Székely Zoltán

Data nașterii :
18/11/1912
Dej
Data deces     :
01/09/2000
Sf. Gheorghe

Specializare

Neolitic
Epoca metalelor
epoca bronzului / Hallstat
Epoca post-romană și epoca migrațiilor
ep. romană, perioada migrațiilor, ep. prefeudală. /numismatică / epigrafie,

Studii

Universitatea „Ferdinand I.”Facultatea de filologie clasică, Specialitatea: latină-greacă și istorie, Cluj
Licenta
1930
 - 1936

Doctorat

Ferenc József Tudományegyetem
A komollói erődített római tábor (Castrul roman de la Comolău)
prof. dr. Roska Márton
1943

Specializări/Burse

Pázmány Péter Tudományegyetemen
Perioada
1937
-
1937

Șantier

Castrul roman Olteni
Olteni
Judet : Covasna
Perioada
1978
-
1980
Castrul roman Olteni
Olteni
Judet : Covasna
Perioada
1982
-
1985
Necropola prefeudală
Zăbala
Judet : Covasna
Perioada
1969
-
1970
Necropola prefeudală
Peteni
Judet : Covasna
Perioada
1979
-
1980
Așezarea eneolitică
Ariușd
Judet : Covasna
Perioada
1967
-
1970

Alte șantiere

Necropola din epoca bronzului de la Pir, (jud. Satu Mare), Porumbenii Mari, Porumbenii Mici, Filiași, Cristurul Secuiesc, Sălașuri, Eliseni, Poian, Turia, Cernat, etc.

Castrele romane de la Boroșneul Mare (1972) și Brețcu (1943)

 

Activitate

Colegiul Reformat Wesselényi - Zalău
profesor
-
Perioada
1936
-
1937
Colegiul Reformat Székely Mikó - Sf. Gheorghe
profesor
-
Perioada
1939
-
1949
Muzeul Național Secuiesc
director
-
Perioada
1949
-
1990

Alte Funcții

Redactorul Anuarului Muzeului Regional din Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, 1955,

Fondatorul Anuarului Muzeului județean din Sf. Gheorghe, Aluta , 1969-2000

 

Premii / Titluri / Distincții

1957 - Ordinul Muncii, clasa a  III-a

1969 - Meritul Cultural, clasa a II-a

Membru corespondent al Academiei Române de Științe politice și Sociale (din 1970)

1998 - Cetățean de onoare al orașului Sf. Gheorghe

2000 - Membru al corpului de doctori al Academiei de Științe din Budapesta.

Lista Lucrări

Listă selectivă:

  1. A komollói erődített római tábor, Kolozsvár, 1943.

1944. Ala I. Asturum emléke a Székelyföldön, EMúz, 49, 485–486.

1946a. Bronzkori telep Alsócsernátonban, EMúz, 51, 76–78

1946b. Jegyzetek Dacia történetéhez, A Székely Nemzeti Múzeum Kiadványai, 5, Sepsiszentgyörgy. 1946c A csomafájai római villa újabb oltárkövei, in: Jegyzetek Dacia történetéhez, 5–8.

1946d. A tekerőpataki népvándorláskori lelet, Folia Archaeologica (Budapest), 5, 95–101.

1947. A kisborosnyói La Tène-kori vár. Dacia újabb régészeti irodalmához, EMúz, 52, 130–133.

1948. Le trésor de Alungeni, département Trei-Scaune, Dacia, XI–XII, 1945–1947 (1948), 105–114. 1949 Zetevára. Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1946. évi ásatásairól, A Székely Nemzeti Múzeum Kiadványai, 7, Sepsiszentgyörgy.

1951a. Săpăturile de la Leţ-Varheghiu (Trei Scaune), MCIVR, 3–20.

 1951b. Tezaurul dacic de la Şimleul Silvaniei, MCIVR, 43–59.

 1954. Adatok a dákok késő vaskori műveltségéhez – Contribuţii la cultura dacilor în a doua epocă a fierului, Csíkszereda.

1959. A korai vaskor hatása a dákok anyagi műveltségére, ArchÉrt, 86, 61–62.

1960a. Adatok az erdélyi szkítakori leletek kérdéséhez, ArchÉrt, 87, 42–46.

1960b. Mormîntul scitic de la Sf. Gheorghe, SCIV, 11, 2, 273–281.

 1962. Contribuţii la cultura slavă în sec. 7–8. în sud-estul Transilvaniei, SCIV, 13, 1, 47–58.

 1963. Gefässe des Prager Typs in slawischen Siedlungen Siebenbürgens, Archeologické Rozhledy (Praha), 15, 346–348.

 1964. Descoperiri din neoliticul tîrziu în aşezarea de la Reci, SCIV, 15, 1, 121–136, 287–288.

1965a. Contribuţii la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei, StCom Sibiu, 12, 21–34. 1965b Noi tezaure dacice descoperite în sud-estul Transilvaniei, SCIV, 16, 1, 51–66.

1966a. Cimitirul din epoca bronzului de la Pir (r. Satu Mare, reg. Maramureş), SCIV, 17, 1, 125–135. 1966b Beiträge zur Kenntnis der Frühhallstattzeit und zum Gebrauch des Eisens in Rumänien, Dacia N. S., X, 209–219.

 1966c. Aşezări din prima vîrstă a fierului în sud-estul Transilvaniei, Braşov–Sf. Gheorghe.

1967a. Contribuţie la studiul culturii Precucuteni în valea Oltului, Culegere de studii şi cercetări – Muzeul Regional Braşov (Cumidava), I, 75–84.

 1967b. Noi descoperiri de unelte de aramă şi de bronz din Transilvania, SCIV, 18, 2, 1967, 327–332 1968 Contribuţii la problema începutului epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei, SCIV, 19, 3, 423–428.

1969a. Contribuţii la problema aşezărilor şi cetăţilor dacice din sud-estul Transilvaniei, Cumidava, III, 99–122.

1969b. Materiale ale culturii Sîntana de Mureş din sud-estul Transilvaniei, Aluta, I, 7–90.

 1970a. Contribuţii la cunoaşterea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei, Memoria Antiquitatis (Piatra Neamţ), II, 19–23.

1970b. Contribuţii la cunoaşterea prelucrării metalelor la începutul epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei, SCIV, 21, 2, 201–208.

 1970c. Cultura Ciomortan, Aluta, II, 71–76. 1970d Depozitul de obiecte de bronz de la Miercurea Ciuc, SCIV, 21, 3, 473–479.

 1970e. Villa rustica romană de la Ciomafaia, StCom Sibiu, 15, 156–184.

1970f. Die frühesten slawischen Siedlungen in Siebenbürgen, Slavia Antiqua (Warszawa-Poznań), 18, 125–136.

1971a. Contribution à la conaissance du développement de la civilisation Wietenberg, Dacia N.S., XV, 307–317.

1971b. Slaves anciens dans le sud-est de la Transylvanie, Balcanoslavica (Prilep), 1, 55–57.

 1972. Cetatea dacică de la Covasna, SCIV, 23, 2, 201–241.

1973. Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben, Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 219–228.

 1974. A rugonfalvi népvándorláskori sírok (Hargita megye), Almanahul Muzeului din Cristuru Secuiesc – A Székelykeresztúri Múzeum Évkönyve, Székelykeresztúr, 147–163.

1974–1975a. Aşezări din sec. VI–IX e. n. în sud-estul Transilvaniei, Aluta, VI–VII, 35–55.

 1974–1975b. Sud-estul Transilvaniei în sec. VI–XIII, Aluta, VI–VII, 57–61.

1976. Nouvelles données sur la culture géto-dace du sud-est de la Transylvanie, Thraco-Dacica (Bucureşti), I, 231–240.

 1978a. Contribuţii la dezvoltarea culturii Ariuşd, Aluta, VIII–IX, 1976–1977 (1978), 11–18.

 1978b. Butonul de os de la Tîrgu Secuiesc, SCIVA, 29, 2, 289–290.

1980. Castrul roman de la Olteni, Aluta, X–XI, 1978–1979 (1980), 55–75.

1981. Sistemul de fortificare la aşezarea neolitică de la Tyiszk şi la cetatea feudală Csókás în satul Ariuşd (jud. Covasna) – Az erősdi Tyiszken és a Csókáson lévő neolitikus és középkori erődítések, Aluta, XII–XIII, 1980–1981 (1981), 39–49.

1982. Dacii în sud-estul Transilvaniei, Muzeul Naţional (Bucureşti), 6, 67–73.

1983. Cultura Tisa în valea Tîrnavei Mari, Aluta, XIV–XV, 27–31.

 1987. La position d’Ariuşd dans la cadre de la civilisation Cucuteni, La civilisation de Cucuteni en contexte européen, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, I, Iaşi, 15–19.

 1988a. Consideraţii privind dezvoltarea culturii Wietenberg în sud-estul Transilvaniei, Aluta, XVII–XVIII, 1985–1986 (1988), 153–188.

1988b. Aşezări din secolele VII–VIII în bazinul superior al Tîrnavei Mari, SCIVA, 39, 2, 169–198.

 1990. Kora középkori települések a Székelyföldön (XI–XIV. század), Veszprémi Történelmi Tár, I, Veszprém, 3–19.

1992. Aşezări din sec. VI–XI p. Ch. în bazinul Oltului Superior, SCIVA, 43, 3, 245–306.

 1993. Az oltszemi (Olteni) római tábor (Háromszék – Kovászna megye). 1987–88. évi ásatások, Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest), 47–55.

1994. A zabolai (Zăbala – Románia) kora-középkori temető, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém), 19–20, 1993–1994 (1994), 277–303.

 1995. Adatok Kovászna (Háromszék) megye római és népvándorlás korához, Acta, 119–132.

1998. Săpături în aşezarea neolitică de la Ariuşd în anii 1977–1978, Acta, I, 115–122.

1999a. Aşezarea culturii Schneckenberg de la Ariuşd, jud. Covasna, Angustia, 4, 1999, 9–12.

1999. Goten und Gepiden im Olt-Tal, in: Transilvanica. Archäologische Untersuchungen zur Älteren Geschichte des Südöstlichen Mittel-Europa. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Internationale Archäologie, Studia honoraria 7, Rahden/Westf., 303–307.

1999. Mikor és kiktől foglalták el a honfoglaló magyarok a Székelyföldet, Turán, 2, 73–75.

 2000. Goţii şi gepizii în Valea Oltului, Cumidava, XXII–XXIV, 1998–2000 (2000), 23–28.

 2001a. Cultura Noua în valea Oltului şi a Târnavei, Angustia, 5, 177–192.

 2001b. A petőfalvi (Székelypetőfalva/Peteni, Románia) korai középkori temető, Tisicum, XII, 97–220. 2003 Székely Zoltán válogatott tanulmányai, Székely Zs., Tárnoki J. (szerk), Szolnok Megyei Múzeumi Adattár, 35, Szolnok.

2006. Corespondenţă arheologică, Székely, Zs. (red.), Braşov.

2012. Lucrări alese, Székely, Zs. (red.), Sfântu Gheorghe.

Bibliografie despre arheolog

BÁDER Tibor 2002 Székely Zoltán (1912–2000), ArchÉrt, 125, 1998–2000 (2002), p. 127–128.

 2012 Székely Zoltán – Visszaemlékezések, in: Székely Zs. (red.): Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 100. évfordulójára, Sepsiszentgyörgy, 67–73.

 BOÉR Hunor 2012 Egy román államiként is magyar tudományos intézet kiteljesítője – Székely Zoltán és múzeuma, in Székely Zoltán, Lucrări alese, Székely, Zs. (red.), Sfântu Gheorghe.

 KERTÉSZ Róbert 2001 In memoriam Dr. Székely Zoltán, Tisicum, XII, 7–10.

 LÁSZLÓ Attila 2003 Zoltán Székely (1912–2000), Arheologia Moldovei (Iaşi), XXIII–XXIV, 2000–2001 (2003), 467–468.

 MITREA, Bucur 1992 Doctor docent Székely Zoltán la 80 de ani, SCIVA, 43, 3, 1992, 321–328

REP-COVASNA 1998 Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, V. Cavruc (red.), SMA, I, Sfântu Gheorghe.

REP-HARGHITA 2000 Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, V. Cavruc (red.), SMA, II, Sfântu Gheorghe.

ROSKA Márton 1926 Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor, Kolozsvár.

 SZÉKELY-EMLÉKKÖNYV 2012 Székely Zs. (red.): Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 100. évfordulójára, Sepsiszentgyörgy

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram