Panaite Adriana

Data nașterii :
22/11/1973
București
Registrul arheologilor :
Specialist
AM-S-297

Specializare

Epoca romană

Studii

Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie
Licenta
1992
 - 1996
Universitatea „Adam Mickiewicz” - Poznan, Facultatea de Istorie (Polonia)
Licenta
1997
 - 1999
Istorie romană, arheologia romană, epigrafie, studiul surselor antice
Master
1999
 - 2001

Alte studii

studii pre-universitare - București.

Doctorat

Universitatea Bucureşti - istorie
2011

Specializări/Burse

Universitatea din Lodz, Centrul de invătare a limbii poloneze pentru străini
Perioada
1996
-
1997
Accademia di Romania din Roma
Perioada
2002
-
2004
Bursă postdoctorală - „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală” cu tema „Peisajul roman în Moesia Inferior: apariţie, trăsături, evoluţie”
Perioada
2014
-
2015
Bursă de cercetare la American Research Center Sofia, Bulgaria
Perioada
2016
-
2016
Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare -Stagii de documentare
Perioada
2015
-
2019
la Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei Polone de Științe
Perioada
2013
-
2017

Alte stagii

2007, 3013 - Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare -Stagii de documentare.

2005, 2007, 2010, 2019 - Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei Polone de Științe.

Șantier

Tropaeum Traiani - Sector A
Adamclisi
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1993
-
Histria/Istros
Istria/Caranasuf
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1995
-
2002
Novae
Svishtov
Tara : Bulgaria
Perioada
1998
-
1999

Alte șantiere

Dinogetia 1995, 2010, 2011, 2013
Roșia Montană 2000, 2001, 2004
București-Universitate Parcare 2010, 2011
 

 

 

 

Activitate

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Cercetător stagiar
-
Perioada
1999
-
2001
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Asistent de cercetare
-
Perioada
2001
-
2007
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
cercetător ştiintific III
-
Perioada
2007
-

Alte Funcții

2006 - Membru în colectivul de redacţie al revistelor MCA și Caiete ARA.

2016 - Membru în colectivul de redacţie al revistei Dacia.

Lista Lucrări

Volume:

Drumurile romane în Moesia Inferior (2011, București, mss, 340 p.)

 

Liana Oţa, Adriana Panaite, Spaţiul sacru din punctul Dalea, în Alburnus Maior I (ed. Paul Damian), Bucureşti 2003, p. 339-385.

Adriana Panaite, Romeo Cîrjan, Juridical status of the roman cities and their representation in late roman cartography, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 21-31.

Adriana Panaite, Villa rustica or mansio?, în Ephemeris Dacoromana, XII, 2004, fascicolo 1, p. 185-203.

Adriana Panaite, The system of Roman roads in Moesia Inferior, în Ephemeris Dacoromana, XII, 2004, fascicolo 2, p. 39-89.

Adriana Panaite, Drumuri romane din teritoriul oraşului Tropaeum Traiani, SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 57-71.

Adriana Panaite, Roman Cults on Moesia Inferior Roads, SCIVA 58, 2007, 1-2, p. 61-67.

Adriana Panaite, Cristina Alexandrescu, A “rediscovered” inscription from Dobrudja. Roads and milestones in Scythia (3rd - 4rd  centuries AD), Pontica, XLII, 2009, 429-455.

Adriana Panaite, Roman Roads in the territory of Histria (1st–3rd centuries A.D,) în Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à Alexandru Suceveanu, Éditeurs: M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez, Cluj-Napoca, 2010, p. 373-380.

Adriana Panaite, Drumurile romane în Moesia Inferior (rezumatul tezei de doctorat), SCIVA, tomul 62, nr. 1–2, Bucureşti, 2011, p. 145–151.

Adriana Panaite, Protective deities of roman roads, în: Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower Danube area, volum editat de Cristina Alexandrescu, p. 133-143.

Adriana Panaite, Protective deities of roman roads in Moesia Inferior, în Pontica 46, 2014, p. 343-353.

Adriana Panaite, Dinogetia, satul Garvăn, comuna Jijila, judeţul Tulcea (în colaborare cu Alexandru Barnea), în: Cetatea Dinogetia. Studii pentru amenajarea sitului arheologic (coord. Dragoş Mihai Dordea), Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, 2014, p. 20-26.

Adriana Panaite, Cent ans de recherches en images (în colaborare cu Roxana Dobrescu), MCA X, 2014, p. 29-35.

Adriana Panaite, Histria a greek city în a roman province, Pontica 47, Supplementum III, 2014, p. 43-67.

Adriana Panaite, Roman Landscape in Moesia Inferior: Preliminary Observations, în: Adina Boroneanț, Anca Popescu (eds.), What if: Administration and Politics in the Lands of Romania, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 17-51.

Bugoi, R., Alexandrescu, C. & Panaite, A. Chemical composition characterization of ancient glass finds from Troesmis—Turcoaia, Romania. Archaeol Anthropol Sci 10, 571–586 (2018). https://doi.org/10.1007/s12520-016-0372-6

MOESICA ET CHRISTIANA . Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, A. Panaite, R. Cîrjan and C. Căpiţă (eds.), Muzeul Brăilei “Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016.

Adriana Panaite, Tropaeum Traiani, from civitas to municipium, a hypothesis, in Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, A. Panaite, R. Cîrjan and C. Căpiţă (eds.), Muzeul Brăilei “Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016, pp. 163-172.

Adriana Panaite, A changing landscape: the organization of the roman roads network in Moesia Inferior, în: Cristina Alexandrescu (ed.), Troesmis - A changing landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD, Cluj-Napoca, 2016, p. 151-165.

Adriana Panaite, Carmen Miu (Bem), Roman roads identified on aerial and satellite images within the territory of the city of Tropaeum Traiani (Moesia Inferior), DACIA N.S., tome LX, Bucarest, 2016, p. 201-221.

Adriana Panaite, Aurel Vîlcu, Roman and Byzantine coins discovered at Tropaeum Traiani in Sector A, between the years 2005–2016, MCA XV, 2019, p. 157–169.

Adriana Panaite, Andrei Măgureanu, Some observations concerning several late roman and early byzantine fortifications from the Lower Danube, in The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000), Sofia 2002, p. 159-169.

Adriana Panaite, Roman roads in Moesia Inferior. Epigraphical evidence, Novensia (Warszawa), 23, 2012, p. 131-145

Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Tropaeum Traiani. Monument şi propagandă, în Caietele ARA, 1, 2010, p. 223-234.

Adriana Panaite, Archaeological and Epigraphical sources for the reconstruction of the roman roads network in the province of Lower Moesia, în Caiete ARA, 3, 2012, pp. 67-80.

Adriana Panaite, Milestones indicating distanced from Moesia Inferior, în Caiete ARA 4, 2013, p. 69-76.

Adriana Panaite, Sztuka chrześcijan nad Dolnym Dunajem w IV w (Arta creștină la Dunărea de Jos în secolul al IV-lea d. Chr), împreună cu prof. Alexandru Barnea, în: Bitwa przy moście Mulwijskim. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem, Gniezno, 26-27 października 2012, Poznan, 2014, p. 271-281.

Adriana Panaite, A Roman border in the middle of Dobrudja?, Caiete ARA 8, 2017, p. 41-48.

Adriana Panaite, The Roman road Montana - Nicopolis ad Istrum - Marcianopolis – Odessos, Caiete ARA 10, 2019, 47-54.

Adriana Panaite, Roman roads in Moesia Inferior. Archaeological and epigraphical evidence în: L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.) Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012 (= Bulletin of the National Archaeological Institute XLII, 2015), Sofia, 2015, p. 593-600.

Christian Gugl, Adriana Panaite, Altstraßen und Fundstellen im Umland von Troesmis, în: C-G. Alexandrescu, C. Gugl, B. Kainrath (Hrsg.), Troesmis I. Forschungen von 2010-2014, Mega Verlag, Cluj-Napoca, 2016, S. 449-458.

Adriana Panaite, Adamclisi–Tropaeum Traiani (1968–2018), SCIVA, tomul 70, nr. 1–4, București, 2019, p. 49-57.

 

Rapoarte arheologice publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2000 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Suceava, 2001, p. 20-22

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2000 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Suceava, 2001, p. 114 (în colab. cu Mircea Angelescu)

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 21

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 164-165 (în colab. cu Mircea Angelescu)

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 de la Roşia Montană (punct proprietatea Dalea), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 257

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2002 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sfântu Gheorghe, 2003, p. 25-27

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2002 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sfântu Gheorghe, 2003, p. 161-162 (în colab. cu Mircea Angelescu)

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2005 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Constanţa, 2006, p. 33

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2006 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Constanţa, 2007, p. 23

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2007 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Iaşi, 2008, p. 21-22

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2008 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România,Târgovişte, 2009, p. 66-67

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2010 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sibiu, 2011, p. 4

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2011 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012,  p. 15-16

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2011 de la Dinogetia, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012,  p. 55-56

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice de salvare din Piaţa Universităţii, Bucureşti, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012,  p. 188-191

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2012, Craiova, 2013, p. 15.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2013, Oradea, 2014, p. 13.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2014, Pitești, 2015, p. 19–20.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2015, Târgu-Jiu, 2016, p. 17.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 12.

 

Recenzii / prezentare de carte ştiinţifică în reviste academice

 Radu Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană, Timişoara, Ed. Mirton, 1998, în Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum, Warszawa - Poznań, LXXXV, 1998, 2, p. 319-321.

Eugen Cizek, Claudiu, Bucureşti, 2000 în Studii Clasice XXXIV-XXXVI, 1998, 2000, Bucureşti, 2002, p. 234-236.

The Antique Bronzes. Typology. Authenticity. The Acta of The 16-th International Congress of Antique Bronzes, organised by The Romanian National History Museum, Bucharest, May 26th – 31st, 2003, edited by: dr. Crişan Muşeţeanu, in co-operation with: dr. Lucia Marinescu, Christina Ştirbulescu, Valentin Bottez, Editura Cetatea De Scaun, Bucharest 2004, în SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 234-236.

Ephemeris Dacoromana, XII, Fascicolo I, Roma, 2004 – Nuove ricerche su la Romanità danubiano-balcanica I-VI D. C. Atti del convegno internazionale, în SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 236-239.

Florin Fodoran, Drumurile din Dacia romană, Cluj 2006, în SCIVA 59-60, 2008-2009, p. 326-328.

Zdravko Dimitrov, Aрхитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в сл. Хр.), Sofia 2007 (Decoraţia arhitecturală în provincia Moesia Inferior, secolele I-III d. Ch/ Architectural decoration in the province of Moesia Inferior, I-III A.D.), în MCA, S.N., VIII, 2012, p. 220-223

Roma e le province del Danubio, Atti del I Convegno Internazionale Ferrara – Cento, 15 – 17 Ottobre 2009, a cura di Livio Zerbini, Rubbettino Editore 2010, 499p., în Dacia, LVI, 2012, p. 200-207

Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-III p. Chr), Muzeul Naţional de Istorie a României, Editura Renaissance, Bucureşti, 2011, 526 de pagini, 14 planşe şi 4 hărţi, SCIVA, 63, 2012, 1-2, 184-187

Tropaeum Traiani, vol. III: Alexandru Barnea, Tezaurul de denari romani imperiali, Bucureşti 2011, în SCN IV (XVI), 2013, p. 204-205

Teresa Stawiarska,  Roman and early  byzantine glass  from Romania and Northern Bulgaria. Archaeological and technological study, Polish Academy of Sciences. Institute of Archaeology and Ethnology, Warsaw, 2014, 151 p., 37 fig., SCIVA 66, 3-4, 2015, p. 387-389.

Sirma Alexandrova, Typology and chronology of the handmade pottery of the Roman and Early Byzantine period (1st – 6th c.) on the territory of Bulgaria (Dissertations, volume 7), Sofia, NIAM‐BAS, 2013, 443 p., 41 figs., 136 pl., în MCA XII (SN) 2016, p. 287-288.

Novae: Legionary Fortress and Late Antique Town – volume 1: A companion to the study of Novae: history of research; Novae in ancient sources, historical studies, geography, topography, and cartography,bibliography 1726–2008 / published by T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo, with contributions by R. Ciołek et alii, Warsaw, 2008, 375 p.; volume 2: R. Ciołek, P. Dyczek, Novae, Legionary Fortress and Late Antique Town / P. Dyczek, Coins from Sector IV, Warsaw, 2011, 291 p., MCA, XIV, 2018, p. 288-291.

Agnieszka Tomas, Inter Inter Moesos Et Thraces: The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st-6th Centuries AD), Archaeopress Publishing, 2016, în Dacia LXI, 2017, p. 247-251.

 

Alte publicaţii:

Simpozionul ARA, 6-8 Aprilie 2006, SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 223-225 (în colaborare cu arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu)

Simpozionul ARA 2008, SCIVA 59-60, 2008-2009, p. 289-295 (în colaborare cu arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu)

 

  1. Activităţi

Comunicări științifice

2000 - The Roman and Late Roman City - International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000) - Adriana Panaite, Andrei Măgureanu, Some observations concerning several late roman and early byzantine fortifications from the Lower Danube

2004 – International Conference “Nuove ricerche su la romanită danubiano-balcanica”, Accademia di Romania 15-16 april 2004, Villa rustica or mansio?

2005 – Romanian-Bulgarian joint historical commission, Sofia, September – Archaeological and epigraphical information concerning the roman cults and the roads from Moesia Inferior

2007 – Rome - International Colloquium „Greci e Romani alle foci del Danubio. Un millenio di storia romana e bizantina”, Accademia di Romania in Roma, 29-30 march 2007, The results  of the last years archaeological excavation in Tropaeum Traiani and Dinogetia

2012 - The XXII International Limes Congress, Ruse, Bulgaria, 6-11 september 2012, Roman Roads in Moesia Inferior. Archaeological and Epigraphical Evidence

2012 - Conferinţa Internaţională: Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje (Battle of the Milvian Bridge. Consequences), 26-27.10.2012, Gniezno, Polonia (în colaborare cu prof. Alexandru Barnea); conferinţa a fost organizată de Institutul European “Jan Pawel II”, condus de prof. Leszek Mrozewicz, Sztuka Chrześcijan nad Dolnym Dunajem w IV wieku n.e. (Christians’ art at the Lower Danube in the fourth century A. D.)

2015 - Conferinţa Internaţională „At the edges of Europe: Britain, Romania and European identities (10th-11th of July 2015)” organizată la University College of London - School of Slavonic and East European Studies, Creating a provincial landscape: the Roman province of Moesia Inferior

2016 – American Research Center in Sofia – conferință la finalul bursei de cercetare: The Villa Landscape in Moesia Inferior

2016 - Conferința internațională „Tantae Molis Erat...“. Conference Dedicated to the Memory of VÁCLAV DOBRUSKÝ (1858-1916), Sofia, November 18 – 19, 2016, National Archaeological Museum, The roman road Montana-Nicopolis ad Istrum-Marcianopolis-Odessos

2018 - Al 31-lea Congres Internațional Rei Cretariae, desfășurat la Cluj, în perioada 23-30 septembrie 2018, am prezentat, în colaborare cu Krzysztof Domzalski de la Institutul de Arheologie și Etnologie de la Varșovia, comunicarea Tropaeum Traiani in Late Roman trade network and road system – the fine pottery evidence

2018 - La invitația Institutului de Arheologie de la Sofia am prezentat comunicarea Rezultate recente ale săpăturilor arheologice realizate în orașul roman Tropaeum Traiani, 30 noiembrie 2018

2019 - Bianca Grigoraș, Adriana Panaite, Late Roman Amphorae from Tropaeum Traiani (Adamclisi, Constanța Country, Romania), prezentat la LRCW 7 - 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean : Archaeology and Archaeometry. The End of Late Roman Pottery. The Last Centuries at the Crossroards (Valencia, Riba-roja de Túria and Alicante, 15-19 October 2019).

2001 – CICSA (Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice), Facultatea de Istorie, Bucureşti – Oraşul roman târziu

2006 – în cadrul colocviului organizat de Institutul de Arheologie cu tema “Tropaeum Traiani” - Săpăturile din Sectorul A de la Tropaeum Traiani din anii 2005-2006

2007 – “Zilele Arheologiei” conferinţă organizată de Facultatea de Istorie – Săpăturile din Sectorul A de la Tropaeum Traiani din anii 2005-2006

Comunicări susținute la Sesiunea Pontica, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța:

2005 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Stadiul cercetărilor privind drumurile romane din Moesia Inferior

2012 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Zeităţi protectoare ale drumurilor romane În Moesia Inferior

2013 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Anexele de pe latura nordică ale Basilicii A de la Tropaeum Traiani

2014 - Sesiunea Internaţională Pontica, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa - Peisajul arheologic în Moesia Inferior. Studiu de caz Tropaeum Traiani

2016 – Sesiunea Internațională Pontica, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Villae din Moesia Inferior

Comunicări susținute la Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice:

2000 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Deva, Rezultatele cercetărilor din Sectorul D de la Tropaeum Traiani

2001 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, Rezultatele cercetărilor din Sectorul D de la Tropaeum Traiani

2006 – Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanta, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2007 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2009 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Targoviste, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2016 – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, București, Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Mihai Severus Ionescu, Robert Constantin, Gabriel Talmaţchi: Rezultatele cercetărilor arheologice de la Tropaeum Traiani/Adamclisi din campania 2016

Comunicări susținute la Sesiunea Anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”:

2008 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2007

2009 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2008

2012 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campaniile 2009-2011

2013 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2012

2014 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2013

2015 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2014

2015 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Identificarea unor drumuri romane din Moesia Inferior, comunicare realizată în colaborare cu Carmen Bem

2017 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Mihai Severus Ionescu, Robert Constantin, Gabriel Talmaţchi: Rezultatele cercetărilor arheologice de la Tropaeum Traiani/Adamclisi din campania 2016

2017 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Observații privind miliarii datați în a doua jumătate a secolului al III-lea și începutul celui următor din Moesia Inferior

2019 - Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Cercetările arheologice din sectorul A – la nord de Basilica A de la Tropaeum Traiani din perioada 2005–2016

Comunicări susținute la Simpozionul ARA:

2001 - Observaţii privind modificări ale incintelor romane târzii la Dunărea de Jos (în colaborare cu Andrei Măgureanu), Simpozion ARA, ediţia a II-a

2002 – Despre restaurarea zidurilor cu pământ la Roşia Montană, Simpozion ARA, ediţia a III-a

2003 - Parcul arheologic în Italia. Studiu de caz - Via Appia, Simpozion ARA, ediţia a IV-a

2005 - Villa rustica în imaginarul arheologic, Simpozion ARA, ediţia a VI-a

2009 – Tropaeum Traiani. Monument şi propagandă (în colaborare cu prof. Alexandru Barnea), Simpozion ARA, ediţia a X-a

2011 - Academia Domnească de la Sf. Sava, Cercetări arheologice 2010-2011 (în colaborare cu Andrei Măgureanu), Simpozion ARA, ediţia a XII-a

2011 - Sursele scrise şi arheologice în reconstituirea reţelei de drumuri romane în Moesia Inferior, Simpozion ARA, ediţia a XII-a

2019 - Andrei Opaiţ (Institutul de Arheologie, Iași), Adriana Panaite (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", București), Bianca Grigoraş (Institutul de Arheologie, Iași), O nouă ipoteză despre „Bazilica cisternă" de la Tropaeum Traiani

Alte conferințe/simpozioane:

2011 - simpozion: Bucovina – file de istorie, organizat de Muzeul Bucovinei, Cercetări arheologice în oraşul roman Tropaum Traiani. Sectorul A (2005-2011)

2013 - simpozion: Bucovina – file de istorie, organizat de Muzeul Bucovinei, Cercetări arheologice pe latura nordică a Basilicii A de la Tropaeum Traiani.

2011 – simpozion organizat de Patriarhia Română: ”Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi”, comunicarea: Cercetări arheologice la ansamblul de arhitectură “Sf. Sava”

2014 - Conferinţa Internaţională „Peisajul arheologic. Perspective, Istorie, Evoluţii”, organizată de Institutul Naţional al Patrimoniului în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, 22-23 octombrie, 2014: Peisajul arheologic în Moesia Inferior. Studiu de caz Histria

2015 – „A changing landscape, 7-10 October 2015, Tulcea„ - Colocviu Internațional organizat de ICEM în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române: A changing landscape – the organization of the roman roads network in Moesia Inferior la Roman at the Lower Danube

2018 - Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediția a IV-a, organizat de MMB, în colaborare cu IAB, 13-15 septembrie 2018, am prezentat, împreună cu dr. Aurel Vâlcu comunicarea Monedele romane descoperite la Tropaeum Traiani, în Sectorul A (la nord de Basilica A), în perioada 2005-2016

Diverse

A făcut parte din echipele următoarelor proiecte:  

·  Proiectului de digitizare a “Repertoriului arheologic al României” şi a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” (2003-2005),

·  Arheomedia (Proiect CNCSIS TE 113 (2010-2013) în cadrul PN II (2007-2013) Resurse Umane/Proiecte TE) (2012-2013);

 

A organizat două colocvii:

2004 - la Accademia de Romania - “Nuove ricerche su la romanită danubiano-balcanica” (colocviu internațional ale cărui lucrări au fost publicate în revista editată de Accademia di Romania de la Roma, Ephemeris Dacoromana XII/2004)

2006 - la Institutul de Arheologie din Bucureşti: Oraşul roman Tropaeum Traiani

 

1999 - face parte din echipa care se ocupă de organizarea Simpozionului ARA (Arheologie. Restaurare. Arhtectură)

 

2013 - a iniţiat un proiect de colaborare cu Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei şi cu Laboratoire de Recherche des Musées de France, Palais du Louvre privind compoziţia chimică a unor fragmente de sticlă de epocă romană descoperite la Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanța) şi Troesmis (Turcoaia, jud. Tulcea).

 

2019 - a iniţiat un proiect de colaborare cu Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei şi cu Laboratoire de Recherche des Musées de France, Palais du Louvre privind compoziţia chimică a unor fragmente de sticlă de epocă romană descoperite la Dinogetia (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea)

 

2005 - participare la cursul internaţional de perfecţionare în fotografie aeriană şi GIS “European Cultural Landscapes: An interdisciplinary Approach”, Buşteni, organizat de CIMEC

2013 – a făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Cristina Alexandrescu, care s-a ocupat de organizarea şi desfăşurarea în România a Celui de-al XIII-lea Colocviu Internaţional de Artă Provincială Romană

2013 – a făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Cristina Alexandrescu, care s-a ocupat de realizarea expoziţiei „Jupiter on your side. Man and Gods in Antiquity at the Lower Danube” şi am obţinut printr-o colaborare cu Banca Naţională a României finanţarea unui volum de studii şi catalog care însoţeşte expoziţia, intitulat de asemenea, Jupiter on your side.

2013-2014 colaborare cu Facultatea de Arhitectură – pentru realizarea unui volum cuprinzând proiecte studenţeşti de amenajare şi punere în valoare a sitului arheologic de la Dinogetia (Garvân, com. Jijila, jud. Tulcea).

2014 – a făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Oana Damian, care s-a ocupat de realizarea expoziției „Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică…”, prilejuită de împlinirea a 180 de ani de la înfiinţarea Muzeului de istorie naturală şi antichităţi şi a 150 de ani de existenţă a Muzeului Naţional de Antichităţi

2018 – a făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Oana Damian, care s-a ocupat de realizarea expoziției „140 de ani de arheologie dobrogeană”.

A participat la Comisia mixtă româno-bulgară în 2005.

A coordonat practica studentilor FIB la Adamclisi 2008-2016
A coordonat două grupe de studenți ERASMUS la Adamclisi 2015, 2016
 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram