Rădulescu Adrian

Data nașterii :
16/08/1932
com. Dorobanțu, jud. Călărași
Data deces     :
05/05/2000
Constanța

Director al Muzeului de Istorie Națională și Arheolgie Constanța (1969-1990).

Specializare

Epoca romană
istorie antică și epigrafie

Studii

Universitatea Bucuresti
Licenta
1951
 - 1956

Alte studii

studii secundare la Liceul „Știrbei Vodă” din Călărași și apoi Liceul „Mihai Viteazul” din București 1943-1950.

Doctorat

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Dezvoltarea meșteșugurilor în Dobrogea romană. Ceramica
acad. Constantin Daicoviciu
1972

Specializări/Burse

Șantier

Albești
Albești
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1974
-
2000
Tropaeum Traiani
Adamclisi
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1974
-
1977

Alte șantiere

A participat la săpături şi a condus şantiere ca:

zidul de incină a Tomis-ului, Edificiul roman cu mozaic, termele de la Tomis ("Lentiarion"),

complexele de monumente romano-bizantine din sectorul de vest al Tomis-ului, şantierele de salvare din peninsula oraşului,

cercetările din complexul rupestru de la Basarabi, necropola feudală-timpurie de la Castelu

zona atelierelor meşteşugăreşti de la Teliţa (jud. Tulcea)

etc.

Activitate

Muzeul regiunii Dobrogea
muzeograf
-
Perioada
1956
-
1969
Muzeul regiunii Dobrogea
șef de secție
-
Perioada
1965
-
1967
Muzeul regiunii Dobrogea
director adjunct
-
Perioada
1968
-
1969
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Director
-
Perioada
1969
-
1990
Facultatea de Litere, Istorie, Drept, Teologie din cadrul Universității „Ovidius”,
profesor
-
Perioada
1990
-
2000
Universitatea Ovidius - Constanța
rector
-
Perioada
1990
-
1991
municipiul Constanța
primar
-
Perioada
1989
-
1990
județul Constanța
prefect
-
Perioada
1990
-
1991
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Director
-
Perioada
1992
-
2000
Comisia Națională de Arheologie
membru
-
Perioada
1976
-
1999
Comisia Națională a Momumentelor Istorice - Secțiunea Arheologie
membru
-
Perioada
1990
-
1999
Comisia Națională de Arheologie
președinte
-
Perioada
1993
-
1997

Alte Funcții

1969 - Președintele Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice din România

1970 - Director al Centrului de Studii Ovidiene.

1985 - Vicepreședinte al Institutului Român de Tracologie și președintele Filialei Constanța a aceleiași instituții.

1985 - Devine membru corespondent al Institutului German de Arheologie din Frankfurt am Main.

1988 - Președinte al Filialei Constanța a Asociației Oamenilor de Știință

  • a contribuit decisiv la transformarea Episcopiei Tomisului în Arhiepiscopie.

Lista Lucrări

CĂRŢI
- Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti, 1963, 156 p. (coautor).
Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Constanţa, 1964, 188 p. (coautor).
Monumente romano-bizantine din sectorul de vest al cetăţii Tomis, Constanţa, 1966, 84 p.
Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu, Constanţa, 1967, 128 p. (coautor).
Dezvoltarea meşteşugurilor în Dobrogea romană. I. Ceramica, Constanţa, 1972, (teză de doctorat), 320 p. + 150 pl. (mss.),
Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea. Bucureşti, 1979, 440 p. (ediţia a II-a) - Istoria Dobrogei, Constanţa, 1988, 534 p. (coautor).
Ovidiu la Pontul Euxin, Bucureşti, 1981, 152 p.; ediţia a II-a Constanţa, 1998.
A Concise History of Dobrudja. Bucureşti, 1987, 282 p. (coautor).
Tropaeum Traiani - Monumentul şi cetatea (monografie istorică) Bucureşti, 1988, 194 p.

STUDII, ARTICOLE, RAPOARTE
- Informaţii asupra unor materiale inedite din Muzeul Regional Constanţa, în  Materiale şi cercetări arheologice, 5, 1959, p. 753-759.
- Noi mărturii arheologice din epoca elenistică la Nuntaşi, în SCIV, 12, 1961, 2, p. 387-393.
- Inscription inedite de Callatis, în Studii Clasice, 4, 1962, p. 275-279.
- Necropola de incin eraţie de la Castelu, în Materiale şi cercetări arheologice, 8, 1962, p. 649-660 (coautor).
- Inscripţii inedite din Dobrogea, în SCIV, 14, 1963, 1, p. 79-107.
- Elmi bronzei di Ostrov, în Dacia, NS, 7, 1963, p. 535-551.

Le depât des monuments sculptureaux recemment decouverts a Constanţa, în Ac ta
Antiqua Philippopolitana. Studia Arcaeologica, Sofia, 1963, p.132-152 (coautor).
- Podoabe de bronz ale unui car roman şi depozitul de ţigle de la Teliţa, raionul  Tulcea în Revista Muzeelor (număr special), an II, 1965, p. 437-448).
- Scurtă privire asupra istoriei vechi a Dobrogei, în Dobrogea maritimă, Bucureşti, 1966, p. 51-84.
- Muzeul de arheologie Constanţa după JO ani de activitate, în Pontica, 1, Constanţa, 1968, p. 29-42.
- Inscripţia lui Herennios Apollinaris din Callatis, în Pontica, 1, Constanţa, 1968, p. 307-317 (coautor ).
- Note epigrafice, I, în Pontica, 1, Constanţa, 1968, p. 319-339.
- Un miliar de la Decius la Rasova, în Revista Muzeelor, 4, 1968, p. 349-353.
- Ateliere meşteşugăreşti pentru ars materiale de construcţii din lut, în Pontica, 2, Constanţa, 1969, p. 333-353.
- Un atestat străromânesc la Capidava, în Pontica, 3, Constanţa, 1970, p. 255-274.
- Un document proto-roumain a Capidava, în Dacia, NS, 14, 1970 p. 311-323.
- Date tehnice despre Edificiul cu mozaic din Constanţa, în Buletinul Monumentelor Istorice, 39, 1970, 3, p. 52-56.
- Contribution a fin de mieux connaître le repertoire archeologique du Haut Moyan Âge en Dobroudja, în Actes du VII-e Congres International des Sciences Phrehistoriques et
Protohistoriques, II, Praga, 1970.
- Kunst und Architekturwerke in der Dobrogea zur Zeit der Ramer, în Studia Gotica. Antikwaristika serien, 25, Stockholm, 1970, p. 216-233.
- Publius Ovidius Naso, poetul iubirilor gingaşe şi al suferinţelor, în File din istoria unui vechi ţinut românesc, I, Constanţa, 1971, p. 135-159.
- Podoabe de bronz ale unui car roman şi depozitul de ţigle de la Teliţa (jud. Tulcea), în Ponticcţ, 4, Constanţa, 1971, p. 273-288.
- Începuturile aşezărilor omeneşti din Dobrogea: comuna primitivă, în Studii şi cercetări de geografie aplicată a Dobrogei1 Constanţa, 1972, p . 215-221 (coautor).
- Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană, în Pontica, 5, Constanţa, 1972, p. 177-204.
- Ateliere ceramice .militare de-a lungul Dunării de Jos, în Pontica, 6, Constanţa, 1973, p. 129-135.
- Amfore cu inscripţii de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis, în Pontia, 6, Constanţa 1973, p. 193-207.
- Un sarcofago di etii. romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis, în Pontica, 6, Constanţa, 1973, p. 247-265 (coautor).
- Recente cercetări arheologice la Tomis (1971-1972), în Pontica, 6, Constanţa, 1973, p. 333-350.
- Prospectarea şi cercetarea aşezărilor arheologice din judeţul Constanţa, în Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee, 11, 1, 1974, p. 45-47.
- Ateliers de produits en terre cuite le long du Bas-Danube, în Actes du IX-e Congres lnternational d'Etudes sur Ies Frontieres Romaines, Mamaia, 6-13 septembrie 1972,
Bucureşti-Koln-Wien, 1974, p. 123-129.
- Importations de ceramique au Ilie siecle de n.e. pu Bas-Danube, în Pontica, 7, Constanţa, 1974, p. 317-323.

Importuri ceramice la Dunărea de Jos din sec. III e.n.1 în In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj-Napoca, 1974, p. 337-348.
- Amphores inscrites provenants de /'Edifice romain a mosai'que de Torni, în Actes de la XII Conference Intemationale d'Etqdes Classiques, Eirene, Cluj-Napoca, 2-7
octobre, 1972, Bucureşti-Amsterdan, 1975.
- Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice din Tomis (Parcul Catedralei, 1971-1974), în Pontica, 8, 1975, p. 9-54 (coautor).
- Un tezaur monetar de la Filip Arabul în Dobrogea, în Pontica, 8, 1975, p. 125-173
(coautor).
- Contribuţii la cunoaşterea ceramicii romane de uz comun, din Dobrogea, în Pontica, 8, 1975, p. 331-360.
- V. Pârvan: Getica, eine Protogeschichte Dakiens, în Pontica, 9, 1976, p. 7-10.
- Amfore romane şi romano-bizantine din Scythia Minor, în Pontica, 9, 1976, p . 99-114.
- Quelques aspects de l 'activite artisanale le long du limes scythique entre les IVe et VIe siecles de n.e., în Studien zu den Militărgrenzen Roms, II, Vortrăge des 10.
Internationales Limeskongresses in der Germania Inferior, Koln-Bonn, 1977, p. 387-392.
- Un act de semnificaţie patriotică: reconstituirea Monumentului triumfal de la Adamclisi, în Pontica, 10, 1977, p. 9-4.
- $tiri despre începuturile oraşului Constanţa, în Pontica, 10, 1977, p. 53-57.
- Dobrogea lui Burebista, în Pontica, 10, 1977, p . 65-68.
- Inscripţii inedite din Tomis şi Callatis, I, în Pontica, 10, 1977, p. 79-89 (coautor).
- Basilicile creştine de la Axiopolis, Callatis şi Tropaeum Traiani, în De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente creştine, Galaţi, 1977, p. 90-97.
- Unveroffentlichte Inschriften aus Tomis und Callatis, în Epigraphica, Bucureşti, 1977, p . 99-111 (coautor).
- Monumente arheologice privind viaţa spirituală în Dobrogea veacurilor 1-111 e.n. în Protecţia ecosistemelor, Constanţa, 1978, p. 240-256 (coautor).
- Mărturii arheologice şi istorice în Constanţa, în Protecţia ecosistemelor, Constanţa, 1978, p. 257-266.
- Dedicace en l'honneur de Va/entinien, în Pontica, 11, 1978, p. 151-154.
- L'île d'Ovide, legendes et realites archeologiques, în Acta Conventus Omnium Gentium Ovidianis Studiis Fovendis, Bucureşti, 1976, p . 521-526.
- Le Musee d 'histoire nationale et archeologie de Constantza, în Pontica, 12, 1979, p . 9-54 (coautor).
- Şantierul arheologic de la Albeşti, 1978, în Materiale şi cercetări archeologice, 13, Oradea, 1979, p . 167-173 (coautor).
- Burebista şi Dacia Pontică, în Strămoşii poporului român. Geto-Dacii şi epoca lor, Bucureşti, 1980, p. 268-279.
- Centenarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Constanţa. Comunicări de istoria Dobrogei, vol. I, Constanţa, 1980, p. 12-54 (coautor).
- Stâlpi miliari inediţi din Scythia Minor, în Pontica, 13, Constanţa, 1980, p. 140-156 (coautor).
- Les Roumains au Bas-Dabube durant Ies VIJe - XIJe siecles, în Revue Roumaine d'Histoire, 20, 1981, 4, p. 629-636.

-De nouveau sur Ies legats de Trajan en Mesie Inferieure entre 103 et 108 de n.e., în Dacia, NS, 25, 1981, p. 353-358 (coautor).
- Descoperiri epigrafice recente, în Pontica, 14, Constanţa, 1981, p. 159-170 (coautor).
- Die lokale Herstellung der Beleuchtungsgegenstănde- Leucernae, în Pontica, 14, Constanţa, 1981, p. 181-210.
- Situaţie prezentă şi de perspectivă privind conservarea şi restaurarea monumentelor (II), în Revista Muzeelor şi Monumentelor, anul XIX, 2, 1982, p. 3-10.
- Colonia Ulpia Zermizegestusa pe o inscripţie din Dobrogea, în Pontica, 14, 1982, p. 152-160 (coautor).
- Realizări şi cercetări arheologice, istorice şi muzeologice în Dobrogea, în Pontica, 17, 1984, p. 7-14.
- O inscripţie tomitană "redescoperită" (SEG. I. 2. nr. 332), în Pontica, 17, 1984, p. 61-66 (coautor).
- Dacia şi Moesia (Scythia) - părţi constitutuive ale etnosului românesc, în Pontica, 17, 1984, p. 101-107.
- Observaţii privind importul amforelor ştampila te în sud-estul Dobrogei, în Pontica, 18, 1985, p. 55-74 (coautor).
- Importuri amforice la Albeşti (jud. Constan.ta): Heracleea Pontică, în Pontica, 19, 1986, p. 33-60 (coautor).
- Tezaurul de la Sucidava-Izvoarele (jud. Constanţa), în Pontica, 19, 1986, p. 127-158 (coautor).
- Raportul dintre istoria naţională şi cea locală în Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa, în Revista Muzeelor, 4, 1986, p. 3-9 (coautor).
- Bazilici şi monumente creştine în contextul etnogenezei româneşti din sec. III-IV în Dobrogea, în Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987, p. 7-77.
- Le tresar de Sucidava - en Mesie Seconde, în Revue Archeologique, 2/1988, Paris, 1989, p. 357-380 (coautor).
- Romanizarea în Dobrogea, în Symposia Tharcologica, 7, 1989, p. 146-162.
- Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Rhodos, în Pontica, 20, 1987; p. 53-78 (coautor).
- Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Sinope, în Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 23-90 (coautor).
- Le christianisme en Scythie Mineure a la lumiere des dernieres decouvertes archeologiques, în Actes du Congres lntemational d'archeologie chretienne, vol. III,
Lyon, 1989, p. 2561-2615.
- Constanţa, 2250, în Pontica, 23, 1990, p. 23-28.
- Importuri amforice la Albeşti (jud . Constanţa): Chersonesul Tauric, Cnidos, Cos, Paros, în Pontica, 23, Constanţa, 1990, p. 29-48. (coautor).
- Recherches archeologiques recentes dans le perimetre de la cite de Tomis, în·Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II, Bucureşti, 1991, p. 23-45.
- Contribuţii ,privind seria guverna torilor Moesiei Inferioare 111 sec. III p . Chr., în
Pontica, 24, 1991, p. 123-141. (coautor).
- Entre faste et denuement. Les mysteres souleves par le "Tombeau au banquet" retrouve a Constantza, în Archeologie Nouvelle, 1, 1993, Paris, p. 42-47.
- Epos archeologic la Pontul Euxin, în "Colegiul Pedagogic «Constantin Brătescu».
Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea", Constanţa 1993, p. 177-184.
- Observaţii privind aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti (jud. Constanţa),Pontica, 26, 1993, p. 121-158 (coautor).
- Un nou guvernator al provinciei Moesia Inferior: Sallius Aristaenetus, Pontica, 26, 1996, p. 197-206 (coautor).
- Inscripţii inedite din Tomis şi împrejurări, Pontica, 27, 1994, p. 157-171 (coautor).
- Ion Micu, un pasionat, Analele Dobrogei, SN, I/1, 1995, p. 11-12.
- Reprezentări figurate în aşezarea de epocă elenistică de la Albeşti, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 23-72 (coautor).
- Zidul de apărare al Tomisului, de epocă târzie, în reconstituirea sa actuală, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 83-93.
- Cercetările arheologice de la cetatea Hârşova. Campania 1995, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 121-134 (coautor).
- Dobrogea: Via gentipm ?, Analele Dobrogei, SN, II / 1, 1996, p. 15-25.
- Vasile Canarachela Constanţa: 1956-1969,Analele Dobrogei, SN, ll/ 1, 1996, p. 75-77.
- Dedicaţii imperiale din Tomis, Pontica, 30, 1997, p. 167-175 (coautor).
- Momente ale colaborării între Institutul de Arheologie al Academiei Române şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa - evocări la aniversarea
a 160 de ani de activitate a instituţiei bucureştene şi a 80 de ani de investigări la Histria, Pontica, 30, 1997, p. 391-397.
- O no1,1ă inscripţie din vremea lui Decius în Dobrogea, Pontica, 31, 1998, 131-138 (coautor).
- Vestigiile arheologice, dovezi inestimabile ale civilizaţiei poastre, Analele Dobrogei, SN, an III, nr. 1, 1997, p. 7-9.
- Cercetări arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa), 1996-1999, Pontica, 32, 1999, p. 51-69 (coau tor).
- Albeşti - site fortifie du territoire callatian, în voi. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, II, Bucharest, 1998, p. 345-353 (coautor).
- "Simion Ca vrilă - 70 de ani!'~ Analele Dobrogei, SN, an V, nr. 2, 1999, p. 389-395.
- Donnees recentes sur le site d'Albeşti (dep. de Constantza), în voi. Civilisation greque et cultures antiques peripheriques. Hommage a Petre Alexandrescu a son 7()e
anniversaire, Bucharest, 2000, p. 172-179 (coautor).
- Elemente de gândire umanistă în unele epigrafe din Dobrogea, în voi. IstroPontica, Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, Tulcea, 2000, p. 241-245. (coautor).
- Albeşti (depart. de Constantza) ~ site fortifie greco-indigene, în Talan ta. Black Sea Region in the Creek, Roman and Byzantine Period (coautor).
- Complexes d'habitat du site fortifie greco-indigene d 'Albeşti (depart de Constantza), în Thrace and Aegean Eight lnternational Congress of Thracology, Sofia-Yarnbol
2000 (coautor).

LUCRĂRI DE POPULARIZARE (selectiv)
- Muzeul de arheologie al Dobrogei, Constanţa, 1960, 40 p.
Monumentul şi cetatea de la Adamclisi, Constanţa, 1966, 24 p.
Tomis, Constanţa, 1967, 24 p.
Leul în plastica tomitană, în Tomis, 2, nr. 5, mai 1967, p. 17.
Capodoperele unor sculptori necunoscuţi, în Tomis, 2, nr. 7 iulie, 1967.
Dobrogea lui Burebista, în Tomis, 2, nr. 10, octombrie 1967; p. 17
Histria, Constanţa, 1968, 24 p.
Callatis, Constanţa, 1968, 24 p.Adamclisi - monument, Constanţa, 1968, 24 p.
- Adamclisi - cetatea, Constanţa, 1968, 24 p.; ediţia a 2-a - 1971; ediţia a 3-a 1982, 30 p.
- Exploatarea pietrei în Dobrogea, în Tomis, 4, nr. 4, aprilie, 1969, p. 17.
- Muzeul de arheologie Constanţa. Unele gânduri şi perspective, în Revista Muzeelor, 4, 1970, p. 372-374.
- Necesitatea unui "Centru de studii ovidiene'~ în Tomis, 6, nr. 10, oct. 1971, p. 8.
- Campaniile Tomisului (1966-1971): Arheologie, în Tomis, 6, nr. 7, iulie 1971, p. 4.
- Monumentul triumfal de la Adamclisi, Constanţa, 1971, 32 p.; ediţia a 2-a, 1977.
- Monumentul de la Adamclisi - în actualitate, în Tomis, 8, dec. 1973, p. 13-14.
- Terrasigilaria, în Tomis, nov. 1973, p.11.
- Noi descoperiri arheologice, în Tomis, aug. 1975, p. 13-14.
- Care este vechimea Tomisului ?1 în Tomis, iunie 1976, p. 12-13.
- Itinerare arheologice dobrogene, Bucureşti, 1976, 132 p. (coautor).
- Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Constanţa, 1977, 46 p.
- Dobrogea. Album (coordonator), Bucureşti, 1978, 600 p. (fotografii de I. Miclea).
- De la Zamolxe încoace ... (coautor), în Tomis, 13, nr. 3, p. 13-14.
- Colecţia de arheologie "Callatis'~ în Revista Muzeelor, 10, 1978, p. 20-25.
- Cronică muzeologică la malul mării, în Pontica, 11, Constanţa, 1978, p. 7-11.
- Necesitatea şi importanţa unui Muzeu de istorie şi arheologie la Medgidia, în Pontica, 11, Constanţa, 1978, p. 13-17.
- Monumentul triumfal de la Adamclisi, restaurat, în Revista Muzeelor, 3, 1978, p. 41-43.
- O sută de ani de la fondarea Muzeului de istorie naţională şi arheologie (coautor), în Tomis, 14, sept., 1979, p. 12.
- Burebista la Dunărea de Jos (coautor), în Tomis, 14 martie, 1979, p. 12, 13.
- Remember Tropaei Traiani, în Revista Muzeelor şi Monumentelor, 48, nr. 2, 1979, p. 75-76.
- Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa - un muzeu centenar (coautor), în Revista Muzeelor, 6, 1980, p. 74-84.
- CONSTANŢA - monografie (ciclul: Judeţele patriei), Bucureşti, 1980, (autor al capitolului Istoria - p. 42-61).
- Constanţa. Ghid turistic al judeţului, Bucureşti, 1980, 142 p. (coautor).
- Albeşti: getic în ambianţă elenistică (coautor), în Tomis, 15, iunie 1980, p. 14.
- "Oraşul" din teritoriul rural al Callatisului, în magazin Istoric, 4, 1981, p. 41-33 (coautor).
- Şantier arheologic - 1982 W. Date noi despre cultura Hamangia. Orizont getodacic, în Tomis, 17 nov, 1982, p. 14.
- Şantier arheologic 1982 (Il). Civilizaţia romană: tezaurul de la Abrud. Fortăreaţa
romano-bizantin_ă de la Ovidiu. Centre arheologice medievale: Târguşor, în Tomis~ 17 dec. 1982,·p. 16.
- Monument triomphal d'Adamclisi, Constanţa, 1982, 48 p.
- Constanţa, Ghid de oraş (coautor), Bucureşti, 1985, 204 p.
- Litoralul românesc al Mării Negre, Bucureşti, 1989, 142 p. (coautor).
- Românii la Dunărea de jos în Evul Mediu Timpuriu, Tomis, nr. 10, 1993, p. 12.
- Entităţi etnice în evoluţia istorică a Dobrogei (I), Tomis, nr. 2, 1995, p. 12.
- Entităţi etnice în evoluţia istorică a Dobrogei (II), Tomis, nr. 3, 1995, p. 12.
- Valori ale identităţii naţionale, Tomis, nr. 9, 1995, p. 5.- Monumente creştine şi ortodoxie între Dunăre şi Mare (I), Tomis, nr. 9, 1995, p. 12 (în colaborare, arhiep. L. Florea).
- Monumente creştine şi ortodoxie între Dμnăreşi Mare(IV), Tomis, nr. 12, 1995, p. 13 (în colaborare cu arhiep. L. Florea).
- Constanţa - un oraş cultural (I), Tomis, nr. 8, 1997, p. 4.
- Burebista şi Dobrogea (I), Tomis, nr. 3, 1998, p. 12.
- Burebista şi Dobrogea (II), Tomis, nr. 4, 1998, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrog(:!a sec. I-III p. Hr. (I), Tomis, nr. 10, 1998, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea sec. I-III p. Hr. (II), Tomis, nr. 11, 1998, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea, (III), Tomis, nr. 12, 1998, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea, sec. I-III p. Hr.(IV), Tomis, nr. 1, 1999, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea, sec. I-III p. Hr. (V), Tomis, nr. 2, 1999, p. 13.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea, sec. I-III p. Hr.(VI), Tomis, nr. 3, 1999, p. 12.
- Aspecte ale vieţii spirituale în Dobrogea, sec. I-III p. Hr.(VII), Tomis, nr. 4, 1999, p. 12.
- Aspecte ale vieţii culturale în Scythia Minor între sec. IV-VII (1), Tomis, nr. 5, 1999, p. 13.
- Aspecte ale vieţii culturale în Scythia Minor între sec. IV-VII (2), Tomis, nr. 6, 1999, p. 13-14.
- Aspecte ale vieţii culturale în Scythia Minor între sec. N-VII (3), Tomis, nr. 7, 1999, p. 13.
- Aspecte ale vieţii culturale în Scythia Minor între sec. IV-VII (4), Tomis, nr. 8, 1999, p· 13.
- Aspecte ale vieţii culturale în Scythia Minor între sec. N-VII (5), Tomis, nr. 9, 1999, p. 13.
- Aspecte ale vie,tii culturale în Scytia Minor între sec. IV-VII (6), Tomis, nr. 10, 1999, p. 13.

Diverse

 2017 - In Memoriam, placheta „Meritul Dobrogean“ și medalia „Remus Opreanu.

 2017 - Acordarea titlului onorific, post-mortem, de cetățean de onoare al județului Constanța.

2018 - Școala din localitatea natală a marelui istoric este denumită Școala Gimnazială „Prof. dr. Adrian V. Rădulescu”.

 

A organizat manifestări ştiinţifice internaţionale, între care:

al IX-lea Congres internaţional de studii asupra frontierelor romane, Mamaia, septembrie 1972;

al VII-lea Congres internaţional de epigrafie greacă şi latină, Constanţa, septembrie 1977;

al VII-lea Congres internaţional de tracologie, Constanţa - Mangalia - Olimp - Tulcea, 20-26 mai 1996;

colocviul internaţional "Arheologia Mării Negre", Constanţa, aprilie, 1994

 

Bibliografie despre arheolog

Mihai Irimia, Adrian Rădulescu (1932-2000), Pontica, 33-34, 2000-2001, p. 7-17.

Constantin Preda, Adrian Rădulescu și cercetarea istorico-arheologică dobrogeană,Pontica, 33-34, 2000-2001, p. 18-22.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram