Poenaru-Bordea Gheorghe

Data nașterii :
18/06/1936
București
Data deces     :
14/05/2004
București

Specializare

Epoca greacă
numismat
Epoca romană

Studii

Universitatea București - Facultatea de istorie
Licenta
1954
 - 1959

Doctorat

Universitatea București
Viața economică din Pontul Stâng în lumina izvoarelor arheologice și numismatice
acad. Emil Condurachi
1978

Șantier

Alte șantiere

Constanța, Mangalia, Histria și Adamclisi

Sucidava și Romula,

castre din V. Oltului

Sâmbotin și Bumbești-Jiu.

Activitate

școala generală Lunca Banului (Vaslui)
profesor
-
Perioada
1959
-
1961
Muzeul Constanța
muzeograf
-
Perioada
1961
-
1965
Liceul Mircea cel Bătrân - Constanța
profesor
-
Perioada
1965
-
1966
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1966
-
1971
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1971
-
2004

Alte Funcții

membru în consiliul stiințific al Institutuluide Arheologie (din 1971)

președinte al consiliului științific (1982-1990)

 

membru al Societății de Studii Clasice (din 1967).

membru activ (din 1967) al Societății Numismatice Române:

membru al comitetului de conducere al Societății Numismatice Române (din 1977);

vicepreședinte al Societății Numismatice Române (din 1982)

membru al Royal Numismatic Society - Marea Britanie (din 1974)

membru de onoare al Societății Numismatice Croate (din 1988).

membru al comitetului de conducere al aceleiași societăți (din 1977).

vicepreședinte al aceleiași societăți (din 1982).

membru al Royal Numismatic Society - Marea Britanie (din 1974).

membru de onoare al Societății Numismatice Croate (din 1988).

Premii / Titluri / Distincții

1982 a câstigat premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române

Lista Lucrări

Volume

 • Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Constanța, 1964 (colab.).
 • Monedele antice de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov, Cumidava, 9, Brașov, 1978 (cu M. Chițescu și M. Marcu).
 • Al. Suceveanu, Histria VI. Les thermes romaines, București, 1982 (capitolul Monnaies, p. 149-166).
 • Al. Suceveanu, Fântânele. Contribuții la studiul vieții rurale în Dobrogea romană, București, 1998 (capitolul Monede, p. 191-216).
 • M. Petrescu-Dîmbovița, Al. Vulpe (red.), Istoria românilor, București, 2001, I, p. 57-62, 557-570 (colab.).
 • Halmyris. I. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 2003 (cu Al. Suceveanu, M. Zahariade, Fl. Topoleanu).

Articole

Contribuții arheologice

 • Date noi în legătură cu castrul Arutela, SCIV, 20, 1969, 1, p. 101-111 (cu Cr. Vlădescu).
 • Arutela I-II, SMMIM, 2-3, 1969-1970, p. 8-45 (cu D. Tudor și Cr. Vlădescu).
 • O nouă bazilică creștină la Tomis, Sesiunea de comunicări stiințifice a muzeelor de istorie, decembrie 1964, II, București, 1971, p. 468-484.
 • Un segment din limes alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia, BMI, 141, 1972, 3, p. 27-32 (cu Cr. Vlădescu).
 • Primele săpături arheologice în fortificația romană de la Rădăcinești, SCIV, 23, 1972, 3, p. 477-486 (cu Cr. Vlădescu).
 • Date noi privind cultele de la Romula-Malva în lumina vaselor cu figuri în relief, SCIV, 24, 1973, 2, p. 239-257 (cu G. Popilian).
 • Arutela III-IV. Observații asupra campaniilor arheologice din 1969-1970, SMMIM, 6, 1973, p. 12-26 (cu D. Tudor și Cr. Vlădescu).
 • Les fortifications romaines sur le limes alutanus dans la zone du massif de Cozia, Actes du XIe Congrès International d’Études sur les frontières romaines (Mamaia 1972), București-Köln-Wien, 1974, p. 247-257 (cu Cr. Vlădescu).
 • Castrele hadriene din valea carpatină a Oltului, Oltenia, 1, 1974, p. 47-59 (cu Cr. Vlădescu).
 • Fortificația centrală de la Romula, SMMIM, 9, 1976 (1977), p. 3-15 (cu Cr. Vlădescu).
 • Le complèxe de fortifications de Romula dans le cadre du systhème défensif du limes Alutanus, Akten des XI. Internationalen Limeskongresses (Székesfehérvár, 30. 8-6. 9. 1976), Budapest, 1977, p. 353-364 (cu Cr. Vlădescu) - versiunea românească în SMMIM, 10, 1977, p. 17-24.
 • Cercetări arheologice în castrul roman de la Acidava, satul Enoșești, comuna Piatra Olt, județul Olt, SMMIM, 11, 1978, p. 137-142 (cu Cr. Vlădescu).
 • Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978, Materiale, 13, 1979, p. 235-236 (cu Cr. Vlădescu).
 • Arutela V. Campania de săpături de salvare din anul 1978, SMMIM, 12, 1979, p. 124-125 (cu Cr. Vlădescu și O. Stoica).
 • Les deux camps de Praetorium sur le limes Alutanus, Roman Frontier Studies 1979. Papers presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies, BAR Int. Ser. 71, Oxford, 1980, p. 815-829 (cu Cr. Vlădescu) - versiunea românească în SMMIM, 13, 1980, p. 75-84.
 • Noi materiale arheologice de la Romula, SMMIM, 13, 1980, p. 106-122 (cu M. Zahariade).
 • Castrele de la Praetorium din sectorul de nord al Limesului Alutanus, Drobeta, 4, 1980, p. 109-116 (cu Cr. Vlădescu).
 • Castrul de la Titești, com. Perișani, jud. Vâlcea, SCIVA, 32, 1981, 4, p. 581-591 (cu Cr. Vlădescu).

Contribuții epigrafice

 • Câteva inscripții recent descoperite în Dobrogea, StCl, 5, 1963, p. 289-297.
 • Amfore ștampilate din Tomis, SCIV, 19, 1968, 1, p. 41-61 (cu M. Gramatopol).
 • Amphora stamps from Callatis and South Dobroudja, Dacia, 13, 1969, p. 127-282 (cu M. Gramatopol).
 • Însemnări privind amforele ștampilate, SCIV, 22, 1971, 3, p. 501-505.
 • Amfore ștampilate din Callatis în colecția Muzeului Militar Central, SMMIM, 7-8, 1974-1975, p. 5-12.
 • Les timbres amphoriques de Thasos à Callatis, Recherches sur les amphores grecques, Paris, 1986, p. 335-351.
 • Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis, Dacia, 32, 1988, p. 27-35 (cu Al. Avram si N. Conovici).
 • Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis, Dacia, 33, 1989, p. 111-123 (cu N. Conovici si Al. Avram).
 • Étude quantitative sur les timbres amphoriques sinopéens à Callatis, Dacia, 34, 1990, p. 111-127 (cu Al. Avram si N. Conovici) - versiunea rusă în Grečeskije amfory. Les amphores grecques, Saratov, 1992, p. 229-253.

Contribuții numismatice

 • Un mic tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindăoani (jud. Neamț), SCIV, 19, 1968, 4, p. 597-611 (cu V. Mihăilescu-Bîrliba și Al. Artimon).
 • Un tezaur de monede callatiene din perioada autonomiei, SCN, 4, 1968, p. 103-125.
 • Note numismatice dobrogene, SCN, 4, 1968, p. 397-404.
 • Monede bizantine din Dobrogea provenite dintr-o mică colecție, SCN, 4, 1968, p. 405-408.
 • Quelques monnaies trouvées à Adamclisi et la fin de Civitas Tropaensium, Dacia, 12, 1968, p. 409-411.
 • Monede mai puțin cunoscute din timpul lui Ptolemeu al V-lea emise în Cipru, StCl, 11, 1969, p. 221-224.
 • Contributions à l'histoire de l'Empire romain à la lumière de deux trésors monétaires des IV-Ve siècles découvertes à Celeiu, Dacia, 14, 1970, p. 251-295 (cu V. Barbu).
 • Discuție pe marginea câtorva monede străine descoperite în Dobrogea antică, SCIV, 21, 1970, 1, p. 133-144.
 • Numismatica și distrugerea Histriei la mijlocul secolului al III-lea e.n., SCN, 5, 1971, p. 91-111.
 • Tezaurul de denari romani republicani și de la începutul Principatului descoperit la Breaza, comuna Lisa (jud. Brasov), SCN, 5, 1971, p. 265-282 (cu C. Știrbu).
 • Notă adițională privind tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Ghindăoani (jud. Neamț), SCN, 5, 1971, p. 383-388 (cu V. Mihăilescu-Bîrliba).
 • Denari romani republicani descoperiți la Bumbești, județul Gorj, RevMuz, 8, 1971, 3, p. 259-260 (cu Cr. Vlădescu).
 • Monede recent descoperite la Histria și unele probleme de circulație monetară în Dobrogea antică, Pontica, 4, 1971, p. 319-337.
 • Monede bizantine de bronz din secolele V-VII în Dobrogea, BMI, 10, 1971, 3, p. 51-57.
 • Date noi privind tezaurul de la Adânca, jud. Dâmbovița, Acta Valachica, Târgoviste, 3, 1972, p. 109-131 (cu C. Condrea).
 • Monedele descoperite în necropola Sucidavei, în campania a XX-a (1968), Materiale, 10, 1973, p. 141-146.
 • Câteva descoperiri monetare din Oltenia preromană, BMI, 42, 1975, 1, p. 25-30 (cu O. Stoica).
 • Le trésor de Mărășești. Les statères en or des cités du Pont Gauche et le problème des relations avec le monde grec et les populations locales aux VIe – Ier siècles av. n.è., Dacia, 18, 1974, p. 103-125.
 • Câteva date noi privind circulația denarilor romani republicani în Dobrogea, Pontica, 7, 1974, p. 219-238.
 • Câteva monede bizantine descoperite în Oltenia, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 153-155 (cu C. Voicu).
 • Studiile de numismatică greacă în România între 1947-1974, BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-123, p. 17-41.
 • Încă o tetradrahmă din tezaurul de la Bătăsani, jud. Vâlcea, BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-123, p. 49-51 (cu O. Stoica).
 • Descoperirile monetare din cetățuia romano-bizantină de la Sucidava, cu specială privire asupra perioadei 260-328. Campaniile 1966-1971, SCN, 6, 1975, p. 69-106.
 • Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogii, Peuce, 4, 1973-1975, p. 133-173 (cu V. H. Baumann).
 • Monedele bizantine dintr-o colecție formată la Constanța, SCIVA, 27, 1976, 2, p. 215-229 (cu Al. Popeea).
 • Monnaies byzantines des VIe – VIIe siècles en Dobroudja, Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines, Bucarest 6-12 septembre 1971, Bucuresti 1976, III, p. 203-213.
 • Monede din colecția Muzeului Militar Central. I. Denari romani republicani, SMMIM, 9, 1976, p. 162-170.
 • Noi date numismatice privind prezențele bizantine în Câmpia Română în secolele IX-XI, Ilfov – file de istorie, Bucuresti, 1, 1978, p. 135-141 (cu C. Popa).
 • Aperçu bibliographique sur les monnaies grecques des régions balkaniques et du littoral septentrional du Pont Euxin à l'époque romaine, Dacia, 23, 1979, p. 315-317.
 • Les statères ouest-pontiques de type Alexandre le Grand et Lysimaque, RBN, 125, 1979, p. 37-51.
 • Tezaurul de la Breasta și alte descoperiri de denari romani republicani în Oltenia, SCN, 7, 1980, p. 71-81.
 • Tezaurul de denari romani republicani de la Lunca, orasul Ocnele Mari (jud. Vâlcea), SCN, 7, 1980, p. 149-153.
 • Contributions à l'étude des monnaies pointes de flèche à la lumière des trésors de Jurilovca, dép. de Tulcea, Actes du IIe Congrès International de Thracologie, Bucuresti 1980, II, p. 141-150 (cu E. Oberländer-Târnoveanu).
 • Probleme istorice dobrogene (secolele VI-VII) în lumina monedelor bizantine din colecția Muzeului de istorie națională și arheologie din Constanța, SCIVA, 31, 1980, 3, p. 377-396 (cu R. Ocheseanu).
 • Tezaurul de denari romani republicani de la Sadova (jud. Dolj), BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 139-151 (cu O. Stoica și V. Ciucă).
 • Denari romani din vechi descoperiri monetare, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 161-169 (cu St. Chițu).
 • Câteva monede romane și bizantine descoperite întâmplător la Capidava, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 247-251.
 • Câteva monede antice și bizantine din sudul Dobrogei, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 635-642 (cu C. Popa).
 • Monede bizantine descoperite în Dobrogea, intrate într-o colecție din București, BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 645-650 (cu A. Smaranda).
 • Problèmes historiques de la Dobroudja (Vie-VIIe siècles) à la lumière des monnaies byzantines traitées par des méthodes statistiques, PACT, 5, 1981, p. 349-361.
 • Contribuții la istoria Diernei în lumina descoperirilor monetare din săpăturile arheologice din 1967, BSNR, 75-76, 1981-1982, 129-130, p. 169-208 (cu M. Chițescu).
 • Contribuții la studiul pătrunderii monedelor bizantine în Dobrogea în secolele VII-X, BSNR, 75-76, 1981-1982, 129-130, p. 237-251 (cu I. Donoiu).
 • Circulation des monnaies d'Apollonia et de Dyrrachion en Dacie préromaine et dans les régions du Bas-Danube, L’Adriatico tra Mediterraneo e Penisola Balcanica nell'antichità, Taranto, 1983, p. 221-237.
 • Contribuții la circulația monetară din centrul Transilvaniei în secolul I î.e.n.: tezaurul monetar descoperit la Icland (com. Ernei, jud. Mures), SCN, 8, 1984, p. 53-75 (cu M. Cojocărescu).
 • Un denar emis pentru Annia Faustina, SCN 8, 1984, p. 117-118 (cu O. Iliescu și P.I. Dicu).
 • Monede rare și inedite din Moesia Inferior. Tomis. I. De la Augustus la Commodus, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-135, p. 89-107 (cu E. Nicolae).
 • Alte câteva monede descoperite la Capidava, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-135, p.169-176.
 • Tezaurul de monede bizantine de aur descoperit în săpăturile arheologice din anul 1899 de la Axiopolis, BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-135, p. 177-197 (cu R. Ocheșeanu).
 • Tezaurul de vârfuri de săgeți monetare de la Nuntași, Studia Thracologica, 3, Constanța, 1985, p. 58 (cu C. Domăneanțu).
 • Le trésor de monnaies du Bas-Empire romain découvert à Ulmetum en 1912, RIN, 90, 1988, p. 295-308 (cu R. Ocheseanu și E. Nicolae) - versiunea românească în Pontica 21-22, 1988-1989, p. 163-168.
 • Axiopolis au IIIe – VIIe siècles de n. è. à la lumière des découvertes monétaires, SCN, 9, 1989, p. 53-73 (cu R. Ocheșeanu și E. Nicolae) - versiunea croată în Numizmatika, Zagreb, 1, 1988, 8, p. 26-45.
 • Monede romane târzii și bizantine (secolele IV-XI) descoperite pe teritoriul județului Argeș, SCN, 9, 1989, p. 75-88 (cu P. I. Dicu).
 • Un tezaur de monede de bronz din vremea împăratului Constantin cel Mare descoperit la Tomis, Pontica, 23, 1990, p. 267-275 (cu R. Ocheșeanu, A. Smaranda, A. Diaconu).
 • Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Beștepe, Pontica, 23, 1990, p. 277-314 (cu R. Ocheșeanu).
 • Fortificația și asezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi. Monedele, Peuce, 10/1, 1991, p. 271-319 și 10/2, 1991, p. 84-92, 302-310.
 • Câteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența, Peuce, 10/1, 1991, p. 411-415 și 10/2, 1991, p. 379, pl. 1 (cu V. Lungu).
 • Monede de aur romane și bizantine din colecția Maria și dr. George Severeanu, Peuce, 10/1, 1991, p. 485-495 și 10/2, 1991, p. 391-396, pl. I-VI (cu R. Ocheșeanu).
 • Minimi din tezaurul descoperit la Constanța în cartierul Anadolchioi, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 101-115 (cu E. Nicolae).
 • Un taler de la Despot-Vodă, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 155-159 (cu R. Ocheseanu).
 • Un fragment de tezaur de denari romani imperiali descoperit la Pâncești, județul Bacău, BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 275-280 (cu R. Ocheșeanu).
 • Câteva depozite monetare din Scythia Minor depuse ca ofrande funerare, Pontica, 24, 1991, p. 347-371 (cu R. Ocheșeanu).
 • La circulation monétaire à Tomis aux IVe-Ve siècles, Actes du XIe Congrès International de Numismatique organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la Société Royale de Numismatique de Belgique (Bruxelles 8-13 septembre 1991), Louvain-la-Neuve, 1993, II, p. 355-370 (cu R. Ocheșeanu).
 • Tezaurul de denari romani imperiali de la Trestenic, com. Nalbant, jud. Tulcea, Al XII-lea Simpozion Național de Numismatică. Rezumatele comunicărilor, Giurgiu 1995, p. 12 (cu M. Iacob).
 • Considerații preliminare asupra tezaurului de denari și antoninieni de la Stănești, com. Stănești, jud. Vâlcea, Al XII-lea Simpozion Național de Numismatică. Rezumatele comunicărilor, Giurgiu, 1995, p. 13-14 (cu E. Păunescu).
 • Le trésor de tétradrachmes de Bătășani (Roumanie), CH II, 1976, no. 65, BSFN, 50, 1995, 10, p. 1195-1197.
 • Contribuții la cunoașterea circulației monedei de bronz în secolul al V-lea p. Chr. la Tomis, SCN 10, 1993, p. 67-90 (cu R. Ocheșeanu).
 • Un tezaur de denari romani din secolul I p. Chr. de la Rachelu și câteva descoperiri monetare izolate din comuna Luncavița, jud. Tulcea, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 77-94 (cu R. Ocheșeanu).
 • Mărturii numismatice privind locuirea antică de pe teritoriul satului Sălcioara, com. Unirea, jud. Tulcea, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 125-133 (cu M. Mănucu-Adameșteanu).
 • Două monede de aur romane târzii descoperite în Muntenia, BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 315-318 (cu R. Ocheșeanu și M. Tudosiu).
 • Quelques monnaies de l'époque de l'Empire romain trouvées dans les environs de Dionysopolis, Dobroudja, SCN, 12, 1995, p. 89-102 (cu M. Zahariade).

Diverse

congrese internaționale de studii asupra frontierelor romane (1972, 1976 și 1979)

membru al Comisiei Internaționale de Arheologie de la Roma - colaborator Bulletin analythique d'histoire romaine (Strasbourg) și Fasti archaeologici (Roma).

1968 - colaborator la Numismatic Literature, editat de Societatea Numismatică Americană.

1973 - colaborator la seria Coin Hoards, publicată de Royal Numismatic Society din Londra.

 

Conferințe pe teme de numismatică a Antichității, în cadrul unor renumite instituții academice din Italia (Universitatea din Padova, Universitatea din Lecce, Istituto Italiano di Numismatica) și Franța (Universitatea Paris-Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, École de Hautes Études en Sciences Sociales). La Padova a predat și un curs de numismatică greacă (1969).

La Universitatea din București a susținut doar un curs de istorie economică a lumii elenistice (1974-1975), apoi un altul de istorie a culturii antice pentru studenții la Filosofie (1977-1979) și unul de introducere în numismatică (1980-1981)

Bibliografie despre arheolog

Radu Ardevan, In memoriam Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004), Apulum, 43, 1, p. 475-487.

 Mihai Irimia,  In Memoriam - Gheorghe Poenaru Bordea (1937 - 2004), Pontica XXXIX, 2006, p. 487-504.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram