Udrescu Mircea

Data nașterii :
25/08/1942
Pitești, jud. Argeș
Data deces     :
31/12/2018
Bruxelles, Belgia

Specializare

Cercetări interdisciplinare
arheozoolog, specilizat în arheozoologia geto-dacilor

Studii

Fac. de Biologie, specializarea Zoologie, Univ. din București
Licenta
1965
 - 1969

Specializări/Burse

Șantier

Alte șantiere

Participant la nenumărate săpături arheologice în România (între 1969 și 1990),

Belgia (începând cu 1990: La Belle-Roche, Sprimont, Sclayn, Namur),

Luxembourg (Titelberg-1992),

Rusia (Mal’ta, în Siberia-1996),

Italia (Fiume Santo, în Sardinia-1997),

Iordania (Lehun-2000),

Turcia (Sagalassos-2002) ș.a.,

acoperind un spectru cronologic vast, din paleoliticul mijlociu la epoca medievală.

Activitate

Institutul de Cercetări Antropologice din București
cercetător-zoolog
-
Perioada
1969
-
1990
Université de Liège
profesor
-
Perioada
1990
-
1999
Musée royal de l’Afrique centrale, Section Vertébrés, Tervuren, Belgia
cercetător-zoolog
-
Perioada
2000
-
2003
Musée Royal de Sciences Naturelles, Bruxelles
cercetător-zoolog
-
Perioada
2003
-
2007
Musée Royal de Sciences Naturelles, Bruxelles
cercetător benevol
-
Perioada
2007
-
2018

Alte Funcții

1992 - echivalarea licenței în Zoologie, în Belgia.

Lista Lucrări

2 cărți în domeniul arheozoologiei și peste 100 de studii publicate în reviste de specialitate din România și din străinătate

Volume

Introducere în arheozoologie, Ed. Corson, Iași, 1999 (colab.).

Archéozoologie en Roumanie: corpus des données, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2003 (colab.).

 

Studii și articole

Caii descoperiți în mormintele de călăreți de la Rîmnicelu și Lișcoteanca, SCA, t. 10, 2, 1973, 125-129.

Vînătoarea şi creşterea animalelor în secolele VIII-XII în sud-estul României. Unele corelaţii între ocupaţii şi condiţii ecologice, RMM, 9, 1980, 56-60.

Problèmes d’archéozoologie concernant les périodes gétodace et daco-romaine en Roumanie, (C. Grigson, J. Clutton-Brock éds.): “Animals and Archaeology”, t. 4, “Husbandry in Europe”, BAR International Series, 227, 1984, 81-91.

Données de paléopathologie animale et pratiques empiriques de guérison dans quelques habitats Géto-Daces et Daco-Romains, Rivista di Antropologia (Roma), Suppl. vol. XLVI, 1988, 295-313 (colab.).

Vînătoarea la geto-dacii din sud-estul României; date zooarheologice, TD, t. 10, 1-2, 1989, 197-202.

Les chiens de l'habitat civil romain de Stolniceri-Vîlcea; données zooarchéologiques, ARA, 27, 1990, 3-8.

Consommation de la viande de chien : le vicus de Braives (Belgique) et les sites géto-daces et romains de Roumanie, în: S. J. Crockford “Dog through time: an archaeological perspective”, ICAZ, BAR International Series, 889, 1998, 123-129 (colab.).

Ancient breeds of domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) distinguished on the basis of traditional observations combined with mixture analysis, Journal of Archaeological Science, 32(11), 2005, 1587-1597, (colab.).

Possible evidence of mammoth hunting at the Neanderthal site of Spy (Belgium), Quaternary International, 337, 2014, 28-42 (colab.).

Traumatism in the Wild Animals Kept and Offered at Predynastic Hierakonpolis, Upper Egypt, International Journal of Osteoarchaeology, 27(1), 2017, 86-105 (colab.).

 

Diverse

A participat la numeroase conferințe naționale (80) și internaționale (50).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram