Szentmiklosi Alexandru

Data nașterii :
27/09/1971
Timișoara
Data deces     :
12/01/2019
Timișoara
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-004

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului

Studii

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie,
Licenta
1991
 - 1996

Doctorat

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
"Elemente de habitat din epoca bronzului târziu în zona Banatului"
2009

Specializări/Burse

Alte stagii

2007 – Frei Freie Universität, Berlin (Germania), bursa doctorală DAAD.
2003 - Julius Maximilians Universität, Würzburg (Germania), bursa doctorală DAAD.
1997 - Specializare în domeniul Arheologiei subacvatice la Padova (Coop. Archeosub
Metamauco A.R.L. Padova, Italia).
1997 - curs de specializare Bazele muzeografiei, Bucureşti.

Șantier

Divici Grad
Divici
Judet : Caraș Severin
Perioada
1994
-
1995

Responsabil științific șantier

Corneşti – Iarcuri
2007
-
2018

Alte șantiere

Remetea Mare – Gomila lui Gabor (1986–1991); Timişoara – Strada Lunii (1988); Cugir – Cetate (1987, 1989, 1991); Gătaia – Valea Begului (1995); Foeni – Cimitirul Ortodox, Sânandrei – Ocseplatz, Parţa – Tell 1 și Tell 2 (1992–1996); Liubcova – Ţiglărie (cercetări arheologice subacvatice, 1997–1998); Voiteni – Groapa cu vulpi (1998); Cruceni – Módos ut (1997, 1999); Susani – Deluţ (2002); Peciu Nou – Bociar (1998, 2000, 2002); Dumbrăvița–Timișoara, varianta ocolitoare (2004); Foeni – Gomila Lupului II (2000, 2004); Deta – Dudărie (1999–2000, 2005); Giroc – Mescal (2006); Timișoara – Piața Libertății (2006); Uivar – Gomilă (2000–2002, 2004–2007); Lugoj – varianta ocolitoare II (2008); Pecica – Şanţul Mare (2005–2010).

Șantiere campaniile sistematice, precum și, în special, marile șantiere de arheologie preventivă de pe teritoriul Banatului:

Corneşti – Iarcuri (Muzeul Banatului Timișoara – Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main – University of Exeter, 2007–2017);

Autostrada Lugoj–Deva, Lot 1 (Km 0+000–27+400, 2011);

Autostrada Arad–Timișoara, siturile nr. 7 și nr. 10 (2010);

Autostrada Lugoj–Deva, Lot 1 (Km 0+000–27+400) și legătura cu tronsonul Belinț–Lugoj (2012);

Cornești, valul IV – Parc fotovoltaic (2013);

Timişoara – City Business Center și Piața Unirii (2011, 2013–2015);

Opatița (2015).

Campanii de cercetare în afara teritoriului României, la: Hódmezővásárhely – Gorzsa și Parcul Naţional Ópusztaszer (Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Ungaria, 1992–1994), Aurisinia – Grotta dell Edera (cercetări arheologice internaţionale Università Ca’ Foscari – Berkeley University, Italia, 1996), Laghetto del Frassine, Mantova (cercetări arheologice subacvatice Metamauco Sub Padova, Italia, 1997), Bartholomäberg – Gafluna Tal, Austria (Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, 2003).

 

Activitate

Școala Generală Giarmata
suplinitor
-
Perioada
1990
-
1991
Muzeului Banatului Timişoara
muzeograf-arheolog prestări servicii
-
Perioada
1996
-
1997
Muzeului Banatului Timişoara
muzeograf III
-
Perioada
1997
-
1998
Muzeului Banatului Timişoara
muzeograf II
-
Perioada
1998
-
2005
Muzeului Banatului Timişoara
muzeograf I
-
Perioada
2005
-
2007
Muzeului Banatului Timişoara
muzeograf IA
-
Perioada
2007
-
2009
Muzeului Banatului Timişoara
cercetător ştiinţific III
-
Perioada
2009
-
2016
Universitatea de Vest
lector asociat
-
Perioada
1997
-
1999
Liceul de Arte Plastice
suplinitor
-
Perioada
2000
-
2002

Alte Funcții

2014-2018 – Membru în Comisia Națională de Arheologie.
2014-2018 – Membru al Consiliului Ştiinţific din cadrul Muzeului Banatului Timişoara.
2007 - Şeful Secţiei de Arheologie din cadrul Muzeului Banatului Timişoara.

- membru în colectivul de redacţie de la Banatica (Muzeul Banatului Montan Reşiţa, ISSN 1222-
0612), nr. 20-21 (2010-2011).
- membru în colectivul de editori la volumul Aes Aeterna. In Honorem Tudor Soroceanu (Analele
Banatului, XVII, Timişoara, 2009) împreună cu Oliver Dietrich, Laura Dietrich şi Bernhard Heeb.
- membru în colectivul de redacţie de la Analele Banatului, S.N., începând cu numărul X-XI/2002-2003 până la nr. XV/2008.

Lista Lucrări

Cărţi
-Draşovean Fl., Feneşan C., Flutur Al., Szentmiklosi Al., El Susi G., Kopeczny Zs., M-Kiss H., Şeptilici Ș, Dinu N., Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric, Ed. Mirton, Timişoara, 2007.
-Draşovean Fl., Benea D., Mare M., Muntean M., Tănase D., Crânguş M., Chiu Fl., Micle D., Regep-Vlascici S., Szentmiklosi Al., Ştefănescu A., Timoc C., Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (jud. Timiş). DN6 – varianta ocolitoare Timişoara, km. 549+076 – DN 69, km. 6+430, Ed. Waldpress, Timişoara, 2004.
-Szentmiklosi Al. Drașovean Fl., Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în.Chr.). The art of bronzeworking in Bnaat (IInd millenium BC), Ed. Solness, Timişoara, 2004.

Cărţi editate
Aes Aeterna. In Honorem Tudor Soroceanu (Analele Banatului, XVII, Timişoara, 2009), co-editori Oliver Dietrich, Laura Dietrich şi Bernhard Heeb.

Studii, articole
2014
- Heeb S.B., Jahn Ch., Szentmiklosi Al., Geschlossene Gesellschaft? – Zur Gestallung und Bedeutung bronzezeitlicher Festungstore. Acta Praehistorica et Archaeologica, 46, 2014, 67-103;
- Mare M., Szentmiklosi Al, Bălărie A., Rescue Excavation in the site „Timişoara –Square 700”. City Business Centre, building D. Banatica, 24 (2014), 179-208;
- Szentmiklosi Al., International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 – 04.01.2015. Analele Banatului, XXII, 2014, 529-533.
2013
- Woidich M., Szentmiklosi Al., Uivar and its significance for the beginning of the Early Bronze Age in the Romanian Banat, în Transition to the Bronze Age. Interregional Interaction and Socio-
Cultural Change in the Third Millennium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions (Eds.
Volker Heyd, Gabriella Kulcsár, Vajk Szeverényi), Archaeolingua, Budapest, 2013, 233-244.
- Szentmiklosi Al., Observations on the Construction System of the 18th Century Bastion Fortification in Timișoara, în Transilvanian Review, XXII, 4, 2013, 211-223.
2012
- Heeb S.B., Szentmiklosi Al., Harding A., Krause R., Die spätebronzezeitliche Befestigungsanlage
Cornești-Iarcuri im rumänischen Banat–ein kurzer Forschungsbericht der Jahre 2010 und 2011, în Acta Praehistorica et Archaeologica, 44, 2012, pp. 47-58.
- Szentmiklosi Al., Bălărie A., Contribuții la cunoașterea evoluției orașului Timișoara la sfârșitul Evului Mediu. Cercetările arheologice preventive din suburbia Palanca Mare (Contribution to the
Knowledge of the Evolution of the Town of Timișoara at the End of the Middle Ages. Archaeological Preventive Investigations Within the Suburb of Palanca Mare), în Analele Banatului, XX, 2012, 205-226.
2011
- O'Shea M. J., Barker W. Al., Motta L., Szentmiklosi Al., Archaeological Investigations at Pecica “Șanţul Mare” 2006–2009 (Cercetări arheologice la Pecica „Șanţul Mare” 2006–2009), în Analele Banatului,XIX, 2011, pp. 67-78.
- Szentmiklosi Al. Bălărie A., Kopeczny Zs., Descoperirile arheologice de la sfârşitul sec. XIX din hotarul localităţii Gaj, Serbia (Archäologische Funde an der Grenze der Ortschaft Gaj, Serbien. Almásy –Sammlung), în Analele Banatului, XIX, 2011, pp. 85-108.
- Szentmiklosi Al., Heeb S.B., Heeb J., Harding A., Krause R., Becker H., Corneşti-Iarcuri – a Bronze Age town in the Romanian Banat?, în Antiquity, 85, 329, 2011, pp. 819–838.
- Heeb S.B., Krause R., Szentmiklosi Al., Iarcuri – die grosste prähistorische Befestigung Europas, în Archäologie in Deutschland, 4, 2011, pp. 56-59.
2010

- Szentmiklosi Al., Tincu S., Verbicioara Discoveries in Hunedoara, în Analele Banatului, S.N., XVIII,
2010, pp. 11-21.
- Szentmiklosi Al., Locuirea de tip Cruceni-Belegiš de la Cruceni–Módosi út (jud. Timiş). Sondajele
arheologice din anii 1997 şi 1999 (The settlement of type Cruceni-Belegiš from Cruceni–Módosi út,
Timiş county. Archaeological excavations from 1997 and 1999), în Banatica, 20/1, 2010, pp. 293-306.
- Szentmiklosi Al., Consideraţii privind terminologia utilizată în definirea culturii Cruceni-Belegiš
(Considerations concerning terminology used for defining the Cruceni-Belegiš Culture), în Banatica,
20/1, 2010, pp. 67-127.
- Szentmiklosi Al., Tincu S., Descoperiri de tip Verbicioara în hotarul oraşului Hunedoara (Verbicioara
Typ Funde an der Grenze der Stadt Hunedoara), în Corviniana. Acta Musei Corvinensis, XIII, pp. 103-117.
- Szentmiklosi Al., Archäologische Bezugspunkte zu Temeswar, în Temeswar/Timişoara-Klein Wien an der Bega. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im der Donauschwabischen Zentralmuseum 19. Marz bis 24.. Mai 2010 (Hrsg. M. Rill, D.L. Ciobotaru), Ulm, 2010.
2009
- Hureazan G.P., Drașovean Fl., Szentmiklosi Al., O'Shea M.J., Barker W.Al., Nicodemus A., Sherwood S., Pecica. com Pecica, jud. Arad, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Târgovişte, 27-30 mai 2009 (Valahica XXI), Târgovişte, 2009, pp. 166-169.
2008
- Timoc C., Szentmiklosi Al., Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni-Selişte (jud.
Timiş)(Ceramics from Foeni-Selişte), în AnB, S.N., XVI, 2008, pp. 101-134.
- Heeb S. B., Szentmiklosi Al., Wiecken J.M., Zu den Wallringen von Corneşti-Iarcuri, Jud. Timiş,
Rumänien – Forschungsgeschichte und neueste Untersuchungen, în Praehistorische Zeitschrift, 83/2, 2008, pp. 179-188.
- Hureazan G.P., Drașovean Fl., Szentmiklosi Al., O'Shea M.J., Barker W.Al., Sherwood S., Pecica. com. Pecica, jud. Arad, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Iaşi, 14-17 Mai 2008, Bucureşti 2008, pp. 222-224.
- Gogâltan Fl., Szentmiklosi Al., Heeb S.M., Wiecken M.J., Corneşti. comuna Orţişoara, jud. Timiş, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune Naţională de
Rapoarte Arheologice, Iaşi, 14-17 Mai 2008 Bucureşti 2008, pp. 114-115.
2007
- Hureazan G.P., Drașovean Fl., Szentmiklosi Al., O'Shea M.J., Sherwood S., Barker W.Al., Pecica. com. Pecica, jud. Arad, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XLI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2006, Bucureşti 2007, pp. 262-263, nr. 138.
- Gogâltan Fl., Szentmiklosi Al., Cedică V., Giroc, com. Giroc,jud. Timiş, Punct: Mescal, în Cronica
Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XLI-a Sesiune Naţională de Rapoarte
Arheologice, Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2006, Bucureşti 2007, p. 163-165, nr. 86.
2006
- Szentmiklosi Al., The Relations of the Cruceni-Belegiš Culture with Žuto Brdo-Gârla Mare Culture, în Analele Banatului, S.N., XIV/1, 2006, pp. 229-269.
- O'Shea M.J., Drașovean Fl., Szentmiklosi Al., Hurezan G.P., Barker W. Al., Pecica. com Pecica, jud. Arad, Punct Șanțul Mare, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XL-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București 2006, pp. 256-259, nr. 136.
- O'Shea M.J., Barker W. Al., Nicodemus A., Sherwood S., Szentmiklosi Al., Archaeological
investigations at Pecica-„Şanţul Mare”: the 2006 Campaign, în Analele Banatului, S.N., XIV/1, 2006, pp. 211-227.
2005
- Szentmiklosi Al., Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of the Locality of Dragşina (Timiş County), în Banatica, 17, 2005, pp. 75-88.
- Szentmiklosi Al., Timoc C., Die ersten archäologische Ausgrabubgen von Foeni, Ort „Selişte”, în
Banatica, 17, 2005, pp. 59-73.
- Szentmiklosi Al., Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în.Chr.). Expoziţie internaţională itinerantă, în Analele Banatului, S.N., XII-XIII, 2004-2005, pp. 611-614.
- Cercetările arheologice de salvare de la Deta-Dudărie. Expoziţie temporară, în Analele Banatului,
S.N., XII-XIII, 2004-2005, pp. 615-616.
- Szentmiklosi Al., Materiale aparţinând culturii Cruceni-Belegiš descoperite în hotarul localităţii
Dragşina (jud. Timiş) (Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of the Locality of Dragşina, Timiş County), în Analele Banatului, S.N., XII-XIII, 2004-2005, pp. 111-125.
- Szentmiklosi Al., Cercetările arheologice de salvare din anul 2005 de la Deta-Dudărie. Raport
preliminar de săpătură (Rescue Archaeological Excavations at Deta-Dudărie. Preliminary Report of Excavation), în Analele Banatului, S.N., XII-XIII, 2004-2005, pp. 637-656.
- Szentmiklosi Al., Timoc C., Cercetările arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar (Die Archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort Selişte), în Analele Banatului, S.N., XII-XIII, 2004-2005, pp. 657-673.
- O'Shea M.J., Barker W.Al., Sherwood S., Szentmiklosi Al., New Archaeological Investigations at
Pecica-Şanţul Mare (Noi cercetări areheologice la Pecica-Şanţul Mare), în Analele Banatului, S.N., XIIXIII, 2004-2005, pp. 81-109.
2004
- Szentmiklosi Al., Câmpurile de urne funerare din Banat. Cronica expozitiei pemanente, în Analele Banatului, S.N., X-XI, 2003-2004 (2004), pp. 555-568.
- Szentmiklosi Al., Un mormânt de incineraţie aparţinând culturii Cruceni-Belegiš descoperit la Şag (jud. Timiş) (A Cremation Grave Belonging to Cruceni-Belegiš Culture Discovered at Şag (Timiş County), în Analele Banatului, S.N., X-XI, 2003-2004 (2004), pp. 81-92.
2003
- Szentmiklosi Al., Medeleț Fl., Peciu Nou, com. Peciu Nou, jud. Timiş. Punct: Bociar, în Cronica
Cercetărilor Arheologice-campania 2002, Bucureşti, 2003, pp. 227-228.
- Szentmiklosi Al., An Eneolithic Copper Axe from Semlac (Arad County), în Apulum, 40, 2003, pp. 59-71.
2002
- Szentmiklosi Al., Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad)(Une hache énéolithique en cuivre découvert à Semlac, dép. de Arad), în Analele Banatului, S.N., IX, 2001 (2002), pp. 95-107.
- Szentmiklosi Al., Șeptilici R.M., A Second Flange-hilted Cutting Sword from Moşniţa Veche (O a doua spadă din bronz de la Moşniţa Veche, judeţul Timiş), în Analele Banatului, S.N., IX, 2001 (2002), pp.109-122.
- Szentmiklosi Al., Uzelac J., Cedică V., ”Dubovac – o necropolă preistorică din Banat”-Expoziţie
internaţională itinerantă, în Analele Banatului, S.N., IX, 2001 (2002), pp. 761-763.
- Medeleț Fl. Rogozea P., Szentmiklosi Al., Sur la localisation du soi-disant “dépôt de bronzes de Şandra” (com. Biled, dép. de Timiş), în Thraco-Dacica, XX, 2001, .
2000
- Szentmiklosi Al., Un inel de tâmpla din aur de la Foeni (sec. XI-XII)(A Golden ”S”-Shaped Earing from Foeni, Timiş County, XIth-XIIth centuries), în Analele Banatului, S.N., VII-VIII, 1999-2000 (2000), pp. 577-787.
1998
- Szentmiklosi Al., Câteva morminte plane de incineraţie de la sfârşitul epocii bronzului din hotarul comunei Voiteni (jud. Timiş) (Some flat cremation graves from the end of Bronze Age unearthed
within the Voiteni commune boundaries, Timiş County), în Analele Banatului, S.N., VI, 1998, pp.197-207.
1997
- Drașovean Fl., Ciobotaru D.L., Szentmiklosi Al., Foeni, jud. Timiş, în Cronica Cercetărilor Arheologice – campania 1996, Bucureşti, 1997, pp. 17-18.
- Szentmiklosi Al., Trei celturi inedite din Banat (Three Unpublished Socketed-Axes from Banat), în Analele Banatului, S.N., V, 1997, pp. 21-25.

1995
- Szentmiklosi Al., The Itinerant craftsman Beyond the Ethnic. (Some Hypotheses Concerning the
Social Status of the Metallurgic Craftsman in Prehistory), în Arhe. Buletin de studii şi cercetări
studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, Timişoara, 1995, pp. 18-22.
- Szentmiklosi Al., Celtul de tip transilvanean în Banat, în Buletinul Cercurilor Ştiţntifice Studenţeşti, I, Alba Iulia, 1995, pp. 83-86.

Diverse

Proiecte de cercetare interdisciplinare
- 2005 – ATEMP 2005 (Muzeul Banatului Timişoara - Arizona University, proiect de cercetare şi
prospectare a zăcămintelor de cupru din Munţii Banatului şi Zărandului).
- 2009 - Corneşti-Iarcuri (Muzeul Banatului Timişoara, Johan Wolfang Goethe Universtät-Germania,
Dickinson College-USA, scanare geomagnetică și cercetări de teren).
- 2004 – Sânnicolau Mare-str. Comorii nr.19 (prospecţiuni interdisciplinare

Expoziţii
2014 – Expoziție temporară Timișoara în amurgul evului mediu (în colaborare cu Fl. Drașovean, D. Diaconescu, C. Suciu, A. Bălărie, A. Georgescu).
2005 - Expoziţia temporară Cercetările arheologice de salvare de la Deta-„Dudărie” – 2005, 14 sept. 2005, Eybl Textile, Deta.
2004 - Expoziţia internaţională itinerantă Arta prelucrării bronzului în Banat, în a II-a jumătate a
mileniului II a.Chr., în colaborare cu Prof. Dr. Fl. Draşovean.
2003 - Expoziţia permanentă Câmpurile de urne funerare din Banat (cultura Cruceni- Belegiš), Etajul I, Muzeul Banatului Timişoara.
2001-2002 - Expoziţia internaţională itinerantă Dubovac – o necropolă preistorică din Banat, nov.
2001- iul. 2002, (în colaborare cu Jovan Uzelac).
2000 - Expoziţia temporară Inter arma silent Musae, Expoziţie de arme şi carte veche, (Muzeul
Banatului Timişoara, în colaborare cu Alexandru Fota şi Valeria Arjoca).
1999 - Expoziţia temporară Eclipsa de soare, (Muzeul Banatului Timişoara, în colaborare cu Daniela Micu).

Bibliografie despre arheolog

Hamat Ana, In memoriam Al. Szentmiklosi, SCIVA, tomul 70, nr. 1–4, Bucureşti, 2019, p. 355–360

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram