Tocilescu Grigore

Data nașterii :
26/10/1850
Fefelei, jud. Prahova
Data deces     :
18/09/1909
București

Întemeietorul școlii românești de epigrafie

Director Muzeul Național de Antichități (1881-1909).

Specializare

Studii

Facultatea de Drept - Universitatea București
Licenta
1868
 - 1874

Doctorat

Universitatea Praga
1875

Specializări/Burse

Universitatea Viena
Perioada
1880
-
1880

Șantier

Tropaeum Traiani
Adamclisi
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1901
-

Alte șantiere

Axiopolis, Tomis, Troesmis, Callatis, Limesul transalutan

Activitate

Muzeul Național de Antichități
Director
-
Perioada
1881
-
Universitatea București
profesor Istorie Antică si epigrafie
-
Perioada
1850
-

Alte Funcții

  • secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1881-1885)
  • inspector general al Învăţământului (1885-1890).

Lista Lucrări

Cumu se scrie la noi istoria, Typographia Curții (lucrătorii asociați), 1873.

Dacia înainte de romani. Cercetari asupra poporeloru carii au locuitu Țierile Române de a stânga Dunării, mai înainte de concuista acestoru țieri de cotra Imperatoriulu Traianu, Tipografia Academiei Române, 1880.

Castrul Tropaeum Traiani de la Adam Clisi -1892.

Dacia înainte de romaniMonumentul de la Adamclisi în colaborare cu O. Benndorf și G. Niemann- 1895.

Monumentele epigrafice și sculpturali al Museului național de antichități din Bucuresci publicate sub auspiciile Academiei Române, Tipografia "Corpului Didactic", C. Ispășescu & G. Brătănescu, 1902.

Corpus Inscriptionum Latinarum'', vol. II

Monumentele epigrafice şi culturale ale Muzeului Naţional de Antichităţi - 1902-1908

Catalog al Muzeului Naţional de Antichităţi - 1906

Dacia înainte de romani din punct de vedere geografic, istoric şi arheologic.

Despre monumentul de la Adam Clisi şi diferitele păreri ale originii lui'' - 1909.

Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie.

Diverse

1890 - membru Academia Română

1882-1909 - a fondat şi a condus "Revista pentru istorie, arheologie şi filologie".

 

 

Bibliografie despre arheolog

R. Vulpe, Un pionier des sciences archéologiques en Roumanie - Grigorie G. Tocilescu (1850-1909), Dacia,NS, III, 1958, p. 607-612

Irina Achim - Grigore Tocilescu și antichitățile creștine de la Tropaeum Traiani , în SCIVA, tomul 58, nr. 3-4, București, 2007, p. 195-210.

Liana Oța - Cercetările lui Grigore Tocilescu în necropola de la Tomis, în SCIVA, tomul 66, nr. 1–2, București, 2015, pp. 123–12.

Raluca Verussi - Monumentele și siturile arheologice din Dobrogea în preocupările Comisiunii Monumentelor Istorice, în Revista Monumentelor Istorice, anul LXI, nr.2, 1992, Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram