Țeicu Dumitru

Data nașterii :
26/01/1954
Ilidia, judeţul Caraş-Severin
Data deces     :
11/03/2018
Reșița
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-406

Specializare

Epoca medievală
arheologie medievală/ geografie istorică/ istoria medievală a Banatului

Studii

Facultatea de Istorie şi Filosofie Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Licenta
1974
 - 1978

Alte studii

Studii primare (1961-1969) - com. Ciclova Română, jud. Caraș-Severin

Studii liceale (1969-1973) - la Ilidia, Socolari şi Anina.

Doctorat

Universitatea Babeş-Bolyai - Cluj
Banatul de sud în Evul Mediu
dr. Radu Popa/ prof. Nicolae Edroiu
1998

Șantier

Alte șantiere

Șantiere sistematice:

Ilidia, Gornea, Moldova Veche, Cuptoare, Şopotul Vechi, Mehadia, Berzovia, Reşiţa, Cârnecea, Drencova, Baziaş, Obreja, Opatiţa şi Coronini.

Cercetări arheologice preventive:

Bocşa, Vermeş, Caransebeş-Domaşnea DN6, Răcăşdia, Nicolinţ, Cornereva, Cornea şi Pişchia.

Activitate

Muzeului Banatului Montan - Reşiţa
muzeograf arheolog
-
Perioada
1978
-
1990
Muzeului Banatului Montan - Reşiţa
cercetător
-
Perioada
1999
-
2018
Muzeului Banatului Montan - Reşiţa
director
-
Perioada
1990
-
2018
Universitatea „Eftimie Murgu” - Reşiţa
conferențiar
-
Perioada
2000
-
2007
Şcolii doctorale a Universităţii din Oradea
conducător doctorate
-
Perioada
2008
-
2010

Alte Funcții

Redactor Şef al revistei "Banatica".
Membru în board-ul ditorial al revistei Arheologia Medievală.
Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie (2000 - 2014).

Membru al Comisiei zonale a Monumentelor Istorice Banat – Crișana (2000–2014)
Expert în monumente istorice ( acreditat în 2004 de Ministerul Culturii).
Coordonator de doctorate (din 2008 la Universitatea Oradea şi din 2011 la Universitatea de Vest Timisoara).

Premii / Titluri / Distincții

2002 - Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române.

Lista Lucrări

Cărți

1. Dumitru Ţeicu, Cetăţi medievale din Banat - Medieval fortifications in Banat, ed. II, Ed. Istros, Brăila, 2012, pg. 158.
2. Dumitru Ţeicu, Arta minoră medievală din Banat – Minor medieval art in Banat, ed. II, Centrul de Studii Transilvane, 2012, pg. 272.
3. Dumitru Ţeicu, Moara de apă în Banat, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pg. 392.
4. Dumitru Ţeicu, Watermill in the Banat, Istros, Brăila, 2012, pg. 392
5. Dumitru Ţeicu, Cetăţi medievale din Banat - Medieval fortifications in Banat, Timişoara, 2009, pg. 158.
6. Dumitru Ţeicu, Arta minoră medievală din Banat – Minor medieval art in Banat, Timişoara, 2009, pg. 272.
7. Dumitru Ţeicu, Ekkleziastische Geographie des Mittelalterlichen Banats, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pg. 270.
8. Dumitru Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului Medieval, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pg. 263.
9. Dumitru Ţeicu, Studii istorice, Editura Mirton, Timişoara, 2003, pg. 174.
10. Dumitru Ţeicu, Mountainous Banat in the Midle Age, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pg. 232.
11. Dumitru Ţeicu, Banatul Montan în Evul Mediu, Editura Banatica, Timişoara, 1998, pg. 565.
12. Dumitru Ţeicu, Dragoş Zipfl, Monumente medievale din Banat, Reşiţa, 1997, Catalog, pg. 57.
13. Dumitru Ţeicu, Gheorghe Lazarovici, Gornea. Din arheologia unui sat din Clisura Dunării, Editura Banatica, 1996, pg. 187.
14. Florin Draşovean, Dumitru Ţeicu, Marius Muntean, Hodoni. Locuirile neolitice şi necropola medievală timpurie, Reşiţa, 1996, p. 150.
15. Dumitru Ţeicu, Arheologia satului medieval din Banat, Reşiţa, 1996, pg. 108.

16. Dumitru Ţeicu, Ilidia. Un centru de putere din secolele XII-XV, 2018.

În colaborare:
1. Dumitru Ţeicu, Ion Haţegan, Ligia Boldea Cronologia Banatului, II/1, Banatul între anii 943-1552, Editura Banatul şi Art Press, Timişoara, 2007, pg. 370.

Coordonare lucrări colective:
1. Românii în Europa medievală (Între Orientul Bizantin şi Occidentul Latin): studii în onoarea profesorului Victor
Spinei, Brăila, 2008.
2. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2011, 492 p; Studiu introductiv „Istoricul Costin Feneşan”, p. 5-22;

Ediţii critice
1. Nicolae Ilieşiu, Monografia istorică a Banatului, Bucureşti, 2011, 424 p.; Studiu introductiv „Destinul unei opere
neterminate” p. 7-24.
2. Nicolae Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, Reşiţa, 2011, 172 p; Studiu introductiv”Observaţii şi probleme
bănăţene – sinteză pentru altă istorie a Banatului” p. 5-20.

Studii publicate în reviste de specialitate
1. Dumitru Ţeicu, The Nera Valley Medieval Ecclesiastic Geography, în Istros, Brăila, 2012, p. 275-296.
2. Dumitru Ţeicu, Historic geography and Archaelogical Topography at Bulci and Căpâlnaş, în Analele Banatului, Serie
Nouă, XX/2012, p. 147-157.
3. Dumitru Ţeicu, Mănăstirea Baziaş – un monument medieval din Clisura Dunării, în Banatica, 20-1/2010, p. 255-267.
4. Dumitru Ţeicu, Notes concernante les debuts de monastère Saint George de la Valée de Bârzava, in Analele Banatului, 17/2008.
5. Dumitru Ţeicu, Dacian Rancu, Descoperiri arheologice în hotarul satul Ersig, in Banatica 17, 2005, pp. 287-306.
6. Dumitru Ţeicu, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului Montan, in Banatica 16/1, 2003, pp. 339-377.
7. Dumitru Ţeicu, Arhitectura de fortificaţie din secolele XIV-XV din Clisura Dunării, in Buletinul Muzeului Militar Naţional, nr. 1/2003, Bucureşti, 2003, pp. 126-133.
8. Dumitru Ţeicu, Problema satelor medievale pustiite din Banat in Analele Banatului, IX, Timişoara, 2001, pp. 283-299.
9. Dumitru Ţeicu, Le monastère Sirinia in Studii de istorie a Banatului, XXII-XXIII, Timişoara, 2002.
10. Dumitru Ţeicu, Observaţii privind necropola medievală de la Turnu-Severin, in Drobeta, XI-XII, 2002, pp.174-184.
11. Dumitru Ţeicu, Locuirea din secolele III-IV d. Hr. de la Vrăniuţ, in Banatica 15/1, 2000, p. 241-251(colab. D. Rancu).
12. Dumitru Ţeicu, Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în sec. III-IV, în Analele Banatului, VII-VIII, Timişoara, 2000, pp.451-471.
13. Dumitru Ţeicu, Forschungen Mittelalterlicher Archäelogie im Banat, in Arheologia medievală, 1, 1996, pp.9-35.
14. Dumitru Ţeicu, Spada medievală de la Bucova (în colab.) in Banatica, 13/1, pp.251-256.
15. Dumitru Ţeicu, Über din Aufänge der mittelelterlichen Befestigungsarchitektur im Banat, in Banatica, 1995, 13/1, pp.205-215.
16. Dumitru Ţeicu, Biserica medievală de la Cârnecea, in Banatica, 13/1, pp.227-250.
17. Dumitru Ţeicu, Observaţii privind geografia istorică a Văii Bistrei la începutul secolului al XV-lea, in Banatica, 13/2, 1995, pp.17-27.
18. Dumitru Ţeicu, Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea, in Banatica, 13/1, 1995, pp.215-227.
19. Dumitru Ţeicu, Precizări de ordin cronologic şi consideraţii istorice în legătură cu monumentul de arhitectură medievală de la Reşiţa-Ogăşele, (Colab. I. Uzum) in Banatica, 7, 1983, pp.297-307.
20. Dumitru Ţeicu, Necropole medievale (sec. X-IV) din sudul Banatului, in Banatica, 12/1, 1993, pp.254-273.
21. Dumitru Ţeicu, Necropola medievală românească de la Şopotu Vechi-Mărvila (jud. Caraş-Severin, in Crisia, 21, 1991, pp.305-308.
22. Dumitru Ţeicu, Documentaţia arheologică cu privire la Banatul de sud în secolele V-X, in, Sympozia Tracologica, 9, 1992, pp.61-65.
23. Dumitru Ţeicu, Căldarea de cult paleocreştină de la Periam, in Traco-Dacia, 11, 1-2, 1990, pp.153-156.
24. Dumitru Ţeicu, Câteva observaţii în legătură cu cetatea şi districtul medieval românesc Cuieşti, in Apulum, 1990, pp.355-369.
25. Dumitru Ţeicu, Cercetări de arheologie medievală la Berzovia, in Banatica, 10,1990, pp.267-277.
26. Dumitru Ţeicu, Cercetări arheologice în Depresiunea Oraviţa, in Banatica, 9, 1987, pp. 317-345.
27. Dumitru Ţeicu, Cuptorul de ars ceramică de la Gornea- Tărmuri, (în colab.), in Acta Musei Napocensis, 15,1978, pp.296-305.
28. Dumitru Ţeicu, Crucea engolpion descoperită la Moldova Veche, in Acta Musei Napocensis,19, 1982, pp. 392-395.
29. Dumitru Ţeicu, Cercetări arheologice la Ciclova Română (în colab.), in Banatica, 6,1981, pp. 211-216
30. Dumitru Ţeicu, O reşedinţă feudală românească la începuturile Reşiţei medievale, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 40, 1, 1989, pp. 296-302.
31. Dumitru Ţeicu, Ceramica smălţuită de factură bizantină din sud-vestul României, in Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 1983,34, 3, pp. 274-286.
32. Dumitru Ţeicu, Câteva consideraţii pe marginea unor podoabe medievale, in Acta Musei Napocensis, 18, 1981, pp. 491-500.

Studii publicate în volume colective sau ale unor manifestări ştiinţifice
1. Dumitru Ţeicu, Informaţii despre cartea veche românească din Banat în Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea
istoricului Costin Feneşan, Cluj-Napoca, 2011, pp. 473-481.
2. Dumitru Ţeicu, Florin Mărginean, Despre localizarea abaţiei Eperjes la Chelmac, în Românii în Europa medievală.
Între Orientul bizantin şi occidentul latin. Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008.
3. Dumitru Ţeicu, Observaţii cu privire la podoabele medievale din spaţiul Dunării de jos apusene, in Actele
simpozionului „Banatul iugoslav – trecut istoric şi cultural”, Novi Sad 2005, pp. 159-162. Comunicare susţinută la Novi Sad.
4. Dumitru Ţeicu, L'Église médièvale de Mehadia, in Médièval eclesiastical architecture in Transilvania, II, Satu Mare,
2002, pp. 111-123, comunicare prezentată la Nyreghàza, Ungaria.
5. Dumitru Ţeicu, Cercetări arheologice în vatra satului medieval Ilidia, în volumul omagial Sever Dumitrescu „Adevărul omeneşte posibil”, Oradea, 2001, pp. 399-413.
6. Dumitru Ţeicu, Despre începuturile organizării bisericeşti la românii din Banat, in Actele simpozionului „Banatul
iugoslav – trecut istoric şi cultural”, Novi Sad, 2000, pp. 207-213.
7. Dumitru Ţeicu, Ansichten über der Glosierte Mittelalterliche Keramik in Raume der unteren Donau, in Kulturraum
Mittelere und Untera* Donau, Reşiţa 1995, pp. 148-155. Prezentare la conferinţa ştiinţifică cu acelaşi nume organizată
la Băile Herculane împreună cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Institut für Donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde, Tübingen.

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract:
1. Proiectul „Caraş and Nera Valey, communication chanels and civilization roads”, proiect nr. 59, 16 decembrie 2010-
16 iunie 2012, finanţat de Ministerul Turismului şi al Dezvoltării Regionale şi Biroul Regional de Cooperare
Transfrontalieră Timişoara în cadrul Programului IPA, axa prioritară 3, măsura 3.3.
2. Proiectul „Cetăţile Banatului un patrimoniu cultural european”. Grant nr. RO 2006/018-448.01.02.12, finanţat de
Ministerul Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timişoara în cadrul
Programului PHARE CBC – Programul de vecinătate România-Serbia 2004-2006. Manager general al proiectului dr.
Dumitru Ţeicu. Obiectivele propuse: publicarea lucrărilor „Cetăţile medievale din Banat” şi „Arta minoră medievală din
Banat”, autor Dumitru Ţeicu, semnalizarea în teren a monumentelor de arhitectură medievală în cursul anului 2008-
2009.
3. Proiectul „Patrimoniul Banaticum – multiculturalitate şi multiconfesionalitate în Banat”. Derulat în anii 2007-2008,
manager general dr. Dumitru Ţeicu. Grant finanţat din fonduri europene nerambursabile nr. RO 2004/016-943010209
de Ministerul Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timişoara în cadrul
Programului PHARE CBC – Programul de vecinătate România-Serbia 2004-2006. S-a organizat o conferinţă ştiinţifică
internaţională în perioada octombrie 2007 şi au fost editate lucrările „Geografia ecleziastică a Banatului medieval”,
albumul „Patrimonium Banaticum” de către dr. Dumitru Ţeicu.
4. Proiectul „Opatiţa – un sit arheologic din Câmpia Banatului”, manager dr. Dumitru Ţeicu, se derulează în perioada
2005-2009. Finanţarea proiectului de cercetare a unei biserici fortificate din secolele XIII-XV este asigurată de Primăria
oraşului Deta în parteneriat cu Muzeul Banatului Montan Reşiţa.
5. Contract de cercetare arheologică preventivă şi supraveghere arheologică nr. 678/16.06.2008 încheiat între Muzeul
Banatului Montan Reşiţa şi firma KOLLAS S.A. Franţa, sucursala România, cercetări preventive pe DN 6 sector
Caransebeş-Lugoj. Managerul colectivului dr. Dumitru Ţeicu.
6. Contract de cercetare arheologică preventivă şi asistenţă arheologică nr. 509/18.05.2006 încheiat între Muzeul
Banatului Montan Reşiţa şi firma grecească PANTECHNIKI S.A., sucursala România, managerul colectivului de
cercetare dr. Dumitru Ţeicu. cercetări preventive pe DN 6, tronsonul Domaşnea-Caransebeş.
7. Contracte de cercetare arheologică preventivă şi supraveghere arheologică nr. 529/10.05.2006 şi 530/10.05.2006,
încheiat între Muzeul Banatului Montan Reşiţa şi firma TIRRENA SCAVI, Italia, sucursala România, cercetări preventive
pe DN 6. Managerul colectivului dr. Dumitru Ţeicu.
8. Contract de cercetare arheologică nr. 152B/2004 cu Primăria comunei Vermeş în cadrul Programului european
SAPARD. Manager dr. Dumitru Ţeicu.
9. Contract de cercetare arheologică şi conservare primară între Muzeul Banatului Montan Reşiţa şi Ministerul Culturii
şi Cultelor nr. 1534/18.06.2004. Cercetări conduse de dr. Dumitru Ţeicu la mănăstirea Baziaş (sec. XV).
10. Contract de cercetare arheologică sistematică nr. 1013/27.07.2004 încheiat între Muzeul Banatului Montan Reşiţa
Die Beauftrage der Bundesregiung für Kultur und Medien, Bonn, Germania. Cercetări sistematice conduse de dr.
Dumitru Ţeicu la mănăstirea medievală Eperies din valea Mureşului.

Diverse

A coordonat granturi de cercetare:

Patrimoniul Banaticum – multiculturalitate şi multiconfesionalitate în Banat”.

Cetăţile Banatului un patrimoniu cultural european”.

"Caraş  and  Nera  Valey,  communication  chanels  and  civilization  roads”.

Patrimoniul cultural bănăţean – un patrimoniu european."

Bibliografie despre arheolog

Zeno Karl Pinter, Gânduri despre Dumitru (Mitruţ) Ţeicu, SCIVA, tomul 69, nr. 1–4, Bucureşti, 2018, p. 355–358.

Victor Spinei, Vocație și perseverență: Dumitru Țeicu la pragul celor șase decenii de viață,  Arheologia Moldovei, XXXVII, 2014, p. 403-409.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram