Ocheșeanu Radu Viorel

Data nașterii :
28/01/1943
București
Data deces     :
14/08/1998
București

Specializare

Epoca romană
numismatică - circulatia monetară romană tărzie în Dobrogea

Studii

Universitatea București, Facultatea de istorie
Licenta
1962
 - 1966

Alte studii

1960 - Absolvent al liceului „Gheorghe Șincai" din București

Doctorat

Universitatea București
„Circulatia monetară intre anii 270 - 498 p.C. la Dunărea de Jos, cu specială privire asupra Scythiei Minor"

Șantier

Tropaeum Traiani
Adamclisi
Judet : Constanța
Perioada
1968
-
1977

Activitate

Școala generală com. Putineiu, jud. Giurgiu
profesor istorie
-
Perioada
1966
-
1967
Muzeul de istorie Constanța
numismat, șef al Cabinetului Numismatic
-
Perioada
1967
-
1977
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Romane
cercetător
-
Perioada
1977
-
1980
Muzeul de Istorie și Artă al municipiului București - Colectia „Maria și dr. George Severeanu".
muzeograf principal
-
Perioada
1980
-
1998

Alte Funcții

Membru in Societatea Numismatică Română

Membru în comitetul de redactie a publicatiei B.S.N.R..

Lista Lucrări

1. File din istoria unui vechi ţinut românesc, I, Constanţa, f.a ., p. 41-77 (coautor).
2. Bolurile megariene din colecţia Muzeului de arheologie Constanţa, Pontica, 2, 1969, p. 209-244.
3. Monedele Basileului Moskon aflate în colecţiile Muzeului de arheologie Constanţa, Pontica, 3, 1970, p. 125-129.
4. O gemă gnostică descoperită la Constanţa, Pontica, 4, 1971, p. 303-309.
5. Denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea, Pontica, 4, 1971, p . 75-87.
6. Denari romani republicani dintr-o colecţie particulară, descoperiţi în Dobrogea, Pontica, 4, 1971, p. 269-272 (coautor).
7. Monede rare şi inedite din colecţiile Muzeului de Arheologie Constanţa, Pontica, 5, 1972, p. 485-495.
8. Doi denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea, Pontica, 5, 1972, p. 497-502.
9. Un teuur de la Theodosius I descoperit la Medgidia, Pontica, 5, 1972, p. 537-546 (coautor).
10. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (I), Pontica, 5, 1972, p. 467-483 (coautor).
11. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (Il), Pontica, 6, 1973, p. 351-381 (coautor).
12. Câteva monede ptolemaice şi alexandrine descoperite în Dobrogea, Pontica, 7, 1974, p. 199-203.
13. Le tresor de monnaies macedoniennes de bronze decouverte a Pelin. Note preliminaire, Pontica, 7, 1974, p. 147-155.
14. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (III) Pontica, 7, 1974, p. 395-415 (coautor).
15. Monede romane din secolul IV e.n. descoperite la Alba Iulia, Apullum, 12, 1974, p. 617-620.
16. Câteva monede de aur descoperite în Dobrogea, SCN, 6, 1975, p. 233-236.
17. Ponduri inedite din Callatis şi Tomis, SCN, 6, 1975, p. 153-155.
18. Câteva consideraţii privind monedele de bronz cu roata  BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-124, p. 45-48.
19. Expoziţia numismatică, Muzeul de arheologie Constanţa, 1975, pliant, 4 p.

20. Tezaurul de la Pelin, Magazin Istoric, 7, 1975, p . 39 (coautor).
21. Un depozit de monede romane descoperit la Constanţa, BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-124, p. 105-111.
22. Un pond din Cyzicus în colecţiile Muzeului de istorie a Moldovei din laşi, Cercetări Istorice, SN, 7, 1976, p. 77-82 (coautor).
23. Descoperiri monetare în satele Dobrogei antice (secolele I-III e.n. Pontica, 8, 1975, p. 175-213 (coautor).

24. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (IV), Pontice, 8, 1975, p. 429-446 (coautor).
25. Un poides de Tomis de l' epoque de l' empereur Septime Severe, Revue belge de numismatique, 121, 1975, p. 81-90.
26. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea (V), Pontica, 9, 1976, p. 215-235 (coautor).
27. Un pond roman descoperit la Tomis, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 455-457 (coautor).
28. Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Mircea Vodă, jud. Constanţa, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 231-237.
29. Probleme istorice dobrogene (secolele VI-VII) în lumina monedelor bizantine din colecţiile Muzeului de istorie naţională şi ar~eologie Constanţa, SCIVA, 31, 1980, p. 377-396 (coautor).
30. Un tezaur de denari romani republicani descoperit în apropiere de Bucureşti.
Unele aspecte privind începuturile pătrunderii monedei romane în Câmpia Română, CAB, 3, 1981, p. 56-91.
31. Ponduri romano-bizantine în colecţiile din România, SCN, 8, 1980, p. 89-93.
32. Câteva monede bizantine din secolele VII-XI e.n. descoperite în Dobrogea, Pontica, 14, 1981, p. 309-314.
33. Monede antice şi bizantine din Dobrogea, BSNR, 75-76, 1981-1982, 129-130, p. 441-445 (coautor).
34. Depozitul monetar de la Sarica Niculiţel, BSNR, 75-76, 1981-1982, 129-130, p. 209-235.
35. Câteva descoperiri monetare din secolul IV e.n. în Scythia Minor, Pontica, 17, 1984, p. 131-151.
36. Unele observaţii asupra tezaurului de silicve descoperit în judeţul Romanaţi, la mijlocul secolului XIX, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 347-353, 159-167.
37. Note metrologice, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 347-353.
38. Un pond callatian din epoca romană, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 355-359. (coautor).
39. Un tezaur de denari romani din epoca lui Augustus descoperit în Dobrogea, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 127-141 (coautor).
40. Biletul de la 10 franci al împrumutului naţional albanez, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 335-339 (coautor).
41. Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, 19, 1986, p. 75-88.
42. încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalonul MNA, CCDJ-Călăraşi, 2, 1986, p. 167-175.
43. Tezaurul de monede bizantine de aur descoperit în săpăturile arheologice din anul 1899 de la Axiopolis, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p. 177-197 9coautor).
44. Tezaurul de monede romane târzii de la Straja, Pontica, 20, 1987, p. 147-179.
45. Monede de aur şi argint din secolele IV-V descoperite în Dobrogea, I, CCDJCălăraşi, 3-4, 1985-1986,·p. 169-171.
46. Două monede inedite de la Leon I, CCDJ, Călăraşi, 3-4, 1985-1986, p. 169-171.
47. Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova, CCDJ-Că.lă.raşi, 3-4, 1985-1986, p. 173-174 (coautor).
48. Le tresor de monnaies du Bas-Empire Romain decouvert a Ulmetum en 1912, Revista Italiana di Numismatica, 90, 1988, p. 295-328 (coautor).
49. Tez.aurul de monede romane târzii descoperit la Ulmetum în 1912, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 163-186 (coautor).
50. Un tezaur de denari din vremea Flavilor descoperit la Adamclisi, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 91-97.
51. Un pond callatin din epoca elenistică descoperit la Parthenopolis, Apullum, 25, 1988, p. 121-125 (coautor).
52. Axiopolis od m do VII vijeka nase ere u svjet lu monetamih otvica, Numizmatica, VII, Zagreb, p. 26-45 (coautor).
53. Axiopolis aux ille-VIIIe siecle de n.e. a la lumiere des decouvertes monetaires, SCN, 9, 1989, p. 53-73 (coautor).
54. Pondurile unciale din Tomis. încercare de clasificare tipologică şi interpretare statistică, SCN, 9, 1989, p. 89-103.
55. Proiecte de decoraţii româneşti inedite ori mai puţin cunoscute, RMMN, 1, 1991, p. 184-190 (coautor).
56. Un depozit de denari romani republicani descoperit la Mangalia, Pontica, 23, 1990, p. 221-224 (coautor).
57. Monede de aur şi argint descoperite la Dunărea de Jos, II, CCDJ-Călăraşi, 5, 6, 7, 1989, p. 167-173 (coautor).
58. Descoperiri monetare în aşezările rurale din Dobrogea romană (14 a. Cr. - 270 d. Cr.), Pontica, 23, 1990, p. 225-265 (coautor).
59. Un tezaur de monede de bronz din vremea împăratului Constantin cel Mare descoperit la Tomis, Pontica, 23, 1990, 267-275 (coautor).
60. Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Bestepe, Pontica, 23, 1990, p. 277-314.
61. Tezaurul de nummi constantinieni de la Arrubium (1908), contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare în Scythia Minor între anii 318-324, Peuce, 10, 1991, p. 485-495 (coautor).
62. Monedele de aur romane şi bizantine din colecţia Maria şi dr. G. Secvereanu, Peuce, 10, 1991, p. 485-495 (coautor).
63. Câteva depozite monetare din Scythia Minor d epuse ca ofrande funerare (secolele III-IV d. Cr.), Pontica, 24, 1991, p. 347-371 (coautor).
64. Pond uncial descoperit la Constanţa, Pontica, 24, 1991, p. 403-405 (coautor).
65. Dinamica penetrării denarului roman republican în Dacia secolelor 1-1, CAB, 4, 1992, p. 119-124.
66. Poşta Buturugeni, cimitir, CAB, 4, 1992, p. 241-249 (coautor).
67. Descoperirea monetară de la Cocoşeşti, com. Păuleşti, jud. Prahova, CAB, 4, 1992, p. 333-338.
68. Un fragment de tezaur de denari romani imperiali descoperit la Pânceşti, jud. Bacău, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 275-280 (coautor).
69. Un taler de la Despot Vodă, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 155-159 (coautor).
70. Firfiricii la mijlocul secolului al XIX-iea în Principatele Române, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 175-178.
71. O bancnotă emisă de BNR cu defect de imprimare, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 179-182.
72. Jetoane româneşti rare ori mai puţin cunoscute, I, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 183-221 (coautor).

73. Piatra Visteriei Ţării Româneşti din 1834, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 223-225.
74. Contnbuţii la cunoaşterea circulaţiei monedei de bronz în secolul al V-lea p. Chr. la Tomis, SCN, 10, 1993, p. 67-90 (coautor).
75. O măsură ponderală din Callatis, SCN, 10, 1993, p. 137-138.
76. L.l circulation monetaire a Tomis aux IVe-Ve siecles, în Actes du XIe Congres Internaţional de Numismatique, Bruxelles, 8-12 septembre 1991, II, 1993, p. 335-370 (coautor).
77. Un teuur de denari romani din secolul I p. Chr. de la Rachelu şi câteva descoperiri monetare izolate din comuna Luncaviţa, jud. Tulcea, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 77-94 (coautor).
78. Despre semnificaţia reprezentării voievodului Radu I în armură pe monedele Ţării Româneşti, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 139-142.
79. Câteva proiecte, probe şi specimene monetare româneşti, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 213-223 (coautor).
80. Proba de 5 Lei 1933 (MBR 225b), BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 225-231 (coautor).
81. Eseurile bancnotei de 5000 lei, 1943-1845, din colecţiile cabinetului numismatic al Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 233-236.
82. Măsuri ponderale recent descoperite la Histria, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 241-248.
83. Patru greutăţi de cântar descoperite în Dobrogea, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 249-252.
84. Campania de Iarnă „o medalie neinstituită", BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 267-268.
85. Două monede de aur târzii descoperite în Muntenia, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 315-318 (coautor).
86. Un tezaur din vremea lui Mihai Viteazul descoperit la Marsilieni, comuna Albeşti, jud. Ialomiţa, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 329-331.
87. Teuurul de monede bizantine descoperit la Tropaeum Traiani în campania arheologică din anul 1908, SCN, 11, 1995, p. 163-182.
88. Două monede de aur din colecţia Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti., BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 29-32 (coautor).
89. Locul şi semjificaţia imaginii Domnului nostru Iisus Christos pe monedele Ţării Româneşti., BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 109-114.
90. O bancnotă de 2 lei cu defect de imprimare, BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 135-138.
91. Macheta bancnotei de 1000 lei BNR, creată de Ary Mumu, BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 139-142 (coautor).
92. Jetoane româneşti. inedite şi mai puţin cunoscute (II), BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 143-178 (coautor).
93. Măsuri ponderale româneşti din veacul al XIX-iea, BSNR, 88-89, 1994-1995, 142-143, p. 179-182.
94. Un tezaur de denari romani republicani şi imperiali descoperit la Aegyssus, SCN, 12, 1997, p. 15-26.
95. Monede greceşti., romane şi bizantine din Dobrogea în colecţia Muzeului din Brăila, SCN, 12, 1997, p. 83-117 (coautor).
96. O măsură ponderală callatiană descoperită în teritoriu, SCN, 12, 1997, p. 189-192.
97. ,,Ducatul de cruciadă al voievodului Vlad Ţepeş,,, SCN, 12, 1997, p. 193-199.
98. Le tresor de deniers decouvert a Aegyssus, în „Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja, International
Symposium Dobrich, 1993", 1995, p. 64-66.
99. Ponduri „tomitane" reatribuite cetăţii Histria, Pontica, 30, 1997, p. 334-335.
100. O emisiune de bilete de croazieră NA VROM mai puţin cunoscută, CN, 8.

 

Diverse

A initiat organizarea Cabinetului Numismatic al muzeului din Constanța

A inițiat revista „Cronica numismatică dobrogeană" pe care a condus-o până la numărul V

Bibliografie despre arheolog

Gabriel Custurea, Gabriel Talmațchi, Radu Viorel Ocheşeanu (1943-1998), Pontica, XXXI, 1998, pag. 389-394.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram