Preda Constantin

Data nașterii :
01/11/1925
satul Moruneşti, com. Morunglav, jud. Olt
Data deces     :
28/03/2008
București
Registrul arheologilor :
AM-E-562

Specializare

Epoca dacică
/numismatică
Epoca greacă
/arheologie greacă /numismatică
Epoca romană
arheologie romană /numismatică

Studii

Universitaea București
Licenta
1947
 - 1951

Alte studii

1938–1946, Seminarul teologic Rm. Vâlcea

Doctorat

Universitatea București
Monedele geto‐ dacilor
acad. Emil Condurachi
1971

Specializări/Burse

Bursier "Humboldt”
Perioada
1968
-
1970

Șantier

Tariverde
Tariverde
Tara : Romania
Perioada
1955
-
1959

Alte șantiere

Histria,
Verbicioara, Baia de Fier, Sinoe, Spanţov, Izvoru, Gogoşari, Sâncrăieni, Tariverde, Alexandria, Popeşti,
Olteni, Mangalia, Sprâncenata, Pleaşov

Activitate

Muzeul Naţional de Antichităţi
preparator la Cabinetul Numismatic
-
Perioada
1951
-
1953
Muzeul Naţional de Antichităţi
preparator
-
Perioada
1953
-
1956
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1956
-
1965
Institutul de Arheologie
cercetător pricipal III
-
Perioada
1965
-
1979
Institutul de Arheologie
cercetător pricipal II
-
Perioada
1979
-
1981
Institutul de Arheologie
director
-
Perioada
1981
-
1989
Comisia Naţională de Arheologie
Președinte
-
Perioada
1982
-
1995
Academia Română - Cabinetul Numismatic
director
-
Perioada
1990
-
1995
Universitatea Târgoviște
profesor
-
Perioada
1996
-
2003
Universitatea „Hyperion”
profesor și decan
-
Perioada
1992
-
2008

Alte Funcții

1984 - 1990  - redactor-şef al revistei Dacia

1983 - 2008 - Preşedinte al Societăţii Numismatice Române,

1980 - redactor-şef la Studii şi Cercetări de Numismatică 

1983 - redactor-şef la Buletinul Societăţii Numismatice Române 

 

membru corespondent al Institutului German de Arheologie (1982)

membru de onoare al Comisiei Internaţionale de Numismatică (1997)

participant şi organizator al unor numeroase manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

Premii / Titluri / Distincții

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofiţer (2003)

premiul „D. A. Sturdza” al Fundaţiei „Magazin Istoric” (1998)

1968 și 1975 - Premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Lista Lucrări

Sinteze istorice, monografii, enciclopedii

 1. Callatis, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1963, 48 p.; Callatis2 , Ed. Meridiane, 1968, 47 p; versiuni: franceză,

germană şi rusă.

 1. Necropole din sec. IV e.n. în Muntenia, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, 403 p. (coautor).
 2. Zidul de apărare din epoca elenistică, în Histria, II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p. 295–334 (coautor).
 3. Moneda antică în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, 48 p.
 4. Monedele geto-dacilor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973, 563 p.
 5. Histria III. Descoperirile monetare 1914–1973, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973, 258 p. (coautor).
 6. Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic – sec. X), Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică,

Bucureşti, 1976 (coautor).

 1. Enciclopedia istoriografiei româneşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978 (coautor).
 2. Callatis. Necropola romano-bizantină, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, 224 p.
 3. Enciclopedia civilizaţiei romane, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982 (coautor).
 4. Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprîncenata, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986, 200 p.
 5. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti: I, 1994; II, 1996; III, 2000 (coordonator şi coautor).
 6. Istoria monedei în Dacia preromană, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998, 376 p.
 7. Les monnaies d’or de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, I. Monnaies grecques et romaines, Moneta 56, Wetteren, 2006, 168 p. + 23 pl. (coautor).
 8. Enciclopedie de numismatică antică în România, Ed. Enciclopedică, 2008, 351 p.

 

Studii şi note

 1. Urme de viaţă la Histria din secolele XII–XIII, în SCIV, 5, 1954, 3–4, p. 531–538.
 2. Triburile geto-dacice şi circulaţia monedelor lui Filip II la nord de Dunăre, în SCIV, 7, 1956, 3–4, p. 267–288.
 3. Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele geto-dacice în lumina descoperirii monetare de la Stăncuţa, în SCIV, 8, 1957, 1–4, p. 113–124.
 4. Tezaurul monetar de la Dîmbău şi tulburările pricinuite de daci în anul 143, sub Antoninus Pius, în SCN, 1, 1957, p. 113–131.
 5. Ponduri antice de la Callatis şi Histria, în SCN, 1, 1957, p. 297–306.
 6. Pe marginea unor descoperiri monetare recente, în SCN, 1, 1957, p. 370–399.
 7. Descoperiri monetare în raionul Buzău, în SCN, 1, 1957, p. 463–465.
 8. Contribution à l’étude du système pondèral d’Histria, în Dacia, N.S., 2, 1958, p. 451–461.
 9. Monede inedite şi puţin cunoscute de la Histria, Callatis şi Tomis, în SCN, 2, 1958, p. 111–122.
 10. Asupra descoperirii monetare de la Stăncuţa, în SCN, 2, 1958, p. 239–251.
 11. Alte descoperiri monetare, în SCN, 2, 1958, p. 465–467.
 12. New aspects of early La Tène epoch in Dacia discovered at Alexandria, în Dacia, N.S., 3, 1959, p. 179–194.
 13. Cimitirul de la Olteni şi unele probleme privind cultura materială a sec. IV e.n. pe teritoriul
 14. P. Române, în SCIV, 10, 1959, 2, p. 355–369.
 15. Un aspect al începuturilor epocii La Tène în Dacia (descoperirea de la Alexandria), în SCIV, 11, 1960, 1, p. 25–38.
 16. Monedele histriene cu roata şi legenda IΣT, în SCN, 3, 1960, p. 21–38.
 17. Probleme de numismatică geto-dacică, în SCN, 3, 1960, p. 43–79.
 18. Descoperirea de monede romane republicane de la Locusteni, în SCN, 3, 1960, p. 135–170.
 19. Monede găsite la Novaci, în SCN, 3, 1960, p. 467–475.
 20. Tezaurul cu monede romane imperiale descoperit la Lunguleţu, în SCN, 3, 1960, p. 487–491.
 21. Un tezaur cu monede romane republicane descoperit în Dobrogea, în SCN, 3, 1960, p. 545–546 (coautor).
 22. Archaeological Discoveries in the Greek Cemetery of Callatis – Mangalia IVth-IIIth Centuries Before Our Era, în Dacia, N.S., 5, 1961, p. 275–303.
 23. Date şi concluzii preliminare asupra tezaurului descoperit la Mangalia în anul 1960, în SCIV, 12, 1961, 2, p. 240–251.
 24. Una nuova tomba a volta scoperta presso Mangalia – Callatis, în Dacia, N.S., 6, 1962, p. 157–172.
 25. Date noi cu privire la necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Olteni, în SCIV, 14, 1963, 2, p. 427–435.
 26. Quelques problèmes ayant trait aux nécropoles du type Sântana-Tcherniakov découvertes en Valachie, în Dacia, N.S., 8, 1964, p. 211–237.
 27. Monnaies imitant le type “Larissa” et à tête janiforme découvertes à Bugiuleşti (Olténie), în Dacia, N.S., 8, 1964, p. 353–361.
 28. Cîteva ponduri antice de la Callatis şi Tomis, în SCIV, 15, 1964, 1, p. 53–57, în SCIV, 15, 1964, 2, p. 277–278).
 29. Monede de un tip necunoscut provenind din Dobrogea, în SCIV, 15, 1964, 3, p. 401–410.
 30. Découvertes récentes dans la nécropole tumulaire du début de l’époque romaine à Callatis, în Dacia, N.S., 9, 1965, p. 233–251.
 31. Noi descoperiri arheologice în necropola din sec. al IV-lea e.n. de la Spanţov, în SCIV, 16, 1965, 2, p. 261–274.
 32. Münzen eines unbekannten Typus aus Region Dobrogea-Basileus Móskonos, în Klio, 46, 1965, p. 263–271.
 33. Notă la recenzia lui D. Protase cu privire la tezaurul de la Dîmbău, în SCIV, 16, 1965, 1, p. 207–208.
 34. Aspects de la circulation des drachmes d’Histria dans la Plaine Gétique et la datation des premières imitations du type Philippe II (Trésor de Scărişoara, district d’Olteniţa), în Dacia, N.S., 10, 1966,
 35. 221–235.
 36. Cîteva morminte din epoca elenistică descoperit la Callatis, în SCIV, 17, 1966, 1, p. 137–146.
 37. Einige Fragen der geto-dakischen Numismatik, în JNG, 16, 1966, p. 63–82.
 38. Cîteva tezaure monetare descoperite în regiunea Bucureşti, în SCIV, 17, 1966, 2, p. 363–374.
 39. Tezaurul de la Vovrieşti şi unele probleme privind monedele geto-dace din Moldova, în ArhMold, 4, 1966, p. 137–173.
 40. Tezaurul de drahme din Histria şi imitaţii Filip II descoperit la Crivăţ, în RevMuz, 3, 1966, p. 67–70 (coautor).
 41. Tipar pentru bijuterii din secolul al VI-lea e.n. descoperit la Olteni, în SCIV, 18, 1967, 3, p. 513–520.
 42. Geţii dintre Siretul inferior şi rîul Buzău în lumina descoperirii monetare de la Dumbrăveni

(jud. Vrancea), în SCN, 4, 1968, p. 21–46.

 1. Unele consideraţii asupra tezaurului monetar geto-dacic de la Jiblea (jud. Vîlcea), în SCN, 4, 1968, p. 47–68.
 2. Tezaurul monetar de la Bîrca (jud. Dolj) şi unele probleme privind atacurile carpilor din anii 242 şi 245 în Dacia romană, în SCN, 4, 1968, p. 175–196.
 3. Monede coloniale rare şi inedite – Histria, Tomis, Callatis – din tezaurul de la Mangalia, în SCN, 4, 1968, p. 223–237.
 4. Un tezaur de monede de bronz din Cyzic descoperit la Curcani, în SCN, 4, 1968, p. 331–333 (coautor).
 5. Încă două drahme histriene şi o “imitaţie”tip Filip II din tezaurul de la Scărişoara, în SCN, 4, 1968, p. 441–442.
 6. Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Şopotu (jud. Dolj), în SCN, 4, 1968, p. 450–452 (coautor).
 7. Despre începuturile imitaţiilor de tip Filip II, în StCl, 11, 1969, p. 69–73.
 8. Din nou despre cultura Alexandria, în SCIV, 21, 1970, 4, p. 571–578.
 9. Über die Anfänge der “barbarischen” Münzprägung vom Typ Philipps II, în JNG, 20, 1970, p. 63–77.
 10. Monedele getice de tip Vîrteju-Bucureşti, în SCN, 5, 1971, p. 51–79.
 11. „Monedele dacice din bazinul Oltului mijlociu” sau falsuri monetare ?, în SCN, 5, 1971, p. 247–249.
 12. Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea şi atacul gotic din vremea lui

Gallienus, în Peuce, 2, 1971, p. 167–178.

 1. Circulaţia monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreană, în SCIV, 23, 1972, 3, p. 375–415.
 2. Tariverde – aşezare băştinaşă sau “factorie” histriană ?, în Pontica, 5, 1972, p. 77–88.
 3. Tezaurul monetar din epoca romană descoperit la Gîrla Mare (jud. Mehedinţi), în Historica, 3, 1974, p. 67–91.
 4. Numismatica geto-dacică după un sfert de veac de cercetări, în BSNR, 42-66 (1948–1972), 1974, p. 13–22.
 5. În legătură cu circulaţia staterilor din Cyzic la Dunărea de Jos, în Pontica, 7, 1974, p. 139–146.
 6. Tezaurul monetar descoperit la Ostrovul Şimian (Drobeta-Turnu Severin), în Drobeta, 1, 1974, p. 77–102 (coautor).
 7. Über die Silbermünzen der Stadt Istros, în Dacia, N.S., 19, 1975, p. 77–85.
 8. Circulaţia monedelor romane postaureliene în Dacia, în SCIVA, 26, 1975, 4, p. 441–486.
 9. The Byzantine Coins – an Expression of the Relation between the Empire and the Populations North of the Danube in the 6th-13th Centuries, în vol. Relations between Autochthonous Population an the Migratory Populations on the Territory of Romania, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975, p. 219–233.
 10. Tezaurul de la Răcoasa (jud. Vrancea) şi unele consideraţii asupra monedelor getice de tip Inoteşti, în SCN, 6, 1975, p. 27–39 (coautor).
 11. Tezaurul de denari romani republicani de la Tîrnava (jud. Teleorman), în SCN, 6, 1975, p. 41–54 (coautor).
 12. Cu privire la provenienţa “tezaurului monetar de la Copăceni”, în SCN, 6, 1975, p. 167–172.
 13. Cîteva descoperiri de monede antice, în SCN, 6, 1975, p. 207–208.
 14. De ce nu s-au emis monede geto-dacice în Dobrogea, în BSNR, 67-69 (1973–1975), 1976, p. 63–68.
 15. Sur les monnaies thraco-gètes, imitations de type macédonien, în Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 169–173.
 16. Pe marginea unor observaţii şi rectificări la “Monedele geto-dacilor”, în SCIV, 27, 1976, 3, p. 363–368.
 17. Mărturii ale unei existenţe multimilenare, în Era Socialistă, 56, 1976, 9, p. 33 şi 35–37.
 18. Factorul autohton şi romanizarea în formarea poporului român, în Era Socialistă, 56, 1976, 17, p. 35–41.
 19. Formarea limbii şi a poporului nostru. Continuitatea românească pe cuprinsul vechii Dacii, în Revista Istorică, 1976, p. 11–23 (coautor).
 20. Momente din lupta geto-dacilor pentru apărarea libertăţii, în vol. Independenţa României,Bucureşti, 1977, p. 23–38.
 1. Politica externă a regilor geto-daci de la Burebista la Decebal, în Studii şi Articole de Istorie,Bucureşti, 35–36, 1977, p. 5–15.
 1. Die Münzen vom 4. bis 6. Jh. im Donau-Karpaten Gebiet, în Die Völker an der mittleren und unteren Donau (V-VI Jh.), în Symposion Zwettl Niederösterreich, 1978, p. 11.
 2. Les monnaies des Géto-Daces, în vol. A Survey of Numismatic Research, 1972–1977, Berna, 1979, p. 155–160.
 3. La continuité géto-dace, în Revue de la Commission Nationale Roumaine pour UNESCO, 21, 1979, 3–4, p. 305–309.
 4. Über die geto-dakischen Münzen vom makedonisch und römisch-republikanischen Typus, în Dacia, N.S., 24, 1980, p. 127–131.
 5. Descoperirea de la Murighiol (jud. Tulcea) şi unele aspecte ale circulaţiei monedei olbiene la Dunărea de Jos, în SCN, 7, 1980, p. 35–42.
 6. Tezaurul monetar getic descoperit la Gheboieni (jud. Dîmboviţa), în SCN, 7, 1980, p. 43–52.
 7. Pond histrian descoperit în satul Histria (jud. Constanţa), în SCN, 7, 1980, p. 117–119.
 8. Din numismatica geto-dacică, în SCIVA, 31, 1980, 3, p. 333–342.
 9. Die geto-dakische Numismatik. Ergebnisse und Aussichten, în Actes du IIe  Congrès International de Thracologie, II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, p. 151–158.
 1. Contribuţia cercetărilor arheologice la cunoaşterea istoriei vechi a României, în Revista Istorică, 33, 1980, 7–8, p. 1253–1279.
 2. Monedele, în Transilvania, 9, 1980, 6, p. 22–23.
 3. Burebista, regele tuturor dacilor, în vol. 2050 de ani de la făurirea de către Burebista a primului stat independent şi centralizat al geto-dacilor, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 7–20.
 4. Monedele descoperite în aşezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt), în Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 65–71 (coautor).
 5. Monetăria geto-dacică din epoca lui Burebista, în BSNR, 70–74 (1976–1980), 1981, p. 93–100.
 6. Monede romane şi bizantine de la Olteniţa şi Ulmeni, în BSNR, 70-74 (1976–1980), 1981, p. 239–245.
 7. Davae-Cetăţeni, în vol. România-pagini de istorie, 6, 1981, 3–4, p. 146-148.
 8. Unele consideraţii privind geţii din Dobrogea în sec. VI–IV î.e.n., în Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 19–24.
 9. Numismatische Beiträge zur Kenntnis der sozial-politischen Organisation der Geto-Dakes (3.-1. Jh. v. Chr.), în vol. Palast und Hütte, Mainz am Rhein, 1982, p. 473–482.
 10. Monede daco-getice descoperite pe teritoriul judeţului Argeş, în BSNR, 75-76 (1981–1982), 129–130, 1983, p. 89–100.
 11. L’Ethnogenèse des Roumains, în Revue Roumaine, 37, 1983, 11–12, p. 56–67.
 12. Circulaţia monedelor antice şi bizantine timpurii la nordul Dunării de Jos, în vol. Spiritualitate şi istorie la Întorsătura Carpaţilor, Buzău, 1983, p. 43–60.
 13. Tezaurul monetar getic de la Urseiu (jud. Dîmboviţa), în SCN, 8, 1984, p. 37–52 (coautor).
 14. Puncte de vedere referitoare la unele aspecte din numismatica geto-dacică, în SCIVA, 36, 1985, 4, p. 317–333.
 15. Cu privire la data şi cauzele dispariţiei unor dave geto-dacice sud-carpatice, în Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 86–92.
 16. Über die Beziehungen zwischen Histria und Geten im 6. und 5. Jh. v. u. Z., în Thracia Pontica, Sozopol, 1985, p. 264–276.
 17. Arheologia românească la un secol de la naşterea lui Vasile Pârvan, în Era Socialistă, 62, 1982, 21, p. 14–17.
 18. Vasile Pârvan. Ein Jahrhundert nach seiner Geburt, în Dacia, N.S., 26, 1982, p. 13–18.
 19. Vasile Pârvan. La un secol de la naştere (1882–1982), în Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 13–18.
 20. Aus der Geschichte des Nationalen Antiqitätenmuseums und Archäologischen Instituts – 150 Jahre archäologischer und museistischer Tätigkeit, în Dacia, N.S., 28, 1984, p. 13–22.
 21. Din istoricul Muzeului Naţional de Antichităţi – 150 de ani de activitate arheologică şi muzeistică, în Thraco-Dacica, 5, 1984, p. 5–14.
 22. Istoricul Muzeului Naţional de Antichităţi – Institutul de Arheologie. De la Muzeul Naţional de Antichităţi la Institutul de Arheologie (1956-1984), în SCIVA, 35, 1984, 3, p. 222–233.
 23. Griechen und Geten am Unterlauf der Donau im 5-4 Jh. v. Chr., în vol. Praktika. Actes du Congrès International d’Archéologie Classique, Atena, 1985, p. 232–236.
 24. Prinos kăn Get-dakiiskoto monetosečene, în Numizmatika-Sofia, 3, 1985, p. 3–11.
 25. La numismatique est-celtique et géto-dace, în vol. A Survey of Numismatic Research (1978–1984), I, Londra, 1986, p. 77–86.
 26. Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice. Aşezarea de la Pleaşov, jud. Teleorman, în Thraco-Dacica, 7, 1986, p. 71–100.
 27. Contribuţii la circulaţia monetară din Dacia în sec. I î.e.n. Tezaurul de la Şieul-Odorhei, jud. Bistriţa Năsăud, în BSNR, 77–79 (1983–1985), 1986, p. 19–57 (coautor).
 28. Tezaurul monetar geto-dacic din dava de la Tinosu, în BSNR, 77-79 (1983–1985), 1986, p. 11–18.
 29. Tipar de lut pentru turnat oglinzi cu tamga descoperit la Buriaş-Periş, jud. Prahova, în SCIVA, 37, 1986, 4, p. 341–344.
 30. Civilizaţia geto-dacică. Tradiţie şi continuitate, în File de istorie militară, Bucureşti, 1987, p. 43–62.
 31. Între ipoteză, certitudine şi adevăr în interpretarea şi înţelegerea monetăriei geto-dacice, în SCIVA, 38, 1987, 4, p. 323–334.
 32. Einige Betrachtungen zu Dakien in der Zeit Decebalus, în Dacia, N.S., 21, 1987, p. 5–10.
 33. Contribuţii la studiul circulaţiei denarilor romani imperiali în Muntenia. Tezaurul de la Mogoşoaia – Bucureşti, în SCN, 9, 1989, p. 29–36.
 34. Contribuţia cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoaşterea istoriei vechi şi medievale a ţării noastre, în Banatica, 1989, p. 7–12.
 35. Aus den Ergebnissen derUnterwasser-Forschungen in den griechischen Stadten aus derDobrudscha, în Quatrieme Symposium International, Sozopol, 6-12 octobre 1998, Thracia Pontica, 4, Sofia, 1991, p.161–166.
 1. Prämonetäre Zahlungsmittel in Form vom Pfeilspitzen an der West-Nordküste der Schwarzes Meeres, în Klio, 73, 1992, p. 20–27.
 2. Descoperiri inedite de monede antice şi bizantine, în BSNR, 80–85 (1986–1991), p. 289–296.
 3. De la studiul monedei la denaturări ale istoriei, în BSNR, 80–85 (1986–1991), p. 307–309.
 4. Cercetările arheologice din aşezarea civilă a castrului roman de la Enoşeşti-Acidava (Piatra Olt, jud. Olt), în Arhivele Olteniei, S.N., 1993, p. 43–57.
 5. Einige Betrachtungen über den Münzumlauf im 1. Jh. v. Chr. in Dakien, în vol. Actes du XXe Congrès International de Numismatique, Bruxelles 8–13 septembre 1991, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 133–137.
 6. Noi date şi consideraţii asupra tezaurului descoperit la Mangalia în 1960. Lotul de monede romane imperiale, în SCN, 10, 1993 (1996), p. 27–42.
 1. Tezaurul monetar roman imperial de la Pădureţu, jud. Vâlcea, în BSNR, 86–87 (1992–1993), 1996, p. 109–116.
 2. Unele consideraţii referitoare la religia geto-dacilor, în Pontica, 27, 1994, p. 85–90.
 3. Einige Betrachtungen über den Münzumlauf im I. Jh. v.Chr. in Dakien, în vol. IIe Symposium des Études thraciennes, Kommotini, 1997, p. 671–175.
 4. „Dosarul stratigrafic” al zonei sacre de la Histria – între realitate şi improvizaţie, în ArhMold, 20, 1997, p. 181–185.
 5. Ein neue Vorschlag zur Chronologie der Koson-Münzen, în vol. Stephanos nomismatikos, Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, Berlin, 1998, p. 555–561.
 6. Artă traco-getică sau curent artistic scitic, în Pontica, 32, 1999, p. 83–89.
 7. Cu privire la retragerea romană din Dacia, în Studia in honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1999, p. 231–238.
 8. Die Keramik aus römisch-bizantinischen Gräberfeld von Kallatis, în Rei cretariae Romane Fautorum Acta, 36, 2000, p. 241–244.
 1. Cu privire la începuturile oraşului Tomis, în Istro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 111–114.
 2. Tezaurul monetar cu emisiuni getice şi greceşti descoperit la Videle (jud. Teleorman), în BSNR, 90–91 (1996–1997), 2002, p. 9–21 (coautor).
 3. Scurtă privire asupra descoperirilor monetare bizantine din Dobrogea, în BSNR, 90-91 (1996–1997), 2002, p. 97–126.
 4. Un nou lot de monede din tezaurul roman imperial de la Gura Padinii, jud. Olt, în Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28–30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 85–91.
 5. Noutăţi numismatice histriene, în BSNR, 92–97 (1998–2003), 2003, p. 9–17.
 6. Descoperiri de monede antice, în BSNR, 92–97 (1998–2003), 2003, p. 335–345.
 7. Cu privire la localizarea şi originea agatârşilor, în EphNap, 11, 2003, p. 5–13.
 8. Un tezaur de tetradrahme din Macedonia Prima şi Thasos descoperit la Vlădiceasca, com. Snagov, jud. Ilfov, în vol. Simpozion de Numismatică, Chişinău, 2003, Bucureşti, 2004, p. 23–28.
 9. Unele observaţii cu privire la Tratatul de „Istoria Românilor”, I, în SCIVA, 58, 2007, 3–4, p. 353–364.

 

Rapoarte arheologice

 1. Şantierul arheologic Verbicioara, în SCIV, 2, 1951, 1, p. 229–245 (coautor).
 2. Şantierul Verbicioara, în SCIV, 3, 1952, 1, p. 141–183 (coautor).
 3. Şantierul Histria, în SCIV, 3, 1952, p. 231–279.
 4. Şantierul Histria (Străzi între Casa romană şi Terme; Sinoe), în SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 103–104; 133–145.
 5. Şantierul Spanţov, în SCIV, 4, 1953, 1–2, p. 220–239 (coautor).
 6. Şantierul arheologic Histria (Sectorul străzii); Zidul de incintă din valul III, în SCIV, 5, 1954, 1–2, p. 71–79 şi p. 87–91 (coautor).
 7. Şantierul arheologic Histria (1954). Sectorul zidul elenistic de incintă de sub valul III. Străzi din epoca romană sec. III-VI e.n., în SCIV, 6, 1955, 3–4, p. 520–526 şi p. 538–541 (coautor).
 8. Săpăturile de salvare de la Gogoşari şi Cacaleţi, în SCIV, 6, 1955, 3–4, p. 627–642 (coautor).
 9. Şantierul arheologic Histria. Săpăturile de la Tariverde, în Materiale, 4, 1957, p. 77–88 (coautor).
 10. Şantierul arheologic Giurgiu, în Materiale, 4, 1957, p. 219–237 (coautor).
 11. Săpăturile de la Spanţov, în Materiale, 5, 1959, p. 167–171 (coautor).
 12. Săpăturile de salvare de la Alexandria, în Materiale, 5, 1959, p. 175–181 (coautor).
 13. Raport asupra activităţii şantierului Histria în campania 1956. Sectorul Tariverde, în Materiale, 5, 1959, p. 318–322 (coautor).
 14. Săpăturile de la Alexandria, în Materiale, 6, 1959, p. 251–263.
 15. Săpăturile arheologice de la Sîncrăieni, în Materiale, 6, 1959, p. 825–869.
 16. Săpăturile de la Alexandria, în Materiale, 7, 1961, p. 209–217.
 17. Săpăturile de salvare de la Satu Nou. Cimitirul geto-dacic I, în Materiale, 7, 1961, p. 283–289 (coautor).
 18. Săpăturile de la Tariverde, în Materiale, 7, 1961, p. 273–281 (coautor).
 19. Săpăturile de salvare de la Olteni, în Materiale, 7, 1961, p. 503–511.
 20. Şantierul Satu Nou. Necropola geto-dacică, în Materiale, 8, 1962, p. 369–372 (coautor).
 21. Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), în Materiale, 8, 1962, p. 439–455 (coautor).
 22. Săpăturile de salvare de la Spanţov, în Materiale, 8, 1962, p. 615–621.
 23. Necropola feudală timpurie de la Izvoru. Săpăturile din 1963-1966, în Materiale, 9, 1970, p. 329–335 (coautor).
 24. Săpăturile de salvare de la Mangalia din 1972. Necropola callatiană din zona stadionului, în Pontica, 8, 1975, p. 55–75 (coautor).
 25. Aşezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978, în Materiale, 13, 1979, p. 115–117 (coautor).
 26. Săpăturile arheologice de salvare din zona şantierului naval de la Mangalia (1974), în Pontica, 12, 1979, p. 97–107.
 27. Dava de la Sprîncenata – Jud. Olt, în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, 1984, p. 3–10.
 28. Aşezarea getică de la Pleaşov (jud. Teleorman), în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, 1985, p. 3–11.
 29. Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Pleaşov ( jud. Teleorman), în SCIVA, 44, 1993, 2, p. 185–196.
 30. Mormântul cu boltă şi dromos din vestul Mangaliei, în vol. Comisia Naţională de Arheologie. Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993, Satu Mare, 1994, p. 39.

 

Recenzii, cronici, editoriale

 1. A.N. Zograf, Monedele antice (1951), în SCIV, 4, 1953, 3–4, p. 806–807.
 2. Em. Condurachi, Der Beitrag der Münzumlauf von Istros zur Kenntnis des Waren- und

Geldumlaufes an der unteren Donau im vorrömischen Zeitraum, Wissenschaftliche Annalen, mai, 1957, p. 289–304, în SCN, 2, 1958, p. 477–478.

 1. Noutăţi numismatice din R.P. Bulgaria, în SCN, 2, 1958, p. 503–504.
 2. A.N. Zograf, Monety Tiry, Moscou, 1957, 130 p., în SCIV, 10, 1959, 1, p. 188–192.
 3. Iudita Winkler, O mincich Dàcu a Gètu (Monedele daco-geţilor), în Numismaticky Sbornik, 5, 1958, p. 5–43, în SCN, 3, 1960, p. 570–572.
 4. K. Christ, Ergebnisse und Probleme der keltischen Numismatik und Geldgeshichte, în Historia, 6, 1957, p. 215–247, în SCN, 3, 1960, p. 572–574.
 5. Em. Condurachi, În jurul reformei monetare a lui Polycrate din Samos, StCl, 1, 1958, p. 9-16, în SCN, 3, 1960, p. 588–589.
 6. P.O. Karîşkovski, Stoimostj monetnyh metallov v Ol’vij i v Bosporkom gosudarstve v IV v. do n.e., VDI, 3, 1958, p. 121–136, în SCN, 3, 1960, p.
 7. K. Castelin, H.J. Kellner, Die glatten Regenbogenschüsselchen, JNG, 13, 1963, p. 105–130, în SCN, 4, 1968, p. 495–496.
 8. Note de numismatică din R.P. Bulgaria, în SCN, 20, 1969, p. 347–352.
 9. Iudita Winkler, Drahma şi hemidrahma în sistemul monetar al daco-geţilor, ActaMN, 3, 1966, p. 75–89, în SCIV, 20, 1969, p. 347–352.
 10. Iudita Winkler, Über dako-getische Münzschätze, AAC, 8, 1966, 1–2, p. 83–110, în SCIV, 21, 1970, 4, p. 705–707.
 11. Iudita Winkler, Tipurile monetare ale daco-geţilor şi aria lor de răspândire, ActaMN, 5, 1968, p. 33–48 et ActaMN, 6, 1969, p. 57–88, în SCIV, 22, 1971, 1, p. 135–137.
 12. M. Gramatopol, Iconografia monetară dacică autohtonă, RevMuz, 1, 1969, p. 23–32, în SCN, 5, 1971, p. 433–435.
 13. Efrem Pegan, Die frühesten Tetradrachmen Alexanders des Grossen mit dem Adler, ihre Herkunft und Entstehungszeit, JNG, 18, 1968, p. 91–111, în SCN, 5, 1971, p. 430.
 14. S.A. Bulatovici, Klad kizikinov iz Orlovki, VDI, 2, 1970, p. 73–86, în SCN, 6, 1975, p. 281–282.
 15. R. Forrer, Keltische Numismatik der Rhein und Donaulande, 2, Bibliographische Nachträge und Ergänzungen, Graz, 1969, 245 p., în SCN, 6, 1975, p. 283–284.
 16. Slovenska Numizmatika, 1, 1960, 206 p., în SCN, 6, 1975, p. 295–296.
 17. H.W. Böhme, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 19, 1974, 384 p., în SCIV, 26, 1975, 2, p. 302–305.
 18. D. Berciu, Formarea poporului român în lumina cercetării arheologice, în Era Socialistă, 55, 1975, 20, p. 57–58.
 19. Eva Kolniková, Keltské mince na Slovensku, 1978, 106 p., în SCN, 7, 1980, p. 200–201.
 20. Sabine Schultz, Die Münzprägung von Magnesia am Mäander in der römischen Kaiserzeit, Berlin, 1975, 136 p., în SCN, 7, 1980, p. 205–206.
 21. I. Pereira, J.P. Bost şi J. Hiernard, Fouilles de Conimbriga, III. Les monnaies, Paris, 1974, 359 p., în SCN, 7, 1980, p. 207–208.
 22. T. Gerasimov, Anticini i sredovecovni moneti v Bălgaria, Sofia, 1975, 159 p., în SCN, 7, 1980, p. 211–212.
 23. Dušanka Vucković-Todorović, Ostava greciko-keltskog novţa iz III veka pre nase ere, Starinar, 20, 1969, p. 391–403, în BSNR, 70–74 (1976-1980), 124–128, 1981, p. 679–680.
 24. D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, 176 p., în Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 192–193.
 25. Maria Chiţescu, Numismatic Aspects of the History of the Dacian State. The Republican Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coins of Roman Type, BAR, International Series, 112, Oxford, 1981, 367 p., în Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 193–194.
 26. Acta Musei Porolissensis, 5, 1981, în SCIVA, 35, 1982, p. 260.
 27. Simone Scheers, Traité de numismatique celtique, II. La Gaule Belgique, Paris, 1977, 986 p., în SCN, 8, 1984, p. 134–140.
 28. V. Mihăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, Bucureşti, 1980, 312 p., în SCN, 8, 1984, p. 143–145.
 29. Carpica, 15, 1983, în SCIVA, 35, 1984, 3, p. 279–280.
 30. Acta Musei Porolissensis, 9, 1985, în SCIVA, 37, 1986, 3, p. 280–281.
 31. Jordanka Jouroukova, Monetosečeneto na gradovete Dolna Mizia i Trakia II-III v. Hadrianopol, Sofia, 1987, 268 p., în SCN, 9, 1989, p. 130–140.
 32. Jordanka Jouroukova, Griechisches Münzwerk. Die Münzprägung von Bizye, Berlin, 1981, 94 p., în SCN, 9, 1989, p. 140–141.
 33. D. Allen, Catalogue of the Celtic Coins in the British Museum, with Supplementary Material from Other British Collections, I, Silver Coins of the East Celt and Balkan Peoples, (ed. J. Kent, Melinda Mays), London, 1987, 80 p., în BSNR, 80-85 (1986-1991), 1992, p. 310–311.
 34. Le professeur Dumitru Berciu à son 70e anniversaire, în Dacia, N.S., 22, 1978, p. 343–347.
 35. Le professeur Dumitru Tudor à son 70e anniversaire, în Dacia, N.S., 23, 1979, p. 347–353.
 36. Bucur Mitrea la 70 de ani, în SCN, 7, 1980, p. 15–24.
 37. Le professeur Emil Condurachi à son 70e anniversaire, în Dacia, N.S., 26, 1982, 1–2, p. 175–179.
 38. Dorin Popescu à ses 80 ans, în Dacia, N.S., 28, 1984, p. 181–182.
 39. Dare de seamă asupra Sesiunii ştiinţifice a Institutului de Arheologie, 15–21 mai 1961, în SCIV, 12, 1961, 2, p. 195–202 (coautor).
 40. Sesiunea de comunicări organizată cu prilejul centenarului sistemului monetar naţional, în SCN, 4, 1968, p. 521–522.
 41. Al II-lea Congres Internaţional de tracologie. Rezultate şi perspective, în RevIst, 29, 1976, 10, p. 1465–1475.
 42. Al II-lea Congres Internaţional de tracologie, Bucureşti 4–10 septembrie 1976, în SCIVA, 28, 1977, 1, p. 3–18.
 43. Al II-lea Congres Internaţional de tracologie, Bucureşti, 1976, în Dacia, N.S., 21, 1977, p. 5–12 (coautor).
 44. Al IX-lea Congres Internaţional de numismatică de la Berna, în SCIVA, 31, 1980, 4, p. 643–644.
 45. Al III-lea Congres Internaţional de tracologie, Viena, 2-6 iunie, 1980, în Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 237–238.
 46. Principalele rezultate ale cercetării arheologice din anul 1982, în RevIst, 36, 1983, 8, p. 842–844.
 47. A XIX-a Sesiune naţională de arheologie, în vol. Ştiinţele sociale şi politice din România (ASSP), 2–3, 1985, p. 86–92.
 48. Al XVI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe istorice, Stuttgart, 25 august-1 septembrie 1985, în SCIVA, 37, 1986, 1, p. 3–4.
 49. Edith Schönert-Geiss, Bibliographie zur antiken Numismatik Trakiens und Mösiens (Griechisches Münzwerk), Branderburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1999, în BSNR, 90–91

(1996–1997), 2002, p. 275–277.

 1. Societatea Numismatică Română la un secol de la înfiinţare, în BSNR, 92–97 (1998–2003), 2003, p. 9–17.
 2. Simpozioanele Naţionale de Numismatică, în BSNR, 92–97 (1998–2003), 2003, p. 467–469.

 

Necrologie

 1. Prof. dr. docent Theofil Sauciuc Săveanu (1884–1971), în SCIV, 23, 1972, 1, p. 165–167.
 2. Radu Vulpe (1899–1982), în Thraco-Dacica, 4, 1983, 1–2, p. 158–162.
 3. Iorgu Stoian (1903–1983), în SCIVA, 35, 1984, 1, p. 94–95.
 4. Maria Chiţescu (1934–1982), în SCN, 8, 1984, p. 153–155.

 

Lucrări de popularizare

 1. Un atelier monetar în Dacia, în MagIst, 1, 1968, p. 33–35.

241–251. Neamuri şi triburi geto-dace şi trace în MagIst, 9, 1986; 1, 5, 9, 1976; 3, 4, 6, 7, 11, 1977; 2,1980; 3, 1981.

252–256. Articole similare în: Actualitatea Românească, 28/III, 1978; Apărarea Patriei, 36, 1978; Astra, 11, 1976, 103; În slujba patriei, 46, 1979; 3, 1987.

 1. Poziţia fermă împotriva falsificărilor şi denigratorilor istoriei noastre, în România Literară, 15, 1986, 5, p. 14–15.
 2. Civilizaţia geto-dacică, în România Liberă, 18/XII, 1986, p. 1–3.

259–265. Articole de arheologie şi istorie veche, în Contemporanul, 1, 6, 1978; 1, 1979; 11, 27, 1980; 25, 35, 1982.

 1. Continuitatea şi romanizarea – temelie a formării limbii şi poporului român, în Orizont

(Timişoara), 15/VIII, 1986, p. 3.

 1. Monedele geto-dacilor din Banat, în Flamura- Caraş Severin (Reşiţa), 29/VII, 1986, p. 4.
 2. Geto-dacii, ramura nordică a tracilor, în Flacăra, 17/X, 1986.
 3. Istoria politică pînă la Burebista, în Flacăra, 24/X, 1986.
 4. Civilizaţia geto-dacilor în sec. IV-II î.e.n., în Flacăra, 31/X, 1986.
 5. Monede în Dacia, în Flacăra, 7/XI, 1986.
 6. Burebista, regele tuturor geto-dacilor, în Flacăra, 14/XI, 1986.
 7. Războaiele daco-romane, în Flacăra, 21/XI, 1986.
 8. Civilizaţia geto-dacică în perioada Burebista – Decebal, în Flacăra, 28/XI, 1986.
 9. Continuitatea dacică, în Flacăra, 5/XII, 1986.
 10. De la daco-romani la români, în Flacăra, 13/XII, 1986.
 11. Monedele geto-dacilor, în Ştiinţă şi Tehnică, 1, 1987, p. 25.
 12. Rezultate recente în cercetarea arheologică, în Magazin, II, 1987, 7, 13.
 13. Realizări şi perspective ale arheologiei româneşti, în Magazin, IV, 1988, 1.
 14. Cultura materială pe teritoriul ţării noastre între sec. VII-I î.e.n., în Contemporanul, 19 mai, 1989, p. 8–9.

 

Lista completă la Suceveanu 1996-1998, p. 488-496.

Diverse

Congresul Internaţional de Numismatică de la Berna (1979)

A studiat tezaurele (peste 30) de la:
(Stăncuţa, Dâmbău, Locusteni, Novaci, Lunguleţu, Mangalia, Scărişoara, Vovrieşti, Crivăţ, Dumbrăveni,
Bârca, Curcani, Şopotu, Isaccea, Gârla Mare, Ostrovul Şimian, Răcoasa, Târnava, Murighiol, Gheboieni,
Urseiu, Şieul – Odorhei, Tinosul, Mogoşoaia – Bucureşti, Pădureţu, Videle, Gura Padinii, Vlădiceasa

A contribuit organizarea Cabinetului Numismatic al Institutului de Arheologie din Bucureşti
(alături, în diferite momente, de B. Mitrea, M. Chiţescu, N. Hamparţumian, Gh. Poenaru Bordea și Eugen Nicolae), sau de
responsabilitatea pe care a avut-o mulţi ani (împreună cu Gh. Diaconu) pentru editarea  Bibliotheca Archaeologica Romaniae

Bibliografie despre arheolog

Alexandru Barnea, Constantin Preda (1 noiembrie 1925 – 28 martie 2008), SCIVA, tomul 59-60, 2008-2009, p. 273-288.

Virgil Mihăilescu Bârliba, Constantin Preda (01.11.1925-28.03.2008), Arheologia Moldovei, XXXII, 2009, p. 417–442.

Gabriel Talmațchi, Constantin Preda (1 noiembrie 1925– 28 martie 2008), Pontica XLI, 2008, p. 577-589.

Al. Suceveanu, Constantin Preda a 70 ans, Dacia, NS, XL-XLII, 1996-1998, p. 485-496.

 

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram