Simion Gavrilă

Data nașterii :
18/11/1928
com. Adâncata, jud. Ialomiţa
Data deces     :
28/04/2010
Tulcea
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-360

Ctitorul muzeelor tulcene, promotorul unei generații de tineri arheologi, director al muzeului din Tulcea peste 50 de ani

Specializare

Epoca dacică
arheologie funerară

Studii

Universitatea București, Facultatea de istorie
Licenta
1949
 - 1953

Alte studii

Gimnaziul la Ploieşti, unde a început şi studiile liceale pe care le-a terminat la Cluj în 1948

Doctorat

Universitatea București
"Civilizaţia geto-dacilor în zona Gurilor Dunării"
acad. Emil Condurachi
1982

Șantier

Noviodunum
Isaccea
Judet : Tulcea
Perioada
1979
-
1980
Noviodunum
Isaccea
Judet : Tulcea
Perioada
1989
-
1991
Nalbant
Nalbant
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1960
-
1964
Enisala-Valea Netului
Enisala
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1968
-
1976

Responsabil științific șantier

Telița- Celic Dere
1985
-
2002

Alte șantiere

A participat la cercetările de la Dinogetia, Halmyris, Argamum, cetatea medievală şi necropola daco-romană de la Enisala, necropola cetăţii Beroe aşezările de la Sarinasuf şi Babadag.

Telița (1957), Isaccea–Noviodunum (1958), Ciucurova (1982)

Arheologie funerară - tumuli din perioada timpurie şi mijlocie a epocii bronzului, mai ales la sud de Tulcea, pe teritoriul localităţilor Sabangia, Sarichioi şi Zebil. 

A inițiat primele investigaţii arheologice în Delta Dunării, pe grindurile Caraorman (1966) şi Letea (1970)

A cercetat  situri din epoca fierului, unele dintre ele fortificate, la: Beştepe, Beidaud (1976-1977, 1980), Revărsarea–Dealul Tichileşti (1991), Teliţa–Edirlen (1992), Niculiţel–Cornet (2000) sau Jijila (2001, 2003-2005);

Șantiere pentru studiul epocii romane: Tulcea–Dealul Taberei (1965) şi Troesmis (1977).

Activitate

Şcoala Normală Tulcea
profesor
-
Perioada
1953
-
1955
Muzeului Raional Tulcea
director
-
Perioada
1955
-
1964
Muzeul „Deltei Dunării”
director
-
Perioada
1964
-
1993
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
director
-
Perioada
1993
-
2012

Alte Funcții

1996 - a fost ales preşedintele Comisiei XXX a U.I.S.P.P. (Rituri funerare din culturile pre- şi protoistorice Europei de sud-est) - Congresul de la Forli.

Premii / Titluri / Distincții

2002 - Ordinul national „Pentru Merit”, în grad de Cavaler

Lista Lucrări

Volume
2003 - Culturi antice în zona Gurilor Dunării. Preistorie şi protoistorie, I, Tulcea.
Opaiţe Greco-romane de bronz din România, Tulcea.
2006 - Despre Muzee - Muzeologie - Muzeografie, Chişinău.
2008 - Jijila-Cetăţuie. O aşezare fortificată a culturii Babadag în nord-vestul Dobrogei, Brăila (în colaborare cu Sîrbu, V. şi Ailincăi, S. C.).

Volume editate
1997 - Simion, G., Jugănaru G. (eds.), Premier Age du Fer aux Bouches du Danube et dans les regions autour de la Mer NoirActes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea.
2000 - Simion, G., Lungu, V. (eds.), Tombes tumulaires de l’Age du Fer dans le Sud-Est de l’Europe. Actes du IIe Colloque Intrenational d’Archeologie Funeraire, Tulcea.
2006 - Lungu, V., Simion, G., Topoleanu, F. (eds.), Pratiques funéraires et manifestations de l’identité culturelle (Âge du Bronze et Âge du Fer)Actes du IVColloque International d’Archéologie Funéraire, Tulcea.

Articole, studii și note
1960 - Un tezaur de monede republicane din Dobrogea (în colaborare cu C. Preda), SCN 3, 545-546.
1961 - Săpături de salvare de la cimitirul roman de la Isaccea (în colaborare cu E. Bujor), Materiale 7, 391-400.
1962 - Cercetările arheologice de la Teliţa (în colaborare cu Gh.I. Cantacuzino), Materiale 8, 373-383.
1964 - Le grand trésor de monnaies et lingots des XIIIet XIVsiècle trouvé en Dobroudja Septentrionale (în colaborare cu O. Iliescu), RÉSEE 2, 1 - 2, 217-228.
1966 - Das Donaudelta-Museum in Tulcea, Neue Museumskunde, 9, 3, p. 227-242 (în colaborare cu M. Popescu şi L. Păsculescu).
1971 - Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala, Peuce 2, 63-131.
- Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării, Peuce 2, 47-63.
- Tezaurul de monede romane imperiale descoperite la Isaccea şi atacul gotic din vremea lui Gallienus (în colaborare cu C. Preda), Peuce 2, 167-179.
- Necropola feudal-timpurie de la Nalbant, Peuce 2, 221-249.
- Observaţii asupra unor probleme numismatice şi economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. XIX, Peuce 2, 405-409.
- Un nou punct de vedere în muzeologie, Peuce 2, 405-409.
1972 - Muzeul „Delta Dunării" (Forme şi principii noi în organizarea unui complex muzeal la Tulcea), RevMuz 9, 3, 200-202.
- Planul organizării unui Complex muzeal la Tulcea, RevMuz 9, 3, 203-222.
- Obiective muzeale în judeţul Tulcea, RevMuz 9, 3, 238-240.
1973 - Estimaţii previzionale asupra Dobrogei în anul 2000, Probleme economice 26, 102-104.
1974 - La culture géto-dace du nord de la Dobroudja dans la lumière des découvertes d'Enisala, Thracia 3, Serdicae, 291-304.
1975 - Quelques remarques à la civilisation gétique des centres et forteresses autochtones de Dobroudja à la fin du Hallstatt et au commencement du La Tène, Knjiga 24, Sarajevo, 237-248.
1976 - Les Gétes de la Dobroudja Septentrionale du VIau Ier siècle av.n.è., Thraco-Dacica 1, 143-163.
1977 - Cetatea geto-dacă de la Beştepe, com. Mahmudia, Peuce 6, 31-49.
- Necropolele getice de la Enisala şi Teliţa, Peuce 6, 49-73.
- Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis, Peuce 6, 123-149.
1980 - Aşezarea hallstattiană de la Beidaud - Tulcea (în colaborare cu E. Lăzurcă), Peuce 8, 37-54.
- Şantierul arheologic Troesmis, Peuce 8, 153-288.
- Coordonate istorico-geografice, în Secoşan, E., Pârâu, S., Costumul popular din judeţul Tulcea, Tulcea, 8-14.
1983 - Delta Dunării, dincolo de imagini, în Miclea, I., Delta Dunării, Bucureşti.
1984 - Un cuptor roman de ars bombarde de la Teliţa, Peuce 9, 67-74.
- Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum, Peuce 9, 75-96.
- Un Eros trouvé à Valea Teilor, département de Tulcea, Peuce 9, 333-336.
1985 - Eléments de civilisation grecque classique dans le monde gétique de la zone istro-pontique, în Praktika, Actes du XIICongrès International de Archéologie Classique, Athéna, 4-10 sept. 1983, Atena, 272-279.
1988 - Les bronzes figurés romains trouvés dans la région du Bas-Danube et la question du leur origine, în Griechische und römische Statuetten und Akten der 9.Tagung über antike Bronzen, Wien, 21-25 april 1986, Wien, 365-379.
1989 - Geneza civilizaţiei geto-dace (sec. VII - V î.e.n.), Symposia Thracologica 7, 213-223.
1991 - Trei piese romane de artă monumentală descoperite la Isaccea, jud. Tulcea, RMI 60, 2, 3-7.
- O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic, Peuce 10, 33-41.
1992 - Das Hügelgrad mit Schnurverzierten gefässen von Independenţa (Kreis Tulcea), în Beiträge zue Problematik der Schnurverzierten Keramik Südosteuropas, von Petre I. Roman, Ann Dodd-Opriţescu, Pál Janos, Mainz am Rhein, 198 - 199, Taf. 17.
- Geţii de la Dunărea de Jos şi civilizaţia lor, în Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, 18-47.
- Geţii şi sciţii dinspre Gurile Dunării, Carpica 23, 1, 95-105.
1993 - Les gétes du Bas-Danube à l'âge du fer: Leurs stations et leurs fortifications, în Actes du XIICongrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 sept. 1991, III, Bratislava, 283-290.
1994 - La population de la région du Bas-Danube aux VII- Vsiècles av. J.-C., Starinar, N.S. 43-44, 1992-1993, 23-40.
- Rituri şi ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum, Pontica 27, 91-105.
1995 - Ensemble funéraire de la nécropole tumulaire de Noviodunum (Isaccea) avec une expertise de S. Apostolescu, A. Scarlat et V. Zoran, Dacia, S.N. 38-39, 121-149.
- Méthodes de datation et de localisation des centres de production des bronzes romaines découvertes dans la région du Bas-Danube, în Acta of the 12th International Congress on Ancient Bronzes, Nijmegen, 1992, Provincial Museum G.M. Kam, Nijmegen, 215-228.
- Das Gräberfeld von Ciucurova, Thraco-Dacica 16, 1-2, 151-170.
- O nouă necropolă getică la Murighiol, jud. Tulcea, Peuce 11, 265-302.
- Necropola de la Celic-Dere, Analele Dobrogei, S.N., An I, 1, 250-253.
1996 - Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum, Peuce 12, 113-142.
- Gétes et Scythes aux Bouches du Danube, în Actes du XIIICongrès International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 8-14 sept. 1996Forli-Italia, IV, Forli, 753-764.
- Points de vue concernant une chronologie absolue de l'age du fer au bas Danube, în Thracian World at the Crossroad of Civilization. Actes du VIICongrès International de Thracologie, Mangalia, Constanţa, Tulcea, II, Bucureşti, 519-566.
1997 - Le site de Celic-Dere. Interprétations ethnoculturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final, în Premier Age du Fer aux Bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, sept. 1993, Tulcea, Tulcea, 231-252.
1998 - Nécropoles des Bouches du Danube: pratiques, rituels funéraires et ethnicité, în Nécropole et Pouvoir - Idéologie, pratiques et interprétations, Actes du Colloque „Théories de la nécropole antique", Lyon, 21-25 janvier 1995, Travaux de la Maison de l'Orient Mediterranéen 27, Paris, 167-190.
- O locuinţă cu ceramică de factură tătărească descoperită în nordul Dobrogei, ArhMold 21, 231-238.
2000 - Tombes tumulaires dans la nécropole de Celic Dere, în Tombes tumulaires de l'Age du Fer dans le Sud-Est de l'Europe. Actes de IIColloque International d'Archéologie Funéraire, 1995, Tulcea, Tulcea, 69-82.
- Une tombe à enclos circulaire sur la vallée de Teliţa (în colaborare cu E. Lăzurcă)în Tombes tumulaires de l'Age du Fer dans le Sud-Est de l'Europe. Actes de IIColloque International d'Archéologie Funéraire, 1995, Tulcea, Tulcea, 83-88.
2001 - Mitul lui Phaeton în iconografia unor lucrări de artă antice şi medievale, Pontica 33-34, 387-395.
- Cultures et groupes culturels dans la région du bas Danube à la fin du Bronze recent, în Spaţiul nord-carpatic în Epoca Bronzului, Baia Mare, 315-333.
2002 - Un nouveaux point de vue sur la théorie de Vasile Pârvan concernant le rapport entre la civilisation du fer au nord de l’Italie et celle des régions carpato-danubiennes, SAA 7, 67-82.
- Cuvânt introductiv pentru o carte rară, în Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani, Bucureşti, 213-224.
2003 - O necropolă din sec. VI-V a.Chr. la Isaccea, Peuce, S.N. 1 (14), 113-128.
- Un cuvânt pentru profesorul meu, CAMNI 12, 37-39.
2004 - Stepele Bugeacului în mileniile II-I a.Chr. (în colaborare cu I. Niculiţă, T. Arnăut, A. Zanoci), în Niculiţă, I., Zanoci, A., Băţ, M., Thracians and the Circumpontic World, I, Chişinău, 285-322.
- Des enterrements de l’épique d’Hérodote dans la nécropole gétique d’Enisala, în Niculiţă, I., Zanoci, A., Băţ, M., Thracians and the Circumpontic World, II, Chişinău, 13-28.
- Une découverte homérique dans la vallée de Teliţa, le département de Tulcea (în colaborare cu E. Lăzurcă), în Rogozea, P, Cedică, V. (eds.), Festschrift für Florin Medeleţ. Zum 60. Geburstag, Timişoara, 223-250.
2005 - Arme şi podoabe inedite de bronz din judeţul Tulcea, Pontica 37-38, 100-110.
- Présences interethniques dans la région des embouchures du Danube aux VI- Vsiècles av. J.-C., în Cojocaru V. (ed.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest, Iaşi, 43-58.
2006 - Gemele din colecţia ICEM Tulcea, Peuce, S.N 3-4, 173-182.
- Tumulul de la Adâncata - jud. Ialomiţa (în colaborare cu E. Renţa şi V. Niţulescu), în Lungu, V., Simion, G., Topoleanu, F. (eds.), Pratiques funéraires et manifestations de l’identité culturelle (Âge du Bronze et Âge du Fer)Actes du IVColloque International d’Archéologie Funéraire, Tulcea, 89-104.
- Prezenţe scitice în teritoriul Orgamei, în Mănucu-Adameşteanu, M. (ed.), Orgame/Argamum. À la recherche d’une colonie. Actes du Colloque International. 40 ans de recherche archéologiques à Orgame/Argamum, Bucureşti, 263-281.
2007 - Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea, Pontica 50, 307-338.
- Le rapport entre les tombes de la nécropole tumulaire romaine et la société de Noviodunum au IIéme ap. J.-C., Istros 14, 177-194.
- Une officine de céramique tournée de type grec en milieu géte ? Le cas de Beidaud (în colaborare cu V. Lungu şi P. Dupont), Eirene 43, 25-57.
- O aplică cu chipul Medusei descoperită la Celic-Dere, Peuce, S.N. 5, 183-186.
- Piese sculpturale din marmură descoperite în nordul Dobrogei şi problema provenienţei lor. Cu expertize realizate de Norman Herz, Mircea Penţia, Mihai Soroiu, Marin Şecleman, în Omagiu lui Florea Costea, Braşov, 317-347.
2008 - Sarcofagele romane din muzeul de la Tulcea, Peuce, S.N. 6, 251-276.
- The Archaeology of the Danube Delta, Plural 31, 1, 59-62.
- Sulina in History, Plural 31, 1, 312-314.
2009 - O nouă necropolă tumulară pe Valea Celicului, Peuce, S.N. 7, 111-122.
Cetatea getică de pe vârful Edirlen, Valea Celicului, jud. Tulcea, în Zanoci, A., Arnăut T., Băţ, M. (eds.), Studia Archaeologiae et Historiae Antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Chişinău, p. 159-174.

Cataloage de expoziţie
1971 - Muzeul Delta Dunării. Secţia Ştiinţele Naturii - Ghid, Tulcea (în colaborare cu M. Popescu, C. Găvenea, A. Volnîy)
1975 - Tulcea. Ghid turistic al judeţului, Bucureşti (în colaborare cu P. Coteţ şi I. Popovici).
1983 - Muzeul Delta Dunării. Istorie şi Arheologie - Ghid, Tulcea (în colaborare cu V.H. Baumann, E. Lăzurcă, Gh. Mănucu-Adameşteanu, P. Zaharia)
2003 - Des racines communes. Aveyron, Franţa - Tulcea, România (coautor).
2005 - Aspecte privind prelucrarea şi circulaţia metalelor în Dobrogea din Preistorie până în Evul mediu (coautor), Tulcea.

Diverse

A fost personalitatea care a înființat muzeele tulcene:

1970 - Muzeul de Artă

1975 - Muzeul de Istorie şi Arheologie

1982 - Muzeul de Artă Populară şi Etnografie.

În cadrul acestora a mai creat: o bibliotecă, un laborator de restaurare-conservare, precum şi o serie de muzee locale precum:

Expoziţia de Artă Orientală

Casa Panaghia de la Babadag

Din 2014 numele său a fost dat Institutului de Cercetări Eco-Muzeale înființat de el.

A fost co-organizator la Congresul limes-ului roman (1972), Al II-lea Congres de Tracologie (1976), Al VII-lea Congres Internaţional de Epigrafie greacă şi latină (1977), seminarul Formarea tinerilor arheologi din ţările balcanice desfăşurat la Tulcea sub conducerea lui Emil Condurachi (1978).

După 1990 - Colocviul Internaţional Premier Age du Fer aux Bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noir (1993), înfiinţarea la Tulcea a Asociaţiei de Studii de Arheologie Funerară (1994) sub egida căreia s-au desfăşurat o serie de colocvii internaţionale de arheologie funerară (1995, 1997, 2000).

Casa Memorială Panait Cerna

Muzeul Etnografic de la Enisala.

Tot el este cel care a înființat bazele arheologice de la Murighiol (Halmyris), Jurilovca (Orgame/Argamum) şi Isaccea (Noviodunum),

Centrul de Cercetare Pre- şi Protoistorică de la Celic Dere

A gestionat amenjarea muzeală a bazilicii martiricale de la Niculiţel.

Bibliografie despre arheolog

Volum omagial - Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, eds. Sorin Cristian Ailincăi, Cristian Micu, Florian Mihail, Constanţa, Editura Dobrogea, 2008. 

V.H. Baumann, In memoriam Gavrilă Simion, Peuce, SN 8, 2010, p. 261.

 
http://cimec.ro/arheologie/Simion-Gavrila/index.html 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram