Topoleanu Florin

Data nașterii :
03/03/1951
Huși, jud. Vaslui
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-382

Specializare

Epoca romană
epoca romană în Scythia minor/ lucernae/ amfore

Studii

Universitatea București
Licenta
1974
 - 1978

Alte studii

-Studii gimnaziale și liceale la Brăila, 1958 – 1970.

-Școala postliceală de biblioteconomie București, 1970 – 1972.

- stagiu militar, 1972-1974.

Doctorat

Institutul de Arheologie ”V. Pârvan”
Ceramica romană și romano – bizantină de la Halmyris (sec.I – VII p.Chr).
Alexandru Suceveanu
1999

Șantier

Histria/Istros
Istria/Caranasuf
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1976
-
1977
Argamum/Orgame
Jurilovca
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1976
-
Halmyris
Murighiol
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1981
-
Noviodunum
Isaccea
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1978
-
1984

Responsabil științific șantier

Noviodunum
2008
-
2020

Alte șantiere

Șantiere:

Aegyssus - 1976;  

Salsovia - 2003, 2004, 2007.

Activitate

Liceul teoretic Isaccea, jud. Tulcea
profesor de istorie-filozofie
-
Perioada
1978
-
1980
Muzeul ”Deltei Dunării” Tulcea
muzeograf
-
Perioada
1980
-
1990
Muzeul ”Deltei Dunării” Tulcea
muzeograf principal
-
Perioada
1990
-
1993
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie
cercetător principal III
-
Perioada
1993
-
2000
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie
cercetător principal II
-
Perioada
2000
-
2002
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie
cercetător științific I
-
Perioada
2002
-
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie
director
-
Perioada
2002
-
2010
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie
director
-
Perioada
2014
-
2015

Alte Funcții

Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie, din România (1999-2016). 

 Membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Secțiunea de Urbanism și Zone Protejate (2016-2018).

Membru al Comisiei Zonale a Monumentelor istorice 4 – Constanța (din 2016).

Premii / Titluri / Distincții

  • Medalia Meritul Cultural clasa I– “Patrimoniul cultural naţional”, 2004
  • Diplomă de merit, acordată de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru reabilitarea muzeului, 2007

Lista Lucrări

 Volume :

Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris (sec. I – VII d.Chr.) – Tulcea, 2000

Istro-Pontica, Muzeul tulcean la a 50-a aniversare. Volum omagial Gavrilă Simion (coeditor), Tulcea, 2000.

Halmyris I. Volum monografic (colab.) Cluj, 2003.

Inventarierea siturilor arheologice din judeţul Tulcea. Studiu de caz: Morminte tumulare, Biblioteca Istro-Pontică. Seria Patrimonium 3, Constanţa, 2007.   

Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - Ploieşti, Ploieşti, 2012, 286 p.

  Lămpile antice din colecția Muzeului Brăilei “Carol I”/ Lampes antiques dans les collections du Musée de Brăila “Carol I”, Bibliotheca Archaeologica. Seria Patrimonium I, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, Brăila, 2015, 254 p.

 

Studii şi articole (selectiv):

Noi descoperiri arheologice la Isaccea (I), Peuce 10, Tulcea, 1984, p.189 – 205, 585 – 596.

Un mormânt de epocă elenistică descoperit la Făgaşu Nou (com. Topolog, jud. Tulcea), Pontica XVII, 1985, p. 99 – 105.

Şantierul arheologic Independenţa (Murighiol), Materiale, 1986, p. 180 – 186 (colab.).

The Early and Late Roman Fortification at Independenţa, Tulcea County, Dacia N.S. XXXI, 1 – 2, 1987, p. 97 – 106 (colab.).

Un médaillon byzantine en émail cloisonné découvert à Noviodunum, Revue des études sud-est européennes, tom XXVI, 4, Bucureşti, 1988, p. 311 - 317.

Medalion bizantin din “email cloisonne”, descoperit la Noviodunum, Biserica Ortodoxă Română, nr. 11 - 12, noiembrie - decembrie, Bucureşti, 1989, p. 139 – 140.

Necropola de la Isaccea (sec. VI V î.e.n.), Symposia Thracologica, Al VII-lea Simpozion Naţional de Tracologie, 7, Tulcea, 1989, p. 276 – 277 (colab.).

O nouă atestate epigrafică a prezenţei flotei romane în nordul Dobrogei, Peuce X, Tulcea, 1991, p. 97 – 100, vol. II, p. 95 – 98.

Două reprezentări ale zeiţei Venus descoperit recent în nordul Dobrogei, Peuce X, Tulcea, 1991, p. 101 – 104, vol. II, p. 99 – 102.

Gropi funerare în aşezarea hallstattiană de la Niculiţel Cornet (jud. Tulcea), Istros VII, Brăila, 1994, p. 71 – 80 (colab.).

Aşezarea de tip Babadag de la Niculiţel “Cornet” (jud. Tulcea). Săpăturile de la salvare efectuate în 1988, Peuce XI, 1995, p. 203 – 229 (colab.).

Halmyris un nouveau centre de production de lampes dans le nord de la Dobroudja (IIe VIIe s. ap. J.-C.), Rei Cretariae Fantorum, Acta 33, 1996, p. 91 – 94.

Ceramica romană târzie cu decor ştampilat descoperit la Halmyris, Peuce XII, 1996, p. 143 – 168.

Roman and Roman-Byzantine pottery from Halmyris. North-Africa importations and local imitations, Istro-Pontica, Muzeul tulcean la a 50-a aniversare. Volum Omagial, Tulcea, 2000, p. 157 – 294.

Ceramica romană târzie de la Halmyris. Vasa escaria: Formele Hayes 3 şi Hayes 10, Pontica, 32, Constanţa 2000, p. 187 - 214.

Săpăturile arheologice de la Argamum: sector Bazilica II. Campaniile 1981 1994. Raport preliminar, MCA, Serie Nouă, I, Bucureşti, 2001, p. 191 - 201.

Rapoarte de cercetare arheologică de la Argamum, Halmyris, Noviodunum, Salsovia,  publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice din România în anii 2001 -2017.

Muzeele Tulcei (pliant, în lb. română, franceză, engleză, germană), Tulcea, 2002.

- Noi complexe cu oseminte umane în aşezarea de tip Babadag de la Niculiţel – Cornet, Peuce 14, (colab.), Tulcea, 2003, p. 45 - 50.

La diffusion de la céramique d’Asie Mineure à Halmyris à l’Epoque romaine tardive : importations et imitations locales, Les céramiques en Anatolie aux époque hellénistique et romaine. Actes de la Table Ronde d’Istanbul, 23-24 mai 1996 (ed. Catherine Abadie-Reiynal), Institut français d’études anatoliennes Georges Dumézil – Istanbul, 2003, Varia Anatolica XV, p. 219 – 217, 225, Pl. CXIV-CXV.

Petrvs exconsul şi logother, Peuce II S.N. (XV) (colab.), Tulcea, 2004, p.297-301.

Salsovia : a roman fort and town on the Lower Danube, în The Lower Danube in antiquity (VI c. BC – VI c. AD), International archaeological conference, Bulgaria – Tutrakan, 6-7.10.2005, (colab.), Sofia, 2007.

Un opaiţ bizantin de origine syro-palestiniană din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, în Omagiu lui Gavrilă Simion la la 80-a aniversare, Tulcea, 2008, p. 205-208Hand-Made Pottery from Halmyris and its Cultural Context, Peuce, S.N. VII (XX), (colab.) Tulcea, 2009, p. 347-360.

Filvminvs, un producător de opaiţe mai puţin cunoscut din Moesia Inferior (Dobrogea) , Peuce VIII (XXI), Tulcea, 2010, p. 167-172.

Opaiţe de tip Firmalampen din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti , Arheologia Moldovei, XXXIII, Bucureşti, 2010, p.151-188.

Salsovia: Chronological Landmarks, Peuce, S.N. X (XXII), (colab.), Tulcea, 2012, p. 101-144.

Vase de tip ploscă descoperite recent în Dobrogea (sec. VI p.Chr.), în vol. Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea (eds. R.Cârjan, C. Căpiță), Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila 2016, p. 455 – 461.

Une décuverte lychnologique unique á Noviodunum (Tulcea,Roumanie): des archetypes,des moules et leur productions, în Djaoui,D.(ed.), în Archéologie et Histoire Romaine 33.Histoires matérielles : terre cuite,bois,metal et autres objets.Des pots et des potes : Mélangesofferts á Lucien Rivet, Editions Mergoil Autun,2016,181-193.

O descoperire arheologică unică la Noviodunum : arhetipuri,tipare și producerea opaițelor, În Peuce, S.N. XIV,(colab.),Tulcea,2016,p. 145 – 158.

Oil Lamps from Troesmis, în Troesmis – A changing landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century B.C. – Third Century A.D. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th – 10th of Octobre  2015, Cluj – Napoca, 2016, 63 – 116.

Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculițel – Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988, Peuce, S.N. XIV, (colab.), Tulcea, 2016, 233 – 292.

Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculițel – Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000, Peuce, S.N. XV (colab.), Tulcea 2017, 175 – 278.

A Note on a Fragmentary List of Nomes from Noviodunum, Pontica 50 (colab.), Constanța, 2018, 407 – 414.

- Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de templu” (în colab. cu L.Chrzanovski și D.Zhuravlev), în Peuce, Serie Nouă, XVII, Tulcea, 2019, p. 207 – 234.

-An aspect of  local lamp production in the Western Pontic Area (Lamps of types Sarachane 9 – 10). În Polish Archaeology in the Mediterranean 27 / 1, 2019, p.348 – 360 (Special Issue: Ancient lamps from Spain to India. Trade influences, local traditions. Ed. L.Chrzanovski.)

-The Pottery Workshops at Noviodunum, în Atlas of Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia /Scythia Minor (1st – 7th Centuries A.D.), Cluj – Napoca, 2019 (sub tipar).

- Mithras cult in Moesia Inferior. The statement of some relief  from the northern of the province, (colab.), Pontica (sub tipar).

 

Diverse

Certificat de atestare EXPERT în bunuri arheologice şi istorico - documentare, Ministerul Culturii

Participare proiecte:

– Aveyron – Tulcea: des racines communes, 2003-2005 (premiul ICOM România 2004);

Sistemul de inventariere a siturilor arheologice din judeţul Tulcea, Ministerul Culturii şi Cultelor (2006-2007);

Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot judeţul Tulcea(PATRIMON) 2007- 2009.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram