Simion Mihaela

Alte nume :
Pintilei-Bararu
Data nașterii :
04/02/1969
Iași
Registrul arheologilor :
AM-E-359

Specializare

Epoca romană

Studii

Universitatea Al.I.Cuza - Iași, Facultatea de Istorie
Licenta
1990
 - 1995
Universitatea Al.I.Cuza - Iași, România în Relațiile Internaționale
Master
1995
 - 1996

Alte studii

studii preuniversitare la Liceul de filologie-istorie “Zoia Kosmodemianskaia” (1983 - 1987)

Doctorat

Universitatea București
Evergetism și politică edilitară în provinciile romane de la Dunărea de Jos, (sec.I-III p. Chr.).
prof. Alexandru Suceveanu
2010

Specializări/Burse

Stagiu de documentare - Accademia di Romania, Roma
Perioada
2001
-
2001

Șantier

Alte șantiere

Telița, Celic-Dere, Argamum, Hârșova, Ostrov, Roșia Montană, Micia, București-Băneasa, Alexandria, Constanța – CIC., Tărtăria, Brănișca, Tecuci.

Activitate

Muzeul Național de Istorie a României
muzeograf
-
Perioada
1996
-
current
Ministerul Culturii
consilier
-
Perioada
2009
-
2010
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
arheolog detașat
-
Perioada
2011
-
2013

Alte Funcții

Arheolog expert în Registrul Arheologilor din România

Expert atestat de Ministerul Culturii – Bunuri istorico arheologice – Epoca Greco-romană (din 2008).

 

 

Lista Lucrări

Alburnus Maior I, Bucureşti 2003 (colab.);

Alburnus Maior II, Monumentul funerar circular/ The Funerar Circular Monument, Bucureşti, 2003  (colab.);

Alburnus Maior III. Necropola romană de incineraţie de la Tăul Corna, Bucureşti, 2008  (colab.).

 

Considerations on the population structure of Roman Alburnus Maior from the perspective of burial rite and ritual, în Ephemeris Daco-Romana, 12/1, Roma 2004, 81-93;

Beneficence and munificence in the Greek cities on the western shore of the Black Sea – case study: Histria, Tomis, Callatis, în Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Marinescu Ţeposu, Bucureşti, 2005, 479 - 487;

Consideraţii asupra „atelierulului” de procesare primară a minereului aurifer din punctul Jig Piciorag, Roşia Montană, în Cercetări Arheologice, nr. 14, 2008, 123-165 (colab);

Funerary practices in the necropolises belonging to the ancient communities of Roman period at Alburnus Maior, în Acta Terrae Septemcastraensis, VI, 1, Sibiu, 2008, 141 – 155 (colab.); Lo sfruttamento dei metalli preziosi in Dacia. I siti minerari di età romana del Quadrilatero aurifero, în Ori antihci della Romania. Prima e dopo Traiano (mostra e catalogo a cura di Ernest Oberländer-Târnoveanu), Silvana Editore, 2010, 33–46 (colab.);

Stadiul cercetării în siturile miniere de epocă romană din zona „Patrulaterului aurifer”, în Protecţia Patrimoniului Cultural European, Patrimonium III, Editura Mega, Cluj Napoca, 2010 (colab.);

Contribuții la cunoașterea epocii romane pe valea Mureșului mijlociu. Cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria II, com. Sălişte, jud. Alba , în Cercetări Arheologice, 21/2015, 415-417 (colab.);

Considerații cu privire la necesitatea diagnosticului arheologic. Studii de caz, consecințe și implicații, în Tendințe Curente în Protecția Patrimoniului Arheologic în România și Republica Moldova, Chișinău-Iași, 2016, 55-67;

Motorway and Archaeology: What does it mean to be a contractual archaeologist in Romania? în Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe: Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016, Ljubljana 2016., 271-280.

Diverse

Participare la conceperea și realizarea a numeroase expoziții interne și internaționale (1998 – 2020).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram