Sâmpetru Mihai

Data nașterii :
07/11/1928
comuna Independența, jud. Constanța
Data deces     :
25/07/1996
București

Specializare

Epoca romană

Studii

Universitatea București, Facultatea de Istorie
Licenta
1952
 - 1957

Doctorat

Institutul de Tracologie
Cultura romană târzie în provinciile sud-dunărene.
prog.dr. Petre Roman
1994

Specializări/Burse

Alte stagii

1973 - Bulgaria

Șantier

Responsabil științific șantier

Curcani
1969
-
1970
Chirnogi
1969
-
1971
Tropaeum Traiani/ Adamclisi
1959
-
1992

Alte șantiere

1957-1958 - Șantierul arheologic București (Casa Șuțu și Sf. Gheorghe Nou)

1959-1961 - Tropaeum Traiani

1961 - Histria - sector Domus

1963-1965 - Tropaeum Traiani

1966-1969 - Porțile de Fier - Gura Văii (Orşova/Dierna, necropola romană din punctul 'Spital', Eşelniţa (Judeţul CaraşSeverin)
într-o aşezare din perioada feudalismului timpuriu (secolul IX -XIII e. n.).

1970 - 1971 insula Moldova - Moldova Nouă

1968 - Tropaeum Traiani/Adamclisi, Dealul Monumentului - Altarul Militar Roman.

1969-1970 - Tropaeum Traiani (sectorul de sud-est din Cetate)

1971 - 1972 - Tropaeum Traiani  - Dealul Momunentului - Tumulul Roman de lângă Monumentul Triumfal.

1971 şi 1972 - săpături arheologice la Popeşti (judeţul Ilfov), pe terasa Dâmboviţei

1973 şi 1974 am participat la lucrările
arheologice cu caracter de urgenţă de pe Valea
Mostiştei efectuând săpături la Sultana, judeţul Ilfov în
ptmctele: Valea lui Malciu, Valea Chirnogeanului

Valea Sârbilor, Fântâna lui Mocanu şi Valea Orbului în
aşezări şi necropole de pe malul lacului

 

 

 

Activitate

Muzeul de Istorie a orașului București
arheolog
-
Perioada
1957
-
1959
Institutul de Arheologie
colaborator extern
-
Perioada
1959
-
1961
Institutul de Arheologie
arheolog
-
Perioada
1962
-
1965
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1965
-
1989
Institutul de Tracologie
cercetator științific III
-
Perioada
1990
-
1994
Institutul de Tracologie
cercetator științific II
-
Perioada
1994
-
1994
Institutul de Tracologie
cercetator științific I
-
Perioada
1995
-
1996

Alte Funcții

membru în Comitetul de redactie al revistei  Thraco-Dacica

Premii / Titluri / Distincții

1987 - Premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române pentru monografia "Tropaeum Traiani, II, Monumentele Romane (1984).

Lista Lucrări

Volume
Tropaeum Traiani. II, Monumentele Romane, Bibliotheca Archaeologica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1984.
Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bibliotheca Thracologica, V, Bucureşti, 1994.

Articole
- Betrachttmgen uber das Siegesdenlcma1 von Adamldissi im Lichte der Archaologischen Grabungen, Dacia, N. S., XIII, 1969, pp. 475 - 500.
- Situaţia imperiului romano-bizantin la Dunărea de Jos la sfărşitul sec. al VI-lea şi începutul celui de al VIIlea e. n., SCIV 22, 1971, 2, p. 217 - 245.
- Mormântul de călăreţ nomad descoperit la Curcani (jud. Ilfov), SCIV 22, 1971, 3, p. 443 - 455.
- Înmormântări pecenege din Câmpia Dunării, SCIV, 24, 1973, 3, p. 443 - 468.
- Precizări cronologice în legătură cu Edificiul Roman cu mozaic de la Constanta. BMI, XLII, 1973, 4, p. 59-60.
- La region du Bas Danube au Xe siecle de notre ere, Dacia, N. S., XVIII, 1974, p. 239 - 264.
- Ceramica de tip urban din aşezarea medievală timpurie de la Chimogi (jud. Ilfov), SCIVA, 26, 1975, 2, p. 241 - 2~0.
- Trofeul lui Traian de la Adamclisi pe monede ale oraşului Tomis, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 367 - 375.
- Ansamblul roman comemorativ de la Adamclisi (Tropaeum Traiani), SCIVA, 35, 1983, 4, p. 320 - 325.
- In legătură cu Trofeul lui Traian, SCIVA, 38, 1987, 2, p. 125 - 141.
- Romanizarea populaţiei traco-dace dintre Dunăre şi Haemus, Symposia Thracologica, 7, 1989, Tulcea, p. 360 - 362.
- Vestul României în secolele N - VII e. n., Symposia Thracologica, 8, 1990, Satu Mare - Carei, p. 68 - 78.
- Uzii şi Găgăuzii, Cugetul, 3, 1992, Chişinău, p. 41-47.

- Vestul României în secolele N - X e.n., ThracoDacica, XIII, 1992, 1 - 2, p. 13 5 - 157.
- Depot monetaire de l'epoque constantinienne de Tropaeum, Studies on Settlement Life in Ancient Thrace, Proceedings of the III-rd International Symposion 'Cabyle" 17 - 21 mai 1993, Jambo, 1994, p. 363 - 366 (în colaborare).
- Depozit monetar din epoca constantiniană de la Tropaeum, SCN, X, 1993 (în colaborare - sub tipar).
- La tradition du cavalier chassseur chez les Roumains, in The thracian world at the crossroads of civilisations, Reports and summaries of the
7-th International Congress of Thracology, may 20 - 26, 1996, Constanţa - Mangalia - Tulcea, p. 339 - 342.
- Le Cavalier Thrace, Bulletin de thracologie, III, 1996, Mangalia, p. 184 - 190.

Rapoarte săpături

- Săpăturile din 1961 şi 1963 efectuate în sectorul central al cetăţii Histria (Punctul D), Materiale, IX, 1970, p. 186 - 190 (în colaborare).

Prezentări, cataloage
- Perioada prefeudală (Atlasul complex "Porţile de Fier"), Bucureşti, 1972, p. 198.

Bibliografie, indici
- Realiz.ări ale arheologiei româneşti în ultimele trei decenii, SCIVA, 25, 1974, 3, p. 336 - 350 (colaborare, pentru secolele IV - VII e. n. ).

Aniversări
- Constantin Preda la 60 de ani, SCIV A, 3 7, 1986, 1, p. 56-66.
- Ion Barnea  75 ans, Dacia, N. S„ 32, 1988, 1 - 2, p. 305 - 314.

Recenzii
- Uwe Fiedler, Studien zu Gr.iberfeldem des 6 bis 9. Jahrimderts an der unteren Donau, Bonn, 1992, ThracoDacica XIV, 1993, 1- 2, p. 179 - 188.

Manuscrise
- Populaţia dintre Dunăre şi Haemus în secolele IV-VI e.n. (27 + 53 p., 1984 - 1985).
- Cartierul dintre Poarta de Est şi T. 21 (Tropaeum) (108 p., 1984 - 1985).

- Cercetări în cetatea Histria (sector D) în 1961 - 1965 (74 p., 1986).
- Romanitatea sud-dunăreană în secolul VII e. n. (162 p., 1987 - 1988).
- Oraşul Tropaeum în epoca romană târzie - cercetări în sectorul de sud-est al cetăţii ( 102 p., 1989).
- Tropaeum Traiani, II (300 p. 10 capitole + ilustraţie) neincluse de Editura Academiei la tipar din lipsă de spaţiu tipografic în 1983.
- D. M. Teodorescu - Viaţa şi activitatea, ThracoDacica, XVII, 1 - 2, 1996, p. 261-290.

Bibliografie despre arheolog

Al. Barnea, Mihai Sâmpetru (1928-1996), SCIVA, tomul 48, nr. 4, octombrie-decembrie 1997, p. 401- 404.

Petre Roman, Sâmpetru Mihai Ion-necrolog, ThD, XVII, 1-2, 1996 p. 291-299.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram