Nicolae Eugen

Data nașterii :
19/06/1955
București
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-278

Specializare

Epoca post-romană și epoca migrațiilor
numismatică antică, bizantină, şi modernă
Epoca medievală
numismatică islamică, medievală

Studii

Universitatea București, Facultatea de istorie
Licenta
1975
 - 1979

Doctorat

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512
prof.dr. Constantin Preda
1997

Specializări/Burse

Alte stagii

A efectuat stagii de documentare în Elveția, Franța, Rep. Moldova, Rusia, Serbia, SUA, Turcia şi Ucraina.

Șantier

Racoviţa
Judet : Vâlcea
Tara : Romania
Perioada
1976
-
1980
Enoşeşti
Judet : Olt
Tara : Romania
Perioada
1977
-
1977
Dăeşti
Judet : Vâlcea
Tara : Romania
Perioada
1982
-
1985
Romula
Reșca
Judet : Olt
Tara : Romania
Perioada
1982
-
1983
Bumbeşti
Judet : Gorj
Tara : Romania
Perioada
1982
-
1984
Sânbotin
Dăeşti
Judet : Vâlcea
Tara : Romania
Perioada
1990
-
1994

Alte șantiere

 Brazda lui Novac de Nord (1978); Arutela (1978); Ioneştii Govorii (1981)

A participat la cercetări arheologice privind situri din epoca romană (Dăești, Bumbești, Romula ș.a.) 

A participat la cercetări arheologice privind situri din epoca Hoardei de Aur (Orheiul Vechi, Costești ș.a.)

Cercetări arheologice la Pruteni, Rep. Moldova (2001 şi 2003) – membru în comitetul științific de pilotaj.

A lucrat ansambluri reprezentative de monede antice, bizantine, medievale și islamice descoperite în România (Sucidava, Axiopolis, Adamclisi, Enisala, Suceava ș.a.), Rep. Moldova, Serbia și Ucraina (Cetatea Albă și epavele din portul Sudak).

Activitate

Institutul de Arheologie
cercetător ştiinţific
-
Perioada
1983
-
1998
Institutul de Arheologie
cercetător ştiinţific gradul I
-
Perioada
1999
-
2003
Institutul de Arheologie
şeful Sectorului Numismatică
-
Perioada
2004
-
2005
Institutul de Arheologie
director adjunct
-
Perioada
2005
-
2016
Institutul de Arheologie
director
-
Perioada
2016
-

Alte Funcții

- redactor șef al revistei Dacia

- membru în comitetul de redacţie al revistei Dacia

- redactor responsabil al publicaţiilor de numismatică

Societatea Numismatică Română – membru, conservator al bibliotecii şi al colecţiilor, vicepreşedinte, preşedinte, 1980-2010.

Societatea Numismatică Croată – membru de onoare (din 1988).

Societatea Numismatică din Rep. Moldova – membru.

Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” din Chişinău – membru.
Comisia Internațională de Numismatică – participant (delegat cu drept de vot) la Adunările Generale din 2003 (Madrid), 2009 (Glasgow) și 2015 (Taormina).

Comitete de redacţie și științifice – periodice, serii şi lucrări enciclopedice:

În ţară:
Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României – 1983-2000, secretar şi redactor coordonator
(vol. I-III); Studii şi Cercetări de Numismatică – din 1984 (redactor responsabil); Buletinul
Societăţii Numismatice Române – din 1983 (redactor responsabil 2004-2009); Dacia N.S. – din
2009 (redactor responsabil); Revista de cercetări arheologice şi numismatice (Muzeul Municipiului
Bucureşti) – din 2015; Materiale şi Cercetări Arheologice – din 2016.

În străinătate:

Stratum plus (Sankt-Petersburg-Chişinău-Odessa-Bucureşti) – din 2000; Revista Arheologică (Chişinău) – din 2008;

Tyragetia (Chişinău) – din 2008;

Arheologia preventivă în Republica Moldova (Chişinău) – din 2015;

seria Simpozion de Numismatică, Chișinău, Comunicări, studii şi note (Chişinău-Bucureşti), Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău – din 2000 (redactor responsabil);

Moneda în Republica Moldova, lucrare enciclopedică, Academia de Ştiinţe a Moldovei – co-coordonator şi redactor ştiinţific, 2012-2015;

OMNI, revue internationale de numismatique – din 2015;

Romano-Turcica (Bucureşti-Istanbul) – 2003.

Lista Lucrări

    Cărţi
- Monnaies d’or de l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Wetteren, 2006 (în colaborare)
- Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I-III, coord. C. Preda, Bucureşti, 1994-1996-2000 (autor sau coautor a 112 articole şi redactor coordonator)
- Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512, Chişinău, 2003

     Articole şi studii  (selectiv):
- Minimi din tezaurul descoperit la Constanţa în cartierul Anadolchioi, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992, p. 101-115 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
- Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 109-135 (în colaborare cu Emil Păunescu)
- Monedele de cupru bătute în Oraşul Nou (Şehr al-cedid), Simpozion de Numismatică, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2003, p. 167-179.
- Monedele de tip Costeşti-Gârla, în Simpozion de Numismatică, Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2005, p. 81-88.
- Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov (1991-1993), în Bucureşti, Materiale de Istorie şi Muzeografie, 18, 2004 (2005), p. 20-40 (în colaborare)
- Inscripţia funerară din secolul al XIV-lea descoperită la Orheiul Vechi în 1986, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2005, p. 81-88.
- Monedele de tip Costeşti-Gârla, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2005, p. 89-104.
- O capsulă de teriac descoperită la Orheiul Vechi, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2005, p. 181-184.
- Un tezaur de monede tătăreşti descoperit la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, Chişinău, 20-22 octombrie 2005, p. 10.
- Medalii referitoare la participarea României la Expoziţia universală de la Paris din anul 1867 (colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi), în Simpozion de Numismatică, Chişinău, 20-22 octombrie 2005, p. 16-17 (în colaborare)
- Le monnayage en Bessarabie dans deuxième moitié du XIVe siècle, în XIII Congreso Internacional de Numismatica, Madrid – 2003, Actas, Madrid, 2005 (2006), p. 1367-1373.
- Une curiosité numismatique: des émissions en cuivre de Bayezid Ieravec contremarques, rezumat publicat în Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Bucharest, Romania, 1-5 november, 2006, Abstracts, Istanbul, 2006, p. 71.

Diverse

Participant la 34 de programe/proiecte complexe anuale (coordonator, membru în echipă) din planul de cercetare aprobat și finanțat prin Academia Română.

Participant la 24 de programe/proiecte complexe anuale în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Programe și proiecte internaţionale:

Gruparea Europeană de Cercetare (GDRE) „Descoperiri monetare” (2007-2010), înfiinţată printr-o convenţie a Academiei Române cu CNRS-Franţa şi alte instituţii din Polonia, Slovenia şi Rep. Moldova

coordonator adjunct al grupării, coordonator al echipei româneşti. PICS dintre Academia Română şi CNRS-Franţa, 2005-2006, proiectul Monedă, economie, societate – membru în colectivul de cercetare (coordonator al echipei româneşti).

 International encyclopedic dictionary of numismatics, American Numismatic Association, colaborator, 1993-1996.

 

Programe și proiecte naționale cu finanțare extrabugetară:

Membru în colectivul de cercetare, Arheomet, 2005-2008, și Romarchaeomet, 2007-2010, programe naționale finanțate de MEC;
mentor/expert științific, proiect POSDRU 89/1.5/S/61104, P4, 2010-2012.

Comunicări la congrese şi colocvii internaţionale în străinătate – 38 – de istorie şi arheologie:
Kalamazoo, SUA, 1992 ; Jambol, Bulgaria, 1993; Cetatea Albă, 1995; Balcic, 1995; Helsinki, 2006; Cracovia, 2008; Chişinău, 2013-2017; numismatică: Bruxelles, 1991; Berlin, 1997; Chişinău, 2000-2013, 2015-2016; Madrid 2003; Varna, 2005; Paris, 2008; Glasgow, 2009; Taormina, 2015;

studii otomane şi pre-otomane: Aix-en-Provence, 1993; Heidelberg, 1995; Praga, 1996; Istanbul, 2009.
Comunicări la reuniuni ştiinţifice naționale și internaționale în România – peste 70
(Simpozioanele Naționale de Numismatică, Sesiunile Anuale de Comunicări Științifice ale Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", Sesiunile ştiinţifice ale Muzeelor Judeţene Constanța, Dolj, Prahova, Călărași, Suceava, Conferințele de studii otomane etc).
Activitate în învăţământul universitar: Facultatea de Istorie a Universităţii

 

Activitate în învăţământul universitar: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie a Universităţii Hyperion și Şcoala de Arhivistică – cursuri si seminarii la catedre temporar vacante (1993-2015).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram