Ștefan Gheorghe

Data nașterii :
09/11/1899
loc. Bătăşani, com. Valea Mare, jud. Vîlcea
Data deces     :
1980
București

Specializare

Studii

Universitatea București
Licenta
1921
 - 1925

Alte studii

Studii secundare și Liceul Sf. Sava, la București.

Doctorat

Uiversitatea București - Facultatea de Istorie
1932

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1926
-
1928

Șantier

Barboși
Galați
Judet : Galați
Tara : Romania
Perioada
1934
-
1936
Dinogetia
Garvăn
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1937
-
1960

Alte șantiere

 Căscioarele, Băești, Aldeni (șantiere preistorice)

Noviodunum, Barboși, Drajna de Sus, Adamclisi (șantiere romane)

Dinogetia-Garvăn (șantier feudal)

Activitate

Muzeul Național de Antichități
asistent
-
Perioada
1924
-
1926
Liceu
profesor secundar
-
Perioada
1933
-
1938
Catedra de istorie veche a României
asistent
-
Perioada
1939
-
1948
Muzeul Național de Antichități
director
-
Perioada
1952
-
1956
Catedra de istorie veche a României
profesor
-
Perioada
1948
-
1970
Facultatea de Istorie - Universitatea București
decan
-
Perioada
1950
-
1953
Facultatea de Istorie - Universitatea București
decan
-
Perioada
1959
-
1966

Alte Funcții

1952 - Membru cores­pondent al Academiei R.S. România.

1964 - Profesor emerit.

1970 - Membru al al Academiei de ştiinţe sociale şi politice.

 

 

 

Premii / Titluri / Distincții

Laureat al Premiului de Stat.

Ordinul Muncii, clasa a II-a.

Meritul Științific, clasa a III-a.

Lista Lucrări

Gh. Ștefan, Nouvelles découvertes dans le «castellum» Romain de Barboşi (près de Galați), Dacia 5-6, 1935-1936, pp. 341-349.

Dinogetia (I). Risultati della prima campagna di scavi, Dacia 7-8, 1937-1940, pp. 4 01-425.

Dinogetia. A problem of ancient topography, Dacia NS 2, 1958, pp. 317-329.

Ștefan et alii 1967 Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, E. Comşa, Dinogetia, I. Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa-Garvăn, Bucureşti, 1967.

Colaborator la; Istoria României, I, 1960;

Introducere istorică la Izvoare privind istoria României, I, 1964, p. V-XXII1 ;

Dino­geţia, I, 1967, 409 p. (în colaborare) ;

Forma­rea poporului român și a limbii sale, Bucu­reşti, 1973, 62 p.

Les fouilles de Căscioarele, în „Dacia“, II (1925), p. 138 — 197.

Armi protoistorische sulle manete greche, în ED, V (1932), p. 123 — 197.

Dinogeţia I, în „Dacia“, VII-VIII 1937 — 1940), p. 401 — 425.

Le camp romain de Drajna de Sus, ibidem, XI-XII (1945 — 1947), p. 115 — 144.

Dinogeţia-Problem of Ancient Topography, ibidem, NS, II (1958), p. 317 — 329.

Cu privire la forţa de muncă in exploatarea minelor de aur din Dacia, în AUB, II (1960), 16, p. 19-29.

Tomis et Toméa, în „Dacia“, NS, XI (1967), p. 253­258 .

Le problème de la continuité sur le territoire de la Dacie, AUB, XII (1968), p. 347 — 354 .

Daci şi romani la gurile Dunării în „Peuce“, II (1970), p. 147-153.

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

Constantin Preda, Gh. Ștefan, în EIR, 1978, p. 315-316.

P. Diaconu, Profesorul Gh. Ștefan, SCIVA, 31, 3, iulie-sept. 1980, p. 479-481.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram