Nestor Ion

Data nașterii :
31/08/1905
Focșani
Data deces     :
29/11/1974
București

Are meritul de a fi făcut pri­mele observaţii stratigrafice la Glina (1926) cu privire la cronologia relativă a culturilor : Boian, Gumelniţa şi Glina III.

Specializare

Epoca metalelor
Epoca post-romană și epoca migrațiilor
Epoca medievală

Studii

Facultatea de Litere și filosofie - limbi clasice - Universitatea din București
Licenta
1922
 - 1926

Alte studii

Studii secundare la Focșani.

Doctorat

„Philip” Universität - Marburg am Lahn - Marburg am Lahn
Der Stand der Vorgerschichtsforschung in Rumänien
prof. G. von Merhart
1932

Specializări/Burse

Universitatea Berlin - bursă specializare
Perioada
1928
-
1930
Universitatea „Philip” - Marburg - bursă specializare
Perioada
1930
-
1932

Șantier

Glina
Tara : Romania
Perioada
1926
-
1926
Sărata Monteoru
Sărata Monteoru
Judet : Buzău
Tara : Romania
Perioada
1926
-
1927
Fedeleșeni
Judet : Roman
Tara : Romania
Perioada
1928
-
1928

Alte șantiere

Zimnicea, Glăvăneștii Vechi, Corlăteni, Suceava, Dridu, Bratei, Păcuiul lui Soare.

Activitate

Muzeul Național de Antichități
asistent
-
Perioada
1927
-
1932
Muzeul Național de Antichități
șef de lucrări
-
Perioada
1932
-
Muzeul Național de Antichități
Director
-
Perioada
1947
-
1948
Universitatea București - Facultatea istorie
profesor
-
Perioada
1945
-
1974
Institutul de Arheologie
șef secție
-
Perioada
1956
-
1974

Alte Funcții

Redactor pentru România - Inventaria Archeologica și Prähistorirische Bronzefunde

1958 - Membru al Institutului Arheologic German.

Membru al Societății de Arheologie din Iugoslavia

Membru al Consiliului permanent al Uniunii Internaționale de Științe Pre și Protoistorice

Vice-președinte al Uniunii Internaționale de Arheologie Slavă.

 

 

 

 

Premii / Titluri / Distincții

1933 - Premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române.

1955 - membru corespondent al Academiei Române.

1970 - membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice.

1962 - Laureat al Premiului de Stat (HCM 281/1963).

Lista Lucrări

co-autor la tratatul Istoria României, vol. I, 1960 și Istoria poporului român, 1970. 

Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, Darmstadt, 1933, 181 p.

Ein Bronze— Depot aus Moigrad, Rumä­nien, în „Prähistorische Zeitschrift“, Ber­lin, XXVI, H 1/2 (1935), p. 24-57.

Kel­tische Gräber bei Mediaş, în „Dacia“, VII-(1937-1938), 159—182.

Sabia de bronz de la Boiu, în „Sargetia“, I (1937), 155—209.

Der völkerwanderungszeitliche Schatz Negrescu, în „Germania“, Frank­furt am Main, XXII (1938), p. 34—47.

Asupra începuturilor metalurgiei aramei şi bronzului pe teritoriul R.P.R., în SRIR, I (1954), p. 41 — 59.

Cu privire la periodizarea etapelor tirzii ale neoliticului din R.P.R., în SCIV, X (1959), 2, p. 247­268 .

Arheologia perioadei de trecere la feuda­lism pe teritoriul R.P.R., în „Studii“, XV, 6, p. 1425—1438.

La pénétration des slaves dans la Péninsule Balkanique et la Grèce Continentale. Considérations sur les recherches historiques et archéologiques, în RESEE, I (1963), 1—2, ç. ,41 — 67.

Cu privire la dezvoltarea cercetării istoriei comu­nei primitive în România, în SCIV, XVI, 3, p. 421 — 428.

Sur la période de transition du néolithique à l’âge du bronze dans l’aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, în „Dacia“, NS, XII (1968), p. 17—43.

Les grandes pro­blèmes de l’héritage de l’époque des métaux, în RRH, VIII (1969), 3, p. 435-442.

Direc­tions des recherches d’archéologie medievale en Roumanie, RRH, IX (1970), 3, p. 405— 413, Darmstadt, 1933, 181 p.

Ein Bronze— Depot aus Moigrad, Rumä­nien, în „Prähistorische Zeitschrift“, Ber­lin, XXVI, H 1/2 (1935), p. 24-57.

Kel­tische Gräber bei Mediaş, în „Dacia“, VII-(1937-1938), 159—182; Sabia de bronz de la Boiu,în „Sargetia“, I (1937), 155—209.

Asupra începuturilor metalurgiei aramei şi bronzului pe teritoriul R.P.R., în SRIR, I (1954), p. 41 — 59.

Cu privire la periodizarea etapelor tîrzii ale neoliticului din R.P.R., în SCIV, X (1959), 2, p. 247­268 .

Arheologia perioadei de trecere la feuda­lism pe teritoriul R.P.R., în „Studii“, X, 6, p. 1425—1438.

La pénétration des slaves dans la Péninsule Balkanique et la Grèce Continentale. Considérations sur les recherches historiques et archéologiques, în RESEE, I (1963), 1—2, ç. ,41 — 67.

Cu privire la dezvoltarea cercetării istoriei comu­nei primitive în România, în SCIV, XVI, 3, p. 421 — 428.

Sur la période de transition du néolithique à l’âge du bronze dans l’aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, în „Dacia“, NS, XII (1968), p. 17—43 (în colaborare).

Les grandes pro­blèmes de l’héritage de l’époque des métaux, în RRH, VIII (1969), 3, p. 435-442.

Direc­tions des recherches d’archéologie medievale en Roumanie, RRH, IX (1970), 3, p. 405— 413.

 

 

Diverse

Membru fondator (23 noiembrie 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

  • Babeş M., Necrolog Ion Nestor,  SCIV, 1975, 26, 1, p. 3-8.
  • Gheorghe Ştefan, Ion Nestor 1905— 1974, în „Dacia“, NS, XIX (1975), p. 5-7.
  • Enciclopedia Istoriografiei Românești, Editura Academiei, 1978
  • Alexandrescu P., Hommage à Ion Nestor à vingt ans après sa disparition, Dacia XXXVIII–XXXIX, 1994–1995, p. 7–8.
  • Rădulescu A., Pontica VIII, 1975, pag. 461-464.
  • Muzeul Judeţean. Buzău, In memoriam Ion Nestor, Buzău, 2005, 238 p.
  • Mircea Petrescu-Dîmbovița, Mulțumiri și recunoștiință, Arheologia Moldovei, XXVIII, 2005, p. 29-37.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram