Oța Liana

Data nașterii :
19/05/1969
București
Registrul arheologilor :
AM-E-292

Specializare

Epoca romană
arheologie funerară/ fenomene funerare provincial-romane (sec. I-III p. Chr.) / relațiile dintre Imperiul Roman și populațiile barbare din preajma limes-ului Dunării de Jos, în special sarmații

Studii

Universitatea București
Licenta
1987
 - 1992

Alte studii

Studii primare, gimanziale și liceale la București:

Şcoala generală nr. 103, Bucureşti (1975-1983)

Liceul industrial nr. 36, profilul matematică-fizică, Bucureşti (1983-1985)

Liceul de filologie-istorie Zoia Kosmodemianskaia, Bucureşti, profilul filologie-istorie (1985-1987)

Doctorat

Universitateaa București - Facultatea de istorie
Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p. Chr.)
prof.dr. Zoe Petre
2004

Șantier

Bumbeşti, responsabil sector B
Tara : Romania
Perioada
1993
-
1993
Histria/Istros
Istria/Caranasuf
Tara : Romania
Perioada
1994
-
1994
Poieneşti
Tara : Romania
Perioada
1994
-
1995
Argamum/Orgame - responsabil sector intervalla
Jurilovca
Tara : Romania
Perioada
1995
-
Tropaeum Traiani - responsabil sector A
Adamclisi
Tara : Romania
Perioada
1995
-
1998
Caraşova
Tara : Romania
Perioada
1998
-
2001
Alburnus Maior - Dalea, Corna, Golgoţ
Roşia Montană
Judet : Alba
Tara : Romania
Perioada
2001
-
2002
București-Ciurel
Tara : Romania
Perioada
2008
-
2008

Alte șantiere

            din 2000 – arheolog specialist înscris în Registrul Arheologilor din România

            din 2014 – arheolog expert înscris în Registrul Arheologilor din România

 

Activitate

Liceul „George Coșbuc”
profesor
-
Perioada
1992
-
1992
Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
asistent cercetare stagiar
-
Perioada
1992
-
1993
Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
asistent cercetare
-
Perioada
1994
-
1996
Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
cercetător
-
Perioada
1996
-
1999
Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
cercetător ştiinţific III
-
Perioada
1999
-
2017
Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
cercetător științific II
-
Perioada
2017
-
current

Alte Funcții

Membru în comitetul de redacție (din 2016) și redactor-șef adjunct (din 2019) al revistei „Dacia N.S.” (ERIH Plus, CNCS A).

Membru în comitetul de redacție al revistei „Materiale și Cercetări Arheologice, SN” (Index Copernicus, ERIH Plus, Scopus) - (din 2006).

 

Lista Lucrări

A publicat c. 60 de cărți și studii de specialitate.

Lucrare de doctorat publicată:

            Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p. Chr.), Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2013 (ISBN 978-606-654-060-5, editură clasificată CNCS B).

 

Cărţi în colaborare:

 Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Sarmaţii din judeţul Brăila, Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2009 (în colaborare cu Valeriu Sîrbu) (ISBN 978-973-1871-52-3, editură clasificată CNCS B).

Valeriu Sîrbu, Liana Oţa, Aurel Vîlcu, Marian Neagu, Vasile Oprea Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmaţi, daci, romani, Brăila: Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros (ISBN 978-606-654-115-2, editură clasificată CNCS B).

 

Articole în volume colective, acte ale congreselor şi colocviilor:

Liana Oţa, Relations between the Roman Empire and Sarmatians on the Lower Danubian Limes, în N. Gudea (ed.), Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 885-894 (ISBN 973-98027-8-8).

Liana Oţa, Adriana Panaite, Roşia Montană - Spaţiul sacru din punctul Dalea, în P. Damian (coord.), Alburnus Maior, I, Bucureşti: Editura CIMEC, 2003, p. 339-384 (ISBN 973-85887-7-4).

Liana Oţa, Steluţa Gramaticu, Inventarul mormântului descoperit la Mangalia în 1927 şi datarea monedelor callatiene pseudo-autonome, în Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002 – Comunicări, studii şi note, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2003, p. 65-90 (ISBN 973-45-0448-7).

Valeriu Sîrbu, Liana Oţa, New Considerations concerning the Roman Tumulus Grave with a Chariot found at Callatis (Mangalia)-Doi Mai, în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st 2003, Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004, p. 407-420 (ISBN 973-7925-33-5, editură clasificată CNCS B).

Mircea Negru, Liana Oţa, Roman Bronze Objects on the Territory of Bucharest, în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st 2003, Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004, p. 323-334 (ISBN 973-7925-33-5, editură clasificată CNCS B).

Liana Oţa, Physicians’ graves in Moesia Inferior (1st – 3rd centuries A.D.), în D. Bondoc (ed.), In honorem Gheorghe Popilian, Craiova: Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius PrintEd, 2006, p. 223-233 (ISBN 973-87813-1-0).

Liana Oţa, Busta in Moesia Inferior, în V. Sîrbu, S. A. Luca (eds.), Funerary Practices in Europe, before and after the Roman Conquest (3rd century BC-3rd century AD). Proceedings of the 8th International Colloquium of Funerary Archaeology, 4th-7th October 2007, Acta Terrae Septemcastrensis, VI, 1, 2007, p.75-99 (ERIH Plus, Index Copernicus).

Liana Oţa, Instrumente de scris/citit în mormintele din Moesia Inferior, în I. Cândea (ed.), Tracii şi vecinii lor în antichitate. The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sîrbu, Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2010, p. 395-405 (ISBN 978-973-1871-58-5, editură clasificată CNCS B).

Liana Oţa, †Catrinel Domăneanţu, Remarques sur les tombes du Haut-Empire d'Histria, în M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez (éds.), Antiquitas istro-pontica: Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca: Mega, 2010, p. 393-400 (ISBN 978-606-543-106-5, editură clasificată CNCS B).

Silviu Oţa, Liana Oţa, Characteristic Features of the Defensive System of Caraşova-Grad Fortress (Comm. of Caraşova, Caraş-Severin County), în I. M. Ţiplic (ed.), Proceedings of the 1st International Conference Interethnic Relations in Transylvania, Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Sibiu, October 14th – 17th (Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica VIII, 2011, Suppl. No.1), 2010, p. 161-183 (ISSN 1584-3165).

Liana Oţa, Tombes aux résidus de l'incinération déposés dans un caisson en Mésie Inférieure, în Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea. Miscellanea in honour of Alexander Minchev. International Conference Varna, February 23th, 2007 (Acta Musei Varnaensis, VIII, 1), 2011, p. 213-228.

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, „Male” and „female” grave-goods in Sarmatian tombs found in Wallachia, în V. Sîrbu, S. Matei (eds.), Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012, Mousaios XVIII, 2013, p. 325-352 (CEEOL).

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, The Bărăgan in the 1st-3rd Centuries AD: Dacians, Romans, Sarmatians, în V. Sîrbu, R. Ştefănescu (eds.), “Necropolises, Cult places, Religion, Mythology” - The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, Proceedings of The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th -14th September 2013, vol. II, Braşov: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2013, p. 289-309 (ISBN 978-606-654-077-3, editură clasificată CNCS B).

Liana Oța, Despre mormintele aparținând unor indivizi cu cranii deformate la sarmații din Muntenia și Moldova, în B. Ciupercă (ed.), Arheologia mileniului I p. Chr. IV. Nomazi și autohtoni în mileniul I p. Chr./Archaeology of the First Millenium A.D. IV. Nomads and autochtonous in the first millenium A.D., Brăila: Editura Istros, 2015, p. 119-144 (ISBN 9780973-668-260-5, editură clasificată CNCS B).

Liana Oța, Graves in Moesia Inferior with strigils as grave-goods, în A. Panaite, R. Cîrjan, C. Căpiță (eds.), Moesica et Christiana. Studies in honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila: Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros, 2016, p. 125-137 (ISBN 978-606-654-181-7, editură clasificată CNCS B).

Liana Oța, Beyond the Lower Danubian Limes – Sarmatians and Romans, în C.-G. Alexandrescu (ed.), Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th- 10th of October 2015, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 129-150 (ISBN 978-606-543-768-5, editură clasificată CNCS B).

Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Aproape de limes – Sarmații din Muntenia, Moldova, Crișana și Banat / Close to the Limes – Sarmatians from Wallachia, Moldavia, Crișana and the Banat, în V. Sîrbu (ed.), Proceedings of the 15th  International Colloquium on Funerary Archaeology „Interdisciplinary Methods of Research for Prehistoric and Protohistoric Funerary Monuments”, Brăila 20th-22nd May 2016, Istros XXII, 2016, p. 205-255 (ERIH Plus).

Silviu Oța, Liana Oța, Burials Outside the Cemeteries Found in Piua Petri (Orașul de Floci), commune of Giurgeni, Ialomița County, în Florin Gogâltan, Sorin-Cristian Ailincăi (eds.), Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to Middle Ages. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 25th-28th of May 2016, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 387-405 (Biblioteca istro-pontică 14) (ISBN 987-606-543-894-1, editură clasificată CNCS B).

Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Only by chance? Sarmatians, Romans, Dacians in Wallachia and Moldavia, în V. Sîrbu, C. Schuster, D. Hortopan (eds.), Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018, Târgu Jiu – Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019, p. 149-174 (editură recunoscută CNCS)

Liana Oța, Câteva observații despre descoperirile arheologice din secolul al III-lea p. Chr. în Muntenia, în Ionel Cândea (ed.), Tracii și vecinii lor în antichitate: arheologie și istorie / The Thracians and their neighbours in antiquity: archaeology and history. Studies in honor of Valeriu Sîrbu at his 70th anniversary, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, p. 417-442.

 

Articole în reviste:

            Liana Oţa, Necropole din Moesia Inferior în secolele I-III p. Chr., în Apulum, 37, 1, 2000, p. 279-282 (CEEOL, iar numerele până în 2010 ERIH Plus).

            Liana Oţa, Hunii în Dobrogea, în Istros, X, 2000, p. 363-386 (ERIH Plus, CNCS B).

Silviu Oţa, Liana Oţa, Historical and archaeological data regarding the fortress from Caraşova-Hill Grad, commune of Caraşova, Caraş-Severin district, în Muzeul Naţional, XVIII, 2006, p. 3-13.

            Liana Oţa, Mormintele din Moesia Inferior cu resturile incineraţiei la ustrina depuse în groapă, în Apulum, XLIV, 2007, p. 223-241 (CEEOL, iar numerele până în 2010 ERIH Plus).

            Liana Oţa, Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.) (rezumat al lucrării de doctorat), în SCIVA, 57, 2006, 1-4, p. 201-210 (ERIH Plus, CNCS B).

            Liana Oţa, Sarmaţii din Muntenia şi Imperiul roman, în Analele Banatului, S.N., arheologie-istorie, XV, 2007, p. 51-55 (ERIH Plus, Index Copernicus, CNCS B).

            Silviu Oţa, Liana Oţa, Cercetările arheologice de la Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin). Campaniile arheologice 1998, 2000 şi 2001, în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, IV, 2008, p. 183-221 (Index Copernicus, ERIH Plus, Scopus).

            Liana Oţa, Un posibil producător de opaiţe din Moesia Inferior, în Apulum XLVI, 2009, p. 385-396 (CEEOL, iar numerele până în 2010 ERIH Plus).

            Liana Oţa, Post-funeral practices in Moesia Inferior. Archaeological information, în Dacia N.S., LIII, 2009, p. 107-137 (ERIH Plus, CNCS A).

Silviu Oţa, Liana Oţa, Câteva date privind încetarea funcţionării cetăţii de la Caraşova-Grad (jud. Caraş-Severin), în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, V, 2009, p. 193-201 (ERIH Plus, Scopus, Index Copernicus).

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, A Few Observations on the Arrival of the Sarmatians in the Wallachia Plain, în Eirene. Studia Graeca et Latina (Prague), XLVI, 2010, p. 191-201 (ERIH Plus, Scopus).

Liana Oţa, Tombes d'inhumation en chambre, avec puits et corridor de la Mésie Inférieure, în Thraco-Dacica, S.N., II-III (XXV-XXVI), 2010-2011, p. 131-144.

Liana Oţa, Morminte de inhumaţie în cutie din Moesia Inferior, în Tibiscum, serie nouă, Arheologie-Istorie (Caransebeş), 1, 2011, p. 139-166.

Silviu Oţa, Liana Oţa, Migdonia Georgescu, Elek Popa, Piese de metal, os, sticlă şi piatră descoperite în cetatea de la Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin), în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, VII, 2011, p. 83-113 (ERIH Plus, Scopus, Index Copernicus).

Liana Oţa, Morminte din Moesia Inferior cu resturile incineraţiei la rug depuse în urnă, în Acta Musei Porolissensis, XXXIII, 2011, p. 173-187.

Silviu Oţa, Liana Oţa, Statutul juridic al cetăţii de la Caraşova în sec. XIV-XVI, în Apulum, XLVIII, 2011, p. 109-115 (CEEOL).

Liana Oţa, Alexandra Comşa, Un mormânt sarmatic descoperit la Călăraşi, în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, VIII, 2012, p. 97-106 (ERIH Plus, Scopus, Index Copernicus).

            Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Aurelia Grosu, Morminte sarmatice pe teritoriul judeţului Olt, în Muzeul Oltului, 2, 2012, p. 201-216.

Silviu Oţa, Liana Oţa, Cercetări arheologice în cetatea de la Caraşova-Grad. Instalaţii de încălzire, cisterna, construcţii anexe, în Acta Terrae Fogarasiensis, I, 2012, p. 47-59.

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, La céramique dacique dans les tombes sarmatiques de Valachie, în Istros XVIII, 2012, p. 125-163 (ERIH Plus, CNCS B).

                        Liana Oţa, Ceramica lucrată cu mâna din mormintele din Moesia Inferior, în Apulum XLIX, series Archaeologica et anthropologica, 2012, p. 131-146 (CEEOL).

Liana Oţa, Morminte de inhumaţie în sarcofag din Moesia Inferior, în SCIVA 63, 3-4, 2012, p. 225-268 (ERIH Plus, CNCS B).

            Liana Oţa, Câteva remarci cu privire la statistică şi distribuţie teritorială, în Acta Terrae Fogarasiensis II, 2013, p. 29-33.

Liana Oța, Observations on the Sarmatian Graves in Wallachia in which Hand-made

Pottery Was Deposited, în Thraco-Dacica S. N., VI-VII(XXIX-XXX), 2014-2015, p. 95-118.

            Liana Oța, Migdonia Georgescu, Zizi-Ileana Baltă, Despre cele două morminte din tell-ul de la Dridu, în Materiale și cercetări arheologice, serie nouă, XI, 2015, p. 143-156 (ERIH Plus, Scopus, Index Copernicus).

            Liana Oța, Cercetările lui Grigore Tocilescu în necropola de la Tomis, în SCIVA 66, 2015, 1-2, p. 123-128 (ERIH Plus, CNCS B).

            Liana Oța, Câteva observații cu privire la importurile romane din mormintele sarmatice

din Muntenia, Acta Terrae Fogarasiensis IV, 2015, p. 25-33.

Silviu Oța, Liana Oța, Gheorghe Niculescu, Items Discovered during the 1983 Campaign

in theWorkshop no. 3 from the Fortification of Cladova (Comm. of Păuliș, Arad County), în Ziridava. Studia Archaeologica 29, 2015, p. 347-373 (ERIH Plus).

            Liana Oța, Silviu Oța, „Tezaurul de la Buzău”/“The treasure of Buzău”, în Istros XXI,

2015, p. 537-576 (ERIH Plus, CNCS B).

            Silviu Oța, Liana Oța, Gheorghe Niculescu, Câteva precizări despre atelierul nr. 3 din cetatea de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad), în Revista Arheologică serie nouă (Chișinău), XI, 2015, 1-2, p. 123-142 (Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare Republica Moldova, categoria B).

            Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Prima etapă de pătrundere a sarmaților în Muntenia, în Acta Musei Tutovensis, Istorie veche și arheologie, XII, 2, 2016, p. 147-167.

Valeriu Sîrbu, Liana Oța, Aurel Vîlcu, Răspuns d-lui Daniel Spânu – un prea grăbit cititor de graffiti stradale și nu numai..., în Istros XXII, 2016, p. 475-485 (ERIH Plus, CNCS B).

Valeriu Sîrbu, Liana Oța, The early settlement of Sarmatians in Wallachia, în Tyragetia, serie nouă X [XXV], 2016, 1, p. 261-284 (ERIH Plus, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost).

Liana Oța, Câteva observații despre necropola romană timpurie de la Noviodunum, Peuce S.N. XV, 2017, p. 49-78 (ERIH Plus, CEEOL, EBSCOhost).

Silviu Oța, Liana Oța, Some Comments On the Reconstruction of the Carașova-Grad Fortress (Caraș-Severin County), în Iusztin Zoltán (ed.), The Medieval Banat Between the Hungarian Kingdom and the Ottoman Empire (14th-18th Centuries), în Transylvanian Review XXVI, Supplement no. 1, 2017 (apare 2018), p. 157-170 (ISI, Scopus).

Liana Oța, Sarmatian children graves in Wallachia and Moldavia, în Tyragetia, Serie Nouă, XII [XXVII], 2018, 1, p. 41-70 (ERIH Plus, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram