolithique moyen de Roumanie ), în Ann. Roum. d'Antlzrop ., 1985, 22, p. 3-15.
 • O. Necrasov, Donn ées anthropologiques concernant la population du complex culturel Cucuteni-Ariujd-Tripolie: phases Cucuteni et Ariujd , în Revue. d'Anthrop., 1985, 22, p. 17-23; acelai articol în vol. La civilisation de Cucuteni en contexte européen. Session scientifique - Piatra Neamț J 984, Ia i, 1987, p. 145-153).
 • O. Necrasov, Sur l'anthropologie de la population de la culture Criș de Roumanie (néolithique ancien - 5500-4200 avant è.), în Ann. Roum. d'Antlzrop., 25, 1988, p. 3-10.
 • O. Necrasov, M . Cristescu, D. Botezatu , Miu , Cercetări paleoantropologice privitoare la populațiile de pe teritoriul României, în ArhMold, XIII, 1990, p. 173-223.

Aceasta bibliogafie a fost elaborată de colaboratorii Centrului de cercetări antropologice din Iași.

Diverse

A înfiinţat şi organizat colecţiile de paleoantropologie şi arheozoologie din cadrul Laboratorului de Morfologie animală al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Membru multor societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Bibliografie despre arheolog

acad. Mircea Petrescu Dîmbovița, Academician prof.dr. Olga Necrasov (1910-2000), Arheologia Moldovei, XXIII - XXIV, 2000-2001, p. 457-462.

***, Olga Necrasov, Arheologia Moldovei, XXVII, 2004, p. 379-383.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram