Popescu Dorin

Data nașterii :
25/05/1904
com. Făget, jud. Timiș
Data deces     :
1987
București

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului

Studii

Universitatea București
Licenta
1921
 - 1925

Alte studii

Studii secundare - Brașov.

Doctorat

Universitatea București
1932

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1934
-
1936

Șantier

Morești
Tara : Romania
Perioada
-
Lechința de Mureș
Tara : Romania
Perioada
1922
-

Activitate

Muzeul Național de Antichități
asistent, șed de lucrări, consilier
-
Perioada
1924
-
1948
Institutul de Arheologie
Director adjunct
-
Perioada
1956
-
1970

Alte Funcții

Membru corespondent al Institutului german de arheologie (1956)

Membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice a R. S. România (din 1970).

Premii / Titluri / Distincții

Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române  -1942.

Lista Lucrări

Colaborator la: Istoria României, Bucureşti, I, I960.

Die frühe und mittlere Bronzezeit in Sieben­bürgen, Bucureşti, 1944, 147 p.

 

Le trésor de monnaies „daces“ de Tulglieş, în „Dacia“, IX-X (1945), 201-229.

Nouveaux trésors gèto-daces en argent, „Dacia“, XI — XII (1948), p. 35 — 69.

Noi consi­deraţii asupra prelucrării argintului în Dacia, în „Studii şi referate“, I (1954), p. 89 — 104.

Cercetări arheologice în Transil­vania, în MCA, II (1956), p. 43 — 250.

Problema sciţilor din Transilvania în opera lui V. Pârvan, în SCIV, IX (1958), p. 9-38.

Le trésor dace de Sîncrăieni, în „Dacia“, NS, II (1958), p. 157 — 206.

Das gepidische Gräberfeld von Moreşti, „Dacia“, NS, XVIII, p. 189-238.

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

Constantin Preda, EIR 1978, p. 266 - 267.

Vl. Dumitrescu, Dorin Popescu (1904-1987), Dacia, N.S.,tome XXXII, 1-2, 1988, p. 235-236

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram