Vlassa Nicolae

Data nașterii :
20/11/1934
Iernut, jud. Mureș
Data deces     :
03/03/1984
Cluj Napoca, jud. Cluj

A desco­perit tabletele de lut, cu semne pictografice, de la Tărtăria Gura Luncii (jud. Alba).

Specializare

Neolitic
Culturile neolitice transivane - cultura Criş, cultura cu ceramică liniară, cultura Petreşti.

Studii

Universitatea Cluj - Facultatea de istorie-filosofie
Licenta
1953
 - 1957

Alte studii

Studii primare la Iernut și cele liceale la liceul "AI. Papiu-Ilarian" din Tîrgu Mureş.

Doctorat

Universitatea Cluj
1978

Specializări/Burse

Germania - bursa "lnter Nationes"

Șantier

Alte șantiere

În liceu - Ciristeşti, Lechinţa pe Mureş, Moreşti.

Ca student - Moreşti, Cipău Gîrla, Cipău ICIA, Soporul de Cîmpie.

A participat și condus cercetări la Cipău, Gară, Cipău Gîrla, Sărăţel Bistriţa, Măgheruş, Gura Baciului, Iernut, Tărtăria Ciuci, Cluj - str. 30 Decembrie, Cheile Turzii, Bernadea, Coldău, Cheile Aiudului.

Activitate

Muzeul de Istorie a Transivaniei - Cluj
ghid
-
Perioada
1957
-
1963
Muzeul de Istorie a Transivaniei - Cluj
muzeograf
-
Perioada
1964
-
1968
Muzeul de Istorie a Transivaniei - Cluj
șef de secție
-
Perioada
1968
-
1984
Universitatea Cluj
asistent
-
Perioada
1962
-
1963
Conservatorul "George Dima" - Cluj
lector
-
Perioada
1964
-
1984

Alte Funcții

1969 - 1984 - membru al colegiului de redacţie al prestigiosului anuar Acta Musei Napocensis, Cluj.

Membru al Consiliului permanent al UISPP.

 

Lista Lucrări

Cultura ceramicii liniare In Transil­vania, în SCIV, X (1959), 2, p. 239-245;

Cimitirul scitic de la Cipău-„Garăl, în „Acta Musei Regionalis Apulensis“, IV (1961), p. 19—46;

Chronology of the Neolilhic in Transylvania in the Light of the Tărtăria Settlements Stratigraphy, în „Dacia“, NS, (1963), p. 485 — 494;

Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztur în Tran­silvania,in SCIV, XV (1964), 3, p. 351 — 366 ;

O pătrundere din vest a dacilor pe teritoriul fostei provincii Dacia, în sec. al II lea e.n., SCIV, XVI (1965), 3, p. 501 — 516;

Contribuţii la problema racordării cro­nologiei relative a neoliticului Transilva­niei la cronologia absolută a Orientului Apro­piat, în „Apulum“, IX (1971), p. 21 — 61.

Cea mai veche fază a complexului cultural Starievo-Criş In România ( 1 ), AMN, IX, p. 7 — 28;

Interpretarea plăcuţei de aur de la Dierna, AMN, XI (1974), 125 — 141;

Neue Beiträge zur Frage orientalicher Einflüsse im Neolithikum Siebenbürgens, în „Prähistorische Zeitschrift“, XLIX (1974), p. 181-192.

Bibliografie despre arheolog

Puiu Hașotti, Nicolae Vlassa (1934-1984), Pontica, XVII, 1984, pag. 269-270.

Dan Monah, Nicoale Vlassa (1934-1984), Arheologia Moldovei, XII, 1988 p. 352-355.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram