Paraschiv Ion-Dorel

Data nașterii :
14/04/1973
Iași
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-300

Specializare

Epoca romană
ceramică, urbanism

Studii

Universitatea "Al.I. Cuza" – Iaşi, Facultatea de Istorie
Licenta
1991
 - 1996

Alte studii

studii liceale la Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc

Doctorat

Universitatea "Al.I. Cuza" - Iaşi Facultatea de Istorie
„Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos”
Prof. Dr. Dan Gh. Teodor
2005

Specializări/Burse

Instituto Politécnico de Tomar
Perioada
1999
-
1999

Șantier

(L)Ibida
Slava Rusă
Judet : Tulcea
Perioada
2001
-
Orgame / Argamum
Jurilovca
Judet : Tulcea
Perioada
1994
-
1996
Beroe
Ostrov
Judet : Tulcea
Perioada
1998
-
2002
Niculițel
Niculițel
Judet : Tulcea
Perioada
2009
-
2011
Cotul Celicului
Poșta
Judet : Tulcea
Perioada
2000
-
2003

Responsabil științific șantier

(L)Ibida
2019
-
Orgame / Argamum
2012
-

Alte șantiere

La Pătule

Târgu Frumos

Iași

1992

Histria

Istria

Constanța

1993-1995

Halmyris

Murighiol

Tulcea

1994-1997; din 2013

Noviodunum

Isaccea

Tulcea

1997-1998

La Movile

Mihai Bravu

Tulcea

2000

Stația de epurare

Baia

Tulcea

2004

Casimcea

Casimcea

Tulcea

2011

Zimbru II

Sălcioara

Tulcea

2014

Activitate

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea
muzeograf
-
Perioada
1996
-
1999
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea
Cercetător științific
-
Perioada
1999
-
2003
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea
Cercetător științific III
-
Perioada
2003
-
2006
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea
Cercetător științific II
-
Perioada
2006
-
2014
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” - Tulcea
Cercetător științific II
-
Perioada
2014
-
2018
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” - Tulcea
Cercetător științific I
-
Perioada
2018
-

Premii / Titluri / Distincții

2005 - Premiul „Adrian Rădulescu” al Ministerului Culturii şi Cultelor  pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de membrii colectivului şantierului „(L)Ibida. Slava Rusă”.

Lista Lucrări

Monografii:

Dorel Paraschiv, Amfore romane si romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I – VII p. Chr.), Editura Fundaţiei Axis, Iasi 2006, 256 p.;

George Nuţu, Simina Stanc, Dorel Paraschiv, with contributions from Marian Mocanu, Mirela Luca, Ştefan Honcu, Mihaela Iacob, Niculiţel – A Roman Rural Settlement în Noarth-East Moesia Inferior. Archaeological & Archaeozoological Research, Parthenon Verlag, Kaiserslautern und Mehlingen, 2014, 258 p.

 Editări:

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu (eds.), Romanii în Pontul Stâng în perioada Principatului / The Romans in the Left Pontus during the Principate, Tulcea 2012, 260 p.;

Daniel Flaut, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv (eds.), Tulcea 1878-1948: memoria unui oraș, Editura Istros, Brăila 2012, VIII + 430 p.

 

Studii, articole, note:

Dorel Paraschiv, La céramique romaine tardive de (L)Ibida (Scythie Mineure, Romanie). Considérations preliminaires, în Pasquinucci, Santoro S., M., Menchelli, S., Guiducci, G., LRCW 3. III-rd International Conference on Late Roman Coarse Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, Parma – Pisa, 26 – 30 march 2008, BAR I.S. 2185, II, Oxford 2010, p. 1001-1004;

Dorel Paraschiv, George Nuţu, Roman Lamps from Poşta (Moesia Inferior), în L. Chrzavnovski, Le Luminaire antique. Lychnological Acts 3. Actes du 3e Congrès International d'études de l'ILA, Université d'Heidelberg, 21 - 26.IX.2009, Monographies instrumentum 44, Montagnac 2012, p. 287-294;

Dan Aparaschivei, Mihaela Iacob, Andrei D. Soficaru, Dorel Paraschiv, Aspects of everyday life in Scythia Minor reflected in some funerary discoveries from Ibida (Slava Rusă, Tulcea County), în Kogălniceanu, R., Curcă, R.-G., Gligor, M., Stratton, S. (eds.), Homines, Funera, Astra: Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology. 5-8 June 2011, ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia, Romania), BAR I.S. 2410, Oxford 2012, p. 169-182;

Dorel Paraschiv, Les amphores romaines d’Heraclée du Pont en Dobroudja, în Tsetskhladze, G. R., Atasoy, S., Avram, A., Dönmez, Ş, Hargrave, J. (eds.), The Bosphorus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC – 5 th Century AD). Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities Istanbul, 14th–18th September 2009, BAR I.S. 2517, Oxford 2013, p. 213-217;

Dorel Paraschiv, Roman-Byzantin Pontic amphorae discovered at (L)Ibida, in the province of Scythia, în Poulou-Papadimitriou, N., Nodarou, E., Kilikoglou, V. (eds.),  LRCW 4. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers, I, BAR I.S. 2616, Oxford 2014, p. 425-432;

Dorel Paraschiv, Cristian Micu, Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, SAA 10, 2003, p. 119-128;

Dorel Paraschiv, Constantin Băjenaru, Amphores nord-africaines, hispaniques et italiques découvertes a Tomis, SAA 13-14, 2007-2008, p. 169-180;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Les cultes orientales dans la province de Mesie Inferieure après l’iconographie monétaire, în V. Spinei, L. Munteanu (eds.), Miscellanea numismatica Antiquitatis. In honorem septagenatii magistri Virgilii Mihăilescu-Bîrliba oblata, Editura Academiei, Bucuresti 2008, p. 121-123 + 5 pl.;

Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Un édifice publique découvert à (L)Ibida, în Angelescu, M. V., Achim, I., Bâltâc, A., Rusu-Bolindeţ, V., Bottez, V. (eds.), Antiquitas istro-pontica: Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Editura Mega, Cluj-Napoca 2010, p. 437-549;

Dorel Paraschiv, Ioan Iaţcu, The Christian basilica of Ibida. Elements of interior decoration, ArhMold 36, 2013, p. 239-252;

Andrei Opaiţ, Dorel Paraschiv, On the wine, olive oil, and fish supply of the countryside in Roman Dobrudja (1st-3rd centuries AD), în Buzoianu, L., Dupont, P., Lungu, V. (eds.), PATABS III. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea / Producion et commerce amphorique en Mer Noire. Actes de la Table Ronde Internationale de Constanţa (6-10 octobre 2009), Pontica 46, Supplementum II, Constanţa 2014, p. 317-336;

Dorel Paraschiv, Roman amphorae discovered at Niculiţel, în Panaite, A., Căpiţă, C., Cîrjan, R. (eds.),  Moesica et Christiana. Studies in honour of Prof. Alexandru Barnea on his 70th anniversary, Editura Istros, Brăila 2016, p. 219-231;

Dorel Paraschiv, Observaţii asupra unui tip de amfore romano-bizantine, Pontica 33-34, 2000-2001, p. 459-468;

Dorel Paraschiv, Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei, Pontica 33-34, 2000-2001, p. 595-596;

Dorel Paraschiv, Amfore pontice romane si romano-bizantine din zona Dunării de Jos, ArhMold 25, 2002, p. 165-207;

Dorel Paraschiv, Amfore occidentale de epocă romană din zona Dunării de Jos, Pontica 34-35, 2002-2003, p. 177-207;

Dorel Paraschiv, Adrian Dobos, Gabriel Popescu, Un mormânt de epocă romană timpurie descoperit la (L)Ibida, în L. Mihăilescu-Bîrliba, O Bounegru (eds.), Studia historiae et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, Editura Academiei, Bucureşti 2006, p. 401-408;

Dorel Paraschiv, Consideraţii asupra amforelor romane si romano-bizantine de import din Dobrogea (sec. I – VII p. Chr.), în Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba (ed.), Structuri etnodemografice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr.), Editura Universităţii « Al. I. Cuza », Iasi 2009, p. 195-239;

George Nuţu, Dorel Paraschiv, Descoperiri romane în nivelurile medievale timpurii de la Beroe, Pontica 42, 2009, p. 177-192;

Sever-Petru Boţan, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Vase de sticlă romane descoperite în nordul Dobrogei, ArhMold 32, 2010, p. 217-242;

Dorel Paraschiv, Două ponduri unciale din bronz descoperite la (L)Ibida, Pontica 43, 2010, p. 509-512;

Dorel Paraschiv, George Nuţu, Georgică Costea, Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localității Niculițel (jud. Tulcea), Pontica 46, 2013, p. 155-172;

Dorel Paraschiv, Noi ponduri unciale din nordul Dobrogei, Pontica 47, 2014, p. 551-555;

Ioan Vasiliu, Marian Mocanu, Dorel Paraschiv, Mormântul în cistă de piatră de la Casimcea, Pontica 47, 2014, p. 163-185;

Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Amfore elenistice descoperite la Peceneaga (jud. Tulcea), Tyragetia 9 (24), 2015, I, p. 161-166.

Dorel Paraschiv, George Nuţu, Opaiţe romane de la Posta, Cercetări Istorice 24-26, 2005-2007, 71-85;

Ioan Vasiliu, Dorel Paraschiv, Tumulul IV de la Mihai Bravu, Danubius 33, 2015, p. 155-180;

Dorel Paraschiv, Constantin Băjenaru, Două amfore italice romano-bizantine descoperite în Dobrogea, Peuce S.N. 1 (14), 2003, p. 233-236;

Dorel Paraschiv, Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 143-152;

Dorel Paraschiv, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Baia (jud. Tulcea), punctul „Staţia de epurare”, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 153-159;

Dorel Paraschiv, George Nuţu, The Discovery of a clay Thuribulum in the North of Dobrudja, în V. Cojocaru (ed.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest, Editura Trinitas, Iasi 2005, p. 339-349;

Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Dorel Paraschiv, Eine „wiederentdeckung” Inscrift zu Ibida (Moesia Inferior), în G. Németh, I. Piso (eds.), Epigraphica II. Mensa rotunda Dacicae Pannonicaeqve, Hungarian Polis Studies 11, Debrecen 2004, p. 163-168;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, L’impact des facteurs naturels contre les sites archéologiques du Nord de la Dobroudja, Arkeos 16, 2006, Tomar, Portugalia, p. 63-76;

George Nuţu, Dorel Paraschiv, A medallion with an erotic scene from Beroe on the North Danubian limes, Novensia 24, Warszawa 2013, p. 127-139;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, La ville de (L)Ibida dans l’Antiquité tardive, în Álvarez, T. M., Nogales, T, Rodà, I. (eds.),  XVIII CIAC: Centro y periferia en el Mundo Clásico / Centre and periphery in the ancient world. S. 15. La transformación de la ciudad y el campo en la antigüedad tardía / The transformation of the town and countryside in late antiquity, Mérida 2013, Merida 2014, II, p. 1911-1914;

Mihaela Iacob, Antonio Ibba, Dorel Paraschiv, Alessandro Teatini, La città romana di (L)Ibida, in Scythia Minor. Le ricerche recenti e l’accordo di collaborazione tra l’Istituto di Ricerche Eco-Museali di Tulcea e l’Università di Sassari, în Zerbini, L. (ed.), 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces (Ferrara – Italy, November 20th to 22nd, 2013). Religion and Acculturation in the Danubian Provinces, Ferrara 2015, p. 559-573;

Dorel Paraschiv, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Points de vue concernant la signification des inscriptions rupestres de Casian (dép. de Constanţa), SAA 2, 1995, p. 171-178;

Dorel Paraschiv, Contribuţii privind ceramica romană de la Argamum, Sectorul extra muros. I. Amforele, în Mihaela Mănucu-Adamesteanu (ed.), Actes du Colloque International „Orgame / Argamum – A la recherche d’une colonie”, Bucuresti – Tulcea – Jurilovca, 3-5 octobre 2005, Bucuresti 2006, p. 285-341;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Archaeological Land Survey of Peceneaga and Ostrov counties (Tulcea Departement), Strabon 1, 1, 2003, p. 25-27;

Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Costel Chiriac, (L)Ibida – precizions stratigraphiques et chronologiques, în Atanasov, V. (ed.). Actele Simpozionului The River and the Time, Tutrakan 2009, p. 107-116;

Dorel Paraschiv, Românii din statele balcanice. Geografie şi demografie istorică, în Moldovan, S. B. (ed.), Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Editura Meridian 21 Delta,Timişoara 1998;

Dorel Paraschiv, Amfore romano-bizantine descoperite la Piatra Frecăţei (com. Ostrov, jud. Tulcea), Cercetări Istorice 18-20, 1999-2001, p. 149-156;

Adrian Dobos, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Descoperiri paleolitice în nordul Dobrogei, Studii de Preistorie 2, 2005, p. 215-219;

Mihaela Iacob, Natalia Mateevici, Dorel Paraschiv, Descoperiri de epocă greacă în zona Slavelor. Documentaţia numismatică şi arheologică, în Iliescu, Vl., Nedu, D., Barboş, A.-R., Graecia, Roma, Barbaricum. In memoriam Vasile Lica, Galaţi 2014, p. 105-125;

Dorel Paraschiv, Descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin, Pontica 30, 1997, p. 317-330;

Dorel Paraschiv, Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei, Pontica 31, 1998, p. 287-290;

Ioan Vasiliu, Dorel Paraschiv, Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag, Pontica 32, 1999, p. 253-266;

Andrei Opaiţ, Dorel Paraschiv, Rare amphora finds in the city and territory of (L)Ibida (1st–6th centuries AD),  RCRF Acta 42, Bonn 2012, p. 113-124;

Florian Mihail, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, The Gumelniţa lithic material discovered at Slava Rusă (Tulcea County), în M. Lazarovici, Al. Berzovan, Quaestiones Praehistoricae. Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Ed. Academiei Române – Ed. Istros, București – Brăila 2018, p 231-250.

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Costel Chiriac, Les origines de la vie romaine à (L)Ibida, în V. Cojocaru, L. Ruscu, Th. Castelli, A.-I. Pázsint (eds.), Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2019, p. 431-456. Rapoarte de săpătură:

Mihaela Mănucu-Adamesteanu, Florin Topoleanu, Vasilica Lungu, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 1996, Bucuresti 1997;

Victor Henrich Baumann, Gheorghe Mănucu-Adamesteanu, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Sorin Mănăstireanu, Isaccea, CCA. Campania 1997, Călărasi 1998;

Gheorghe Mănucu-Adamestenu, Dorel Paraschiv, Ostrov, CCA. Campania 1998, Deva 1999, p. 78-79;

Alexandru Barnea, Ioan Vasiliu, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Sorin Ailincăi, Ostrov, CCA. Campania 1999, Vaslui 2000, p. 72-73, 146-147;

Alexandru Barnea, Dorel Paraschiv, Ioan Vasiliu, Mihaela Iacob Ostrov, CCA. Campania 2000, Suceava 2001, p. 173-174;

Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Iulian Vizauer, Mihai Bravu, CCA. Campania 2000, Suceava 2001, p. 144-145;

Dorel Paraschiv, Liliana Terente, Mihai Paraschiv, Posta, CCA. Campania 2000, Suceava 2001, p. 199-200;

Alexandru Barnea, Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Ostrov, CCA. Campania 2001, Buzias 2002, p. 225-226, 432;

Mihaela Iacob, Victor Henrich Baumann, Dorel Paraschiv, Costel Chiriac, Nicolae Miriţoiu, Mihai Paraschiv, Slava Rusă, CCA. Campania 2001, Buzias 2002, p. 291-293, 456-457;

Alexandru Barnea, Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Mihaela Iacob, Sorin Ailincăi, Ludmila Bacumenco, Ostrov, CCA Campania 2002, Covasna 2003, p. 224, 443;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Victor Henrich Baumann, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Nicusor Sultana, Vlad Popescu, Alina Neagu, Mihai Paraschiv, George Nuţu, Valentin Piftor, Slava Rusă, CCA Campania 2002, Covasna 2003, p. 295-300, 469, 497;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Adrian Dobos, Gabriel Popescu, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Nicusor Sultana, Mihaela Gătej, Mihai Constantinescu, Simina Stanc, George Nuţu, Răzvan Cozma, Alexandru Suharovschi, Natalia Midvichi, Valentin Piftor, Mihai Paraschiv, Alina Neagu, Daniela Dumitrescu, Slava Rusă, CCA Campania 2003, Cluj-Napoca 2004, p. 312-314, 455;

Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Tulcea, CCA Campania 2003,  Cluj-Napoca 2004, p. 352-353;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Iulian Vizauer, Măcin, CCA Campania 2003, Cluj-Napoca 2004, p. 183;

Sorin Ailincăi, Dorel Paraschiv, Măcin (Uzina de apă), CCA Campania 2003, Cluj-Napoca 2004, p. 183-184;

Dorel Paraschiv, Liliana Marcu, Posta, CCA Campania 2003, Cluj-Napoca 2004, p. 248;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Adrian Dobos, Gabriel Popescu, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Nicusor Sultana, Mihaela Gătej, Alina Neagu, Alexandru Suxarovschi, Valentin Piftor, Natalia Midvichi, Florin Scurtu, Alexandru Ioan Merciu, Florin Creangă, Matei Ovidiu Meiu, Slava Rusă, CCA Campania 2004, Mangalia 2005, p. 350-355, 465, 497-498;

Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Tulcea, CCA Campania 2004, Mangalia 2005, p. 389;

Dorel Paraschiv, Baia, CCA Campania 2004, Mangalia 2005, p. 61-62;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Adrian Dobos, Gabriel Popescu, Irina Achim, Alina Neagu, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Nicusor Sultana, Mihaela Gătej, Simina Stanc, Marian Mocanu, Alexandru Suxarovschi, Daniel Ene, Natalia Midvichi, Iuliana Constandache, Valentina Covaci, Cristina Muja, Slava Rusă, CCA Campania 2005, Constanţa 2006, p. 331-334, 474;

Mihaela Iacob, George Nuţu, Dorel Paraschiv, Enisala, CCA Campania 2005, Constanţa 2006, p. 154;

Dorel Paraschiv, Aurel Stănică, Tulcea, CCA Campania 2005, Constanţa 2006, p. 375;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Adrian Dobos, Gabriel Popescu, Irina Achim, Alina Neagu, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Simina Stanc, Valentin Piftor, Natalia Midvichi, Slava Rusă, CCA Campania 2006, Tulcea 2007, p. 335-342, 470, 509;

Mihaela Iacob, George Nuţu, Dorel Paraschiv, Enisala, CCA Campania 2006, Tulcea 2007, 146-147;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Liliana Marcu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Alexander Rubel, Adrian Dobos, Alina Neagu, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Valentin Piftor, Natalia Midvichi, Slava Rusă, CCA Campania 2007, Iasi 2008, p. 281-287, 400, 415-416;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George Nuţu, Liliana Marcu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Alina Neagu, Adrian Dobos, Andrei Soficaru, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Marta Czarnocka, Artur Mazurek, Valentin Piftor, Sever Boţan, Natalia Midvichi, Stefan Honcu, Andra Părpăuţă, Loredana Pricop, Andreea Mârzan, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2008, Târgoviste 2009, p. 196-201, 386-388;

Alexandru Barnea, Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Simina Stanc, Ostrov [Beroe], CCA. Campania 2008, Târgoviste 2009, p. 161-162, 383;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Liliana Terente, Ana Barabanciuc, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Alina Neagu, Andrei Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Mihaela Gătej, Adrian Doboş, Radu Pîrnău, Marta Quaranta, Sever Boţan, Natalia Midvichi, Valentin Piftor, Bogdan Voicu, Ştefan Honcu, George Mironescu, Maria Violeta Răileanu, Roxana Coadă, Florentina Crăcană, Adela Şufan, Ion Coropceanu, Ana Ghenea, Marta Czarnocka, Julie Dewas, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2009, Suceava 2010, p. 173-176;

Mihaela Iacob, Marian Mocanu, Dorel Paraschiv, Jurilovca [Orgame - Argamum], cercetări preventive, CCA. Campania 2009, Suceava 2010, p. 110-111;

Dorel Paraschiv, Georgică Costea, George Nuţu, Mihaela Iacob, Liliana Marcu, Niculiţel, CCA. Campania 2009, Suceava 2010, p. 283-284;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Georgică Costea, Vera Rusu, Liliana Marcu, Camelia Geanbai, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Mihaela Gătej, Claudiu Munteanu, Alina Neagu, Sever Boţan, Natalia Midvichi, Ştefan Honcu, Maria-Violeta Răileanu, Roxana Coadă, Ştefana Cristea, Ion Coropceanu, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2010, Sibiu 2011, p. 129-133, 255-256;

Mihaela Mănucu-Adamestenu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Florin Topoleanu, Mihaela Iacob, Vera Rusu, Vasilica Lungu, Alexandre Baralis, Andrei Opaiţ, Virgil Apostol, Alexandra Dolea, Alina Muşat, Roxana Coadă, Maria Violeta Dobrescu, Ștefan Honcu, Ion Coropceanu, Bogdan Giosanu, Simona Micu, Raluca Burlacu Timofte, Sebastian Danciu, Xenia Păuşan, Paul Petric, Carmen Rogobete, Florin Trăistaru, Ştefan Timofte, Dorel Paraschiv, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2010, Sibiu 2011, p. 72-82;

Dorel Paraschiv, Georgică Costea, George Nuţu, Niculiţel, CCA. Campania 2010, Sibiu 2011, p. 206-208;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Iuliana Costea, Jeni Efimov, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, George Bilavschi, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei Soficaru, Virgil Apostol, Decebal Nedu, Alina Neagu, Ştefan Honcu, Sever Boţan, Natalia Midvichi, Roxana Coadă, Violeta Răileanu, Ion Coropceanu, George Aaniţei, Vlad Nadă, Tiberiu Plăcintă, Valentin Piftor, Marius Adumitroaiei, Ciprian Turică, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2011, Târgu Mureş 2012, p. 131-134;

Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Casimcea, CCA. Campania 2011, Târgu Mureș 2012, p. 194;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Iuliana Costea, Vera Rusu, Liliana Marcu, Jeni Efimov, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Lucian Munteanu, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stamc, Andrei Soficaru, Natalia Mateevici, Alina Neagu, Ştefan Honcu, Sever-Petru Boţan, Roxana Coadă, Violeta Dobrescu, Vlad Nadă, Bogdan Voicu, Ion Coropceanu, Dan Prisecaru, George Aaniţei, Ana Odochiciuc, Diana Stan, Cristina Nica, Silvian Man, Claudia Radu, Bogdan Tudorache, Ciprian Turică, Sorin Costea, Valentina Patriche, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2012, Craiova 2013, p. 119-121;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, George Nuţu, Marian Mocanu, Florin Topoleanu, Vera Rusu, Ştefan Honcu, Ciprian Turică, Sorin Costea, Diana Stan, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2012, Craiova 2013, p. 83-85;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Vera Rusu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Decebal Nedu, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Rubino, Alberto Gavini, Anna Maria Nieddu, Alina Neagu, Ştefan Honcu, Sever-Petru Boţan, Dănuţ Prisecaru, George Aaniţei, Sorin Costiug, Bogdan Băietu, Valentina Patriche, Alexandru Guţu, Mihai Lazăr, Diana Stan, Tiberiu Plăcintă, Vlad Seranfir, Cristina Nica, Ana Odochiciuc, Diana Ungureanu, Elena Geangu, Elena Ciocan, George Ivaşcu, Ovidiu Sandu, Elena-Brînduşa Manea, Claudia Radu, Loredana Gârleanu, Sorin Costea, Ciprian Turică, Oana Gheorghe, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2013, Oradea 2014, p. 130-134, 427-428;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, George Nuţu, Florin Topoleanu, Vera Rusu, Simina Stanc, Paul Condrat, Ovidiu Albert, Sorin Costea, Ciprian Turică, Vlad Seranfir, Diana Tiţă, Adela Vieru, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2013, Oradea 2014, p. 77-79, 349-354;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Diana Andreea Stan, Vera Rusu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Lucian Munteanu, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Sever-Petru Boţan, George Bilavschi, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Alina Neagu, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Ganga, Albero Gavini, Alexandru Popa, Sergiu Musteaţă, Decebal Nedu, Ştefan Honcu, Cristina Nica, Radu Petcu, Petre Colţeanu, Dănuţ Prisecaru, George Aaniţei, Bogdan Băetu, Tiberiu Plăcintă, Diana Ungureanu, George Ivaşcu, Elena-Brînduşa Manea, Nicu Bălan, Roxana Nedelcu, Sorin Costea, Oana Gheorghe, Ion Petreuş, Noris Erich Szakacs, Linca Kucsinschi, Vanessa Carboni, Salvatore Fadda, Valeria Boi, Milena Stacca, Davide Antonio Fiori, Claudio Farre, Sergiu Moraru, Iulia Chiriac, Bogdan Mihai Simion, Beatrice-Mihaela Panduru, Alexandru Laurențiu Voicu, Sofia Akrivopoulou, Sofia Georgiadou, Marin Marinov, Dimitar Damyanovski, Anna Kalytska, Inna Kalytska, Viktoriya Nessel, Guram Chkahatarshvili, Kakhaber Kamadadze, Fulden Andac, Koca Caglar, Maria Fotiou, Marianthi Padovani, Sultaniie Ibraimova, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2014, Piteşti 2015, 83-93, 382-390;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, George Nuţu, Florin Topoleanu, Vera Rusu, Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Natalia Mateevici, Ştefan Honcu, Sorin Costea, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2014, Piteşti 2015, p. 31-33, 309-313;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Diana Stan, Valentin Panait, Peceneaga, CCA. Campania 2014, Piteşti 2015, p. 229-230;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Natalia Mateevici, Sălcioara, CCA. Campania 2014, Piteşti 2015, p. 238-239;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Diana Andreea Stan, Vera Rusu, Jeni Efimov, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Ştefan Honcu, Lucian Munteanu, Sever-Petru Boţan, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, George Bilavschi, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Alina Neagu, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Ganga, Albero Gavini, Vanessa Carboni, Salvatore Fada, Decebal Nedu, Carsten Mischka, Sorin Costea, Ovidiu Albert, Roxana Coadă, Bogdan Băetu, Cătălin Cozma, George Mironescu, George Aaniţei, Cristina Nica, Tiberiu Plăcintă, Elena-Brânduşa Manea, Robert Negoiţescu, Tudor Ştefan, Roxana Nedelcu, Alexandru Baltag, Ana Caladei, Emil Ştefănoaiei, Laura Gheorghiu, Mădălina Trifescu, Casian Gămănuţ, Bianca Coşnete, Ema Guţu, Ion Petreuş, Noris Erich Szakacs, Linca Kucsinschi, Florin Riţco, Ion Inculeţ, Ion Proca, Florin Cherman, Cornelia Carasovschi, Merlin Hattermann, Andreas Niessner, Imren Tasimova, Iulia Chiriac, Cristian Chiriac, Elena Cristina Boţan-Potop, Andreea Apostol, Andrei Baltag, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2015, Târgu Jiu 2016, p. 87-91, 362-376;

Dorel Paraschiv, Bernd Päffgen, George Nuţu, Ursula Scharafin-Hölz, Mario Hözl, Alexander Veeling, Daniel Anton, Florian Rinser, Max Fiederling, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2015, Târgu Jiu 2016, p. 51-52, 328-329;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Diana Andreea Stan, Valentin Panait, Mihai Bravu, CCA. Campania 2015, Târgu Jiu 2016, p. 227-228, 603-607;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, George Nuţu, Marian Mocanu, Ştefan Honcu, Constantin Băjenaru, Cătălin Nopcea, Gabriel Talmaţchi, Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Dan Vasilescu, Alexandru Popa, Vanessa Carboni, Bogdan Băetu, George Aaniţei, Ion Petreuş, Noris Erich Szakacs, Linca Kucsinschi, Ion Inculeţ, Ion Proca, Florin Cherman, Valea Casimcei, CCA. Campania 2015, Târgu Jiu 2016, p. 231-232, 616-626;

Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, George Nuţu, Marian Mocanu, Diana Mocanu, Mihaela Mănucu-Adameșteanu, Bernd Päffgen, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2016, Bucureşti 2017, p. 83-85;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu, Marian Mocanu, Diana Mocanu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Ștefan Honcu, Lucian Munteanu, Sever Boţan, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Iulia Postică, Livia Sârbu, Andrian Formanciuc, Alina Neagu, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Ganga, Vanessa Carboni, Salvatore Fada, Decebal Nedu, Millard Richard Luke, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2016, Bucureşti 2017, p. 131-135;

Dorel Paraschiv, George Nuţu, Mihaela Iacob, Ştefan Honcu (IA Iaşi), Bernd Päffgen, Sorin Costea, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2017, Cluj-Napoca 2018, p. 75-77, 328-333;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Ştefan Honcu, Lucian Munteanu, Sever Boţan, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stanc, AndreiDorian Soficaru, Natalia MateeviciCulai, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Ganga, Vanessa Carboni, Salvatore Fada, Decebal Nedu, Dănuț Prisecaru, Roxana Coadă, Sorin Costea, Oana Gheorghe, Laura Gheorghiu, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2017, Cluj-Napoca 2018, p. 125-129, 372-377;

George Nuțu, Bernd Päffgen, Max Fiederling, Michael Heinzlmeier, Daniel Anton, Eric Kreßner, Max Päffgen, Radu G. Dimitriu, Adrian Popa, Marius B. Barbu, Mircea Popa, Dorel Paraschiv, Vera Rusu, Gura Portiţei, CCA. Campania 2018, Sibiu 2019, p. 69-72;

Dorel Paraschiv, George Nuțu, Mihaela Iacob, Bernd Päffgen, Ștefan Honcu, Nicu Bute, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Bogdan Roșca, Lilian Niacsu, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2018, Sibiu 2019, p. 111-114;

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Ştefan Honcu, Lucian Munteanu, Sever Boţan, Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Iulian Moga, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Salvatore Ganga, Salvatore Fada, Decebal Nedu, Adrian Doboș, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Bogdan Roșca, Lilian Niacsu, Natalia Mînzăteanu, Alexandru Baltag, Iustin Rotaru, Mihaela Dragomir, Vlad Lungu, Cătălin Șoșa, Diana Prosciuc, Lavinia Stan, Iulian Zâna, Mihnea Pușcașu, Mihaela-Veronica Ștefănescu, Camelia Olaru, Corina Mazilu, Andreea Mihaita, Maricel Enache, Adrian Fartade, Ana Maria Puiu, Ştefan Nichifor, Andrei Unguru, Dragoş Pintilie, Mirela Pintea, Bianca Aghiniței, Daniela Budău, Alexandru Mihai Covrig, Ivan Tatarinov, Irina Dolgolenko, Elena Sali, Kristina Mareeva, Ekaterina Kravchenko, Nikolai Panov, Raluca Kogălniceanu, Radu Văcălie, Cosmin Măruță, Atena Gașpar, Octavian Gașpar, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2018, Sibiu 2019, p. 186-192;

George Nuţu, Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob, Alexandru Calenciuc, Karolina Trusz, Marta Bajtler, Paweł Stencel, Bartek Kowal, Sorin Costea, Vasile Alecsandri, CCA. Campania 2018, Sibiu 2019, p. 387-388;

George Nuțu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Alin Mihu-Pintilie, Mircea Popa, Martin Lemke, Karolina Trusz, Marta, Anna Bucholc, Bartłomiej Kujda, Gura Portiţei, CCA. Campania 2019, Buzău 2020, p. 154-162;

Dorel Paraschiv, George Nuțu, Mihaela Iacob, Bernd Päffgen, Ștefan Honcu, Lucian Munteanu, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Bogdan Roșca, Lilian Niacsu, Ovidiu Albert, Sorin Costea, Gabriel Grumăzescu, Alexandru Tofan, Jurilovca [Orgame / Argamum], CCA. Campania 2019, Buzău 2020, p. 228-231;

Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu, Mihaela Iacob, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Ştefan Honcu, Lucian Munteanu, Sever Boţan, Lucreţiu MihăilescuBîrliba, Iulian Moga, Petre Colţeanu, Roxana Coadă, Andrei-Dorian Soficaru, Natalia Mateevici-Culai, Alessandro Teatini, Antonio Ibba, Marta Fancello, Paolo Dessi, Decebal Nedu, Adrian Doboş, Simina Stanc, Radu Pîrnău, Bogdan Roșca, Lilian Niacsu, Irene Calicchio , Giacomo Cesaretti, Denis Masyuta, Ecaterina Lesnaya, Ivan Tatarinov, Mykola Semenov, Dmytro Karacheban, Laura Gheorghiu, Natalia Mânzăteanu, Anca Roşioru, Mădălina Cioclu, Ana Maria Puiu, Paul Talabă, Narcis Mărgineanu, Alexandru Tofan, Stefan Lungi, Laurențiu Andrei, Răzvan Năsuescu, Georgiana Pîrjă, Vlad Iamandi, Sofia Sălăjan, Andreea Mihăiţă, Adrian Drişcu, Slava Rusă [(L)Ibida], CCA. Campania 2019, Buzău 2020, p. 341-348.

 

Recenzii:

Dorel Paraschiv, Dan Zamfirescu, Ortodoxie si Romano-Catolicism în spectrul existenţei lor istorice, Editura Roza Vânturilor, Bucuresti 1992, AŞUI, S. N., Istorie, 40-41, 1994-1995;

Dorel Paraschiv, Ritrovamenti monetali di èta romana nel Veneto. Provincia di Vicenza, Padova 1995, ArhMold 19, 1996, p. 327-328;

Dorel Paraschiv, Ioan C. Opris, Ceramica romană târzie si paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV – VI p. Chr.), Editura Enciclopedică, Bucuresti 2003, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 400-404;

Dorel Paraschiv, Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries AD found on the Lower Danube. Typology, Widawnictwa Uniwersytetu Warszwszkiegu, Varsovia 2001, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 395-396;

Dorel Paraschiv, Crisan Muşeţeanu în colaborare cu Dan Elefterescu, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucuresti 2003, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 396-398;

Dorel Paraschiv, Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca 2003, Peuce S. N. 2 (15), 2004, p. 398-400;

Dorel Paraschiv, Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană si romană târzie, Editura Ex Ponto, Constanţa 2005, ArhMold 29, 2007;

Dorel Paraschiv, Simina Margareta Stanc, Relaţiile omului cu lumea animală: arhozoologia secolelor IV – X d. Hr. Pentru zonele extracarpatice de est si de sud ale României, Iasi 2006, ArhMold 29, 2007;

Dorel Paraschiv, Maria Coja, Orgame / Argamum Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965 – 1985. Capitole dintr-o monografie arheologică inedită, reunite si editate de Mihaela Mănucu-Adamesteanu, Bucuresti – Tulcea 2005, Pontica 39, 2006, p. 463-464;

Dorel Paraschiv, Andrei Opaiţ, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th – 6th centuries AD). Aspects of economic life in the Province of Scythia), BAR International Series 1274, Pontica 39, 2006, p. 464-467;

Dorel Paraschiv, Viorel M. Butnariu (ed.), Monnaies et parues du Musée Départemental „Stefan cel Mare” de Vaslui, Editura Panfilius, Iasi 2007, ArhMold 33, 2010, p. 360;

Dorel Paraschiv, Viorica Rusu-Bolindeţ, Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la studiul ceramicii din Dacia romană, Editura Mega, Cluj-Napoca 2007, ArhMold 33, 2010, p. 354-356;

Dorel Paraschiv, Alexandru Suceveanu avec la collaboration de l’architecte Gordana Milośevič, Octavian Bounegru, Crisan Museţeanu et Gheorghe Poenaru-Bordea et la participation de Adela Bâltâc, Mihai Dima et Ioan Iaţcu, Histria. Les résultates des fouilles XIII. La basilique épiscopale, Editura Academiei Române, Bucarest, 2007, Peuce S. N. 5 (18), 2007, p. 368-369;

Dorel Paraschiv, Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmaţchi, Ana-Maria Velter with the contribution of Gheorghe Papuc and Ionel Matei, Coin hoards of Dobrudja I, Editura Ex Ponto, Constanţa 2007, Peuce S. N. 6 (19), 2008, p. 371-372;

Dorel Paraschiv, Gabriel Talmaţchi, Semne monetare din aria de vest şi nord-vest a Pontului Euxin. De la simbol la comerţ, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, ArhMold 35, 2012, p. 356-357;

Dorel Paraschiv, Constantin Băjenaru, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, ArhMold 35, 2012, p. 354-355;

Dorel Paraschiv, Gabriel Custurea, Gabriel Talmaţchi, Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea, Bibliotheca Tomitana VII, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2011, ArhMold 35, 2012, p. 355.

 

Cataloage de expoziţie (autor / coautor al unor voci)

Micu, C. (ed.), Des racines communes: Aveyron (France) – Tulcea (Roumanie) / Rădăcini comune: Aveyron (Franţa) – Tulcea (România), s.l., s.a.;

Jugănaru, G. (ed.), Aspecte privind prelucrarea şi circulaţia metalelor în Dobrogea din preistorie până în evul mediu, Tulcea 2005;

Iacob, M., Paraschiv, D., Nuțu, G., Mocanu, M. (eds.), Romanii în Pontul Stâng în perioada Principatului / The Romans in the Left Pontus during the Principate, Tulcea 2012;

Oanţă-Marghitu, R. (ed.), Aurul şi argintul antic al României, Bucureşti 2013;

Iacob, M. (ed.), Roman art and civilisation – a common language in antiquity, Tulcea 2014;

Comorile României, Beijing 2015 (în limba chineză).

 

Broşuri

Mihaela Iacob, Steluţa Pârâu, Dorel Paraschiv, Mihai Petrescu, Valentin Panait, Adrian Dobos, (L)Ibida – Slava Rusă (varianta în limba română), Tulcea 2005;

Mihaela Iacob, Steluţa Pârâu, Dorel Paraschiv, Mihai Petrescu, Valentin Panait, Adrian Dobos, (L)Ibida – Slava Rusă (varianta în limba franceză), Tulcea 2005.

Diverse

  • 25 de participări cu comunicări la conferințe în străinătate;
  • peste 70 de participări cu comunicări la conferițe în țară;
  • membru sau coordonator în 15 proiecte cu finanțare națională sau internațională.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram