Sanie Silviu

Data nașterii :
02/07/1936
com. Pungeşti, jud. Vaslui
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-352

Specializare

Epoca romană
Epigrafie, Cultele orientale - Dacia romană
Epoca dacică
Epoca dacică clasică – Religie, culte și credințe

Studii

Facultatea de Istorie - Filosofie a Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi
Licenta
1959
 - 1963

Doctorat

Universitatea Cluj
Cultele orientale în Dacia romană
Acad. Constantin Daicoviciu şi Acad. Emil Condurachi
1977

Șantier

Alte șantiere

Galați – Barboși,

Piatra Neamț-Bâtca Doamnei,

Orșova (jud. Mehedinți),

Ciolăneștii din Deal (jud. Teleorman),

Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iași),

Fedești (jud. Vaslui).  

Activitate

Facultatea de Litere a Universităţii "Al.I.Cuza , cursul de Epigrafie greacă şi latină;
profesor asociat
-
Perioada
1991
-
2004
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" Iaşi
Cercetător ştiinţific
-
Perioada
1963
-
1989
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" Iaşi
cercetător ştiinţific II
-
Perioada
1989
-
1991
Universitatea "Al.I.Cuza", Facultatea de istorie
Conducător ştiinţific de doctorate la disciplina Istoria antică universală
-
Perioada
1992
-
2010
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" Iaşi
cercetător ştiinţific I
-
Perioada
1992
-

Alte Funcții

Profesor Istoria religiilor și Istorie Universală veche
Universitatea ”M.Kogălniceanu”
Profesor de istorie a iudaismului și Director de studii
Centrul de cercetare a Istoriei evreilor și ebraistică ”Al. Șafran” a Univ. ”A.I. Cuza”

Membru în Asociaţia Internaţională de Epigrafie greacă şi
latină (din 1972);

Membru în Societatea de Studii Clasice (din 1965);

Membru Institutul de Tracologie.

Fondator şi coordonator (cu D. Vitcu) al revistei Studia et Acta Historiae Iudaeorum
Romaniae, Iaşi-Bucureşti
Redactor șef al revistei Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Iaşi-București

Premii / Titluri / Distincții

• Premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române pe anul 1981
• pentru Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei; Premiul
Salonului Naţional de Carte, ediţia a VIII-a din 6-8 octombrie 1999 - Iaşi pentru Din istoria
culturii şi religiei geto-dacice;
• Premiul "Emil Dorian" al FCER pe anul 1998 pentru activitatea în domeniul orientalisticii;
Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Comandor, "Cercetare ştiinţifică", 7 feb. 2004.
• Premiul ARTECOM-onlus per la Cultura 2012 (Roma, Italia), acordat de către Academia de studii
înalte europene din ROMA, unei personalități din lumea culturii și artei, care a îmbogățit,
îmbunătățit și protejează patrimoniului cultural
• Premiul Salonului Naţional de Carte, 2012 – Iaşi, pentru Geto-Dacii dintre Carpați și Nistru.

Lista Lucrări

CĂRȚI

Volume de autor

S. Sanie, Mărturii scrise și reprezentări plastice în spațiul geto-dacic (Secolele IV a.Chr. – IVp. Chr.), Editura Universității A.I. Cuza, 2018.

S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n.- III e.n.), Iaşi 1981, 264 p. & 70 pl.;
Rec.-prez.: H. Daicoviciu, în Steaua, XXXII, 10/413, noemb. 1981, p. 48 şi 62; L. Petculescu, în Scînteia, LI, 12315, 27.03,1982, p. 4; V. Chirica, în Cronica, XVI, 50(828), 11 dec.1981, p.2; I. Mitrea, în Ateneu, XVIII, 4 (148), dec. 1981, p. 15; S. Teodor, în AIIAI, XIX, 1982, p. 689-691; Al. Suceveanu, în Thraco-dacica, III, 1982, p. 194-195; N. Gudea, în ActaMN, XIX, 1982, p. 752-754 ; Al. Barnea, în SCIVA, 34, 1, 1983, p. 84-87; L. Mărghitan, în Era socialistă, LXII, 1/1982, 5 ian., p. 40-41; N. Ciudin, în CercetIst, XIV-XV, 1983-1984, p. 295-297.

S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană (I). Cultele siriene şi palmiriene, Bucureşti 1981, 312 p. & 16 pl.;
Rec.-prez.: I. I. Russu, în SCIVA, 33, 4, 1982, p. 415-421; M. Bărbulescu, în ActaMN, XIX, 1982, p. 747-748; P. Rogozea, în Studii şi comunicări de etnografie şi istorie, IV, 1982, p. 344-345, Ioan Alexandru, în Luceafărul, XXV, 9(1035), 27 feb. 1982, p. 1 şi 7; O. Boicu, în Ateneu, 1983.
S. Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi 1995,ed.¹, 313 p & 88 pl; ed.², Iaşi 2000, 329 p & 94 pl.; Rec.-prez.: N. Zugravu, în AIIX, XXXIII, 1996, p. 429; S. Teodor, în, ArhMold, XXIII-XXIV(2000-2001), 2003, p. 426-427; C. Ungureanu, în CercetIst, XVIII-XX(1999-2001) 2002, p. 509-514.
S. Sanie, Dăinuire prin piatră. Monumentele Cimitirului medieval evreiesc de la Siret, Bucureşti 2000, 315 p & 71 pl.; Rec.-prez.: L.-Z.Herşcovici, în SAHIR, VI, 2001, p. 343-345; N. G. Brancato, în Folium,IV1, Roma, 2002, p. 32; P.V. Batariuc, în ArhMold, XXIII-XXIV (2000-2001)2003, p. 435-436.
S. Sanie, Scriere şi imagini în spaţiul Carpato-nistrian (secolele VI a. Chr.- IV p. Chr.), Iaşi, 2003, 277 p & 88 pl.
Rec.-prez.: Victor Cojocaru, în ArhMold, XXVII (2004), 2005, p. 318
S. Sanie, Untersuchungungen uber Religionsgeschichte und Kultur der GetoDaker, Classical and Byzantine Monographs, VOL. LXXI, Adolf M. Hakkert Publisher, Amsterdam, 2009.

Volume colective coordonate și editate
Studia antiqua et archaeologica. Corolla memoriae Nicolai Gostar dedicata,
I, Iaşi 1981 (colab. A. Lászlo)
Studia et acta historiae Judaeorum Romaniae, Bucureşti, I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, 1996-2010.(colab. D. Vitcu)
Geto-Dacii dintre Carpați și Nistru, Secolele II a.Chr.-IIp.Chr.,Iași 2011
(colab. Elena-Tamilia Marin).

Contribuții personale: Cuvânt Înainte, p.9-10; Introducere, p.13-17; Așezările
geto-dacice din spațiul carpato-nistrean, (colab. Elena-Tamilia Marin), p.18-
45; Cetățuia geto-dacică de la Galați-Barboși, (colab. Șeiva Sanie), p.46-161;
Cetatea dacică de la Bâtca Doamnei-Piatra Neamț, p. 386-392; Așezarea de
la Dumbrava (comuna Ciurea, jud. Iasi), (colab. Șeiva Sanie), p. 393-424;
Considerații finale, p.622-629.

Volume editate
 Gh.Săulescu, Descrierea istorico-gheografică a cetăţei Caput Bovis (Capul
Boului seau Ghertina), Bucureşti, 1991 (colab. V. Cristian).
Capitole de carte în publicații internaționale
Istoria și cultura Romei în lumina noilor cercetări:
 S. Sanie, la Kulte und Glauben im römischen Süden der Moldau, în Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt – ANRW (Rise and Decline of the Roman
World), hrsg. W. Haase, Religion, 18/2, Berlin-New York, 1989, p. 1272-
1316.
 S. Sanie, la Die syrischen und palmyrenischen Kulte im römischen Dakien, în
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt – ANRW (Rise and Decline of
the Roman World), hrsg. W. Haase, Religion, 18/2, Berlin-New York, 1989, p.
1165-1271.

STUDII/ARTICOLE
- S. Sanie, O inscripţie siriacă de la Romula, în ArhMold, IV, 1966, p. 355-359.
- S. Sanie, Unele observaţii asupra altarului dolichenian de la Majdanište (Sarajevo,
RSF Jugoslavia), în SCIV,18, 1967, 4, p. 707-712.
- S. Sanie, Medalioane şi tipare romane descoperite la Tirighina-Barboşi, în
Danubius, II-III, Galaţi 1969, p. 81-94.
- S. Sanie, Câteva observaţii asupra inscripţiei CIL, III, 7954 de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, în SCIV, 19, 1968, 4, p. 575-586.
- S. Sanie, Sondajul din tell-ul gumelniţean de la Ciolăneştii din Deal (jud.
Teleorman), în ArhMold, VI, 1969, p. 41-53 (colab. M.Petrescu-Dîmboviţa).
- S. Sanie, Ceramica grecească din Muzeul de istorie a Moldovei, în ArhMold, VI,
1969, p. 55-65 (colab. Silvia Teodor).
- S. Sanie, Badones Reginae, în SCIV, 21, 1970, 2, p. 295-298.
- S. Sanie, L’ onomastique orientale de la Dacie romaine (I), în Dacia, N.S., XIV,
1970, p. 233-242.
- S. Sanie, Inscriptio bilinguis tibiscensis. A. Pars palmyrena , în Dacia, N.S., XIV,
1970, p. 405-409.
- S. Sanie, Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Barboşi-Galaţi, în Danubius,
IV, 1970, p. 135-142 (colab. I.T.Dragomir).
S. Sanie, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal
(jud. Teleorman), în ArhMold,VII, 1972, p. 241-258 (colab. M . Petrescu-Dîmboviţa).
- S. Sanie, La transcription de quelques théonymes et
anthroponymes orientaux dans les inscriptions latines et grecques de Dacie, în
Vestigia, 1, München, 1972, p. 399-401.
- S. Sanie, Importuri elenistice şi romane în cîteva cetăţi şi aşezări dacice din
Moldova, în SCIV, 23, 1973, 4, p. 407-434.
- S. Sanie, Onomastica orientală din Dacia romană (II), în ActaMN, X, 1973, p.
151-170.
- S. Sanie, Cercetările areologice de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în
CercetIst, IV, 1973, p. 61-92 (colab. Ş.Sanie).
- S. Sanie, Dea Placida, în ActaMN, XI, 1974, p. 111-114.
- S. Sanie, Transcrierea unor teonime şi antroponime orientale în inscripţiile greceşti
şi latine din Dacia, în vol. In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 361-
366.
- S. Sanie, Le rôle des éléments orientaux dans le processus d'urbanisation de
quelques provinces romaines danubiennes, în Histoire, Bucureşti, 1974, p. 59-60.
- S. Sanie, Cultul lui Sol Invictus în Dacia, în Sargetia, XI-XII,
1974-1975, p. 331-341.
- S. Sanie, Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova, în SCIVA,
26, 1975, 2, p. 189-208 (colab. I.T.Dragomir, Ş.Sanie).
- S. Sanie, Quelques considérations sur les cultes gréco-egyptiens en Dacie romaine,
în Actes de la XIIe Conférence Internationale d’ études classiques “Eirene”, Cluj
1972, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 529-537.
- S. Sanie, Classica et orientalia (I), în SCIVA, 27, 1976, 2, p. 399-404.
- S. Sanie, Iuppiter Dolichenus in Dakien, în Epigraphica, în Travaux dédiés au VIIe
Congrès International d' Épigraphie grecque et latine (coord. D.M. Pippidi şi Em.
Popescu), Bucureşti, 1977, p. 131-157.
- S. Sanie, Theos Hypsistos şi Iuppiter Exsuperantissimus în Dacia, în SCIVA, 28,
1977, 1, p. 135-142.
- S. Sanie, Deus Aeternus et Theos Hypsistos en Dacie romaine, în Hommages à M. J.
Vermaseren, Leiden, 1978, p. 1092-1113.
- S. Sanie, Les africaines en Dacie romaine, în Actes du VIIe Congrés International d’
épigraphie grecque et latine, Constantza 9-15 sept. 1977, Bucureşti-Paris, 1979, p.
465-466.
- S. Sanie, Le diadème d’or de Tyras, în Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 147-157.
- S. Sanie, Diadema de aur de la Tyras, în ActaMN, XVI, 1979, p. 127-140.
- S. Sanie, Classica et orientalia (II), în SCIVA, 30, 1979, 1, p. 21-29.
- S. Sanie, Inceputurile creştinismului în sudul roman al Moldovei,
în vol. De la Dunăre la Mare, Galaţi, 1977, p. 117-122 (colab. I.T.Dragomir).
- S. Sanie, Viaţa spirituală a geto-dacilor, în MMS, 6-8, Iaşi, 1980, p. 499-507.
- S. Sanie, Aspects de la cohabitation des daces et des romains dans le midi romain de
la Moldavie, în Actes du IIe Congrés International de Thracologie, Bucureşti, 1980, p.
339-349 (colab. I.T.Dragomir).
- S. Sanie, Tezaurul de la Muncelul de Sus şi unele probleme ale circulaţiei monetare
romane în Moldova, în CercetIst, XI, Iaşi, 1980, p. 249-268 (colab. Ş.Sanie,
M.Cojocaru).
- S. Sanie, Plastica şi unele aspecte ale cultelor şi credinţelor getodacice, în Studii
dacice, Cluj, 1981, p. 174-195.
- S. Sanie, Un nouveau fragment d’ inscription palmyrénienne de Tibiscum et
quelques considérations sur les épigraphes palmyréniennes de Dacie, în Dacia, N.S.,
XXV, 1981, p. 359-362.
- S. Sanie, Africanii în Dacia romană, în CercetIst, XII-XIII, 1982, p. 299-306.
- S. Sanie, Classica et orientalia (III), în SCIVA, 34, 1983, 2, p. 151-162.
- S. Sanie, Profesorul Nicolae Gostar, istoric al lumii dacice şi romane, în SAA, I,
1983, p. 7-15.
- S. Sanie, Unele consideraţii asupra cetăţii dacice de la Barboşi, în SAA, I,1983, p.
141-151.
- S. Sanie, Cultores şi atestarea lor în inscripţiile Daciei romane,
în AIIAI, XX, 1983, p. 77-80.
- S. Sanie, Un altar anepigraf cu reprezentarea unei divinităţi celto-romane, în AIIAI,
XXI, 1984, p. 363-368.
- S. Sanie, Semnificaţia unui mic complex arheologic din aşezarea dacică de la
Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în CercetIst, XIV-XV,1984, p. 131-136 (colab.
Ş.Sanie).
- S. Sanie, Din istoria religiei geto-dacice (I), în AIIAI, XXII/2, 1985, p. 377-390.
- S. Sanie, Classica et orientalia (IV), în SCIVA, 37, 1986, 1, p. 76-88.
- S. Sanie, Ein Inschriftlosser Altar mit Relief von Sucidava, în Germania, 65, 1987,
1, p. 215-221.
- S. Sanie, Din istoria religiei geto-dacice (II). Columna Traiană ca sursă de
cunoaştere a spiritualităţii dacice, în AIIAI, 1987, XXIV/1, p. 115-124.
- S. Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (I), în ArhMold, XI, 1987, p. 101-111.
- S. Sanie, Din istoria religiei geto-dacice (III), în AIIAI, XXIV/2, 1987, p. 127-140.
- S. Sanie, Un atelier monetar în cetăţuia geto-dacică de la Barboşi-Galaţi, în
Symposia Thracologica, 1987,5, p. 127.
- S. Sanie, Dacia romană – zonă de interferenţă a marilor curente spirituale din
spaţiul mediteranean, în vol. Românii în istoria universală, III, Iaşi, 1988,1, p. 841-
852.
- S. Sanie, Unele consideraţii asupra imagisticii toreuticii geto-dacice (sec. V î.e.n.- II
e.n.), în Symposia Thracologica, 1988, 6, p. 114-115.
- S. Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (II), în ArhMold,XII, 1988, p. 53-1o3.
- S. Sanie, Descoperirea unor capete de piatră în zona est-carpatică, în ActaMM,
VII-VIII, 1988, p. 361-368 (colab. R.Alaiba, G.Luca).
- S. Sanie, Din istoria religiei geto-dacice (IV), în AIIAI, XXVI/1,1989,p. 189-211.
- S. Sanie, O stanţă monetară în cetăţuia dacică de la Barboşi-Galaţi, în SCIVA, 49,
1989, 1, p. 91-96.
- S. Sanie, Interférences culturelles dans l’espace Thraco-géto,hellénique et oriental,
în NEH, VIII, 1990, p. 7-20 (colab. M.Petrescu-Dîmboviţa).
- S. Sanie, Scriere şi imagologie pe ceramica din aşezarea getodacică
de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în Symposia Thracologica, 8, 1990.
- S. Sanie, Aspects of Time and Temporality in the Getic Space, VI B.C. – II A.D., în
Temps et changement dans l’ espace romain, éd. Al. Zub, Iaşi, 1991, p. 1-22.
- S. Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (III), în ArhMold, XIV, 1991, p. 45-55
(colab. Ş.Sanie).
- S. Sanie, Monografia profesorului Gh.Săulescu şi principalele descoperiri la
Barboşi -Galaţi într-un veac şi jumătate de la scrierea ei. Studiu arheologic, în vol.
Gh.Săulescu, Descrierea cetăţii Caput Bovis, Bucureşti, 1991, p. 83-91.
- S. Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (IV), în ArhMold, XV, 1992,p. 71-96
(colab. Ş.Sanie).
- S. Sanie, Aspecte ale timpului şi temporalităţii în spaţiul getic (secolele VI î.e.n. – III
e.n.), în ArhMold, 1992, p. 107-118.
- S. Sanie, Cultura spirituală a geto-dacilor în sec. V î.e.n. – III e.n., în vol.
Permanenţă şi continuitate, etos şi spiritualitate în spaţiul moldav, Iaşi,1993, p. 37-
53.
- S. Sanie, La civilisation romaine et la romanisation à l’ est des Carpates, în
ArhMold, XVI, 1993,p. 145-150.
- S. Sanie, La civilisation romaine et la romanisation à l’est des Carpates, în Actes du
XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques,
Bratislava,1-7 Septembre 1991, Bratislava, 1993,3, p.344-351.
- S. Sanie, Certians aspects de la situation politique et démographique de la Dacie
d’Est dans la période Domitien-Trajan, în ActaMN, 26-30, 1989-1993, I/2, p. 11-18.
- S. Sanie, Das römische Dakien. Interferenzzone der geistigen Hauptströmungen aus
dem Mittelmeerbereich, în ArhMold, XVII, 1994, p. 57-68.
- S. Sanie, Unele aspecte ale situaţiei politice şi demografice din Dacia răsăriteană
în perioada Domitianus-Traianus, în vol. Din istoria Europei romane, Oradea, 1995,
p. 145-154.
- S. Sanie, Ornamentica unor vase miniaturale geto-dacice, în ArhMold, XVIII, 1995,
p. 83-93.
- S. Sanie, Judaic and Judaisant Elements in Ethno-cultural Interference in Dacia and
Moesia Inferior, în vol. Studia et acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Tel Aviv,
1996, p. 21-44.
- S. Sanie, Elemente iudaice şi iudaizante în interferenţa etno-culturală din Dacia şi
Moesia Inferior, în SAHIR, I, Bucureşti, 1996, p. 1-27.
- S. Sanie, Ceramica cu inscripţii şi ţigle ştampilate descoperite la Barboşi-Galaţi, în
SCIVA, 47, 2, 1996, p. 121-153.
- S. Sanie, Cercetarea cimitirului evreiesc (I) de la Siret. Unele consideraţii
metodologice, în SAHIR, II, Bucureşti, 1997, p. 9-27.
- S. Sanie, Vizita Dr.Haim Weizmann la Iaşi (8-10 decembrie 1927), în SAHIR, III,
1998, p. 191-206.
- S. Sanie, Sfârşitul unor comunităţi şi câteva aspecte ale cercetării istoriei evreilor
din România, în SAHIR, IV, 1999, p. 185-192.
- S. Sanie, Classica et orientalia (V), în SCIVA, 50, nr. 3-4, 1999, p. 171-183.
- S. Sanie, Contribuţii la cunoaşterea morfologiei stelelor şi simbolismului funerar
iudaic în estul României (I), în SAHIR, V, 2000, p. 56-86.
- S. Sanie, Contribuţii la cunoaşterea morfologiei stelelor şi simbolismului funerar
iudaic din estul României (II), în SAHIR, VI, 2001, p. 108-118.
- S. Sanie, Grabsteine der Vergangenheit in dem Jüdischen Friedhäfen zu Siret, în Die
sprechenden Steine von Siret, Bludenz, 2001, p.27-28
- S. Sanie, Zeichen und Symbole, în Die sprechenden Steine von Siret, (colab.
T.Weggemann), Bludenz, 2001, p.38-55
- S. Sanie, Imagini şi însemnări pe un recipient din aşezarea geto dacică de la
Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în Studii de istorie antică. Omagiu Profesorului
Ioan Glodariu, Deva 2001, p. 293-302.
- S. Sanie, Moesia nord-dunăreană şi nord-pontică, în Tratatul Istoria Românilor,
vol. II, Bucureşti 2001, p. 373-388.
- S. Sanie, Contribuţia şcolii arheologice ieşene din ultima jumătate a secolului al
XX-lea la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice, în ArhMold, XXII,(1999) 2002, p. 203-
208.
- S. Sanie, Cultura iudaică la Iaşi (I), în SAHIR, VII, 2002, p. 20-38.
- S. Sanie, Cercetarea istoriei Romei. Contribuţii ieşene în perioada 1950-2000, în
ArhMold, XXIII-XXIV (2000-2001), 2003, p. 209-219.
- S. Sanie, Fragmente de reliefuri cultuale şi statuete descoperite în aşezarea romană
de la Barboşi-Galaţi, în ArhMold, XXIII-XXIV (2000-2001), 2003, p. 313-321.
- S. Sanie, Contribuţii la cunoaşterea morfologiei stelelor şi simbolismul funerar
iudaic în estul României (III). " Vulturul şi şarpele", în SAHIR, VIII, 2003, p. 11- 24.
- S. Sanie, Descoperiri mărunte de la Barboşi-Galaţi (I). 1. Un tipar pentru turnare;
2. Fragmente de sticlă policromă, în ArhMold, XXV (2002), 2004, p. 153-164.
- S. Sanie, Epigrafie – Istorie, în ArhMold, XXV (2002), 2004, p. 275-277.
- S. Sanie, Egyptian Cults in Roman Dacia, Studies in Honour of Asher Ovadiah,
Assaph 2005-2006-Studies in Art History, Tel Aviv University, p.101-126.
- S. Sanie, Manus Dei in the Dacian Milieu?, în Moesica et Christiana, Studies in
Honour of Professor Alexandru Barnea, ed. Adriana Panaite, Romeo Cîrjan, Carol
Căpiță, Editura Istros, Brăila, 2016, p.341-354.

Voci la enciclopedii sau dicționare
S. Sanie, în Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic-sec. X), (coord.
D. M. Pippidi), Bucureşti 1976: Barboşi (p. 79-81); Bâtca Doamnei (p. 94-
95), Cultele orientale (în Scythia Minor şi Dacia romană) D.M. Pipiddi şi
Silviu Sanie, (p. 200-207); Dumbrava (p. 250-251).
S. Sanie, în Enciclopedia civilizaţiei romane (coord. D. Tudor), Bucureşti
1982: Acca Larentia; acerra (p. 16); adoratio (p. 20-21); aedes; aedituus (p.
23), Aeneas (p. 27-28); Aequitas (p. 28); Aesculapius (Esculap) (p. 28-29);
altarul (p. 50-51); Amata; Ambarvale sacrum, (p. 51); amuletă (p. 55);
Anchises (p. 56); Angitiai (p. 57); Anna Perenna (p. 58); Antinous (p. 60);
Apollon (Phoebus) (p. 67); Apoteoza (p. 68); arborii sacri (p. 74); argei (p.
82); augurii (p. 113); augustalii (p. 113-114); auspiciile (p. 120-121;
Bacchanalia; Bacchus (p. 124); Bona Dea (p. 138-139); Bonus Eventus (p.
139); Cacus (p. 149); Camenae; Camilli (Camillae) (p. 155); Carmenta (p.
162); Cavalerii danubieni (p. 175-176)¸ Cavalerul trac (p. 176); Ceres (p.
183-184); cysta mystica (p.191); Compitalia (p. 214-215); consecratio (p. 216-
217); Copia (p. 222); cornucopia (p. 228); Cupidon (p. 239); dedicatio (p.
256-257); devotio (p. epulones (p. 302); fanum; Fatum (p. 311); Faunnus
(Lupercus) (p. 311-312); Febris; Fecunditas; Felicitas (p. 313); Fides (p.
314); flamen (p.324-325); flaviales (p. 326); Flora (p. 326-327); Flumina (p.
328), fortuna(p. 330); fratres Arvales (p. 336); Genii (p. 347-348); Glykon (p.
356); gratiae (p. 358); haruspices (p. 362-363); Hercules (p.365-366); Honos
(p. 374); Ianus (p. 378); Indigitamenta; infula (p. 387); Iuno (Iunona) (p. 402;
Iupiter (p. 402-403); Iupiter Dolichenus (p. 403-404); Iupiter Heliopolitanus
(p. 404); Iuventes (Iuventus) (p. 405); lectisternium (p. 419); Liber (Liber
Pater); Libera; Liberalis (p. 430); Libertas (p. 431); Lupercalia (p. 458);
lustratio (p. 459-460); Magna Mater (p. 464); Maia (p. 465); Mater Matuta
(Matralia)(p. 476); Mercurius (p. 485); Minerva (Menerva) (p. 503-504),
mithraeum (p. 505); Mithras (p. 505-506); mundus (p. 527-528), Neptunus (p.
535-536); Palea (Palilia)(p. 561); Pax (p. 567); Pietas (p. 587); pontifices (p.
603); Portunus (Portunalia)(p.607); Quirinus (p. 637); Religia (p. 655-658);
Robigo (p. 678); Roma (p. 679-682 colab. D.Protase); Romaia (p. 682);
Sabazius (p. 689); sacellum (p.690); sacrarium (p. 690-691); sacrificiile;
sacrilegium (p. 691); Saturnalia (p. 697); Saturnus (p. 698); Sibylla (p. 723-
724); Sol (p. 728); Tages (p. 747); Tellus Mater (Tella Mater) (p. 751-752);
Terminis (p. 757); thyrsus; Tiberis (p. 763); Timor (p. 767); Tranquillitas (p.
774); Tutela (p. 789); Vacuna (p. 797); Valetudo (p. 802); Venti (p. 805);
Venus (p.805-806); Vertumnus (p. 808); Vesta (p. 809-810); Vestalis virgo (p.
810); Vica Pota (p. 812); Victoria (p. 813); Virtus (p. 817); Volturnus (p.821);
Vulcanus (p. 822-823); votum (p. 823).
S. Sanie, în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, (coord. C.
Preda), Bucureşti, Vol. I - 1994 : adoratio (p. 33); adulatio (p.34); Ammon;
Amor (p. 65); Amphitrite; amuletă (p. 66); Apis (p.79); arborele vieţii (p. 86);
asiani (p. 129); Attis; auguri (p. 137); Barboşi (p. 157-158); Belus (p. 174);
Bonus Dea, Bonus Eventus (p. 195); calathus (p.236); cerber (p. 288); Ceres
(p. 289); Charon (p. 295); cista (p. 305); Vol. II - 1996: Dea Syria (p. 31);
Diana (p. 53); Dumbrava (p. 88-89); Epona (p. 116); fanum (p. 121);
Fecunditas (p.129); Felicitas (p. 130); Harpocrate; haruspices (p. 221); Ianus
(p. 247); Isis (p. 266-267); Vol. III-2000 - Malachbelos (p. 18), Mars (p. 29-
30); mauri (p. 31-32); Men (p. 47); mithraeum (p. 81-82); Mithras (p. 82-83),
nimfe (p. 197), nimphaeum (p. 211); Palmyra (p. 269); personificare (p. 301);
pontobithyni (p. 350).

Alte lucrări
Inscripţia de la Kiolmen, în Cronica, nr. 32, 1966.
Al VI-lea Congres de epigrafie greacă şi latină, München 1972,în AIIAI, X,
1973, p. 646-647.
N. Gostar, în SCIVA, 30, 1979, 1, p.111-113 (necrolog).
N. Gostar, în Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 377-380 (necrolog).
Al VIII-lea Congres Internaţional de epigrafie greacă şi latină, în AIIAI, XX,
1983, p. 616-617.
Hadrian Daicoviciu, în AIIAI, XXII/2, 1985 (necrolog).
Profesorul Dionisie Pippidi la 80 de ani, în AIIAI, XXII/2, 1985.
Dumitru Tudor, în ArhMold, XI, 1985, p. 126-129 (necrolog).
Silvia Teodor la 60 de ani, în ArhMold, XVII, 1994, p. 7-8.
Dionisie M.Pippidi (1905-1993), în ArhMold, XVII, 1994, p.355-356 (necrolog).
Arta pietrelor funerare evreieşti, în Revista Cultului Mozaic, nr.793, dec. 1994.
Omagiu Silvia Teodor la moment aniversar, Arheologia Moldovei, vol. XXXII, 2009, Editura Academiei Române

Recenzii şi note bibliografice
R.Syme, The wrong Marcius Turbo, JRS, LII, 1-2, 1962, în AIIAI,1965, II, p.
313-316.
V.Gheorghiev, Tîlcuvaneto na starinija trukji nadpis ot S.Kiolmen,
Preslavsko, în RRF, IX, 1967.
R.du Mesnil du Buisson, Études sur les dieu phéniciens hérités par l’Empire
romain, în AMN, X, 1973, p. 793-794.
L.Balla, T.B.Buocz, Z.Kádár, A.Mocsy, T.Szentléleky, Die römischen
Steindenkmäler von Savaria, Budapesta, 1971, în ArhMold, VIII, 1975, p.
319-320.
Acta Musei Porolissensis, Anuarul Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău, V,
1981, în AIIAI, XX, 1983, p. 575-576.
M.P.Speidel, Mithras-Orion. Greek Hero and Roman Army God, în AIIAI,
XXI, 1984, p. 597-600

 

Diverse

Licenţiat în anul 1963 ca şef de promoţie la Facultatea de Istorie - Filosofie a Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi

Participant la congrese şi colocvii internaţionale de epigrafie greacă și latină (
München,Constanţa, Atena) și de arheologie ( Lecce, Bucureşti, Bratislava, Iaşi)

Bibliografie despre arheolog

V. Chirica, Silviu Sanie la 60 de ani!, în ArhMold, XIX, 1996, p. 5-8.

Dan Ravaru, Cartea întâia a Racovei, Piatra Neamţ, 2002 – Silviu Sanie, p.
335-344.

Octavian Bounegru, Profesorul Silviu Sanie la 70 de ani, în Studia Historiae et
Religionis Daco Romanae, In honnorem Silvii Sanie, Editura Academiei,
2006, p. 17-21.

Victor Cojocaru, Silviu Sanie la 75 de ani, în Arheologia Moldovei XXXIV,
Editura Academiei, 2011, p. 391-392.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram